Lich su 12 Bài 19 - VN (1951-1953)

Information about Lich su 12 Bài 19 - VN (1951-1953)

Published on September 19, 2012

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: Tiết 31 – Bài 19 GV : Nguyễn Chí Thuận Trường THPT Dĩ An – Bình Dương BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1951-1953) PowerPoint Presentation: I. Âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương 2. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi II. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951) 1. Hoàn cảnh triệu tập Nội dung cơ bản của đại hội III. Hậu phương kháng chiến phát triển về mọi mặt IV. Những chiến dịch tiến công giữ vững quyền chủ động trên chiến trường PowerPoint Presentation: Từ năm 1949, Mĩ từng bước can thiệp sâu và “dính líu” vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Vậy Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương nhằm âm mưu gì? Những sự kiện nào chứng tỏ âm mưu này? PowerPoint Presentation: I. Âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp 1. Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương : - Để thực hiện âm mưu thay chân Pháp, từ tháng 5/1949 , Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương thông qua hình thức viện trợ cho Pháp về kinh tế, tài chính, quân sự. - Tháng 9/1951, Mĩ kí với Bảo Đại Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt - Mĩ để ràng buộc Chính phủ Bảo Đại vào mình. PowerPoint Presentation: Bảo Đại tên húy là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, sinh ngày 22 tháng 10 năm 1913 tại Huế , là con của vua Khải Định và bà Từ Cung Hoàng Thị Cúc. Ông qua đời ngày 31 tháng 7 năm 1997 tại Paris hưởng thọ 84 tuổi. PowerPoint Presentation: 2. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi : - Được sự giúp đỡ của Mĩ, cuối năm 1950, Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi : *gấp rút xây dựng lực lượng cơ động mạnh; *lập “vành đai trắng” ; *bình định vùng tạm chiếm và vơ vét sức người, sức của; *đánh phá hậu phương kháng chiến của ta,…  Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi gây cho ta nhiều khó khăn, tổn thất, nhất là ở vùng sau lưng địch. PowerPoint Presentation: Đờ-lát Đờ Tát-xi-nhi là thống chế quân đội Pháp , anh hùng nước Pháp trong Thế chiến thứ hai . Sau thế chiến, ông tiếp tục tham gia Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất và mất vì bệnh trong khi chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn . PowerPoint Presentation: Eisenhower - Zhukov - Montgomery - Jean de Lattre de Tassigny PowerPoint Presentation: Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử nào? Đại hội đã thông qua những nội dung cơ bản nào và có ý nghĩa gì đối với cuộc kháng chiến? PowerPoint Presentation: II. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951) 1. Hoàn cảnh triệu tập : - Từ năm 1950, quân ta giữ vững quyền chủ động ở chiến trường, Pháp liên tiếp thất bại và Mĩ từng bước can thiệp sâu vào chiến tranh ở Đông Dương  cần phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Tháng 2/1951, Đảng họp đại hội lần II ở Chiêm Hóa-Tuyên Quang 2. Nội dung cơ bản của đại hội : a) Thảo luận và thông qua hai báo cáo quan trọng : * Báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh * Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam của Tổng bí thư Trường Chinh. PowerPoint Presentation: b) Quyết định tách ĐCS Đông Dương để thành lập ở mỗi nước một Đảng Mác – Lênin riêng. Ở Việt Nam lấy tên là ĐCS Việt Nam, đưa Đảng ra hoạt động công khai. c) Thông qua Tuyên ngôn, Điều lệ mới, xuất bản báo Nhân dân làm cơ quan ngôn luận của Đảng. d) Bầu ra Ban chấp hành Trung ương (Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, Trường Chinh làm Tổng Bí thư). 