Ordklasser

Information about Ordklasser

Published on November 27, 2007

Author: Haylee

Source: authorstream.com

Content

ORDKLASSER og SÆTNINGSLED :  ORDKLASSER og SÆTNINGSLED DE 8 ORDKLASSER SPROGETS BYGGEMATERIALE (FORM) ER ORD. ORDENE INDDELER VERDEN TIL BRUG I SPROGET se fx EN><DA → DER ER FORSKELLIGE SLAGS ORD: DE 8 ORDKLASSER. ORDKLASSERNE HAR FORSKELLIGT INDHOLD: HANDLINGER (VERBER), TING, VÆSNER, IDÉER (SUBSTANTIVER) BESKRIVERORD (ADJEKTIVER OG ADVERBIER), ERSTATNINGSORD (PRONOMINER) ORDKLASSERNE BØJES FORSKELLIGT. DE 7 SÆTNINGSLED VI MEDDELER OS NORMALT I SÆTNINGER. SÆTNINGERNE BESTÅR AF SÆTNINGSLED: HUN LÆSER.   ALLE SÆTNINGER HAR ET VERBALLED. VERBALLED LAVES ALTID AF VERBER. VERBALLEDDET STYRER ANTAL HOVEDLED: HUN LÆSER EN ARTIKEL.    HOVEDLED: SUBJEKT, OBJEKT, INDIREKTE OBJEKT, SUBJEKTSPRÆDIKAT, OBJEKTSPRÆDIKAT SÆTNINGEN KAN ALTID PYNTES MED ADVERBIALLED: HUN LÆSER SØVNIGT EN ARTIKEL I AVISEN HVER MORGEN.   ~~~~~~~  ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ VERDENSLITTERATUREN ER SKREVET MED BARE 7 SÆTNINGSLED. 8 ORDKLASSER DET ER VEL TIL AT LÆRE?:  8 ORDKLASSER DET ER VEL TIL AT LÆRE? NAVN: LATIN – DANSK EKS: BØJES FX I: SUBSTANTIV – NAVNEORD PÆL, IDÉ, KAT, OLE TAL, BESTEMTHED, KASUS BORDE, BORDET, BORDETS VERBUM – UDSAGNSORD STÅ, SLÅ, LØBE TID, PASSIV, (PERSON, MODUS) SLÅR, BLEV SLÅET PRONOMEN – STEDORD HAN, DIN TAL, KØN, KASUS DINE, DIT, HAN, HAM, HANS ADJEKTIV – TILLÆGSORD SØD, STOR, BLÅ TAL, KØN, GRAD SØDE, SØDT, SØDERE ADVERBIUM – BIORD OFTE, SØDT GRAD SØDERE PRÆPOSITION – FORHOLDSORD PÅ, EFTER, VED UBØJELIGE KONJUNKTION – BINDEORD AT, DA, SOM UBØJELIGE NUMERALE – TALORD TO, FEM, FEMTE UBØJELIGE (ORDENSTAL ER DOG ADJ.) SUBSTANTIVER navneord:  SUBSTANTIVER navneord SUBSTANTIVER BETEGNER TING, LEVENDE VÆSNER og BEGREBER stol hund tanke SUBSTANTIVER KAN VÆRE EGENNAVNE (proprier) eller FÆLLESNAVNE (appellativer) Palle, Danmark dreng, land DANSKE SUBSTANTIVER HAR KØN: FÆLLESKØN eller INTETKØN en bil, bilen et hus, huset SUBSTANTIVER ”BØJES” I TAL, BESTEMTHED, KASUS: ENTAL: bil, land, barn, idé; FLERTAL: biler, lande, børn, idéer UBESTEMT: en bil, et land, biler, lande BESTEMT: bilen, landet, bilerne, landene FÆLLESKASUS: bilen, et land EJEFALD: bilens, et lands NOGLE SPROG HAR FLERE KASUS: Fx latin, russisk og tysk: der Mann, den Mann, des Mannes, dem Mann NOGLE SPROG HAR IKKE BESTEMTHED: Fx latin: senex = olding, en olding, oldingen; russisk: машина = bil, en bil, bilen VERBER udsagnsord:  VERBER udsagnsord VERBER BETEGNER HANDLINGER og TILSTANDE løbe, skrive sidde, være VERBER BØJES I TID: skriver, skrev, har skrevet, havde skrevet VERBETS TIDER KAN VÆRE ENTEN AKTIVE: Hun skriver stil (hun gør noget) ELLER PASSIVE: Stilen bliver skrevet (stilen gør ikke noget) VERBER BØJES PÅ DE FLESTE FREMMEDSPROG I PERSON I think, he thinks; ich habe, du hast, er hat; j’ai, tu as, il a VERBETS FORMER DELES I FINITTE og INFINITTE slår, slog at slå, slået DE FINITTE KAN VÆRE VERBALLED ALENE: han slog rekorden. ADJEKTIVER tillægsord:  ADJEKTIVER tillægsord ADJEKTIVER ANGIVER EGENSKABER: stor, hvid, gal, bred, dejlig, interessant ADJEKTIVER BESKRIVER SUBSTANTIVER en stor hund, en hvid dug, en