oef 4

Information about oef 4

Published on June 17, 2007

Author: Moorehead

Source: authorstream.com

Content

Kantoorautomatisering:  Kantoorautomatisering Prof. dr. ir. W. Philips Didactisch materiaal bij de cursus Academiejaar 2006-2007 [email protected] http://telin.ugent.be/~philips/kantoorautomatisering/ Copyright notice:  Copyright notice This PowerPoint presentation was developed as an educational aid to the renewed course 'Office automation' (Kantoorautomatisering), taught at the University of Gent, Belgium as of the year 2000. This presentation may be used, modified and copied free of charge for non-commercial purposes by individuals and non-for-profit organisations and distributed free of charge by individuals and non-for-profit organisations to individuals and non-for-profit organisations, either in electronic form on a physical storage medium such as a CD-rom, provided that the following conditions are observed: 1. If you use this presentation as a whole or in part either in original or modified form, you should include the copyright notice '© W. Philips, Universiteit Gent, 1998' in a font size of at least 10 point on each slide; 2. You should include this slide (with the copyright conditions) once in each document (by which is meant either a computer file or a reproduction derived from such a file); 3. If you modify the presentation, you should clearly state so in the presentation; 4. You may not charge a fee for presenting or distributing the presentation, except to cover your costs pertaining to distribution. In other words, you or your organisation should not intend to make or make a profit from the activity for which you use or distribute the presentation; 5. You may not distribute the presentations electronically through a network (e.g., an HTTP or FTP server) without express permission by the author. In case the presentation is modified these requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the presentation, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then these requirements do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the presentation, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. In particular note that condition 4 also applies to the modified work (i.e., you may not charge for it). 'Using and distributing the presentation' means using it for any purpose, including but not limited to viewing it, presenting it to an audience in a lecture, distributing it to students or employees for self-teaching purposes, ... Use, modification, copying and distribution for commercial purposes or by commercial organisations is not covered by this licence and is not permitted without the author’s consent. A fee may be charged for such use. Disclaimer: Note that no warrantee is offered, neither for the correctness of the contents of this presentation, nor to the safety of its use. Electronic documents such as this one are inherently unsafe because they may become infected by macro viruses. The programs used to view and modify this software are also inherently unsafe and may contain bugs that might corrupt the data or the operating system on your computer. If you use this presentation, I would appreciate being notified of this by email. I would also like to be informed of any errors or omissions that you discover. Finally, if you have developed similar presentations I would be grateful if you allow me to use these in my course lectures. Prof. dr. ir. W. Philips E-mail: [email protected] Department of Telecommunications and Information Processing Fax: 32-9-264.42.95 University of Gent Tel: 32-9-264.33.85 St.