L'edat Antiga. De l'aparició de l'escriptura a la fi de l'Imperi Romà.

Information about L'edat Antiga. De l'aparició de l'escriptura a la fi de l'Imperi Romà.

Published on July 15, 2014

Author: jpicas

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: L’EDAT ANTIGA Índex: Índex PowerPoint Presentation: L’aparició de l’escriptura cap a l’ any 3500 aC a Mesopotàmia , l’actual Iraq, marca l’inici de la Història i de la seva primera etapa: l’ Edat Antiga . Índex PowerPoint Presentation: L’Edat Antiga s’estén des que hi ha humans que comencen a escriure, fa uns 5.500 anys, fins a la caiguda de l’Imperi romà , l’any 476 dC. Índex PowerPoint Presentation: De la llarga etapa que hi hagué abans de l’Edat Antiga en diem P rehistòria . Índex PowerPoint Presentation: I de l’edat que començà després de l’Edat Antiga en diem Edat Mitjana . Índex PowerPoint Presentation: La primera cultura urbana de la història, ja coneixedora de l’escriptura, va ser Mesopotàmia, fa més de 5.000 anys . PowerPoint Presentation: La cultura mesopotà -mica es localitzava a Àsia , al nord del Golf Pèrsic. MESOPOTÀMIA Golf Pèrsic Altiplà de l’Iran Península d’Aràbia Índex PowerPoint Presentation: Mesopotàmia significa entre rius . Aquesta civilització s’anomena així perquè es va desenvolupar en un territori entre dos rius . TIGRIS EUFRATES MESOPOTÀMIA Índex PowerPoint Presentation: A Mesopotàmia es va generalitzar l’ ús de la roda i això va fer avançar molt el transport i el comerç. Índex PowerPoint Presentation: Mesopotàmia vivia sobretot de l’ agricultura , molt rica gràcies a l’ aprofitament dels rius amb la construcció de canals, recs i dics. Índex PowerPoint Presentation: riu canal camps reg pou PowerPoint Presentation: Les ciutats mesopotàmiques tenien carrers, places, edificis públics, muralles, palaus i temples. CIUTATS DE MESOPOTÀMIA BABILÒNIA Índex PowerPoint Presentation: A Mesopotàmia manaven els reis. La invenció de l’escriptura va permetre la redacció de lleis . Una de les lleis va ser el Codi d’Hammurabi , del segle XVIII aC. PowerPoint Presentation: La religió era politeista , és a dir, amb la creença en diversos déus. Per exemple, Enlil era el déu dels vents, i Ishtar , la deessa de la guerra, l’amor i la fecunditat. ISHTAR PowerPoint Presentation: Els ziggurats eren una enorme torre construïda amb maons i tova, amb diverses funcions: observatori astronòmic, lloc de culte o centre d’endevinació . Índex PowerPoint Presentation: També fa més de 5.000 anys que es va desenvolupar una civilització a Egipte . Índex PowerPoint Presentation: La història de l’antic Egipte també està lligada a un riu: el Nil . Índex PowerPoint Presentation: El riu Nil proporcionava terres fèrtils de conreu en una zona desèrtica. PowerPoint Presentation: El riu Nil també servia com a mitjà de comunicació i de transport de mercaderies. Índex PowerPoint Presentation: El faraó era senyor de tot el regne: la terra i les collites eren propietat seva, controlava el comerç, les pedreres i les mines. PowerPoint Presentation: A més, el faraó era considerat un déu . Índex PowerPoint Presentation: El faraó havia de mantenir l’ ordre , la seguretat i la justícia dins del regne. Va formar un poderós exèrcit que va consolidar el domini egipci a la zona. Índex PowerPoint Presentation: Els sacerdots i els alts funcionaris formaven una classe privilegiada dins la civilització egípcia. Índex PowerPoint Presentation: A l’Antic Egipte era important el comerç amb les regions veïnes. PowerPoint Presentation: Les piràmides són la construcció més famosa de l’Antic Egipte. Índex PowerPoint Presentation: Es tracta d’unes tombes monumentals per als faraons. La idea era contenir l'«essència » del faraó per tota l'eternitat. Índex PowerPoint