gal retning ADJEKTIVET FÅR SIT SUBSTANTIVS KØN OG TAL en stor sten, et stort hus, store huse ADJEKTIVER BØJES I TRE GRADER stor større størst ADJEKTIVET FÅR I MANGE SPROG KØN, (TAL OG KASUS) EFTER SIT SUBSTANTIV ein guter Mann, eine gute Idee, ein gutes Auto; un petit café, une petite fille ADJEKTIVET GRADBØJES I ALLE SPROGENE big, bigger, biggest; klein, kleiner, der kleinste; grand, plus grand, le plus grand ADVERBIER biord:  ADVERBIER biord ADVERBIER UDTRYKKER MÅDE, TID, STED, RETNING, GRAD eller ÅRSAG ADVERBIER BESKRIVER ISÆR VERBER sove trygt, leve længe, spise ude, stå af, råbe meget, dø deraf ADVERBIER BESKRIVER OGSÅ ADJEKTIVER, ADVERBIER OG HELE SÆTNINGER rimeligt skrap meget ofte han stod i lære længe ET ADVERBIUM KAN VÆRE ”FØDT” gå hjem, sidde over´, træne her, stå over, grine meget ET ADVERBIUM KAN VÆRE DANNET AF ET ADJEKTIV +T sove godt kaste langt skrive grimt ADVERBIER AF ADJEKTIV + ENDELSE: OGSÅ I ANDRE SPROG awfully rapidement fortiter хорошо ADVERBIER BØJES KUN I GRAD: kaste langt, kaste længere, kaste længst PRONOMINER stedord:  PRONOMINER stedord PRONOMINER STÅR I STEDET FOR ANDRE ORD (STEDORD) PRONOMINER ERSTATTER ORD, VI IKKE GENTAGER - ELLER SPØRGER OM Substantiviske PRONOMINER ERSTATTER SUBSTANTIVER jeg (Thomas), hun (pigen), hvem (Anna), den (bolden), hvad (huset) Adjektiviske PRONOMINER ERSTATTER ADJEKTIVER min sko (den blå), denne hal (den nye), hvilke ord (de søde) ET ADJEKTIVISK PRONOMEN FÅR KØN OG TAL AF SIT SUBSTANTIV min ven mit hus mine blomster I KASUSSPROG FÅR ADJEKTIVISKE PRONOMINER OGSÅ KASUS AF SUBSTANTIVET mit meinem Bruder in tota urbe в датском банке PERSONLIGE PRONOMINER BØJES I KASUS – OGSÅ I DANSK N JEG DU HAN HUN VI I DE A MIG DIG HAM HENDE OS JER DEM G HANS HENDES VORES JERES DERES PRÆPOSITIONER forholdsord:  PRÆPOSITIONER forholdsord PRÆPOSITIONER SÆTTER ORD I FORHOLD HINANDEN (FORHOLDSORD) på vandet under krigen med hatten efter jul PRÆPOSITIONER BØJES IKKE PÅ VANDET (præposition + styrelse) = EN PRÆPOSITIONSFORBINDELSE PRÆPOSITIONSFORBINDELSER KAN BESKRIVE ET VERBUM: sejle på vandet PRÆPOSITIONSFORBINDELSER KAN BESKRIVE ET SUBSTANTIV: vejret på vandet PRÆPOSITIONSFORBINDELSER KAN BESKRIVE ET ADJEKTIV: gal i skralden I KASUSSPROG FREMKALDER PRÆPOSITIONEN EN KASUS I STYRELSEN mit meiner Schwester in templo в городе PRÆPOSITION KAN STYRE EN INFINITIV PÅ DANSK: ved at sove PRÆPOSITION KAN IKKE STYRE EN INFINITIV PÅ ENGELSK: by sleeping PRÆPOSITION KAN STYRE EN SÆTNING PÅ DANSK: uden at han gik PRÆPOSITION KAN IKKE STYRE EN SÆTNING PÅ ENGELSK: without him leaving TRÆNING ER SAGEN:  TRÆNING ER SAGEN SIKKERHED I ORDKLASSERNE KRÆVER ØVELSE TRÆN ORDKLASSERNE PÅ NETTET PRØV FØRST GG’S SIDE MED ØVELSER TERMINOLOGI DE BASALE ORDKLASSER ALLE ORDKLASSER PRØV DERNÆST DE ORDKLASSESPIL, SOM VISL TILBYDER: THE PAINTBOX GAME – MAL ORDENE I DE RIGTIGE FARVER. SHOOTING GALLERY – SKYD DE RIGTIGE ORD I FLYVENDE SÆTNINGER. WORD FALL – FANG FALDENDE ORD I DE RIGTIGE KASSER. LABYRINTH – UNDGÅ SPØGELSET VED AT ÆDE DE RIGTIGE ORD. SKRIV ALTID GYM I SKRIVEFELTET FØR DU STARTER EN VISL-ØVELSE HVIS DU ER I TVIVL, HVORDAN ET SPIL FUNGERER, LIGGER DER VEJLEDNING I ”HELP / INTRODUCTION”

