nova prezentacija

Information about nova prezentacija

Published on March 30, 2012

Author: ninacka

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: Karakteristike razvojapredškolskog djetetapredškolskog djetet Lidija pehar-zvačko oduzeto djetinjstvo: Lidija pehar-zvačko oduzeto djetinjstvo Razvoj djece Razvoj djece u ranom periodu Stara tradicionalna pedagogija –nova savremena pedagogija Obiteljska klima Obitelj spoljasne sredine Lidija : Lidija Odlike tjelesnog razvoja djeteta Odlike emocionalnog razvoja djeteta Odlike socijalnog razvoja djeteta Oblici intelektualnog sazrijevanja PowerPoint Presentation: U toku svog ontogenetskog razvoja jedinka prolazi kroz niz karakterističnih faza koje su u teoriji fizičke kulture najčešće definisane kao uzrasne karakteristike ili uzrasne osobenosti dece. Pedagozi i psiholozi, a posebno vaspitači, kao najodgovorniji subjekti , Dečji rast - karakteristike prema uzrastu: Dečji rast - karakteristike prema uzrastu Novorođenče Prosečna težina novorođenčeta  je 3400 grama - oko 90 odsto dece na rođjenju ima težinu između 2,5 kg i 4,1 kg. Prosečna dužina novorođenčeta je 50 centimetara, a obim glave 34 cm . Najznačajnije opšte biološke osobine novorođenčeta su termolabilnost, slaba i specifična imunobiološka otpornost, nestabilnost u izgradnji sopstvene mase, labilnost u pogledu uzimanja i gubitka tečnosti (hidrolabilnost), intenzivniji metabolizam nego što je kod odraslih.Odmah posle rođenja, na psihofizički razvoj utiču mnogobrojni faktori, što se odražava u pozitivnom i u negativnom smislu.Osetljivost na spoljne nadražalje, koji mogu za odraslog da budu neznatni, a za dečiji organizam može biti fatalan.Novorođenče može da se rashladi ili pregreje.Ako se ne unosi dovoljno vode i hrane beba se brzo dekompenzuje i dehidrira se PowerPoint Presentation: Prva godina života U prvoj godini života odvoja se intezivan rast i razvoj, tako da je sa napunjenih godinu dana dete uglavnom tri puta teže nego na rođenju, 25 cm duže (odnosno ima veću visinu), dok se obim glave uveća za 12 cm. Sa punih godinu dana, prosečno dete je teško oko 10 kilograma, visoko oko 75 centimetara, a obim glave mu je oko 45 cm. Poslije navršene prve godine rast i razvoj je i dalje brz , ali više nikada kao u prvoj godini . Veći mišićni sklopovi , kao što su mišići trupa , trbuha , ruku i nogu ojačali su do te mjere da dijete sada može samostalno i sigurno hodati . Može samo sjediti , ustati , čučati , gurati ispred sebe stolicu ili premještati lakše predmete sa jednog mjesta na drugo . Sva djeca neće istovremeno uspjeti pohađati ili savladati tehniku određenih pokreta . PowerPoint Presentation: Druga godina života U drugoj godini života prosečan porast u težini je oko 2,5 kg, a u visini oko 12 cm, dok se obim glave poveća za samo 2 cm. Djeca od druge do treće godine dijete prolazi kroz prvi period ljutnje . kada pokušava da nametne svoje želje , koje su često štetne . Na neka vaša upozorenja i zabrane reagiraju žestoko , ponekad čak bacanjem po podu i si . Morate biti dosljedni u provođenju svojih zabrana i opomena , naročito ako se radi o željama i postupcima koje mu ugrožavaju zdravlje . Krajem ovoga perioda to jest u trećoj godini javlja se takozvani fiziološki gubitak apetita . Dijete slabije jede " nema vremena " jer mora se igrati . Potrebno je odvesti dijete doktoru zbog eventualnog oboljenja ali ne treba tražiti " nešto za poboljšanje apetita ", ukoliko dijete nije bolesno .  