-Pietersnieuwstraat 41, B9000 Gent, Belgium ExcelAccess:  Excel Access Begrippen:  Begrippen Zie ook: reeks 3 Wat zijn de verschillende onderdelen van een databanktoepassing: tabellen, formulieren, queries, rapporten, groepen, switchboards, … Structuur van formulieren en rapporten Technieken:  Technieken Zie ook: reeks 3 Databanken creëren met wizards Importeren en exporteren van gegevens Eenvoudige formulieren en rapporten aanmaken Opmerkingen:  Opmerkingen Voor je aan de oefeningen begint: creëer eerst een werkmap (b.v. in c:\temp\jouwnaam\ of op je eduserv-schijf als dat mogelijk is) sla al je bestanden op in die werkmap; op het volgende practicum zal je dat ook moeten doen Wat Access betreft, moet je kennen en kunnen: wat in hoofdstuk 36 en 37 staat (Office 2000-boek: 40, 44 en 45) plus de technieken die in de oefeningen aan bod komen Excel 19:  Excel 19 enquete.xls is een elektronisch formulier dat zal worden verspreid onder de studenten; het is de bedoeling dat dit formulier aan een databank wordt gekoppeld via de 'template wizard' (zie eind hoofdstuk 26 (Office 2000 versie)): er moet dus een template enquete.xlt worden aangemaakt telkens een document afgeleid van deze template wordt weggeschreven, wordt een lijn toegevoegd aan een databank Creëer de template en de databank: voeg eerst een apart blad hulp (zie hulp.pdf) toe waarop je de ingevulde gegevens naast een 'label' plaatst pas vervolgens de template wizard toe Creëer twee formulieren met de template en controleer of de databank wordt aangepast Nota: indien de add-in niet aanwezig is op je computer, volg dan de richtlijnen op de volgende slide… Excel 19: info:  Excel 19: info De add-in Template Wizard zit niet standaard in Office 2003 en moet gedownload worden vanaf http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;873209 Volg de richtlijnen vermeld op deze webpagina. Indien je geen administratorrechten hebt op je computer, verplaats het bestand WZTEMPLT.XLA dan naar de locatie C:\Documents and Settings\andlt;gebruikersnaamandgt;\Application Data\Microsoft\AddIns Als je anoniem bent ingelogd in de PC-klas, dan is je gebruikersnaam 'generic'. De map 'Application Data' is een verborgen map. Mogelijk moet je de map 'AddIns' zelf nog aanmaken. Excel 20:  Excel 20 studenten.xls bevat een lijst van ASI-studenten samen met hun stamnummer; het is de bedoeling dat je de bladen namefromid en idfromname aanvult met formules die de naam van een student opzoeken uit zijn id in het blad bevolking en omgekeerd gebruik de functies match en index bereken telkens eerst de rij in bevolking waarin de betreffende id of naam kan gevonden worden maak het jezelf gemakkelijk door namen in te voeren voor bepaalde bereiken in bevolking; voeg eventueel ook berekende kolommen toe in bevolking Controleer de correctheid van je resultaten Modeloplossing: studenten1.xls Excel 21:  Excel 21 Een geldig bankrekeningnummer bestaat uit 12 cijfers de eerste 3 cijfers zijn de bankcode de volgende 7 cijfers het eigenlijk rekeningnummer de laatste 2 cijfers worden verkregen door de eerste 10 cijfers als een getal x te beschouwen en x mod 97 te berekenen De nummers worden op verschillende manieren neergeschreven: 001-1980242-63 of 001 198 024 263 of 001198024263 of … Maak een rekenblad waarin de gebruiker in kolom A rekening-nummers ingeeft in de vorm van zijn persoonlijke voorkeur; het rekenblad laat niet toe rekeningnummers in te voeren met minder of meer dan 12 cijfers, met andere tekens dan '-' of ' ', of die niet aan de modulo-regel voldoen; het rekenblad toont in kolom B het ingevulde nummer in de vorm 001-1980242-63; gebruik de nodige hulpkolommen en test het resultaat; zie bankrekening.xls Excel 22:  Excel 22 Start je webbrowser en bezoek de website http://www.beurs.be/nlindex.htm; ga naar koersen, zoek op barco; selecteer barco new en klik op 'koers- en volume over 5 jaar'; waarschijnlijk kan je daar ook rechtstreeks geraken via http://www.beurs.be/pd/nld05.jsp?qCode=1909 Het is de bedoeling dat je deze pagina koppelt aan een Excel rekenblad web via import external data (indien dit niet lukt: start met barcodata.xls) Maak vervolgens een tweede blad koersenvolume (in dezelfde rekenmap) met 3 kolommen: datum (bereken de laatste dag van elke maand!), koers en volume; gebruik de index functie om de gepaste gegevens op te zoeken in web Maak tenslotte een xy-grafiek die het verloop van de koers en het volume aangeeft als functie van de tijd Modeloplossing: barconew.xls Optioneel: vis uit of het volumegetal op 31/1/1999 effectief correct is Access 1:  Access 1 Open salesrecords.mdb; creëer een eerste query query1 die er uit ziet als query1.pdf; deze vat per verkoper samen aan wie hij/zij verkocht heeft en voor hoeveel; gebruik hiervoor create query by using wizard Creëer vervolgens een zogenaamde crosstab query query2 die er uit ziet als query2.pdf (let op: wegens de grootte is dit op 2 bladzijden afgedrukt); deze query vat de informatie samen in een tabelvorm; gebruik hier voor het menu insert/query/crosstab query wizard Kopieer query1 naar query3; pas query3 aan zodat enkel de gegevens voor de maand 1 worden opgenomen; ga hiervoor naar design view en voeg een kolom month toe; in de cel criteria tik je =1 (zie ook hoofdstuk 38 (Office 2000-boek: 43)); het resultaat ziet er uit als query3.pdf Voorbeeldoplossing: zie salesrecords1.mdb Access 2:  Access 2 Open salesrecords1.mdb; voeg een formulier toe aan de tabel salesrecords (niet aan een query!) via de formulieren wizard; gebruik een 'columnar' layout en een 'ricepaper' stijl; één record ziet er dan uit als formulier.pdf; Gebruik het formulier om door de databank te navigeren: ga naar het 1e, laatste, vorige, volgende record met de knopjes onderaan voeg een record toe (knopje onderaan) klik met de rechtermuistoets in een veld en experimenteer met filter by selection om alle records met één of ander 'cheesecake' product te bekijken idem, maar met sort ascending: bekijk de transacties met het grootste 'sales total' Resultaat: zie salesrecords2.mdb Access 3.1:  Access 3.1 Open salesrecords2.mdb; maak met de rapporten wizard een rapport report1 gekoppeld aan query1 (tips qua formaat: 'block', 'landscape', 'soft gray') per verkoper wordt een lijst getoond van de winkels waaraan werd verkocht en de totale verkoopwaarde per verkoper wordt bovendien nog eens het totaal verkoopcijfer getoond, absoluut en als een percentage het resultaat ziet er uit als report1.pdf na het toepassen van de wizard moet je nog enkele details aanpassen in detail view; in het bijzonder moet je alle bedragen tonen in de vorm $100 000.00 Access 3.2:  Access 3.2 Kopieer nu report1 naar report2 en pas het aan zodat het er uit ziet als in report2.pdf; alles in 11pt, behalve 'grand total' (12 pt) summary velden rechts aligneren en overbodige tekst verwijderen lijnen in detailopsommingen dichter bij elkaar zetten (tip: verklein de hoogte van de bakjes tot 0.5cm) Kopieer tenslotte report2 naar report3; voeg een taartdiagram toe dat de verkoop per verkoper samenvat; maak deze grafiek in Excel: creëer in een leeg werkblad een draaitabel gekoppeld aan query1 uit de databank (die je eerst moet sluiten); maak vervolgens de grafiek en kopieer hem naar report3; het resultaat ziet er uit als report3.pdf Resultaten: zie salesrecords3.mdb Access 4:  Access 4 Start Access en creëer een nieuwe blanco databank; creëer een tabel via create table by entering data Ga naar design mode en definieer de volgende velden naam: tekst leeftijd: geheel getal tussen 16 en 30, opgeslagen als 1 byte; gebruik hiervoor een validatiefunctie; tip: door aanklikken van functies e.d. kan je net als in Excel functies samenstellen telefoonnummer: tekst van de vorm 09-264.33.85; gebruik hier ter validatie een input mask 00-000.00.00 Ga terug naar data sheet view en voeg enkele velden toe; controleer of verkeerde data wordt geweigerd Tip: kijk telkens goed naar alle mogelijkheden en helpberichten die op het scherm verschijnen; gebruik eventueel de helptoets F1; gebruik waar nodig een 'educated guess'; zie ook p. 1018-1021 (Office 2000-boek: p. 963-966); Resultaat: zie validation.mdb

