lastdays welsh

Information about lastdays welsh

Published on August 16, 2007

Author: Pumbaa

Source: authorstream.com

Content

Diwrnodau olaf yr Iesu:  Diwrnodau olaf yr Iesu Iesu’n mynd mewn i Jeriwsalem:  Iesu’n mynd mewn i Jeriwsalem Roedd Iesu wedi myned i Jeriwsalem ar gefn asyn i ddangos taw un o’r bobl ydoedd, dim Brenin ar geffyl ond dyn syml ar asyn. Fe ddanfonodd ei ddisgyblion i gael hyd iddo ac fe’i cafwyd yn union lle dywedodd y byddai. Sul y blodau:  Sul y blodau Wrth i’r Iesu farchogaeth heibio i’r bobl yn y dyrfa, roeddynt yn chwifio canghennau palmwydd tuag ato ac yn eu gosod ger ei draed. Rydym yn galw y diwrnod yma yn 'Sul y blodau.' Ogof Lladron:  Ogof Lladron Aeth Iesu i mewn i’r Deml a gweld pobl yn prynnu a gwerthu nwyddau yn dwyllodrus. Gwrth droiodd y byrddau gan weiddi 'Dyma dŷ fy Nuw ond gwnaethoch chwi ef yn ogof lladron.' Y Swper Olaf:  Y Swper Olaf Geiriau’r Iesu:  Geiriau’r Iesu Eisteddodd Iesu gyda’i ddisgyblion yn yr Oruwch ystafell gan ddathlu y swper olaf gyda nhw. Fe gyhoeddodd mai 'ei gorff' oedd y bara ac 'ei waed' oedd y gwin. Dywedodd wrth y lleill y basai un ohonynt yn ei wadu 3 gwaith a basai un ohonynt yn ei fradychu gyda cusan. Gardd Gethsemane:  Gardd Gethsemane Aeth Iesu i weddio yng ngardd Gethsemane. Gofynnodd i’w Dad, 'Pam yr wyt ti’n gwneud hyn i mi?' Wedyn cusannodd Jwdas yr Iesu ac fe gafodd ei arestio gan y milwyr. Ar brawf:  Ar brawf Daethant â’r Iesu o flaen Pilat a ddywedodd ei fod yn golchi ei ddwylo o’r mater ac yn gadael i’r bobl benderfynnu. Roedd y dyrfa wedi pleidleisio i Barabas – lleidr – fynd yn rhydd a dedfrydu Iesu i farwolaeth. Slide9:  Gorfodwyd yr Iesu i gario ei groes ei hun i galfari. Cerddodd ar hyd y ‘Via Dolorosa’ ar ôl stopio sawl gwaith. Cynnigodd rhai pobl i’w helpu ond fe stopiodd y milwyr Rhufeinig nhw. Roeddynt eisiau gweld yr Iesu yn dioddef achos ei honiad taw Fe oedd Brenin yr Iddewon. Ar y Groes:  Ar y Groes Cafodd Iesu ei hoelio i’r groes trwy ei arddyrnau a’i draed. Gwisgodd Goron ddrain ar ei ben a wnaeth iddo waedu. Casglodd y bobl o gwmpas. Cafodd ei groeshoelio gyda dau leidr. Mae’r Diwedd yn Agos:  Mae’r Diwedd yn Agos Fe drywanodd milwr Rhufeinig yr Iesu yn ei ochr a phan ofynnodd am ddŵr, fe gafodd sbwng wedi ei ymdrochi mewn finegar. Gwnaeth hyn ef yn fwy sychedus ac roedd yn beth creulon I wneud. Dydd Gwener y Groglith:  Dydd Gwener y Groglith Ar unwaith fe droiodd yr awyr yn ddu ac roedd pawb yn gwybod bod Iesu wedi marw. Troiodd Un milwr Rhufeinig at ei ffrind a dweud, 'Hwn oedd mab Duw'. Roedd nawr yn credu. Cymerwyd yr Iesu i lawr o’r groes a’i gario i ogof o fedd dinesydd cyfoethog a gredai yn Iesu, mab Duw. At yr Ogof:  At yr Ogof Cafodd yr Iesu ei rwymo mewn dillad-claddu a’i eneinio â pheraroglau fel ‘sandalwood’. Gosodwyd ei gorff wedyn mewn bedd. Roedd y bedd wedi ei orchuddio â maen trwchus a gafodd ei dreiglo dros y fynedfa. Slide14:  Ar y dydd Sul ar ôl marwolaeth yr Iesu, aeth ei fam i lawr i’r bedd ond cafodd y maen wedi ei symud a doedd y corff ddim yno. Pengliniodd Mair ac wylo. Clywodd lais tu ôl iddi’n gofyn beth oedd yn bod… Atgyfodiad Mae’r Iesu yn Fyw:  Mae’r Iesu yn Fyw …Iesu oedd yn siarad gyda Mair. Roedd wedi dod nôl yn fyw a dywedodd wrth Mair am fynd i ddweud wrth y disgyblion. Roedd Mair mewn syndod ond gwnaeth fel yr oedd Iesu’n dymuno. Cychwynnodd ei thaith i’w darganfod. Esgyniad:  Esgyniad Siaradodd Iesu â’r disgyblion ac yna esgynnodd i’r Nef i eistedd ar ddeheulaw Duw, ei Dad.