Ne prisiljavajte ga jesti na silu . PowerPoint Presentation: Do četvrte godine dijete ovlada osnovnim oblicima kretanja ( hoda , trči , penje , skače , baca i hvata . gađa . diže , nosi . gura i vuče predmete ). Sposobno je da kontrolira svoje pokrete iako su oni još uvijek siloviti , kruti . Sada lakše izvodi složenija kretanja u kojima učestvuje više mišićnih grupa , ali još ima suvišnih pokreta . Skače objema nogama u mjestu , preko , oko i sa prepreka . Stoji i hoda na prstima . Još nije samostalno pri svlačenju i oblačenju i obuvanju . Vozi tricikl . pritiska pedale ali teže upravlja i održava pravac kretanja . Lako mijenja raspoloženje i interes . Pažnja je labilna zato i ne treba tražiti da isti pokret više puta ponovi već mijenjati vježbe . Voli da podražava sve ono što ga okružuje kao i pokrete odraslog , žalo mu vježbe treba pokazivati a manje objašnjavati . Pokrete treba pravilno pokazati jer će samo tada roditelj biti dobar uzor djetetu . : U 4. godini okoštavaju šavovi lubanje , kao i kosti karlice koje čine jedinstvenu karličnu kost . Između 3-4. godine kičma dobiva svoje fiziološke krivine . Dolazi do mijelinizacije nervnih vlakana , čime su stvoreni uvjeti za " voljnu motoriku ". Sada djeca brže rastu nego što dobivaju na težini . Masno tkivo nagomilano u prethodnom periodu , polako nestaje . Svojom pojačanom aktivnošću djeca razvijaju mišiće koje možemo jasno vidjeti naročito na nogama i rukama .   Period predškolskog djeteta (od 3. - 6/7. godine) : Period predškolskog djeteta (od 3. - 6/7. godine ) Predškolski uzrast Do šeste godine, porast u težini je prosečno 2 kilograma godišnje, a u visini   6 do 8 centimetara godišnj Ova faza traje od treće do šeste - sedme godine života djeteta . Kroz obilje igara u kojima se koristi vlastito tijelo , razni predmeti , okolna sredina , pa i životinje , dijete obogaćuje motoriku . Ranije manipulativne aktivnosti baratanja predmetima postepeno prelaze u aktivnosti koje se ostvaruju kroz društvene odnose . Dijete otkriva mogućnost udruživanja vlastitih pokreta sa pokretima drugih , a samim tim i mogućnosti za vršenje složenijih kretnih radnji . To znaci da dijele ne usmjerava pokret samo prema predmetu i igrački , nego i prema svijetu prisutnih . Na taj način se vrši udruživanje emocionalnih sadržaja i istovremeno zadovoljavaju težnje u socijalnim stremljenjima . Primjer promjena motorike izmedu 2 i 5 god: Primjer promjena motorike izmedu 2 i 5 god DOB 2 god - ide uz stepenice niz stepenice ,jednu po jednu stepenicu. Ovladao hodom unatraqg Zna šutirati loptu i voziti trokolicu 2,5- hoda na prstima Kraci trenutak moze držati ravnotežu stojeci na jednoj nozi Djelimice se moze sam obuci Skace sa obje noge 3- dobro trci ali lako spotakne Bace loptu a da neizgubi ravnotežu ide uz stepenice Obuva cipele PowerPoint Presentation: 3,5- ovladao trcanjem te spretno zna povecati i smanjiti brzinu Trci na prstima Skace na jednoj nozi Hvata loptu objema rukama 4-moze duze vremena držati ravnotežu stojeci na jednoj nozi Ide niz stepenice kao odrasli 4,5- igra se skolice Prevrce se preko glave4 5 –hvatanje sa obje ruke Udara optom od pod Skace preko konopca za preskakanje PowerPoint Presentation: Naš odgovor je: " Vaše dijete je sada u periodu predškolskog djeteta ili u periodu igre ". Za smirenje djeteta nisu potrebni nikakvi lijekovi . Smirit će se i dijete i roditelj ukoliko zajedno pođu u park ili negdje van grada , na igralište . Djeca postaju mnogo spretnija u pokretima . Ovladavaju složenijim motornim vještinama , kao što su skakanje , penjanje , vožnja bicikla , bacanje i šutiranje lopte . PowerPoint Presentation: Dijete treba hrabriti i pohvaljivati i tako mu pomagati da vježbu usvoji . Pogrešno je pružiti mu pomoć pridržavanjem , pogotovo ako ono misli daje sposobno da samostalno izvede kretanje . Osnovni oblici kretanja djeteta od 5-6 godina postepeno se automatiziraju ( hodanje , trčanje , penjanje ). Može lako i sigurno koristiti samo jednu ruku i nogu PowerPoint Presentation: Tako dijete može sigurno stati na jednoj nozi i duže od 5 sekundi , poskakuje sa noge na nogu . i samo na jednoj nozi . Skače uvis i daljinu iz zaleta , gada i hvata jednom rukom , udara loptu u mjestu i kretanju , hoda i trči po suženoj površini brzo i bez straha . Tražeći veće napore i kompliciranije vježbe . Voli pokazati što može i umije i da čini podvige . Zainteresiran je da vježbu pravilno izvede i ponavlja je sve dok je ne nauči . Gubi interes za podržavanje a njegova aktivnost postaje svjesnija . Zbog toga vježbe treba izvoditi u vidu postavljanja zadataka : "Da li umiješ "? "Da li možeš "? "Da li znaš "? PowerPoint Presentation: Usporedo sa razvojem sposobnosti treba primjenjivati teže i složenije vježbe i povećavati vrste aktivnosti . Od 4.