oef 9 opl

Information about oef 9 opl

Published on June 15, 2007

Author: Flemel

Source: authorstream.com

Content

Voorbeeldoplossingen:  Voorbeeldoplossingen PowerPoint 1:  PowerPoint 1 Open before1.ppt; pas het volgende aan Titel: Comic Sans MS, 36pt zo hoog en breed mogelijk op slide Body: Comic Sans MS, 24pt, zo breed en hoog mogelijk Slide-nummer: bovenaan rechts, geel, Comic Sans MS 20pt Best via een extra tekstbox, die je rechtsboven plaatst. Daarin voeg je dan de dianummer in met 'Insert', 'Slide Number'. Standaard kleurenschema met blauwe achtergrond, gele titel, witte tekst, … Stel de taal in op Nederlands en zet spellingscontrole aan Deze treedt maar in actie wanneer je het bestand opgeslagen hebt. Let ook op het feit dat Nederlands (België) en Nederlands (Nederland) bestaan. (In de PC klas werkt het eerste niet, het tweede wel.) Zorg ervoor dat nieuwe slides ook aan deze vereisten voldoen Pas nu de reeds aanwezige slide aan Bolletjeslijst, met speciale V-bolletjes: zie after1.pdf Klik met de rechtermuisknop in het tekstvak. Kies dan opsommingtekens ('Bullets and Numbering…'). Dan kun je kiezen tussen verschillende modellen opsommingtekens. Spellingsfouten verbeterd Resultaat: after1.ppt PowerPoint 2:  PowerPoint 2 background.ppt is een presentatie met een slecht gekozen kleurenpalet en een slecht gekozen achtergrond Maak het achtergrondbeeld fletser door er een semi-transparante blauwe rechthoek boven te plaatsen Teken met autovormen (op de 'Drawing'-werkbalk, onderaan) een rechthoek. Door op die rechthoek met de rechtermuistoets te klikken, kun je instellen dat die moet opgevuld worden met bijvoorbeeld blauw. Klik semitransparant aan. Nog steeds de rechthoek geselecteerd houdende klik je op 'Draw' (ook in de tekenwerkbalk onderaan) en bij 'Order' kies je 'Send to Back' Pas het kleurenpalet in de slide master aan zodat een goed contrast tussen tekst en achtergrond bekomen wordt; hou hierbij rekening met de richtlijnen uit de theorieles Spreekt voor zich... Controleer dat de presentatie de slide master volgt Mogelijk eindresultaat: backgroundafter.ppt PowerPoint 3:  PowerPoint 3 Maak een presentatie gebaseerd op het sjabloon wereld.pot met als titel 'Bevolking België' Voeg een nieuwe dia in met als titel 'Bevolking per gewest' 'Insert', 'New Slide'. Voeg het cirkeldiagram uit bevolkingbelgie.xls toe – dit bestand bevat de bevolkingscijfers van België (2000) en het cirkeldiagram geeft de bevolkingsverdeling over de drie gewesten weer; zorg ervoor dat de koppeling met Excel behouden blijft Open het Excelbestand, selecteer de figuur, kies 'Edit', 'Copy'. In het ppt-bestand kies je dan 'Edit', 'Paste Special…' en klik je 'Paste link' aan. Sluit de presentatie, pas het diagram aan in Excel zodat de zwarte kader rond het diagram niet zichtbaar meer is en heropen de presentatie. Werkt de koppeling correct? Normaal gezien wel. Eindresultaat: zie bevolkingbelgiepergewest.pps. PowerPoint 4:  PowerPoint 4 Open hypotheken.xls – dit bestand bevat nieuw ingeschreven hypotheken in Nederland (2000). Maak een kolomgrafiek (subtype gegroepeerde kolom) die de evolutie van de hypotheken groepeert per landsgedeelte In Excel te maken. Kies staafdiagram, gegevens in kolommen. Neem als labels voor de categorie-as de eerste kolom (de vier gebieden in Nederland) en als namen van de reeksen de maanden (reeks 1: juni, ...) Plaats de grafiek in een presentatie a.d.h.v. een grafiekaanduiding; zorg ervoor dat alle tekst (legende, assen, …) in de grafiek minstens een korpsgrootte van 20pt heeft; verifieer door de grootte van de tekst in de grafiek te vergelijken met die in de presentatie Deze opmaak dient in Excel te gebeuren. Voorzie de grafiek van animatie: laat de balkjes per maand verschijnen (kies bijvoorbeeld wissen naar boven) NIET plakken speciaal kiezen (anders