Related presentations


Other presentations created by Pumbaa

christmas
16. 08. 2007
0 views

christmas

VERTEBRATES
12. 10. 2007
0 views

VERTEBRATES

Lec1Ch1 2IntroandHardware
15. 10. 2007
0 views

Lec1Ch1 2IntroandHardware

naos harbor project
22. 10. 2007
0 views

naos harbor project

MLA
05. 09. 2007
0 views

MLA

Bronx health disparities
05. 09. 2007
0 views

Bronx health disparities

writewithppt
05. 09. 2007
0 views

writewithppt

Persuading
05. 09. 2007
0 views

Persuading

JF KENNEDY
23. 10. 2007
0 views

JF KENNEDY

M3infectiousdisease sept
23. 10. 2007
0 views

M3infectiousdisease sept

Gerard Fries
24. 10. 2007
0 views

Gerard Fries

hen
04. 10. 2007
0 views

hen

prworkshop 07
02. 11. 2007
0 views

prworkshop 07

reptiles
26. 10. 2007
0 views

reptiles

csf
02. 11. 2007
0 views

csf

Turin OIAs
14. 11. 2007
0 views

Turin OIAs

Chapter15Personality1
17. 11. 2007
0 views

Chapter15Personality1

Passing Off
16. 08. 2007
0 views

Passing Off

Resurrection Slides
16. 08. 2007
0 views

Resurrection Slides

crucifixion
16. 08. 2007
0 views

crucifixion

MMRv2004PPT
28. 12. 2007
0 views

MMRv2004PPT

SlideShow2006 web
03. 01. 2008
0 views

SlideShow2006 web

17 a b
07. 10. 2007
0 views

17 a b

LBA2000
29. 10. 2007
0 views

LBA2000

nchrp w43
05. 01. 2008
0 views

nchrp w43

Personality Disorders
09. 08. 2007
0 views

Personality Disorders

rusko
09. 08. 2007
0 views

rusko

plenary4slides
09. 08. 2007
0 views

plenary4slides

chuang
09. 08. 2007
0 views

chuang

AALAS 02
07. 11. 2007
0 views

AALAS 02

Test score gaps Rev
05. 09. 2007
0 views

Test score gaps Rev

Presentacion PFIF Mar 2005
22. 10. 2007
0 views

Presentacion PFIF Mar 2005

09 user generated content 200407
17. 10. 2007
0 views

09 user generated content 200407

T4 08
22. 10. 2007
0 views

T4 08

Fry1441Lec19
28. 12. 2007
0 views

Fry1441Lec19

ruggiero
05. 09. 2007
0 views

ruggiero

Ferhat Ozcam
26. 11. 2007
0 views

Ferhat Ozcam

OpeningRestrInNYC
05. 09. 2007
0 views

OpeningRestrInNYC

etacharacteristicspp
02. 10. 2007
0 views

etacharacteristicspp

TEVTA
14. 02. 2008
0 views

TEVTA

2 Unit 1 lifestyle
20. 02. 2008
0 views

2 Unit 1 lifestyle

gc
03. 01. 2008
0 views

gc

INDIA06 11 CHengevoss Military
04. 03. 2008
0 views

INDIA06 11 CHengevoss Military

oil moc nyc072407
05. 09. 2007