-5. godine dijete se kreće sve skladnije i sigurnije . Dobro se orijentira u prostoru , lako i slobodno se zaustavlja , mijenja pravce kretanja i položaje tijela . Ima bogatiji repertoar kretanja . Okretnije je ima više samopouzdanja ali je još uvijek neobazrivo . Stoji i skače na jednoj nozi u visinu , daljinu . Hoda po suženoj površini sigurno bez straha . Samostalno se svlači i oblači i spušta stepenicama sa naizmjeničnim radom ruku i nogu . Hvata dobačen predmet šakama . Razlikuje desnu od lijeve ruke . Vozi tricikl lako okreće pedala , dobro se zaustavlja i održava pravac kretanja . Sposobno je duže vježbati i  da izvršava teže i složenije zadatke . Zainteresirano je da vježbe uzastopno ponovi više puta da bi naučilo kretanje , l dalje je aktivnost djeteta prožeta sklonošću za podražavanjem . PowerPoint Presentation: Razvija se i finija muskulatura pa je dijete spretnije u oblačenju , zavezivanju obuće , zakopčavanju dugmadi , uspješnije koristi olovku , škare i druga sredstva . Finiji pokreti omogućavaju da dijete uživa u crtanju , oblikovanju plastelinom . sjeckanju raznih materijala . Razvoj i usavršavanje pokreta kao univerzalnog sredstva izražavanja pomaže djetetu lakše upoznavanje svoje sredine , uključivanje u grupu vršnjaka , kreiranja igre , izražavanje svojih osjećaja . Kora velikog mozga je veoma plastična pa se kroz pokret i akcije može izgraditi osnova daljeg psihomotornog razvoja . Prema mišljenju mnogih autora ovo je doba od velike važnosti za formiranje psihomotornog aparata , pa je zato i opravdano mišljenje i nastajanje mnogih autora da se već u ovom uzrasnom dobu počne sa organiziranom nastavom tjelesnog odgoja . PowerPoint Presentation: Vježbanje u ovom uzrasnom periodu je pogodno , jer se sve više pojavljuju procesi kočenja ( inhibicije ) u nervnim centrima , ograničavajući procese razdraženja ( iradijacije ) koji u ovom uzrasnom periodu još prevladavaju . Na taj način osnovni prirodni pokreti djeteta , oslobođeni su suvišnih , beskorisnih , sporednih pokreta , kao na primjer mahanja rukama i bočnih klaćenja tijela , što daje mogućnost djetetu da sigurnije hoda . trči . skače i sl. PowerPoint Presentation: Pošto još ne postoji potreba za produktivnim radnim pokretima , koji traže dugotrajnu preciznost i savladavanje otpora , tj . veliko trošenje energije , dijete tog doba je gotovo neumorno u svojim kretanjima .  Pored ostalog ovo je omogućeno i zato što je snabdijevanje krvlju , zbog velikog presjeka arterija , gotovo dva puta veće nego kod odraslog čovjeka . Tjelesni odgoj malog i predškolskog djeteta sprovodi se uglavnom u vidu igre . PowerPoint Presentation: Dijete treba hrabriti i pohvaljivati i tako mu pomagati da vježbu usvoji . Pogrešno je pružiti mu pomoć pridržavanjem , pogotovo ako ono misli daje sposobno da samostalno izvede kretanje . Osnovni oblici kretanja djeteta od 5-6 godina postepeno se automatiziraju ( hodanje , trčanje , penjanje ). Može lako i sigurno koristiti samo jednu ruku i nogu PowerPoint Presentation: Tako dijete može sigurno stati na jednoj nozi i duže od 5 sekundi , poskakuje sa noge na nogu . i samo na jednoj nozi . Skače uvis i daljinu iz zaleta , gada i hvata jednom rukom , udara loptu u mjestu i kretanju , hoda i trči po suženoj površini brzo i bez straha . Tražeći veće napore i kompliciranije vježbe . Voli pokazati što može i umije i da čini podvige . Zainteresiran je da vježbu pravilno izvede i ponavlja je sve dok je ne nauči . Gubi interes za podržavanje a njegova aktivnost postaje svjesnija . Zbog toga vježbe treba izvoditi u vidu postavljanja zadataka : "Da li umiješ "? "Da li možeš "? "Da li znaš "? PowerPoint Presentation: Deca ovog uzrasta su u osnovi ovladala osnovnim oblicima kretanjima i mogu se uključiti u skoro sve organizacione oblike vežbanja. Pokreti kod dece su uglavnom kontrolisani, mada se još uvek čine i suvišni pokreti, odnosno dodatni nepotrebni pokreti u odnosu na zahtev i optimum motoričkog zadatka. PowerPoint