3. Ý nghĩa : Đại hội có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. PowerPoint Presentation: Các em hãy đọc SGK trang 141 – 143 và cho biết, từ sau chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 đến đông – xuân 1953 – 1954, hậu phương kháng chiến của ta đã phát triển như thế nào về các mặt chiến tranh, kinh tế, văn hóa, giáo dục và y tế? PowerPoint Presentation: III. Hậu phương kháng chiến phát triển về mọi mặt 1. Về chính trị : a) Thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt, do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch (3/1951). b) Thành lập Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào để tăng cường khối đoàn kết của ba nước Đông Dương (3/1951). c) Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các ngành (bầu được 7 anh hùng đầu tiên của cuộc kháng chiến) . PowerPoint Presentation: 2. Về kinh tế : a) Thực hiện triệt để giảm tô, cải cách ruộng đất ở vùng tự do b) Vận động nhân dân lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chấn chỉnh thuế khóa, ngân hàng,… 3. Về văn hóa, giáo dục, y tế : a) Tiếp tục cải cách giáo dục theo ba phương châm “phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh và phục vụ sản xuất” . b) Thực hiện vệ sinh phòng dịch, xây dựng đời sống, văn hóa mới. PowerPoint Presentation: Đại hội toàn quốc thống nhất Mặt trận Việt Minh- Liên Việt thành Mặt trận Liên Hiệp Quốc dân Việt Nam, ngày 3-3-1951. PowerPoint Presentation: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các ngành (bầu được 7 anh hùng đầu tiên của cuộc kháng chiến) . PowerPoint Presentation: đại biểu thông qua cải cách đất đai tại đại hội lần I (họp lần 3) năm 1953 Nông dân được chia ruộng: Nông dân được chia ruộng PowerPoint Presentation: Các làng xã ở vùng tự do trong kháng chiến thường xuyên tổ chức lớp học văn hóa cho nhân dân. PowerPoint Presentation: GV hướng dẫn HS lập niên biểu về các chiến dịch tiến công giữ vững quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ của quân dân ta từ sau chiến thắng Biên giới năm 1950 đến xuân - hè năm 1953 (theo mẫu). PowerPoint Presentation: IV. Những chiến dịch tiến công giữ vững quyền chủ động trên chiến trường 1. Niên biểu các chiến dịch : Thời gian Tên chiến dịch Kết quả chính Đông – Xuân 1950 – 1951 Chiến dịch Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám và Chiến dịch Quang Trung - Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1 vạn quân địch - Địa bàn không có lợi cho ta nên kết quả bị hạn chế Đông – Xuân 1951 – 1952 Chiến dịch Hòa Bình - Giải phóng hoàn toàn khu vực Hòa Bình – Sông Đà rộng 2.000 km­2. - Phá vỡ âm mưu nối lại hành lang Đông - Tây của Pháp. Thu – Đông 1952 Chiến dịch Tây Bắc - Giải phóng 28.000 km2. - Phá một phần âm mưu lập “xứ Thái tự trị” của Pháp. Xuân – Hè 1953 Chiến dịch Thượng Lào - Giải phóng tỉnh Sầm Nưa , một phần tỉnh Xiêng Khoảng , Phongxalì . - Nối liền căn cứ kháng chiến của Lào với Tây Bắc VN, uy hiếp địch . PowerPoint Presentation: Chiến dịch Hoà Bình Đông – Xuân 1951 – 1952 PowerPoint Presentation: Chiến dịch Tây Bắc thu - đông năm 1952 PowerPoint Presentation: Chiến dịch Thượng Lào xuân – hè 1953 PowerPoint Presentation: Từ năm 1949, Mĩ từng bước can thiệp sâu và “dính líu” vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Vậy Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương nhằm âm mưu gì? Những sự kiện nào chứng tỏ âm mưu này? PowerPoint Presentation: Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử nào? Đại hội đã thông qua những nội dung cơ bản nào và có ý nghĩa gì đối với cuộc kháng chiến? PowerPoint Presentation: T ừ sau chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 đến đông – xuân 1953 – 1954, hậu phương kháng chiến của ta đã phát triển như thế nào về các mặt chiến tranh, kinh tế, văn hóa, giáo dục và y tế?