is geen animatie mogelijk). Gewoon plakken vanuit Excel. Dan kun je ofwel door in het menu 'Slide Show', ofwel door met de rechtermuisknop op de grafiek te klikken 'Custom Animation...' aanklikken. In het task pane klik je 'Add Effect', 'Entrance'. In het contextmenu van de aangemaakte animatie kiezen we 'Effect Options…'. Bij 'Chart Animation' kies je dan 'By series'. Eindresultaat: zie hypotheken_resultaat.pps PowerPoint 5:  PowerPoint 5 Maak in een nieuwe presentatie een slide die er uitziet als RabbitsRule.pdf Bamboe design-sjabloon Na een nieuwe dia te hebben aangemaakt, kun je 'Format', 'Slide Design…' kiezen (hiermee kan je ook een eigen presentatie de stijl geven van een andere, bestaande presentatie!). Het 'Slide Design…' task pane is ook beschikbaar door met de rechtermuisknop op de achtergrond van een slide te klikken. Een derde mogelijkheid is te dubbelklikken op: Schilpad en konijn uit de clip-art (indien niet aanwezig: neem andere figuren); gezicht en hoedjes zijn delen van een clip-art tekening Deze zitten bij Office 97... Je kan de figuren ook uit de voorbeeldbestanden halen. Anders neem je maar andere cliparts. Tips: gebruik flip, rotate, ungroup Een clip-art is opgeslagen als een WMF-bestand (Windows metafile). Als je 'Ungroup' kiest in het 'Draw'-menu (onderaan), zie je dat de figuur bestaat uit PowerPoint tekenobjecten. Je kan na hergroeperen van deze objecten de figuur roteren, omflippen, ... Als de figuur niet gegroepeerd is, kun je stukken van de figuur met de muis selecteren (hou de linkermuistoets ingedrukt en ga zo over de te selecteren tekenobjecten) en verwijderen, verplaatsen, kopiëren, …. Met shift+klik kan je elementen bij selecteren om dan later samen te verplaatsen, verwijderen, … Opmerking: als een tekening niet kan geroteerd worden is dat dikwijls een gevolg van het formaat waarin ze is opgeslagen; soms kan je ze naar PowerPoint-formaat converteren door ze eerst groepering op te heffen en dan te hergroeperen Resultaat: RabbitsRule.ppt PowerPoint 6:  PowerPoint 6 Pas de presentatie RabbitsRule.ppt aan zodat ze er uitziet als RabbitsRule1.pps: Het konijn springt op de schildpad Werk hiervoor met verschillende versies van het konijn. Het eerste laat je eenmaal knipperen, het tweede verschijnt daarna. De volgorde van de acties kan met 'Custom Animation…' ingesteld worden in het task pane. Vervolgens krijgt het een hoedje Idem. Laat het hoedje verschijnen nadat het konijn gesprongen heeft. Evt.: het eerste laat je verschijnen, dan verschijnt automatisch het tweede en verdwijnt tegelijk het eerste, enz. Het meisje verschijnt Ze zegt 'Hm, Lekker voor in de soep' (woord per woord) Analoog. Let op de details (welke soort animatie, wanneer verschijnt ze, …) PowerPoint 7:  PowerPoint 7 Maak een presentatie van drie bladzijden die er uitziet als cartoons.pdf Slide master: Achtergrond: southpark.tif, maar met verminderd contrast en donkerder southpark.tif: via 'Insert', 'Picture', 'From File...'. Via de 'Picture'-werkbalk kan je het contrast dan aanpassen. Font: Comic Sans MS Tekst: 28 pt. Andere stijl: overgenomen uit 'Azur' template Neem eerst de template (ontwerpsjabloon), open dan figuur southpark.tif (NIET bij achtergrond van de slide). Deze figuur stuur je met 'Order', 'Send to Back' achter de tekst. Met de 'Picture'-werkbalk kun je het contrast en de helderheid van de figuur aanpassen. Slides Lijnen voldoende gespatieerd zodat slide gevuld wordt Met 'Format', 'Line Spacing…' bij te regelen naar eigen smaak (geen automatische uitvulling in een tekstbox). Let op de puntjes op de e in controversiële 'Insert', 'Symbol…', '[Normal Text]'. alt+137 is in Windows ook trema e. Een azerty-toetsenbord is natuurlijk nog handiger. Resultaat: cartoons.ppt PowerPoint 8:  PowerPoint 8 Open cartoons.ppt Voeg een box-in overgang toe