Presentation: Za p eriod ranog ( prvog ) detinjstva (1-3 godine ) do drugog d j etinjstva od 3-6 godina , veoma je važno da se poznaju osnovne antropološke karakteristike pojedinih uzrasnih perioda . PowerPoint Presentation: Poznavanjem t j elesnog i motoričkog razvoja d j ece , njihove kognitivne sposobnosti (os j ećanje , pažnja , pamćenje , mišljenje ), koje su osnovne odlike njihovih motoričkih sposobnosti , psihičkog razvoja ( govora i mašte ), na koji način oni grade svoje socijalne i emocionalne odnose sa drugima , koja su njihova interesovanja , stavovi , osnovni problemi i dileme – mnogo usp j ešnije će se detektirati rizična ponašanja djece. UZRASNE KARAKTERISTIKE DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA: UZRASNE KARAKTERISTIKE DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA Osnovne karakteristike dece uzrasta od 3 do 7 godina (predškolski uzrast) Predškolski uzrast obuhvata period starosti dece od 3 do 7 godina i obično se u praksi deli na: mlađi uzrast – od 3 do 4 godine, srednji – od 4 do 5 godina stariji – od 5 do 6 godina, odnosno do polaska deteta u školu. PowerPoint Presentation: Mlađi uzrast, od 3. do 4. godine Deca ovog uzrasta su u osnovi ovladala osnovnim oblicima kretanjima i mogu se uključiti u skoro sve organizacione oblike vežbanja. Pokreti kod dece su uglavnom kontrolisani, mada se još uvek čine i suvišni pokreti, odnosno dodatni nepotrebni pokreti u odnosu na zahtev i optimum motoričkog zadatk PowerPoint Presentation: Srednji uzrast, od 4. do 5. godine U ovom uzrastu kretanje je znatno popravljeno i usavršeno, u odnosu na prethodni period. Rad ruku i nogu je usklađeniji, koordinacija je bolja, manje je suvišnih i nekontrolisanih pokreta. Ravnoteža je znatno bolja; dete, na primer, već može duže vremena da stoji na jednoj nozi. PowerPoint Presentation: Stariji uzrast , od 5. do 6. godine Koordinacija pokreta u ovom uzrastu je dosta poboljšana , suvišni pokreti su značajno eliminisani , zapaža se uopšte jedno stabilnije stanje i sigurnost u motorici . Posebno je karakteristično za ovaj period da automatizacija pokreta počinje sve više da dobija svoje mesto u razvoju motorike , PowerPoint Presentation: Svjesni smo da su osobine organizma međusobno zavisne , ipak se mogu tretirati s različitog stajališta , što znači da se svak o dijete može promatrati s različitih gledišta , npr . anatomskog , fiziološkog , psihološkog , i dr . Na prvi pogled izgleda da je dete odrastao čovek u smanjenom vidu.Međutim sve anatomno-fiziološke osobenosti dečjeg organizma govore da je dečije doba specifično razdoblje u razvoju čoveka i da ga treba posebno prouč avati. . PowerPoint Presentation: Osnovni parametri tjelesnog razvoja su visina i težina tijela , te njihove strukturne komponente : mišićna masa , i masno tkivo . Analizom ovih komponenti može se utvrditi i tempo razvoja tjelesne građe . PowerPoint Presentation: Visina je osnovni parametar nivoa i tempa razvoja tjelesne građe . Rast u visinu se ne odvija ujednačeno . Srednje vrijednosti visine tijela pokazuju značajne razlike u međugodišnjim priraštajima uopće , ali i individualno . One su ispoljene sa visokim vrijednostima koeficijenta varijacije . Postoje značajne razlike u srednjim vrijednostima visine tijela kod djece i omladine iz različitih geografskih sredina . Težina tijela je također osnovni parametar nivoa i tempa razvoja tjelesne građe , ali ona spada u tzv . dinamičko-promjenljivu dimenziju , jer je podložna utjecajima sredine i može pokazivati velike varijacije , pa čak i u toku dana . Mišićna masa je jedna od značajnih komponenti ukupne mase tijela , te je ujedno i limitirajući faktor u ispoljavanju motoričke spremnosti . Koštana masa je u značajnoj korelaciji sa mišićnom masom . Ona omogućava svakom organizmu hodati , trči , skakati itd . SREDNJE VRIJEDNOSTI REZULTATA RAZNIH OBLIKA KRETANJA DATIH NA OSNOVU ISPITIVANJA DJECE PREDSKOLSKOG UZRASTA U MOSKVI PO MINKEVIČ-U: SREDNJE VRIJEDNOSTI REZULTATA RAZNIH OBLIKA KRETANJA DATIH NA OSNOVU ISPITIVANJA DJECE PREDSKOLSKOG UZRASTA U MOSKVI PO