oef 2

Information about oef 2

Published on June 17, 2007

Author: Moorehead

Source: authorstream.com

Content

Kantoorautomatisering:  Kantoorautomatisering Prof. dr. ir. W. Philips Didactisch materiaal bij de cursus Academiejaar 2006-2007 [email protected] http://telin.ugent.be/~philips/kantoorautomatisering/ Copyright notice:  Copyright notice This PowerPoint presentation was developed as an educational aid to the renewed course 'Office automation' (Kantoorautomatisering), taught at the University of Gent, Belgium as of the year 2000. This presentation may be used, modified and copied free of charge for non-commercial purposes by individuals and non-for-profit organisations and distributed free of charge by individuals and non-for-profit organisations to individuals and non-for-profit organisations, either in electronic form on a physical storage medium such as a CD-rom, provided that the following conditions are observed: 1. If you use this presentation as a whole or in part either in original or modified form, you should include the copyright notice '© W. Philips, Universiteit Gent, 2000-2002' in a font size of at least 10 point on each slide; 2. You should include this slide (with the copyright conditions) once in each document (by which is meant either a computer file or a reproduction derived from such a file); 3. If you modify the presentation, you should clearly state so in the presentation; 4. You may not charge a fee for presenting or distributing the presentation, except to cover your costs pertaining to distribution. In other words, you or your organisation should not intend to make or make a profit from the activity for which you use or distribute the presentation; 5. You may not distribute the presentations electronically through a network (e.g., an HTTP or FTP server) without express permission by the author. In case the presentation is modified these requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the presentation, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then these requirements do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the presentation, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. In particular note that condition 4 also applies to the modified work (i.e., you may not charge for it). 'Using and distributing the presentation' means using it for any purpose, including but not limited to viewing it, presenting it to an audience in a lecture, distributing it to students or employees for self-teaching purposes, ... Use, modification, copying and distribution for commercial purposes or by commercial organisations is not covered by this licence and is not permitted without the author’s consent. A fee may be charged for such use. Disclaimer: Note that no warrantee is offered, neither for the correctness of the contents of this presentation, nor to the safety of its use. Electronic documents such as this one are inherently unsafe because they may become infected by macro viruses. The programs used to view and modify this software are also inherently unsafe and may contain bugs that might corrupt the data or the operating system on your computer. If you use this presentation, I would appreciate being notified of this by email. I would also like to be informed of any errors or omissions that you discover. Finally, if you have developed similar presentations I would be grateful if you allow me to use these in my course lectures. Prof. dr. ir. W. Philips E-mail: [email protected] Department of Telecommunications and Information Processing Fax: 32-9-264.42.95 University of Gent Tel: 32-9-264.33.85 St.