tussen alle dia’s Animeer de tekst op de dia’s (maar niet de titels), zodat hij lijn per lijn verschijnt met een dissolve animatie Controleer het resultaat door de presentatie volledig te 'geven' Het resultaat ziet er uit als cartoons1.ppt Pas nu cartoons1.ppt verder aan zodat de eerste lijn van de tekst samen met de titel verschijnt (i.p.v. na een muisklik) Beetje spelen met de animaties. Alles is te vinden in 'Custom Animations…'. Tip: 'Slide Sorter View' is erg geschikt voor dia-overgangen. Het resultaat is cartoons2.ppt PowerPoint 9:  PowerPoint 9 Maak een lijntekening die er uit ziet als kenny.pdf Voeg eerst het beeld southpark.tif in; vergroot het en gebruik crop om een grote versie van Kenny te verkrijgen Teken vervolgens over het ingevoegde beeld; groepeer de lijnen en verwijder het beeld 'AutoShapes', 'Lines'. Kies daar de gesloten, onregelmatige lijn ('Freeform'). Volg dan de contouren van de achtergrondfiguur. Werk dan de figuur bij naar eigen smaak door erop te klikken en dan 'Edit Points' te kiezen. Resultaat: kenny.ppt PowerPoint 10:  PowerPoint 10 Maak een nieuwe presentatie met een titel-slide die er uitziet als hallodaar.pdf Design template: radar Titel: Arial 36 pt, met een 'drop cap' Tip: Maak de tekst in MS Word, met automatische splitsing, optionele splitsing, uitvulling, … Tekst aanmaken in Word. 'Format', 'Drop Cap…' kiezen (in het Nederlands heet dit 'Initiaal…'). Kopieer vanuit Word, en 'Paste Special…', 'Microsoft Word Document Object'. 'Paste link' is hier niet nodig. Later nog kunnen veranderen wil niet zeggen in het brondocument kunnen veranderen. Voeg hem daarna in in PowerPoint als een ingebed object (paste special) zodat je hem later nog kan veranderen Herkleur het titelobject zodat de tekst wit wordt Resultaat: hallodaar.ppt PowerPoint 11:  PowerPoint 11 Open style.ppt; Deze presentatie bevat een reeks tips om een goede presentatie te maken, maar voldoet daar zelf nog niet aan Pas allereerst de slide master aan Kies een beter kleurenpalet voor de slide (cfr. de theorieles) Kies betere lettertypen en desgewenst een betere layout Pas vervolgens de inhoud van de presentatie aan Vat de essentiële punten samen Verdeel ze mooi over verschillende slides Hou hierbij rekening met de richtlijnen uit de theorieles Een mogelijk eindresultaat: styleopl.ppt PowerPoint 12:  PowerPoint 12 Maak de tekening met de driehoeken zoals in driehoek.pdf. De 'basisdriehoeken' zijn 4cm breed en 4cm hoog Gebruik de 'gridlines' van PowerPoint om deze afmetingen exact in te stellen Standaard is er enkel één horizontale en één verticale rasterlijn zichtbaar. Deze kan je verplaatsen door ze mee te slepen met de cursor, de linkermuisknop ingedrukt houdend. Door 'ctrl' ingedrukt te houden, kan je een rasterlijn bijmaken. Let op: de 'height' en 'width' die PowerPoint toont in de dialoog 'format autoshape' zijn niet correct. Gebruik dus de rasterlijnen De bedoeling van deze oefening is het efficiënt leren werken met de teken-tools van PowerPoint, onder het motto 'bezint eer ge begint' Eens je een basisdriehoek hebt, kan je die kopiëren, herschalen (voor de kleine driehoek) en groeperen in de basiscel om de rest van het patroon te maken. Opmerking: PowerPoint heeft een soort magnetisch raster, en laat niet toe om objecten om het even waar neer te zetten, maar slechts op bepaalde afstanden. Deze functie is soms handig om objecten uit te lijnen, maar vaak willen we meer controle over de precieze positionering. Uitschakelen van dit raster kan door de 'alt' toets ingedrukt te houden terwijl je een object verplaatst. oplossing: driehoek.pps PowerPoint 13:  PowerPoint 13 Open een willekeurige presentatie op de website van 'kantoorautomatisering' Bekijk de presentatie in de verschillende 'views' Pas enkele design templates erop toe; welke problemen stel je vast?

