On tap bai hat Reo vang binh minh Tap doc nhac TDN so 1

Information about On tap bai hat Reo vang binh minh Tap doc nhac TDN so 1

Published on October 30, 2015

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

Content

: Phũng Giỏo dục và Đào tạo Hương Sơn Trường Tiểu học Sơn Phúc Giáo viên thực hiện : Nguyễn Thị Tuyến BÀI GIẢNG MÔN ÂM NHẠC LỚP 5 Tiết 3:- ễn tập bài hỏt: Reo vang bỡnh minh - Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Slide2: Hình ảnh gợi nhớ đến bài hát nào? Slide3: Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Tiết 3: Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh -Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2014 Âm nhạc -Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2014 Âm nhạc Slide4: Reo vang bình minh Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước Reo vang reo! Ca vang ca! Cất tiếng hát vang rừng xanh, vang đồng! La bao la, tươi xanh tươi, ánh sáng tưng bừng hoa lá . Cây rung cây, hoa đua hoa. Khắp nơi bình minh rắc gieo hương nồng. Gió đón gió, sáng chiếu sáng. Bình minh sáng ngập hồn ta . Líu líu lo lo! Ta ca hát say sưa. Hát lên chào mừng trời xuân luôn luôn tươi sáng. La la la la! Ta ca hát say sưa. Hát lên chào mừng bình minh sáng muôn năm. Slide5: Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước -Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2014 Âm nhạc I. Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh -Hát ơn -Hát kết hợp gõ đệm -Hát lĩnh xướng và đồng ca -Hát kết hợp vận động theo nhịp II. Tập đọc nhạc : TĐN số 1 Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2014 Âm nhạc Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2014 Âm nhạc Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2014 Âm nhạc Slide6: Bài Tập đọc nhạc viết ở loại nhịp gì? Có mấy nhịp? - Bài Tập đọc nhạc sử dụng những nốt nhạc nào? - Bài tập đọc nhạc được viết ở nhịp 2/4.Cĩ 8 nhịp - Bài tập đọc nhạc sử dụng những nốt nhạc: đồ, rê, mi, son. Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh -Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2014 Âm nhạc Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2014 Âm nhạc Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2014 Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh -Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Âm nhạc Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2014 Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh -Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Âm nhạc Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2014 Slide7: - Bài tập đọc nhạc sử dụng những hình nốt gì? - Bài tập đọc nhạc sử dụng những hình nốt: đơn, đen, trắng. Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh -Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Âm nhạc Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2014 Slide8: Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2014 Âm nhạc 1.LUYỆN CAO ĐỘ Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh -Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Slide9: 2.Luyện tập tiết tấu Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh -Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2014 Âm nhạc Âm nhạc Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2014 Âm nhạc Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh -Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2014 Âm nhạc Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh -Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2014 Âm nhạc Slide10: Slide11: Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh -Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2014 Âm nhạc a. Tập đọc nhạc câu 1 Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2014 Âm nhạc Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh -Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2014 Âm nhạc Slide12: Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh - Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2014 Âm nhạc b. Tập đọc nhạc câu 2 Slide13: Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh -Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2014 Âm nhạc c. Ghép 2 câu Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2014 Âm nhạc Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2014 Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh -Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Âm nhạc Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2014 Slide14: Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh -Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Âm nhạc Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2014 d. Ghép lời Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh -Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2014 Âm nhạc Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh -Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2014 Slide15: Trò chơi Gắn nốt nhạc lên khuông nhạc Trò chơi Slide16: đáp án trò chơi Âm nhạc Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh - Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Thứ 5 ngày 25 tháng 09 năm 2014 Slide17: G giờ học kết thúc Chúc các em chăm ngoan học giỏi s Chóc c¸c em ch¨m ngoan, häc giái! Xin chân thành cảm ơn !

Related presentations


Other presentations created by dangbach2000

bai 11 tep va quan ly tep
04. 11. 2013
0 views

bai 11 tep va quan ly tep

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh
04. 11. 2013
0 views

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh

bai 3 Cau truc chuong trinh
01. 05. 2014
0 views

bai 3 Cau truc chuong trinh

Bai 3 Bai tap chuong I
01. 05. 2014
0 views

Bai 3 Bai tap chuong I

On tap hoc ki 2 tin 11
01. 05. 2014
0 views

On tap hoc ki 2 tin 11

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII

Bai tap  thuc hanh 4 tin 11 HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai tap thuc hanh 4 tin 11 HKII