-Pietersnieuwstraat 41, B9000 Gent, Belgium Excel:  Excel Oefeningenlessen: algemene info:  Oefeningenlessen: algemene info Doel: NIET: leren van allerlei trucjes WEL: leren ‘je plan trekken’, gebruik van helpfunctie, leren zoeken naar oplossing een grondige kennis verwerven van de 'Office 2003' software (Excel, Word, PowerPoint, Access en VBA) problemen leren analyseren en op een creatieve manier oplossen met de software zelfstandig leren de mogelijkheden van kantoorsoftware evalueren Oefeningenlessen: algemene info:  Oefeningenlessen: algemene info Vereist: Doorwerken van hoofdstukken uit boek! Sommige dingen leer je pas door er over te lezen. Zie 'planning' op oefeningen website om te weten welke hoofdstukken je best doorneemt tegen welke oefeningenles. Oefeningenlessen: algemene info:  Oefeningenlessen: algemene info 1 à 2 studenten per PC Aanwezigheid niet verplicht (wél voor het practicum!) De opgaven vind je op de website http://telin.UGent.be/kantoor/ De opgaven worden ook geprojecteerd om het tempo aan te geven Tijdens de oefeningenlessen kan je vragen stellen, over de huidige oefeningen, of vorige oefeningenlessen De oplossingen worden na afloop op de website gezet 14u30 ± 16u00 16u15 17u30 PAUZE 17u15 Belangrijk:  Belangrijk Gebruik een Engelstalige versie van Office 2003! Je kan de taal kiezen via Start andgt; Progs andgt; Office Het boek, de oefeningen, het practicum en het examen veronderstellen kennis van de Engelse versie Vooral met Excel maak je het jezelf enkel moeilijk door te werken met een Nederlandstalige versie, aangezien de wiskundige functies in Excel ook vertaald zijn Zorg ervoor dat Excel (en de andere Office toepassingen) steeds de volledige menu’s toont, je kan dit instellen via Tools andgt; Custom Begrippen:  Begrippen Werkbladen en werkmappen Verschil tussen absolute en relatieve referenties Benoemde celbereiken Wat zijn add-ins en hoe activeer je ze? Het verschil tussen hoe Excel gegevens opslaat en hoe Excel ze toont Hoe worden datums opgeslagen en welke berekeningen kan je ermee uitvoeren? Formules, hun syntax en de datatypes van hun argumenten Wat zijn matrixformules ('Array' formules) en wanneer heb je ze nodig? Technieken …:  Technieken … Werkbladen selecteren, kopiëren, verplaatsen van werkbladen aanpassingen tegelijk doorvoeren in meerdere werkbladen Efficiënt navigeren, selecteren en waarden en formules invoegen toetsencombinaties, muisoperaties, paste special, fill, … matrixformules ingeven navigeren naar benoemde bereiken enkel de waarden of de opmaak of de kolombreedtes of de rijhoogtes kopiëren naar andere cellen Omschakelen tussen absolute en relatieve referenties; refereren naar een volledige rij of kolom; refereren via namen; 3D referenties …Technieken:  …Technieken Uitzicht rijen en kolommen bevriezen en verbergen; vensters splitsen kolombreedtes en rijhoogtes aanpassen de manier waarop Excel data en getallen toont, wijzigen voorwaardelijke opmaak ('conditional formatting') Tekeningen en figuren invoegen Gebruik van stijlen Afdrukinstellingen goed instellen: afdrukgebied, manuele pagina-afbrekingen, kop- en voetteksten, herhaalde titels Lettertypes instellen Complexe formules en matrixformules invoegen Werken met 'lookup functions', 'goal seeker' en de 'solver' Opmerkingen:  Opmerkingen Een aantal rekenbladen zijn beveiligd zodat je de formules niet ziet verschijnen maar wel kan experimenteren met de manier waarop ze werken Indien je dat wenst kan je de beveiliging ongedaan maken (Tools; protection unprotect sheet), maar er wordt aangeraden om dat enkel te doen als je de oefening niet vindt of om je resultaat te controleren Zoals steeds is het zoeken naar de correcte oplossing in het