Related presentations


Other presentations created by Moorehead

gis technology2
16. 11. 2007
0 views

gis technology2

customs courtesies
28. 02. 2008
0 views

customs courtesies

bfahome
04. 10. 2007
0 views

bfahome

CSW04 DDoSWormsUnderground v1
10. 12. 2007
0 views

CSW04 DDoSWormsUnderground v1

Hour8
02. 11. 2007
0 views

Hour8

Big 12 Lean Approach 2
07. 11. 2007
0 views

Big 12 Lean Approach 2

legal
14. 11. 2007
0 views

legal

B2 Vitev
15. 11. 2007
0 views

B2 Vitev

Rabies 3
20. 11. 2007
0 views

Rabies 3

Sep 2005 Hispanic Heritage
21. 11. 2007
0 views

Sep 2005 Hispanic Heritage

lecture3B
08. 11. 2007
0 views

lecture3B

HISTORY OF RUSSIA1
23. 11. 2007
0 views

HISTORY OF RUSSIA1

k 12toolkit
29. 11. 2007
0 views

k 12toolkit

08 BdM 3e WT
13. 12. 2007
0 views

08 BdM 3e WT

AHDA2005 White
25. 12. 2007
0 views

AHDA2005 White

India Since Indepencence
01. 01. 2008
0 views

India Since Indepencence

ZhangJianbo
12. 10. 2007
0 views

ZhangJianbo

CP17284
27. 12. 2007
0 views

CP17284

01Tipos de cuerpos
02. 01. 2008
0 views

01Tipos de cuerpos

Master Winter QPB
28. 11. 2007
0 views

Master Winter QPB

ENGR 4060 Italy1stmtg
01. 11. 2007
0 views

ENGR 4060 Italy1stmtg

lecture01 welcome
30. 12. 2007
0 views

lecture01 welcome

wah
07. 01. 2008
0 views

wah

handout 185951
05. 11. 2007
0 views

handout 185951

Tema 02 Tareas GQ
16. 11. 2007
0 views

Tema 02 Tareas GQ

China Presentation
11. 10. 2007
0 views

China Presentation

NR6 1
04. 03. 2008
0 views

NR6 1

Filarial Nematodes
19. 11. 2007
0 views

Filarial Nematodes

FirstProgresMeeting
01. 12. 2007
0 views

FirstProgresMeeting

403
14. 03. 2008
0 views

403

alex
30. 12. 2007
0 views

alex

Gussmagg COLD
18. 03. 2008
0 views

Gussmagg COLD

CITIgroup
21. 03. 2008
0 views

CITIgroup

ExploreFair
26. 03. 2008
0 views

ExploreFair

mark robertson blackwell
27. 03. 2008
0 views

mark robertson blackwell

2007 MacCracken
07. 04. 2008
0 views

2007 MacCracken

lect17
01. 01. 2008
0 views

lect17

7th October presentation 1
24. 02. 2008
0 views

7th October presentation 1

7274117
30. 03. 2008
0 views

7274117

WCU07 SlipsTrips Falls
04. 01. 2008
0 views

WCU07 SlipsTrips Falls

alena
09. 04. 2008
0 views

alena

history lecture2
10. 04. 2008
0 views

history lecture2

CYDE 3
13. 04. 2008
0 views

CYDE 3

El Codigo da Vinci
05. 01. 2008
0 views

El Codigo da Vinci

DECA Prep for Competitive Events
22. 04. 2008
0 views

DECA Prep for Competitive Events

JSC Energizer 12 Days of Fitness
05. 12. 2007
0 views

JSC Energizer 12 Days of Fitness

NPAPSP Analysis
20. 11. 2007
0 views

NPAPSP Analysis

Slides3
04. 01. 2008
0 views

Slides3

science
10. 10. 2007
0 views

science

AFD 070926 096
05. 11. 2007
0 views

AFD 070926 096

SLNspring2003
27. 09. 2007
0 views

SLNspring2003

XwalkProgress
12. 12. 2007
0 views

XwalkProgress

issues to watch 2006
10. 10. 2007
0 views

issues to watch 2006

pdhpe in cogs 07
24. 11. 2007
0 views

pdhpe in cogs 07

Novenato StEdmund
17. 06. 2007
0 views

Novenato StEdmund

Nash1
17. 06. 2007
0 views

Nash1

nanwise august06
17. 06. 2007
0 views

nanwise august06

names yalit
17. 06. 2007
0 views

names yalit

names rowling
17. 06. 2007
0 views

names rowling

names ethnic
17. 06. 2007
0 views

names ethnic

Nairne MC CH07
17. 06. 2007
0 views

Nairne MC CH07

MMR v2004PPT
17. 06. 2007
0 views

MMR v2004PPT

mitacf lg 20060929 vision
17. 06. 2007
0 views

mitacf lg 20060929 vision

oef 9
17. 06. 2007
0 views

oef 9

oef 8 opl
17. 06. 2007
0 views

oef 8 opl

oef 7 opl
17. 06. 2007
0 views

oef 7 opl

oef 6 opl
17. 06. 2007
0 views

oef 6 opl

oef 5 opl
17. 06. 2007
0 views

oef 5 opl

oef 3
17. 06. 2007
0 views

oef 3

oef 2
17. 06. 2007
0 views

oef 2

frederic
05. 11. 2007
0 views

frederic

pasher orgs and fun
17. 06. 2007
0 views

pasher orgs and fun

parody 000
17. 06. 2007
0 views

parody 000

Orientation Leaders 2007
17. 06. 2007
0 views

Orientation Leaders 2007

OOP SLA99
17. 06. 2007
0 views

OOP SLA99

off train
17. 06. 2007
0 views

off train

pbr04 forecasts
17. 06. 2007
0 views

pbr04 forecasts

oef 8
17. 06. 2007
0 views

oef 8

oef 7
17. 06. 2007
0 views

oef 7

oef 6
17. 06. 2007
0 views

oef 6

oef 5
17. 06. 2007
0 views

oef 5

oef 4 opl
17. 06. 2007
0 views

oef 4 opl

oef 3 opl
17. 06. 2007
0 views

oef 3 opl

oef 1 opl
17. 06. 2007
0 views

oef 1 opl

oef 1
17. 06. 2007
0 views

oef 1

6 APO
28. 12. 2007
0 views

6 APO

eva dimmock stim4 wok fields 04
06. 12. 2007
0 views

eva dimmock stim4 wok fields 04

soportes ago06
16. 11. 2007
0 views

soportes ago06

bORrB
03. 01. 2008
0 views

bORrB