MỘT THÓANG PHAN CHU TRINH_Ngày Ấy_Bây Giờ

Information about MỘT THÓANG PHAN CHU TRINH_Ngày Ấy_Bây Giờ

Published on December 18, 2009

Author: doright

Source: authorstream.com

Content

Slide 1: M?T THOÁNG PHAN CHU TRINH > NHÂN L? K? NI?M 20 NAM THÀNH L?P TRU?NG... B?m trên các t?m hình ho?c trên các l?p d? xem.. NH?C: Hành khúc Phan Chu Trinh TRU?NG PHAN CHU TRINH C?P 1, 2 NAM H?C 1988-1989 : TRU?NG PHAN CHU TRINH C?P 1, 2 NAM H?C 1988-1989 Slide 5: CÁC TH?Y CÔ VÀ ÐOÀN GIÁO SINH THAM QUAN BI?T ÐI?N, LAK BAN GIÁM HI?U : BAN GIÁM HI?U Slide 14: CHI B? Ð?NG Slide 15: T? HÀNH CHÁNH Slide 16: T? VAN - ÂM NH?C - M? THU?T Slide 17: T? TOÁN - LÝ Slide 18: T? TOÁN - LÝ Slide 19: T? SINH - HÓA - TH? D?C Slide 20: T? S? - Ð?A Slide 21: T? NGO?I NG? Slide 22: Ð?I TH? THAO 1 Slide 23: Ð?I TH? THAO 2 Slide 24: Ð?I VAN NGH? 1 Slide 25: Ð?I VAN NGH? 2 Slide 26: Ð?I VAN NGH? 3 Slide 28: H?I Ð?NG GIÁO VIÊN NH?C: Hành khúc Phan Chu Trinh HÌNH ?NH: K? Y?u 20 nam - Thu H?ng – Ð? H?u Pps: Ð? H?u Slide 29: M?T THOÁNG PHAN CHU TRINH > NHÂN L? K? NI?M 20 NAM THÀNH L?P TRU?NG... B?m trên các t?m hình ho?c trên các l?p d? xem.. Slide 30: Niên khóa 2009-2010 H?c sinh kh?i 6 HÌNH ?NH: K? Y?u 20 nam Pps: Ð? H?u Slide 39: M?T THOÁNG PHAN CHU TRINH > NHÂN L? K? NI?M 20 NAM THÀNH L?P TRU?NG... B?m trên các t?m hình ho?c trên các l?p d? xem.. NH?C: Hành khúc Phan Chu Trinh Slide 40: Niên khóa 2009-2010 H?c sinh kh?i 7 HÌNH ?NH: K? Y?u 20 nam Pps: Ð? H?u Slide 49: M?T THOÁNG PHAN CHU TRINH > NHÂN L? K? NI?M 20 NAM THÀNH L?P TRU?NG... B?m trên các t?m hình ho?c trên các l?p d? xem.. NH?C: Hành khúc Phan Chu Trinh Slide 50: Niên khóa 2009-2010 H?c sinh kh?i 8 HÌNH ?NH: K? Y?u 20 nam Pps: Ð? H?u Slide 61: M?T THOÁNG PHAN CHU TRINH > NHÂN L? K? NI?M 20 NAM THÀNH L?P TRU?NG... B?m trên các t?m hình ho?c trên các l?p d? xem.. NH?C: Hành khúc Phan Chu Trinh Slide 62: Niên khóa 2009-2010 H?c sinh kh?i 9 HÌNH ?NH: K? Y?u 20 nam Pps: Ð? H?u Slide 73: M?T THOÁNG PHAN CHU TRINH > NHÂN L? K? NI?M 20 NAM THÀNH L?P TRU?NG... B?m trên các t?m hình ho?c trên các l?p d? xem..

Related presentations


Other presentations created by doright

1.HINH_ANH_HOPMATTr.Thong_2010
28. 06. 2010
0 views

1.HINH_ANH_HOPMATTr.Thong_2010

HinhAnh_Van nghe_20 namPCT
06. 01. 2010
0 views

HinhAnh_Van nghe_20 namPCT

KINH NGUYỆN HÀNG NGÀY
05. 03. 2014
0 views

KINH NGUYỆN HÀNG NGÀY

BAU SUA ME
06. 02. 2014
0 views

BAU SUA ME

CN 5 QN.A
05. 02. 2014
0 views

CN 5 QN.A

CHÚC MỪNG PS SH VÉNARD
19. 04. 2014
0 views

CHÚC MỪNG PS SH VÉNARD

CHÚC MỪNG PHỤC SINH....
19. 04. 2014
0 views

CHÚC MỪNG PHỤC SINH....

CHÚC MỪNGPHỤC SINH 2014
19. 04. 2014
0 views

CHÚC MỪNGPHỤC SINH 2014

HD CNLG Chuc Mung PS1-Alleluia
22. 04. 2014
0 views

HD CNLG Chuc Mung PS1-Alleluia

CHUC MUNG PS Gx TAN LY
20. 04. 2014
0 views

CHUC MUNG PS Gx TAN LY

LƯỢC SỬ DÒNG THÁNH GIUSE
22. 05. 2014
0 views

LƯỢC SỬ DÒNG THÁNH GIUSE

CHUC MUG BM JB.
23. 06. 2014
0 views

CHUC MUG BM JB.

CM BM PHERO-PHAOL
24. 06. 2014
0 views

CM BM PHERO-PHAOL

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG LU-I
23. 08. 2014
0 views

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG LU-I

Foods_to_fight_illness
15. 09. 2014
0 views

Foods_to_fight_illness

Duong Ve Binh Tuy
21. 09. 2014
0 views

Duong Ve Binh Tuy

The Rain-Thomas Kinkade
04. 10. 2014
0 views

The Rain-Thomas Kinkade

CN 29 QN. A
15. 10. 2014
0 views

CN 29 QN. A

LE CAC LINH HON
04. 11. 2014
0 views

LE CAC LINH HON

MUNG BM GIUSE MINH SUNG
19. 03. 2015
0 views

MUNG BM GIUSE MINH SUNG

HD CGNL CHÚC MỪNG PHỤC SINH
31. 03. 2015
0 views

HD CGNL CHÚC MỪNG PHỤC SINH

HAPPY EASTER To Fr. BACH MY
07. 04. 2015
0 views

HAPPY EASTER To Fr. BACH MY

CHÚA NHÂT  TN12 NĂM B
19. 06. 2015
0 views

CHÚA NHÂT TN12 NĂM B