MINKEVIČ-U Istrazivanja : Istrazivanja Najpouzdaniji pokazatelj stanja zdravlja deteta, od rođenja do sticanja polne zrelosti je rastenje. Poslednjih 30 godina osim sekularnog trenda ranijeg polnog sazrevanja zapaža se i trend porasta u telesnoj visini što se odražava na veću visinu u odrasloj dobi. Freedman SD i saradnici istraživali su trend sekualrnog porasta u telesnoj visini 24 070 dece i mladih uzrasta od 7. do 17. godina u periodu između 1973. godine i 1992.godine. Tokom perioda praćenja prosečna telsna visina kod školske dece povećala se za 0,70 cm za deceniju, nezavisno od rase, pola i uzrasta. Trend je naročito registrovan kod preadolesecntnih dečaka u uzrastu od 9. do 12. godina, nezavisno od rasne pripadnosti i iznosio je 1,8 cm za deceniju. praćenja. U tom periodu smanjen je broj dece relativno nižeg rasta (TV manja od 10. percentila telesne visine za uzrast i pol) i povećan je broj visoke dece (TV veća od 90. percentila za uzrast i pol). Sekularni trend porasta u telesnoj visini nije registrovan kod mladih uzrasta između 15. i 17. godine... PowerPoint Presentation: Mirjana durak knjiga : Ovo zavisi od dva faktora . : Prvi je naslijeđeni faktor koji dijete dobiva od roditelja čije ćemo osobine u rastu i razvoju vidjeti ponovljene kod djece Pravilan rast i razvoj uvjetuju i mnogi drugi , tzv . vanjski faktori . A to su : pravilna ishrana , pravilna njega , uvjeti stanovanja , klima , dovoljno kretanja , igranja itd . PowerPoint Presentation: Ukoliko bilo koji od faktora sredine bude nepovoljan javit će se za kraće ili duže vrijeme poremećaji u rastu i razvoju djeteta . Poslije navršene prve godine napredovanje u težini je usporeno . Krajem druge godine dijete učetverostruči težinu koju je imalo na rođenju ; od kraja druge do polaska u školu dijete treba dobiti prosječno oko 2 kg godišnje . Pošto dijete krajem godine treba biti visoko u prosjeku oko 75 cm, to ovu vrijednost treba uzeti za osnovu i dodavati za svaku godinu po 5 cm. Sve navedene vrijednosti treba shvatiti kao prosječne vrijedn PowerPoint Presentation: Rastenje i razvoj su dva različita pojma. Rastenje je uvećanje mase količine kojom se uvećava telo.To se postiže umnožavanjem ćelija, što se nešto sporijim tempom nastavlja posle rođenja. POJAM RAZVOJ : POJAM RAZVOJ Razvoj je pojam koji obuhvata diferenciranje tkiva, organa i sistema što takođe počinje još od začeća.Sva tkiva organizma deteta odlikuje se naročitom nežnošću, bogatstvom ćelija i krvnih sudova, nepotpunošću i nesavršenstvom kako u anatomskom tako i u funkcionalnom pogledu . PowerPoint Presentation: Pojam razvoj vezan za kvalitativne promjene uslijed sazrijevanja funkcije i strukture pojedinih organa ili sustava . Od oplodnje do zrelosti procesi rasta i razvoja teku u izvanrednom skladu koji je jedinstven za svaku jedinku , a ovisan je ne samo o poruci dobivenoj nasljeđem kroz roditeljske gene, nego i o djelovanju vanjskih faktora . Za svakog čovjeka koji radi u nastavnom procesu osobito je važno poznavati razvojne karakteristike onih s kojima radi . To je osnovni uvjet , ne samo za uspješan rad već i suradnju između stručnjaka i onih koje odgaja i obrazuje , dakle između učitelja , ( nastavnika ) sa jedne strane i učenika sa druge strane . SPOLJNI ZNACI: SPOLJNI ZNACI Spoljni znaci su neproporcionalne opšte razmere tela, rasta, dužine, težine, obim glave i grudi UNUTRASNJI ZNACI: UNUTRASNJI ZNACI Unutrašnji znaci još su više izraženi u smislu nezrelosti i nepotpunog razvitka organa sistema i tkiva.Naročito veliku ulogu ima nezrelost centralnog nervnog sistema, koji nije u mogućnosti da preuzme svoje mnogostruke funkcije. PowerPoint Presentation: Igra je stara koliko i ljudsko društvo. Detinjstvo, dečaštvo i mladost, oduvek su bili ispunjeni igrom. Ona je bila oduvek osnovna aktivnost najranijeg i početnog čovekovog razvoja, nezavisno od toga da li su ljudi bili toga svesni, i da li su to teoretski proučili i konstatovali u okviru neke nauke ili naučne discipline. Ima relativno dosta dokaza da je dečja igra uvek bila osnovna aktivnost najmlađih, mada