Related presentations


Other presentations created by Flemel

What is a Play
17. 10. 2007
0 views

What is a Play

Jeopardy HIV STD HPV
06. 08. 2007
0 views

Jeopardy HIV STD HPV

Training School Bus Driver
17. 09. 2007
0 views

Training School Bus Driver

semantics
17. 09. 2007
0 views

semantics

philosophy
27. 09. 2007
0 views

philosophy

como rezar rosario
01. 10. 2007
0 views

como rezar rosario

WorldMuslimCongress Mecca
02. 10. 2007
0 views

WorldMuslimCongress Mecca

sentence
03. 10. 2007
0 views

sentence

DHL presentation
11. 10. 2007
0 views

DHL presentation

VIPAR Presentation
15. 10. 2007
0 views

VIPAR Presentation

annee2005
16. 10. 2007
0 views

annee2005

PrÃsentation JBaer 20avr
17. 10. 2007
0 views

PrÃsentation JBaer 20avr

Panel 17 8 Taking the Pulse
17. 10. 2007
0 views

Panel 17 8 Taking the Pulse

tom eddy
17. 09. 2007
0 views

tom eddy

grass
22. 10. 2007
0 views

grass

CXPBrasil June2005
26. 11. 2007
0 views

CXPBrasil June2005

Theor Astrophysics
29. 11. 2007
0 views

Theor Astrophysics

Carnival Brasil
30. 11. 2007
0 views

Carnival Brasil

boon
26. 10. 2007
0 views

boon

kumar eng
26. 10. 2007
0 views

kumar eng

talking freight
07. 11. 2007
0 views

talking freight

LHC Net meet 101205ppt
28. 09. 2007
0 views

LHC Net meet 101205ppt

cmd04 VW
16. 11. 2007
0 views

cmd04 VW

11 OrgsSimAndReal
22. 11. 2007
0 views

11 OrgsSimAndReal

PolComm1
08. 10. 2007
0 views

PolComm1

CAFTA training
03. 01. 2008
0 views

CAFTA training

2 casting forming
04. 01. 2008
0 views

2 casting forming

Sales Training II Final
11. 08. 2007
0 views

Sales Training II Final

Sonnet
11. 08. 2007
0 views

Sonnet

sommers rev oct 19 ppt
11. 08. 2007
0 views

sommers rev oct 19 ppt

Scherrer
11. 08. 2007
0 views

Scherrer

Topic 12 Genetic Disorders 3
11. 08. 2007
0 views

Topic 12 Genetic Disorders 3

Sonnet MLA
11. 08. 2007
0 views

Sonnet MLA

Autism AHistory
05. 01. 2008
0 views

Autism AHistory

Shortage of Girls in China
11. 08. 2007
0 views

Shortage of Girls in China

3 BasicRepro2
07. 12. 2007
0 views

3 BasicRepro2

How Adults Learn
06. 08. 2007
0 views

How Adults Learn

Introversion Turned Inside Out
06. 08. 2007
0 views

Introversion Turned Inside Out

Jenkins
06. 08. 2007
0 views

Jenkins

HCR 107 Overheads
06. 08. 2007
0 views

HCR 107 Overheads

N REG SANIT INT
22. 10. 2007
0 views

N REG SANIT INT

022 Hexapods for robot soccer
31. 12. 2007
0 views

022 Hexapods for robot soccer

Sung Su Truss Bridge
01. 01. 2008
0 views

Sung Su Truss Bridge

Slides KateSteinbeck
11. 08. 2007
0 views

Slides KateSteinbeck

Senate Hearing 2000
11. 08. 2007
0 views

Senate Hearing 2000

William Graham
23. 11. 2007
0 views

William Graham

truman7
29. 12. 2007
0 views

truman7

231nm02
29. 09. 2007
0 views

231nm02

chpt 1 ppt
24. 02. 2008
0 views

chpt 1 ppt

HIV AIDS in Europe
06. 08. 2007
0 views

HIV AIDS in Europe

Heidtke
29. 02. 2008
0 views

Heidtke

NIBSSep021
28. 12. 2007
0 views

NIBSSep021

07 Uae Profilers in TRMM GV Gage
17. 09. 2007
0 views

07 Uae Profilers in TRMM GV Gage

Protista
26. 03. 2008
0 views

Protista

original
07. 04. 2008
0 views

original

slides prog 71
11. 08. 2007
0 views

slides prog 71

wb english
27. 03. 2008
0 views

wb english

Malaria Blue Sky Final Slideshow
30. 03. 2008
0 views

Malaria Blue Sky Final Slideshow

Session1 Parenteau
10. 04. 2008
0 views

Session1 Parenteau

BS3008w1
13. 04. 2008
0 views

BS3008w1

healthcare
06. 08. 2007
0 views

healthcare

SRM Presentation Jim Hanco
14. 04. 2008
0 views