Presentation: A l’ Índia fa més de 4.500 anys hi va haver una civilització amb escriptura. Fa uns 2.500 anys, la civilització índia arribà a la màxima esplendor. Estàtua de pedra d’un rei (aprox. any 2000 aC) Peça de ceràmica (aprox. any 1300 aC) Índex PowerPoint Presentation: La cultura hittita es va desenvolupar fa uns 4.000 anys. Índex PowerPoint Presentation: Els hittites van viure a Anatòlia , l’actual Turquia. HITTITES Mar Mediterrani Grècia Egipte Mesopotàmia Índex PowerPoint Presentation: La cultura hittita és coneguda perquè va ser la descobridora de la tècnica de la forja i del treball del ferro . Índex PowerPoint Presentation: Els hittites eren molt hàbils en el treball de la plata i el bronze . Índex PowerPoint Presentation: Fa uns 4.000 anys, la civilització fenícia tenia ciutats comercials riques. FENICIS Egipte Arvad Mar Mediterrani Biblos Sidó Tir Hittites Índex PowerPoint Presentation: Els fenicis van ser els primers grans mercaders de l'antiguitat. Índex PowerPoint Presentation: Al llarg de les costes mediterrànies, els fenicis van fundar diverses colònies . Ibusim Gadir Panormus Tharros Kurion Leptis Magna Cartago Siga Índex PowerPoint Presentation: De totes les colònies fenícies, Cartago va ser la més poderosa i va fer l’ Imperi C artaginès. Escultura cartaginesa Amulet cartaginès Índex PowerPoint Presentation: La cultura minoica es va desenvolupar a l’illa de Creta fa més de 3.500 anys . PowerPoint Presentation: L’illa de Creta es troba prop d’Egipte , dels Hittites i de la Grècia continental. CRETA Mar Mediterrani Egipte Grècia Itàlia Hittites Índex PowerPoint Presentation: A la Creta de la cultura minoica ja s’hi construïen palaus . Índex PowerPoint Presentation: Els palaus minoics tenien les parets pintades amb frescos alegres i vius . Índex PowerPoint Presentation: La gent de la cultura minoica també creia en diversos déus, eren politeistes . Aquesta estàtua és coneguda com a Deessa de les serps i data de l’any 1600 aC. Índex PowerPoint Presentation: A la Xina els primers escrits són de fa més de 3.500 anys. Copa de bronze (aprox. 1200 aC) Destral bronze (aprox. 1400 aC) PowerPoint Presentation: La civilització de la Grècia antiga es va crear al voltant de les ciutats i el comerç marítim fa uns 3.000 anys . PowerPoint Presentation: La cultura grega es va desenvolupar a l’actual Grècia , a les illes del mar Egeu i a la costa oest d’Anatòlia . Mar Mediterrani Egipte GRÈCIA Itàlia Mar Egeu Anatòlia Índex PowerPoint Presentation: Com a totes les civilitzacions de l’Edat Antiga, la majoria dels grecs i gregues treballaven a l’ agricultura . Índex PowerPoint Presentation: A la Grèc i a antiga, també tenia molta importàn cia el comer ç . PowerPoint Presentation: Els treballs més feixucs els feien els esclaus i les esclaves . Índex PowerPoint Presentation: Les ciutats, anomenades polis , eren independents les unes de les altres, com si fossin petits estats. Atenes Esparta Corint Rodes Milet Focea Algunes de les polis gregues Índex PowerPoint Presentation: Les polis s’ajudaven les unes a les altres enfront dels pobles estrangers, que anomenaven bàrbars . Índex PowerPoint Presentation: La democràcia té el seu origen a Atenes l’any 507 aC. Això vol dir que no hi manava un rei o un emperador sinó que la gent triava els seus governants. Índex PowerPoint Presentation: Dins del govern només podien participar els homes lliures : els esclaus, els estrangers residents i les dones no tenien dret a intervenir en política. Índex PowerPoint Presentation: Les seves obres d’art, com per exemple els temples i les escultures, encara perduren i són un exemple de perfecció i bellesa . El Partenó , temple grec a Atenes . PowerPoint Presentation: Algunes escultures