boek en in de on-line help of door experimenteren belangrijker dan het kennen van 'trucjes', formules, … Wat extra uitleg bij array-formules:  Wat extra uitleg bij array-formules =formule Invoer: één of meer cellen Uitvoer: één cel {=array-formule} Invoer: één of meer cellen Uitvoer: één of meer cellen Invoeren van array-formule: (1) selecteer uitvoerbereik (2) tik formule in (3) afsluiten met Ctrl+Shift+Enter Voorbeeld(en): zie oef. Excel 23 Verschil met gewone formule: Excel 5:  Excel 5 Maak een rekenblad (zie tekst.xls) met een blad tekst dat de inhoud van 2 tekstcellen (A='naam' en B='voornaam') samenvoegt tot 1 cel (C='naam, voornaam' ) voeg in kolom E en F de omgekeerde operatie toe: extraheer 'naam' en 'voornaam' uit kolom C kolom G toont TRUE als kolom A en E gelijk zijn en ook kolom C en F gelijk zijn; zoniet 'FALSE'; controleer de werking door zelf een 'verkeerde lijn' toe te voegen Voeg een blad matrix toe met een formule die een 2x3 matrix vermenigvuldigt met een 3x1 vector (tip: MMULT (Ndl.: productmat)); zie nog steeds tekst.xls en met een formule die een 3x3 matrix inverteert (tip: MINVERSE (Ndl.: inversemat)) en controleert of A*A-1 de eenheidsmatrix oplevert; let op de opmaak van de titels en tabellen; zie nog steeds tekst.xls Matrixvermeningvuldiging:  Matrixvermeningvuldiging Een matrix-vector product reken je als volgt uit: Een matrix-matrix product reken je als volgt uit: Algemeen geldt: (n x m)-matrix * (m x p)-matrix = (n x p)-matrix Excel 6: overzicht:  Excel 6: overzicht Dit is meteen ook een voorbeeld van een practicumoefening! Een professor verbetert een MTI(/ASI)-examen dat 3 vragen bevat elk van de vragen telt mee voor 1/3 van de punten elke vraag bestaat uit deelvragen die een verschillend gewicht hebben in de punten Om de punten in te vullen gebruikt de professor een rekenblad punten.xls (de reeds ingevulde punten werden louter willekeurig gekozen) Bestudeer alle bladen in dit document, vul enkele punten in en zie hoe de bladen zich gedragen Maak nu zelf een rekenblad (met alle bladen) dat er identiek uitziet en zich identiek gedraagt enkele vereisten vind je op het volgend blad de beste strategie vind je op het daaropvolgende blad Excel 6: vereisten:  Excel 6: vereisten geen enkel gegeven (namen, punten, …) mag meer dan 1 keer worden ingevuld; tip: gebruik verwijzingen (links) getallen: rood, oranje of zwart naargelang de punten andlt;10, andgt;10 en andlt; 12 of andgt; 12 zijn; precisie: 2 cijfers na de komma gemiddelden over studenten houden enkel rekening met de reeds ingevulde punten (tip: functies zoals SUM en AVERAGE houden geen rekening met cellen die de logische waarde 'FALSE' hebben) elke hoofdvraag (vraag 1, 2 en 3) wordt op 20 gequoteerd; deelvragen (1.1, 1.2, …) worden niet noodzakelijk op 20 gequoteerd (de maxima worden op het blad aangegeven) deelvragen van een vraag zijn niet allemaal even belangrijk en krijgen dus een verschillend gewicht: b.v. 1.1, 1.2 en 1.3 krijgen gewicht 3, 4, 5 zodat 1.1 op 3*20/12 punten van de 20 punten staat Excel 6: strategie:  Excel 6: strategie Volg bij het oplossen de volgende strategie: maak eerst het blad met bevolkingslijst20003010; de namen van de studenten importeer je vanuit bevolkingslijst20003010.txt creëer een blad voor vraag 1: gebruik b.v. de functies SUM, AVERAGE, IF, AND en OR, …; gebruik ook 'conditional formatting' gebruik de 'array formula'-methode (je werkt in feite met vectoren) kopieer het zojuist gecreëerde blad en pas de kopieën aan zodat je vraag 2 en vraag 3 krijgt kopieer vraag 1 nog een keer en pas het blad aan zodat je totaal krijgt controleer telkens of je werkmap zich correct gedraagt Eens