Related presentations


Other presentations created by Haylee

UKansas04 seminar 1
28. 11. 2007
0 views

UKansas04 seminar 1

ransom2004
28. 11. 2007
0 views

ransom2004

Nile Basin
25. 10. 2007
0 views

Nile Basin

Artezio company presentation
26. 10. 2007
0 views

Artezio company presentation

Gujarat
06. 11. 2007
0 views

Gujarat

Bertrand Leneveu
06. 11. 2007
0 views

Bertrand Leneveu

thksgving jeo
06. 11. 2007
0 views

thksgving jeo

W6 wp52plenary
07. 11. 2007
0 views

W6 wp52plenary

alts adds presso
07. 11. 2007
0 views

alts adds presso

FAZNET overview 051109
14. 11. 2007
0 views

FAZNET overview 051109

AIIM pres
16. 11. 2007
0 views

AIIM pres

Corpus Linguistics
16. 11. 2007
0 views

Corpus Linguistics

Dogs of the Dow
19. 11. 2007
0 views

Dogs of the Dow

bailey AHDS2007
23. 11. 2007
0 views

bailey AHDS2007

Life Ch9 Seed Plants
17. 12. 2007
0 views

Life Ch9 Seed Plants

wk5
29. 11. 2007
0 views

wk5

Reback and Shoptaw ADPA Sept07
23. 12. 2007
0 views

Reback and Shoptaw ADPA Sept07

final reg controls 13 01 06
29. 12. 2007
0 views

final reg controls 13 01 06

slides healthy water
01. 01. 2008
0 views

slides healthy water

online tool
02. 01. 2008
0 views

online tool

dgposter
02. 01. 2008
0 views

dgposter

rootsinplanting
03. 01. 2008
0 views

rootsinplanting

family psychoeducation
07. 01. 2008
0 views

family psychoeducation

KRFOR97
07. 01. 2008
0 views

KRFOR97

BL4CH05
11. 12. 2007
0 views

BL4CH05

Seaweeds dr pido
28. 12. 2007
0 views

Seaweeds dr pido

lec01w
28. 12. 2007
0 views

lec01w

Marston
30. 12. 2007
0 views

Marston

SergioNavas ArDM DARK07
20. 02. 2008
0 views

SergioNavas ArDM DARK07

momscova
24. 02. 2008
0 views

momscova

CP3VideoCompression
27. 02. 2008
0 views

CP3VideoCompression

mckenzie
27. 03. 2008
0 views

mckenzie

SingEconomics4 04
31. 10. 2007
0 views

SingEconomics4 04

lida2005 nicholson
03. 12. 2007
0 views

lida2005 nicholson

andrews
19. 11. 2007
0 views

andrews

btp 17
24. 12. 2007
0 views

btp 17

EngVillCompendex
04. 12. 2007
0 views

EngVillCompendex