se i odrasli igraju i mada je igra značajna i za njihov razvoj i svakodnevnd život. Crteži u pećinama, na posudju i sličnim predmetima, igračke nađene prilikom iskopavanja arheologa, najstarija predanja i slično, govore o večitom prtisustvu i značajnoj funkciji dečje igre. Šak se može postaviti pitanje o tome da li je njen značaj bio još veći u vremenima kada nije bilo organizovanih i institucionalizovanih oblika učenja i školovanja. Prve misli o dečjoj dgri srećemo još kod najstarijih mudraca („ljubitelja mudrosti" - filozofa) i pedagoga. O igri dece, sve se manje govori i piše kao o vrsti zabavljanja, a sve više kao o uslovu zdravog psihofizičkog razvoja dece, kako se u ljudskom društvu sve više svesno i organizovanije pristupa problemima vaspitanja.« PowerPoint Presentation: Grčki istoričar Plutarh (46-120), kao autor biografije spartanskog zakonodavca Likurga, piše posredno i o značaju kretanja i bavljenja devojaka različitim sportskim igrama zbog rađanja zdravih potomaka. On piše: ..Likurg je posmatrao vaspitanje kao problem koji se postavlja pre rođenja deteta" (zaključivanje brakova: zdravlje roditelja, rađanje dece). Zato je on, kao zakonodavac, tražio da i ženska deca „čeliče svoj organizam trčanjem, rvanjem, bacanjem diska i koplja, da bi zametak budućeg deteta, pocrpevši zdrave sokove iz jakog tela, bolje rastao." Značajna je i činjenica da vaspitanjem deteta nije otac raspolagao, već su deca „zajedničko dobro države". . . igra: igra Ovladavanje kakvoćom i stupnjem pokreta omogućuje djetetu postati samostalnim , relativno nezavisno zadovoljavati neke svoje potrebe i slobodno komunicirati s okruženjem . PowerPoint Presentation: Igru možemo definirati kao slobodno izabranu ( usvojenu ) psihofizičku djelatnost čiji sadržaj i forme kretanja omogućuju samoizražavanje djeteta i pružaju mu zadovoljstvo . Ona ima višestruko pozitivno značenje u životu djeteta PowerPoint Presentation: Igra je najizrazitiji oblik dječje aktivnosti , spontana je i dobrovoljna , a njen značaj leži u fizičkom , spoznajnom i socijalno-emocionalnom razvoju djeteta . U igri se izražavaju radoznalost , osjetljivost , fizička aktivnost i potreba za suradnjom i zajedništvom među sudionicima . Dijete se kroz igru afirmira , vlastitom aktivnošću stječe nove spoznaje o sebi i ljudima općenito , prerađujući , predstavljajući ili zamišljanjem svog iskustva . Doprinos igre leži i u tome što ona ispunjava privatne funkcije igrača , odnosno oslobađa od napetosti , olakšava frustracijske situacije , rješava konflikte i zadovoljava dječje želje i potrebu da se osjeća odraslim . PowerPoint Presentation: Karakteristike igre : Igra je slobodna i spontana aktivnost djeteta . Igra ne obuhvaća dostizanje nekog specifičnog cilja jer je sam proces igre važniji od rezultata . Tijek igre i njezin ishod su uvijek neizvjesni . Igra je sažeto i skraćeno ponašanje ( npr . djevojčica kaže da ide kupiti kruh , napravi dva koraka , vrati se i kupila ga je). Propisana je, u smislu prihvaćanja međusobnih dogovora i pravila koji vrijede do trenutka kad se uvode i vrednuju nove zakonitosti . Igru karakterizira divergentnost , odnosno ponašanje organizirano na nov i neobičan način , gdje sve može biti i naopačke . Kod divergentnog mišljenja ne postoji nešto " što ne valja ", svaka komponenta igre je prihvatljiva . Igra je fiktivna u odnosu na stvarni svijet . Igra se odvija uglavnom zbog zadovoljstva koje pruža . Prihvaćamo je iz vlastitih potreba , bez neke vanjske prisile . Dijete se u igri osjeća nesputano i otvoreno , slijedi svoju koncepciju i zamišljeni tijek igre stoga je nije potrebno prekidati nepoželjnim intervencijama . Dijete igru doživljava kao nešto ozbiljno jer u njoj zapravo istražuje , kombinira , isprobava i koristi različite strategije , a odrasli može biti poželjan suigrač ako i sam tako doživljava igru te uvažava zamisli i ideje djeteta i nenametljivo mu nudi nove mogućnosti . PowerPoint Presentation: Igra u funkciji razvoja psihomotoričkih sposobnosti . Dijete se spontano igra i to sredstvima koja se nalaze u njegovom