de oplossing werkt, kan je je resultaat vergelijken met punten.xls; hiervoor moet je de beveiliging van elk werkblad opheffen via 'tools; unprotect sheet' Excel 7:  Excel 7 In punten.xls: verberg het werkblad 'bevolking20001030', verberg ook alle hulpkolommen Maak het blad totaal klaar voor afdrukken zoals in punten1.pdf portrait, A4 formaat paginahoofd bevat de titel 'Examen beginselen van de bug-kunde', datum van afdruk; voet bevat paginanummer en aantal pagina’s (b.v. 2/5) kolomhoofdingen worden op elk blad herhaald punten rechts gealigneerd punten worden afgerond naar dichtste veelvoud van 0.5 een extra kolom geeft de ABC scores aan: A:andgt;=12 B:(andgt;=10 en andlt;12); C:andlt;10; 'Afw.': punten niet ingevuld Let op: 11.9 wordt 12 en geeft dus een A-score! verifieer het resultaat in 'print preview' mode Excel 8:  Excel 8 Boots het bestand solver.xls na; Blad a berekent een matrix-vector vermenigvuldiging Ax en vergelijkt deze met een 'doelvector' b door de som van de kwadraten van de elementen van de vector Ax-b te berekenen. gebruik de 'solver' om de elementen van x zo te kiezen dat de som van de kwadraten nul wordt en dus Ax=b wordt Blad b bevat verschillende matrix-vector producten. gebruik weer de solver om de elementen van x zo te kiezen zodat het element wx maximaal wordt terwijl tezelfdertijd alle elementen van Ax kleiner blijven dan de corresponderende elementen van b alle elementen van x positief blijven Sla in beide gevallen je zoekmethode op als een 'scenario'; experimenteer met de scenario’s in solver.xls Technieken:  Technieken Opmerkingen: over sommige technieken zijn er geen oefeningen; dat wil echter niet zeggen dat je ze niet moet kunnen Grafieken aanmaken en opmaken; andere data selecteren Excel 9.1 :  Excel 9.1 Het bestand plot3d.xls bevat het temperatuursverloop voor verschillende mengsels met stijgende concentratie s=0 tot s=6 in functie van de tijd. Maak een oppervlakteplot, waarin de temperatuur wordt uitgezet in functie van concentratie en van de tijd Vereisten Roteer deze plot zodanig dat de grafiek er zo overzichtelijk mogelijk uitziet (zie plot3d.pdf). Welke 2 manieren zijn er om te roteren? Maak de assen op assen en benoem ze; let erop dat de tijdsas loopt van 0-6 i.p.v. 1-7 Maak ook de andere elementen op voor optimale leesbaarheid en overzichtelijkheid De grafiek komt op een apart grafiekblad Excel 9.2:  Excel 9.2 Plot de gegevens voor s=0 in een scatterdiagram (temperatuur vs. tijd); zie plotscatter.pdf Vereisten De grafiek komt op een apart grafiekblad Voeg een lineaire en een exponentiële trendlijn toe, respectievelijk in het rood en het groen Voeg ook de formules van de trendlijnen toe boven de grafiek en in respectievelijk rode en groene letters Zorg dat de grafiek optimaal leesbaar is Tijdsas gaat van 0 tot 6; waarde-as van 0 tot 160 Welke trendlijn benadert de data het best (tip: gebruik de R2 optie van de trendlijn-dialoog en zoek op wat R2 betekent) Excel 23:  Excel 23 Een oefening om de arrayformules verder in de vingers te krijgen: arrayformules_opgave.xls Werkblad matrices bevat oefeningen met matrices Werkblad lijst bevat oefeningen met vectoren Oplossing: arrayformules_oplossing.xls Excel 24:  Excel 24 Open het bestand sneltoets.xls De bedoeling is de navigatiemogelijkheden van Excel toe te passen. Je mag de muis niet gebruiken, enkel de toetsen. Je moet naar de cel met het volgende nummer gaan zonder via een cel met een nummer te passeren die je nog niet gepasseerd bent. Per navigatie mag je 2 acties ondernemen (bvb. pijltje onder gevolgd door pijltje rechts). Een toetsencombinatie (bvb. Ctrl+pijltje rechts) wordt als 1 actie beschouwd.