gregues són molt famoses. El Discòbol (segle V aC.) La Venus de Milo (segle II aC.) Índex PowerPoint Presentation: La gent de l’antiga Grècia explicaven l’origen del món a través de mites . Deien que els fenòmens naturals eren obra de diversos déus i deesses. Estàtua que representa el déu Zeus Escultura que representa la deessa Hera PowerPoint Presentation: Es considerava que els déus i deesses vivien a l’ Olimp , el cim més alt de Grècia. El mont Olimp Relleu dels déus Posidó , Apol·lo i Àrtemis Índex PowerPoint Presentation: Els antics grecs van construir temples en honor dels déus i deesses i van crear els Jocs Olímpics per honorar-los. Ceràmica grega on hi ha representats jocs olímpics Índex PowerPoint Presentation: El rei macedoni Alexandre el Gran, s. IV aC, va conquerir les polis i van deixar de ser independents. PowerPoint Presentation: Al segle VIII aC. es funda la ciutat de Roma al costat del riu Tíber , a la península Itàlica. Mar Mediterrani Grècia ROMA Península Itàlica Riu Tíber Índex PowerPoint Presentation: La major part dels romans i romanes treballaven al camp . Índex PowerPoint Presentation: Els patricis eren rics propietaris de grans terres. Índex PowerPoint Presentation: Els plebeus eren petits propietaris, pagesos o artesans. Índex PowerPoint Presentation: Els esclaus eren presoners de guerra o fills d’esclaus. No eren lliures ni tenien drets. Eren una possessió més. PowerPoint Presentation: Durant la República , els romans van dominar la península Itàlica (any 275 aC). Península Itàlica Roma Índex PowerPoint Presentation: Abans d’acabar el s. III aC, Roma ja havia conquerit més territoris. Cartago Roma Hispània Índex PowerPoint Presentation: Al segle I aC, les conqueste s de l’Imper i Romà j a tenien un a gran extensió. Hispània Àfrica Roma Gàl·lia Macedònia Síria Àsia Índex PowerPoint Presentation: Al segle I dC, l’Imperi Romà va arribar a la seva màxima expansió Hispània Àfrica Roma Gàl·lia Macedònia Àsia Síria Egipte Britània Índex PowerPoint Presentation: Els romans i les romanes eren politeistes , creien en molts déus i deesses, que eren semblants a les divinitats olímpiques de Grècia. Zeus Júpiter El déu Zeus, dels grecs, i el déu Júpiter, dels romans, és el mateix. Tos dos són déu suprems del cel i déu del llamp Índex PowerPoint Presentation: A les cases romanes hi havia un petit altar per a les divinitats protectores de la llar . Lar de bronze del segle I Altar trobat a Pompei a Índex PowerPoint Presentation: Al principi la religió cristiana no era especialment ben vista per les autoritats romanes. En alguns moments, el cristianisme fou perseguit per l’Imperi Romà i, fins i tot, castigat amb la pena de mort. Índex PowerPoint Presentation: Més tard, el cristianisme es va declarar legal. Al segle IV dC, es va convertir en la religió oficial de l’Imperi Romà. Mosaic romà que representa Jesucrist L’emperador romà Teodosi va prohibir totes les religions menys el cristianisme Índex PowerPoint Presentation: L’ arquitectura romana era molt avançada. Coliseu, amfiteatre de Roma Índex PowerPoint Presentation: Els aqüeductes , com aquest de Segòvia, transportaven aigua des de la font fins a les ciutats. Índex PowerPoint Presentation: Els romans feien uns temples molt similars als grecs. Maison Carrée , a Nimes PowerPoint Presentation: Els teatres romans també eren semblants als teatres grecs. Teatre romà de Mèrida PowerPoint Presentation: Als circs romans es feien curses de cavalls i de carros (bigues o quadrigues). Índex PowerPoint Presentation: El fòrum era la plaça principal de la ciutat romana. Fòrum de Roma PowerPoint Presentation: L’ escultura romana va arribar a ser molt realista. Estàtua del primer emperador romà, l’emperador Octavià August Retrat