okruženju , pa kako se okolina mijenja , dijete nalazi uvijek nova sredstva i sadržaje , a to dovodi i do promjene karaktera igre . U igri je dijete slobodno . Ono hoda , trči , skače , puže , penje se, valja po travi i raduje se. PowerPoint Presentation: U predškolskom uzrastu dolaze u obzir igre i vježbe koje su prilagođene razini živčano-motornog zrenja , koje imaju naglašen utjecaj na mišićnoligamentarni aparat i koje potiču izgradnju posturalnih refleksa te na taj način stabiliziraju posturu i doprinose pravilnom i zdravom držanju tijela i stopala . PowerPoint Presentation: Posebni zadaci tjelesnog vježbanja u ovom periodu su : razvijanje elementarnih pokreta kao što su : puzanje , sjedenje , ustajanje ( uspravljanje ), održavanje ravnoteže u prvim koracima , stabiliziranje hoda i svjesno ritmičko usmjeravanje i kontrola ( hodanje , zaustavljanje , promjena pravca kretanja u prostoru i vremenu ), dizanje i nošenje predmeta , premještanje i slaganje predmeta te razvijanje pokreta i navika za održavanje osobne higijene i pokreta za komunikaciju s okruženjem . PowerPoint Presentation: Sukladno razvoju djeteta , i njegove igre postaju složenije . U predškolskoj dobi možemo napraviti sljedeću podjelu igara : 1. Stvaralacke igre – djeca ih sama izmisljaju 2. Igre s pravilima – zadatak se rjesava pomocu ranije utvrđenih pravila PowerPoint Presentation: 1. Stvaralačke igre – djeca ih sama izmišljaju a) Igre uloga – imitativne igre – u ranijoj fazi radi se o imitaciji zvukova pojedinih predmeta , kasnije , s razvojem djeteta igre postaju sve bogatije , a dijete određuje način i sadržaj ostvarivanja zamisli . b) Igre dramatizacije – razvijaju izražajnost govora , a iziskuju pribor i materijale ( npr . kostimi ). c) Konstruktivne igre – to su stvaralačke igre djeteta koje razvijaju percepciju , finu motoriku , utječu na razvoj mašte i kreativnosti . 2. Igre s pravilima – zadatak se rješava pomoću ranije utvrđenih pravila a) Narodne – npr . puštanje zmaja , zagonetke , kolo … - prenose se predajom . b) Pokretne igre – elementarne igre – često su praćene riječima ili pjesmom , sadrže određeni zadatak , a za cilj obično imaju razvijanje određene tjelesne sposobnosti . c) Didaktičke igre – imaju osobit utjecaj na djetetov spoznajni razvoj , sadrže zadatke , pravila i cilj . Uz navedene vrste igara , nužno je spomenuti i FUNKCIONALNU IGRU koja se javlja u ranom djetinjstvu , a koja se definira kao igra novim funkcijama koje u djeteta sazrijevaju - motoričkim , osjetilnim , perceptivnim . Ona je određena ranom socijalnom interakcijom , a javlja se oko osmog mjeseca života djeteta . Postupno se udrugoj godini života funkcionalna igra smanjuje , a razvojem djeteta raste intenzitet stvaralačkih i igara s pravilima . zakljucak: zakljucak Među brojnim raznovrsnim tjelesnim aktivnostima izuzetno značenje u životu djeteta ima nesumnjivo igra. Ona pridonosi psihičkom i fizičkom razvoju djeteta , razvoju psihomotoričkih sposobnosti , povećanju otpornosti organizma i učvršćivanju zdravlja. U djece mlađe uzrasne dobi posebno značenje igra ima u poticanju razvoja posturalnih refleksa i pratećih potpornih struktura odgovornih za uspravno držanje i ravnotežu. To se postiže primjenom svakodnevnih spontanih ili organiziranih igara u zatvorenim ili otvorenim prostorima koje sadrže prirodne oblike kretanja , kao : puzanje , hodanje , trčanje ( različitim načinima , različitim ritmom , u različitim smjerovima ), pokretima položaja u prostoru i vremenu , puzanjem , penjanjem ( uz kosinu , niz kosinu ), balansiranjem (u mjestu i kretanju ) te igrama s elementima koji potiču propriorecepciju . Usavršavanje i stabilizacija posturalnih refleksa najprirodnije se postiže putem igre . S vježbama ravnoteže treba započeti relativno rano . Postoje brojne igre i vježbe prilagođene i primjerene djece predškolskog uzrasta s kojima bi trebalo započeti . PowerPoint Presentation: 1. Stvaralačke igre – djeca ih sama izmišljaju a) Igre uloga – imitativne igre – u ranijoj fazi radi se o imitaciji zvukova pojedinih predmeta , kasnije , s razvojem djeteta igre postaju sve bogatije , a dijete određuje način i sadržaj ostvarivanja zamisli . b) Igre dramatizacije – razvijaju izražajnost govora , a iziskuju pribor i materijale ( npr . kostimi ). c) Konstruktivne igre – to su stvaralačke igre djeteta koje razvijaju percepciju , finu motoriku , utječu na razvoj mašte i kreativnosti . 