SRM Presentation Jim Hanco

finnews284 2
16. 04. 2008
0 views

finnews284 2

FX Hedging Strategies1
17. 04. 2008
0 views

FX Hedging Strategies1

ioko times showreel
22. 04. 2008
0 views

ioko times showreel

23 Practice Problems
07. 11. 2007
0 views

23 Practice Problems

PE2 U6 R
14. 02. 2008
0 views

PE2 U6 R

ASUD
18. 06. 2007
0 views

ASUD

armi leggere
18. 06. 2007
0 views

armi leggere

apq
18. 06. 2007
0 views

apq

apicorso
18. 06. 2007
0 views

apicorso

aeipres
18. 06. 2007
0 views

aeipres

901059 Kids Share ppt
18. 06. 2007
0 views

901059 Kids Share ppt

Sporting tips
18. 06. 2007
0 views

Sporting tips

semi2
18. 06. 2007
0 views

semi2

Saker Motorports USALLC
18. 06. 2007
0 views

Saker Motorports USALLC

Running on Fumes
18. 06. 2007
0 views

Running on Fumes

FBranca Luxembourg 3mar
26. 11. 2007
0 views

FBranca Luxembourg 3mar

Sisvalsoc
18. 06. 2007
0 views

Sisvalsoc

Shalom Auschwitz Ginocchio
18. 06. 2007
0 views

Shalom Auschwitz Ginocchio

scrittura
18. 06. 2007
0 views

scrittura

scheda unipol
18. 06. 2007
0 views

scheda unipol

satzherstellung
18. 06. 2007
0 views

satzherstellung

uss presentation
02. 01. 2008
0 views

uss presentation

HandsOnWMS nov
16. 10. 2007
0 views

HandsOnWMS nov

hatikvah E2 short
22. 10. 2007
0 views

hatikvah E2 short

amer deadlocks
17. 09. 2007
0 views

amer deadlocks

deadlocks
17. 09. 2007
0 views

deadlocks

L14 Deadlock
17. 09. 2007
0 views

L14 Deadlock

Chapter 03
17. 09. 2007
0 views

Chapter 03

Slides Egidi
18. 06. 2007
0 views

Slides Egidi

Ballanti Diagramaps 070704
18. 06. 2007
0 views

Ballanti Diagramaps 070704

1111 123080220071234
24. 10. 2007
0 views

1111 123080220071234

Dr Tom Sparrow
17. 09. 2007
0 views

Dr Tom Sparrow

amiland gesetze
18. 06. 2007
0 views

amiland gesetze

Gen Micro130 ch1
16. 10. 2007
0 views

Gen Micro130 ch1

bus safety
15. 06. 2007
0 views

bus safety

xo Overheads 2
15. 06. 2007
0 views

xo Overheads 2

Wandering
15. 06. 2007
0 views

Wandering

walker ssm
15. 06. 2007
0 views

walker ssm

spelling
15. 06. 2007
0 views

spelling

spanish american humor
15. 06. 2007
0 views

spanish american humor

research paper checklist
15. 06. 2007
0 views

research paper checklist

Phil Logic 2000 1
15. 06. 2007
0 views

Phil Logic 2000 1

merchant
15. 06. 2007
0 views

merchant

Love 3
15. 06. 2007
0 views

Love 3

jewish humor
15. 06. 2007
0 views

jewish humor

oef 2 opl
15. 06. 2007
0 views

oef 2 opl

obscenity andc ensorship
15. 06. 2007
0 views

obscenity andc ensorship

intro to personality psych
06. 08. 2007
0 views

intro to personality psych

Neorev
24. 02. 2008
0 views

Neorev

session 3b cogdell
18. 06. 2007
0 views

session 3b cogdell

jurors
06. 08. 2007
0 views

jurors

Hyde
06. 08. 2007
0 views

Hyde

Reunion Burgos
18. 06. 2007
0 views

Reunion Burgos

JSOBasic
06. 08. 2007
0 views

JSOBasic

sipf050405ih
23. 10. 2007
0 views

sipf050405ih

419 banks 051
10. 03. 2008
0 views

419 banks 051

pries vortraege
14. 11. 2007
0 views

pries vortraege

scar slides
17. 11. 2007
0 views

scar slides

Item 2 Mercury in Terns
06. 08. 2007
0 views

Item 2 Mercury in Terns

The new obesity guidance
11. 08. 2007
0 views

The new obesity guidance

Socrates IIa
11. 08. 2007
0 views

Socrates IIa

ID3 MedhaPradhan
26. 10. 2007
0 views

ID3 MedhaPradhan

AeroSpace Workshop JK mods
22. 10. 2007
0 views

AeroSpace Workshop JK mods

tritroph
30. 12. 2007
0 views

tritroph

Trick or Treaters
18. 06. 2007
0 views

Trick or Treaters

Saviez vous que
11. 08. 2007
0 views

Saviez vous que