Related presentations


Other presentations created by Moorehead

gis technology2
16. 11. 2007
0 views

gis technology2

customs courtesies
28. 02. 2008
0 views

customs courtesies

bfahome
04. 10. 2007
0 views

bfahome

CSW04 DDoSWormsUnderground v1
10. 12. 2007
0 views

CSW04 DDoSWormsUnderground v1

Hour8
02. 11. 2007
0 views

Hour8

Big 12 Lean Approach 2
07. 11. 2007
0 views

Big 12 Lean Approach 2

legal
14. 11. 2007
0 views

legal

B2 Vitev
15. 11. 2007
0 views

B2 Vitev

Rabies 3
20. 11. 2007
0 views

Rabies 3

Sep 2005 Hispanic Heritage
21. 11. 2007
0 views

Sep 2005 Hispanic Heritage

lecture3B
08. 11. 2007
0 views

lecture3B

HISTORY OF RUSSIA1
23. 11. 2007
0 views

HISTORY OF RUSSIA1

k 12toolkit
29. 11. 2007
0 views

k 12toolkit

08 BdM 3e WT
13. 12. 2007
0 views

08 BdM 3e WT

AHDA2005 White
25. 12. 2007
0 views

AHDA2005 White

India Since Indepencence
01. 01. 2008
0 views

India Since Indepencence

ZhangJianbo
12. 10. 2007
0 views

ZhangJianbo

CP17284
27. 12. 2007
0 views

CP17284

01Tipos de cuerpos
02. 01. 2008
0 views

01Tipos de cuerpos

Master Winter QPB
28. 11. 2007
0 views

Master Winter QPB

ENGR 4060 Italy1stmtg
01. 11. 2007
0 views

ENGR 4060 Italy1stmtg

lecture01 welcome
30. 12. 2007
0 views

lecture01 welcome

wah
07. 01. 2008
0 views

wah

handout 185951
05. 11. 2007
0 views

handout 185951

Tema 02 Tareas GQ
16. 11. 2007
0 views

Tema 02 Tareas GQ

China Presentation
11. 10. 2007
0 views

China Presentation

NR6 1
04. 03. 2008
0 views

NR6 1

Filarial Nematodes
19. 11. 2007
0 views

Filarial Nematodes

FirstProgresMeeting
01. 12. 2007
0 views

FirstProgresMeeting

403
14. 03. 2008
0 views

403

alex
30. 12. 2007
0 views

alex

Gussmagg COLD
18. 03. 2008
0 views

Gussmagg COLD

CITIgroup
21. 03. 2008
0 views

CITIgroup

ExploreFair
26. 03. 2008
0 views

ExploreFair

mark robertson blackwell
27. 03. 2008
0 views

mark robertson blackwell

2007 MacCracken
07. 04. 2008
0 views

2007 MacCracken

lect17
01. 01. 2008
0 views

lect17

7th October presentation 1
24. 02. 2008
0 views

7th October presentation 1

7274117
30. 03. 2008
0 views

7274117

WCU07 SlipsTrips Falls
04. 01. 2008
0 views

WCU07 SlipsTrips Falls

alena
09. 04. 2008
0 views

alena

history lecture2
10. 04. 2008
0 views

history lecture2

CYDE 3
13. 04. 2008
0 views

CYDE 3

El Codigo da Vinci
05. 01. 2008
0 views

El Codigo da Vinci

DECA Prep for Competitive Events
22. 04. 2008
0 views

DECA Prep for Competitive Events

JSC Energizer 12 Days of Fitness
05. 12. 2007
0 views

JSC Energizer 12 Days of Fitness

NPAPSP Analysis
20. 11. 2007
0 views

NPAPSP Analysis

Slides3
04. 01. 2008
0 views

Slides3

science
10. 10. 2007
0 views

science

AFD 070926 096
05. 11. 2007
0 views

AFD 070926 096

SLNspring2003
27. 09. 2007
0 views

SLNspring2003

XwalkProgress
12. 12. 2007
0 views

XwalkProgress

issues to watch 2006
10. 10. 2007
0 views

issues to watch 2006

pdhpe in cogs 07
24. 11. 2007
0 views

pdhpe in cogs 07

Novenato StEdmund
17. 06. 2007
0 views

Novenato StEdmund

Nash1
17. 06. 2007
0 views

Nash1

nanwise august06
17. 06. 2007
0 views

nanwise august06

names yalit
17. 06. 2007
0 views

names yalit

names rowling
17. 06. 2007
0 views

names rowling

names ethnic
17. 06. 2007
0 views

names ethnic

Nairne MC CH07
17. 06. 2007
0 views

Nairne MC CH07

MMR v2004PPT
17. 06. 2007
0 views

MMR v2004PPT

mitacf lg 20060929 vision
17. 06. 2007
0 views

mitacf lg 20060929 vision

oef 9
17. 06. 2007
0 views

oef 9

oef 8 opl
17. 06. 2007
0 views

oef 8 opl

oef 7 opl
17. 06. 2007
0 views

oef 7 opl

oef 6 opl
17. 06. 2007
0 views

oef 6 opl

oef 5 opl
17. 06. 2007
0 views

oef 5 opl

oef 3
17. 06. 2007
0 views

oef 3

frederic
05. 11. 2007
0 views

frederic

pasher orgs and fun
17. 06. 2007
0 views

pasher orgs and fun

parody 000
17. 06. 2007
0 views

parody 000

Orientation Leaders 2007
17. 06. 2007
0 views

Orientation Leaders 2007

OOP SLA99
17. 06. 2007
0 views

OOP SLA99

off train
17. 06. 2007
0 views

off train

pbr04 forecasts
17. 06. 2007
0 views

pbr04 forecasts

oef 8
17. 06. 2007
0 views

oef 8

oef 7
17. 06. 2007
0 views

oef 7

oef 6
17. 06. 2007
0 views

oef 6

oef 5
17. 06. 2007
0 views

oef 5

oef 4 opl
17. 06. 2007
0 views

oef 4 opl

oef 4
17. 06. 2007
0 views

oef 4

oef 3 opl
17. 06. 2007
0 views

oef 3 opl

oef 1 opl
17. 06. 2007
0 views

oef 1 opl

oef 1
17. 06. 2007
0 views

oef 1

6 APO
28. 12. 2007
0 views

6 APO

eva dimmock stim4 wok fields 04
06. 12. 2007
0 views

eva dimmock stim4 wok fields 04

soportes ago06
16. 11. 2007
0 views

soportes ago06

bORrB
03. 01. 2008
0 views

bORrB