de matrona de la dinastia Flàvia PowerPoint Presentation: Fa uns 2.500 anys, a l’est i sud de la península Ibèrica hi havia els ibers . IBERS Gals Grecs Fenicis Romans Celtes Cartaginesos Índex PowerPoint Presentation: Hi havia diverses tribus a la cultura ibèrica. A la resta de la península habitaven altres civilitzacions. Tribus ibèriques Índex PowerPoint Presentation: Els ibers vivien en poblats emmurallats i situats als cims de turons. Puig Castellar, poblat ibèric de la tribu dels laietans Índex PowerPoint Presentation: Els ibers coneixien l’ escriptura , però llurs escrits encara no s’han pogut traduir. Índex PowerPoint Presentation: L’ agricultura i la ramaderia eren les principals activitats econòmiques dels homes i les dones ibèriques. Eines ibèriques de ferro per treballar al camp Índex PowerPoint Presentation: Els ibers i les iberes conreaven sobretot cereals (blat, civada i ordi). Escultura ibèrica que representa una parella de bous (s. III aC) Índex PowerPoint Presentation: Els ibers també eren artesans i comerciants . Moneda ibèrica (s. III aC) Kalathos , t ípica ceràmica ibèrica en forma de barret de copa (s. II aC) Índex PowerPoint Presentation: Els ibers dominaven bé la tècnica de la siderúrgia . Falcata , típica espasa ibèrica PowerPoint Presentation: La civilització ibèrica va tenir relacions comercials amb la cultura fenícia i amb la cultura grega. Empúries va ser una colònia grega a les nostres terres Índex PowerPoint Presentation: La Dama d’Elx és l’escultura més coneguda feta pels ibers. Índex PowerPoint Presentation: Els romans van conquerir la terra dels ibers des de finals del segle III aC. Índex PowerPoint Presentation: Les nostres terres van passar a formar part de la província romana Tarraconensis . Índex PowerPoint Presentation: Els romans van fundar força ciutats a casa nostra. Les vies les comunicaven molt bé. Tarraco Barcino Blanda Emporiae Baetulo Cervaria Dertosa Ilerda Iesso Egara Iluro Gerunda Ausa Bergium Aeso Índex PowerPoint Presentation: El llatí va esdevenir la llengua oficial de tot l’Imperi Romà i els ibers i les iberes van anar deixant de parlar el seu idioma. Dibuix de la Tarraco del segle II dC PowerPoint Presentation: Les mostres arquitectòniques romanes a Catalunya són molt nombroses. Arc de Berà, arc de triomf del segle I a C Aqüeducte de Tarragona (s. I aC) Amfiteatre de Tarragona (s. I dC) PowerPoint Presentation: Per realitzar millor la defensa i administració de l'Imperi Romà, l’emperador Teodosi el va dividir en dues parts a finals del segle IV dC. Imperi Romà d’Occident Imperi Romà d’Orient Índex PowerPoint Presentation: Mentre que la part oriental va seguir mil anys més, l’Imperi Romà d’Occident va ser envaït pels pobles germànics i es va fragmentar en petits estats. Índex PowerPoint Presentation: Roma va ser saquejada pels visigots i, més tard, pels vàndals. L’Edat Antiga acaba l’any 476 dC, quan finalitza l’Imperi Romà d’Occident . Índex PowerPoint Presentation: FI

Related presentations


Other presentations created by jpicas

Polígons (prova)
22. 03. 2014
0 views

Polígons (prova)

La brúixola
09. 04. 2014
0 views

La brúixola

Polígons
13. 04. 2014
0 views

Polígons

El misteri del Veneno Roadster
03. 08. 2014
0 views

El misteri del Veneno Roadster

Història dels pallassos
22. 03. 2015
0 views

Història dels pallassos

El circ
22. 03. 2015
0 views

El circ

L’edat Mitjana (Prezi)
09. 08. 2015
0 views

L’edat Mitjana (Prezi)

prova de Powerpoint amb Youtube
22. 11. 2016
0 views

prova de Powerpoint amb Youtube

Presentació La Fira del Vapor
26. 11. 2016
0 views

Presentació La Fira del Vapor

Salut i Riscos
06. 12. 2016
0 views

Salut i Riscos

Igualtat i equilibri
26. 03. 2017
0 views

Igualtat i equilibri