2. Igre s pravilima – zadatak se rješava pomoću ranije utvrđenih pravila a) Narodne – npr . puštanje zmaja , zagonetke , kolo … - prenose se predajom . b) Pokretne igre – elementarne igre – često su praćene riječima ili pjesmom , sadrže određeni zadatak , a za cilj obično imaju razvijanje određene tjelesne sposobnosti . c) Didaktičke igre – imaju osobit utjecaj na djetetov spoznajni razvoj , sadrže zadatke , pravila i cilj . Uz navedene vrste igara , nužno je spomenuti i FUNKCIONALNU IGRU koja se javlja u ranom djetinjstvu , a koja se definira kao igra novim funkcijama koje u djeteta sazrijevaju - motoričkim , osjetilnim , perceptivnim . Ona je određena ranom socijalnom interakcijom , a javlja se oko osmog mjeseca života djeteta . Postupno se udrugoj godini života funkcionalna igra smanjuje , a razvojem djeteta raste intenzitet stvaralačkih i igara s pravilima . PowerPoint Presentation: Odgovor: Knjige: Popov, D. Enciklopedija razvojnih igara : za djecu od 3 do 7 godina. 1. izd. Zagreb : Planet Zoe, 2010 El'konin, D. B. Psihologija dečje igre. Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1984. Philip Hwang i Bjorn Nilson Razvojna psihologija (od fetusa do odraslog covjeka) Grgec-Petroci, V. Igra i dijete, dijete i igra. 3. izd. Zagreb : Goldberg, S. R. Razvojne igre za predškolsko dijete : individualizirani program igre i učenja. 1. izd. . Pulkkinen, Anne. Razvoj djece kroz igru. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2008. , učitelje i odgajatelje]. Đakovo : Tempo, 2002. PowerPoint Presentation: Članci: Kunac, A. Igrajmo se zajedno. // Mirisi djetinjstva. - 14 (2008) ; str. 198-200. Ljubešić, Marta. Rana komunikacija i njezina uloga u učenju i razvoju djeteta. // Dijete i društvo : časopis za promicanje prava djeteta / Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. 3 (2001), 3 ; str. 261-278. Glavina, E. ; Baksa, S. ; Višnjić-Jevtić, A. Dječja igra u različitim koncepcijama odgoja. // Mirisi djetinjstva. 14 (2008) , str. 167-174. Šagud, M. i Petrović- Sočo, B. Simbolička igra predškolskog djeteta u institucijskom kontekstu.// Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu / [uredništvo Mijo Cindrić ... et al.]. 142 (2001), 1 ; str. 61-70. Duran, M. Može li simbolička igra biti pokazatelj razvojnih početaka metakognicije?. // Suvremena psihologija. 7 (2004), 2 ; str. 261-270. Internet izvori(21.3.2012.): Juras, Z. Igra uloga i dječja osobnost. // URL: hrcak.srce.hr/file/4443 Igra u funkciji poticaja uspravnog stava i ravnoteže u djece razvojne dobi. // URL: hrcak.srce.hr/file/73160 Neverbalni signali predškolskog djeteta PowerPoint Presentation: Ukucati stranicu ima sve o igrma prezentacija Primjena elementarnih igara u sportskim programima PowerPoint Presentation: Vaskevich, E. Velika knjiga razvojnih aktivnosti : od rođenja do 3 godine. Zagreb : Planet Zoe, 2011. Duran, Mirjana. Dijete i igra. - 4. izd. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2011. drr.LIDIJA PEHAR- ZVACKO azvojni problemi i vaspitanje predskolske djece Lidija –oduzeto djetinjstvo Diamond, M. Čarobno drveće uma: kako razvijati inteligenciju, kreativnost i zdrave emocije vašeg djeteta od rođenja do adolescencije Winnicott, D.W. Igra i stvarnost. - Zagreb : Prosvjeta, 2004. Goldberg, S. Zabavno učenje za bebe i mališane : interaktivne i razvojne aktivnosti za radost s vašim djetetom. Lekenik : Ostvarenje, 2004. Einon, Dorothy. Igre učilice. - Zagreb : Profil international, 2007. Lazar, M. Moć igre i igračke. - Đakovo : Tempo, 2007. Živković, Ž. Čarobna vrećica : [100 igara iz područja osjeta : priručnik za roditelje, učitelje i odgajatelje]. Đakovo : Tempo, 2002. PowerPoint Presentation: HVALA VAM NA PAŽNJI !!!

Related presentations