MEMBERI MAKAN FAKIR MISKIN

Information about MEMBERI MAKAN FAKIR MISKIN

Published on December 20, 2009

Author: ss170952

Source: authorstream.com

Content

Slide 1: KENAPA TERGELINCIR MASUK NERAKA ? Hanya Enggan memberi makan fakir miskin. Slamet Sulaiman mydarussalam.blogspot.com Slide 2: Kenapa anda masuk neraka saqar? Slide 3: MASUKKAN KE NERAKA Slide 4: Tahukah anda siapa pendusta AGAMA ? Slide 5: Memang jalan yang sulit Slide 6: Semata mencari ridlo NYA Slide 7: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). Al Maaidah 89 MEMBERI MAKAN sebagai PENALTI Slide 8: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai had-ya yang di bawa sampai ke Ka`bah, atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah mema`afkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa. Al Maaidah 95 MEMBERI MAKAN sebagai PENALTI Slide 9: (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al Baqarah 184 MEMBERI MAKAN sebagai PENALTI Slide 10: Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Al Mujadilah 4 MEMBERI MAKAN sebagai PENALTI ( menzihar istrinya sebagai ibunya) Slide 11: WASSALAM

Related presentations


Other presentations created by ss170952

MODEL BIOMAS GASIFIKASI
07. 06. 2009
0 views

MODEL BIOMAS GASIFIKASI

EVALUASI DIRI
20. 12. 2009
0 views

EVALUASI DIRI

JALAN LURUS
20. 12. 2009
0 views

JALAN LURUS

BERTAMU DAN MENERIMA TAMU
22. 12. 2009
0 views

BERTAMU DAN MENERIMA TAMU

MENJAGA LIDAH
22. 12. 2009
0 views

MENJAGA LIDAH

PERNIAGAAN  YG TIDAK RUGI
22. 12. 2009
0 views

PERNIAGAAN YG TIDAK RUGI

ADAB BERMUSAWARAH
23. 12. 2009
0 views

ADAB BERMUSAWARAH

JANJI DAN AMANAT
23. 12. 2009
0 views

JANJI DAN AMANAT