0 views

oil moc nyc072407

travel
10. 03. 2008
0 views

travel

loh intranets portals
11. 03. 2008
0 views

loh intranets portals

Parasitology
09. 08. 2007
0 views

Parasitology

APrisonEpistles
25. 03. 2008
0 views

APrisonEpistles

2006080704
26. 03. 2008
0 views

2006080704

THE FUTURE OF AVIATION
26. 03. 2008
0 views

THE FUTURE OF AVIATION

GrayHarborWarm
07. 04. 2008
0 views

GrayHarborWarm

econ 3171 ppt slides ch 17
09. 04. 2008
0 views

econ 3171 ppt slides ch 17

PandemicPreparedness compress
10. 04. 2008
0 views

PandemicPreparedness compress

FMLAmediaframing
13. 04. 2008
0 views

FMLAmediaframing

P1D IntroReview 121407
16. 04. 2008
0 views

P1D IntroReview 121407

Gold Mine Pesentation
17. 04. 2008
0 views

Gold Mine Pesentation

IFM Barnhill 06 12 2001
22. 04. 2008
0 views

IFM Barnhill 06 12 2001

ce presentation
29. 02. 2008
0 views

ce presentation

coop ppp
23. 11. 2007
0 views

coop ppp

ELL NM
09. 08. 2007
0 views

ELL NM

cbsss3
15. 10. 2007
0 views

cbsss3

Passion2
09. 08. 2007
0 views

Passion2

Personality Disorders Handout
09. 08. 2007
0 views

Personality Disorders Handout

Gaukinlec Marxism
14. 12. 2007
0 views

Gaukinlec Marxism

SÃtningsled
26. 11. 2007
0 views

SÃtningsled

buspres usA
29. 12. 2007
0 views

buspres usA

a thai way
16. 06. 2007
0 views

a thai way

MSG350 laahs SW2 show notes
09. 08. 2007
0 views

MSG350 laahs SW2 show notes

howe project
13. 03. 2008
0 views

howe project

PrayersandWritingsSt Edmund
09. 08. 2007
0 views

PrayersandWritingsSt Edmund

joshi revised
03. 10. 2007
0 views

joshi revised

harkins ref data
05. 09. 2007
0 views

harkins ref data

3474
02. 01. 2008
0 views

3474

bruschi
08. 10. 2007
0 views

bruschi

115 tunnelling 2006
15. 11. 2007
0 views

115 tunnelling 2006

SectorMeeting PrivateSchools
05. 09. 2007
0 views

SectorMeeting PrivateSchools

070227 JointBudgetHearingFi nal
05. 09. 2007
0 views

070227 JointBudgetHearingFi nal

DerryHymanRoughDraft
07. 12. 2007
0 views

DerryHymanRoughDraft

2Hochstein Trends
21. 11. 2007
0 views

2Hochstein Trends

HJepardy
16. 08. 2007
0 views

HJepardy

dcc life cycle
09. 08. 2007
0 views

dcc life cycle

Presentation Liu
16. 10. 2007
0 views

Presentation Liu

sr AkzoNobel4
12. 10. 2007
0 views

sr AkzoNobel4

s409 guha
03. 01. 2008
0 views

s409 guha