Related presentations


Other presentations created by dangbach2000

bai 11 tep va quan ly tep
04. 11. 2013
0 views

bai 11 tep va quan ly tep

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh
04. 11. 2013
0 views

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh

bai 3 Cau truc chuong trinh
01. 05. 2014
0 views

bai 3 Cau truc chuong trinh

Bai 3 Bai tap chuong I
01. 05. 2014
0 views

Bai 3 Bai tap chuong I

On tap hoc ki 2 tin 11
01. 05. 2014
0 views

On tap hoc ki 2 tin 11

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII

Bai tap  thuc hanh 4 tin 11 HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai tap thuc hanh 4 tin 11 HKII

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh
01. 05. 2014
0 views

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau
06. 05. 2014
0 views

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2
31. 03. 2015
0 views

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2

Ngữ văn 6, bài 4
15. 05. 2015
0 views

Ngữ văn 6, bài 4

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ
20. 05. 2015
0 views

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc
21. 05. 2015
0 views

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1
04. 06. 2015
0 views

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1

lop 1 tap hat tim ban than
17. 08. 2015
0 views

lop 1 tap hat tim ban than

Moi ban vui mua ca
17. 08. 2015
0 views

Moi ban vui mua ca

tap bai hat hoa binh cho be
17. 08. 2015
0 views

tap bai hat hoa binh cho be

Âm nhạc 1 bài 9: Quả
17. 08. 2015
0 views

Âm nhạc 1 bài 9: Quả

Bài 8: Tập tầm vông
17. 08. 2015
0 views

Bài 8: Tập tầm vông

Bai 12 Duong va chan
17. 08. 2015
0 views

Bai 12 Duong va chan

on tap bai hat nang som
17. 08. 2015
0 views

on tap bai hat nang som

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay
17. 08. 2015
0 views

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay

Bài 2 lop 2   hoc hat Xoe hoa
17. 08. 2015
0 views

Bài 2 lop 2 hoc hat Xoe hoa

Bai 6 Chien si ti hon
23. 08. 2015
0 views

Bai 6 Chien si ti hon

BAU TROI XANH
17. 08. 2015
0 views

BAU TROI XANH

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang
20. 10. 2015
0 views

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em
20. 10. 2015
0 views

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em

Hoc hat Bai Con chim non
20. 10. 2015
0 views

Hoc hat Bai Con chim non

Âm  nhạc lớp 3: Gà  gáy
20. 10. 2015
0 views

Âm nhạc lớp 3: Gà gáy

Bai 1 Quoc ca Viet Nam
20. 10. 2015
0 views

Bai 1 Quoc ca Viet Nam

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som
20. 10. 2015
0 views

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som

Cay da Bac Ho
28. 10. 2015
0 views

Cay da Bac Ho

Tiet 17 Meo di cau ca
28. 10. 2015
0 views

Tiet 17 Meo di cau ca

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7
29. 10. 2015
0 views

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7

Hoc hat Chim sao
29. 10. 2015
0 views

Hoc hat Chim sao

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4
29. 10. 2015
0 views

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4

bai 12 hoc hat bai Co la
29. 10. 2015
0 views

bai 12 hoc hat bai Co la

Cuoi HKII am nhac lop 4
29. 10. 2015
0 views

Cuoi HKII am nhac lop 4

am nhac 4 tuuan 31
29. 10. 2015
0 views

am nhac 4 tuuan 31

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON
30. 10. 2015
0 views

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON

lop 6 Tiet 3
30. 10. 2015
0 views

lop 6 Tiet 3

Tiet 12 Khuc hat chim son ca
01. 11. 2015
0 views

Tiet 12 Khuc hat chim son ca

Mẹ đi vắng
01. 11. 2015
0 views

Mẹ đi vắng

Chim chich bonglop2
01. 11. 2015
0 views

Chim chich bonglop2

nhac 8 on tap
01. 11. 2015
0 views

nhac 8 on tap

Tiet 5 On tap Li dia banh bo
01. 11. 2015
0 views

Tiet 5 On tap Li dia banh bo

Lý dĩa bánh bò
01. 11. 2015
0 views

Lý dĩa bánh bò

0 Am Nhac 5 TIET 1
01. 11. 2015
0 views

0 Am Nhac 5 TIET 1

Tiet 9 HBH Tuoi Hong
06. 11. 2015
0 views

Tiet 9 HBH Tuoi Hong

Tiet19 Khat vong mua xuan
06. 11. 2015
0 views

Tiet19 Khat vong mua xuan

TIET 15
06. 11. 2015
0 views

TIET 15

thutinhcuoimuathu
07. 11. 2015
0 views

thutinhcuoimuathu

Tiet 16 am nhac 9ppt
07. 11. 2015
0 views

Tiet 16 am nhac 9ppt

NHac 9
07. 11. 2015
0 views

NHac 9

Con chim hay hot
30. 10. 2015
0 views

Con chim hay hot

tren ngua ta phi nhanh
29. 10. 2015
0 views

tren ngua ta phi nhanh

GIAO AN HOC HAT  NOI VONG TAY LON
06. 11. 2015
0 views

GIAO AN HOC HAT NOI VONG TAY LON