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh
01. 05. 2014
0 views

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau
06. 05. 2014
0 views

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2
31. 03. 2015
0 views

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2

Ngữ văn 6, bài 4
15. 05. 2015
0 views

Ngữ văn 6, bài 4

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ
20. 05. 2015
0 views

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc
21. 05. 2015
0 views

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1
04. 06. 2015
0 views

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1

lop 1 tap hat tim ban than
17. 08. 2015
0 views

lop 1 tap hat tim ban than

Moi ban vui mua ca
17. 08. 2015
0 views

Moi ban vui mua ca

tap bai hat hoa binh cho be
17. 08. 2015
0 views

tap bai hat hoa binh cho be

Âm nhạc 1 bài 9: Quả
17. 08. 2015
0 views

Âm nhạc 1 bài 9: Quả

Bài 8: Tập tầm vông
17. 08. 2015
0 views

Bài 8: Tập tầm vông

Bai 12 Duong va chan
17. 08. 2015
0 views

Bai 12 Duong va chan

on tap bai hat nang som
17. 08. 2015
0 views

on tap bai hat nang som

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay
17. 08. 2015
0 views

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay

Bài 2 lop 2   hoc hat Xoe hoa
17. 08. 2015
0 views

Bài 2 lop 2 hoc hat Xoe hoa

Bai 6 Chien si ti hon
23. 08. 2015
0 views

Bai 6 Chien si ti hon

BAU TROI XANH
17. 08. 2015
0 views

BAU TROI XANH

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang
20. 10. 2015
0 views

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em
20. 10. 2015
0 views

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em

Hoc hat Bai Con chim non
20. 10. 2015
0 views

Hoc hat Bai Con chim non

Âm  nhạc lớp 3: Gà  gáy
20. 10. 2015
0 views

Âm nhạc lớp 3: Gà gáy

Bai 1 Quoc ca Viet Nam
20. 10. 2015
0 views

Bai 1 Quoc ca Viet Nam

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som
20. 10. 2015
0 views

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som

Cay da Bac Ho
28. 10. 2015
0 views

Cay da Bac Ho

Tiet 17 Meo di cau ca
28. 10. 2015
0 views

Tiet 17 Meo di cau ca

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7
29. 10. 2015
0 views

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7

Hoc hat Chim sao
29. 10. 2015
0 views

Hoc hat Chim sao

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4
29. 10. 2015
0 views

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4

bai 12 hoc hat bai Co la
29. 10. 2015
0 views

bai 12 hoc hat bai Co la

Cuoi HKII am nhac lop 4
29. 10. 2015
0 views

Cuoi HKII am nhac lop 4

am nhac 4 tuuan 31
29. 10. 2015
0 views

am nhac 4 tuuan 31

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON
30. 10. 2015
0 views

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON

lop 6 Tiet 3
30. 10. 2015
0 views

lop 6 Tiet 3

Tiet 12 Khuc hat chim son ca
01. 11. 2015
0 views

Tiet 12 Khuc hat chim son ca

Mẹ đi vắng
01. 11. 2015
0 views

Mẹ đi vắng

Chim chich bonglop2
01. 11. 2015
0 views

Chim chich bonglop2

nhac 8 on tap
01. 11. 2015
0 views

nhac 8 on tap

Tiet 5 On tap Li dia banh bo
01. 11. 2015
0 views

Tiet 5 On tap Li dia banh bo

Lý dĩa bánh bò
01. 11. 2015
0 views

Lý dĩa bánh bò

0 Am Nhac 5 TIET 1
01. 11. 2015
0 views

0 Am Nhac 5 TIET 1

Tiet 9 HBH Tuoi Hong
06. 11. 2015
0 views

Tiet 9 HBH Tuoi Hong

Tiet19 Khat vong mua xuan
06. 11. 2015
0 views

Tiet19 Khat vong mua xuan

TIET 15
06. 11. 2015
0 views

TIET 15

thutinhcuoimuathu
07. 11. 2015
0 views

thutinhcuoimuathu

Tiet 16 am nhac 9ppt
07. 11. 2015
0 views

Tiet 16 am nhac 9ppt

NHac 9
07. 11. 2015
0 views

NHac 9

Con chim hay hot
30. 10. 2015
0 views

Con chim hay hot

tren ngua ta phi nhanh
29. 10. 2015
0 views

tren ngua ta phi nhanh

GIAO AN HOC HAT  NOI VONG TAY LON
06. 11. 2015
0 views

GIAO AN HOC HAT NOI VONG TAY LON