Pembangunan mapan dalam Islam- Bandar Jeli

Information about Pembangunan mapan dalam Islam- Bandar Jeli

Published on May 19, 2017

Author: fatinhananiemohdjama

Source: slideshare.net

Content

1. LMCP 1552 PEMBANGUNAN MAPAN DALAM ISLAM TAJUK : CADANGAN PELAN PEMBANGUNAN BANDAR MAPAN PENSYARAH : PROF. DATO’ IR. DR. RIZAATIQ ABDULLAH BIN O.K. RAHMAT NAMAAHLI : NUR FATIN HANANIE BINTI MOHD JAMAL (A161598) NUR AMIRAATIQAH BINTI ROSLAN (A159385) SHARIFAH NABILAH BINTI NORDIN (A157411)

2. PENGENALAN • Pembangunan mapan atau lestari bermaksud pembangunan yang memenuhi keperluan semasa tanpa memusnahkan keperluan generasi akan datang. Pembangunan bandar yang mapan harus dijalankan dengan mengambilkira aspek alam sekitar, sosial dan ekonomi. • Perancangan ialah satu bidang seni dan sains bagi mengatur kegunaan tanah serta perletakan bangunan atau laluan bagi memaksimumkan darjah ekonomi, suasana yang selesa dan harmoni (Lewis Keeble, 1969). • Perancangan juga boleh dirujuk sebagai cara berfikir tentang masalah sosial dan ekonomi. Keadaan ini berorientasikan masa depan dan berkait rapat dengan matlamat daripada keputusan secara kolektif.

3. LATAR BELAKANG BANDAR JELI • Daerah Jeli merupakan kawasan yang terletak pintu masuk “gateway” ke negeri Kelantan dari sebelah Pantai Barat Semenanjung Malaysia. Di samping itu, Daerah Jeli juga menjadi penghubung kepada kawasan Kelantan Selatan melalui jalan raya Jeli - Dabong. • Keadaan muka bumi 82% adalah berbukit-bukau, hutan-rimba dan banyak alur serta sungai. Jajahan ini terletak diantara 90 meter hingga 500 meter dari paras laut. Sungai-sungai utama ialah Sungai Pergau, Sungai Renyut, Sungai Suda dan Sungai Balah.

4. CADANGAN PELAN PEMBANGUNAN SOSIA L EKONO MI ALAM SEKITA R

5. EKONOMI • Menubuhkan sebuah kompleks untuk penduduk memasarkan barang perniagaan mereka sendiri • Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan yang kurang berkemampuan • Menyediakan kemudahan kedai runcit secara ‘Drive Thru’

6. SOSIAL Menambah bilangan Sekolah Menengah bagi menampung kemasukan pelajar yang ramai. Menaik taraf pusat-pusat kemahiran yang ada bagi melahirkan generasi yang bermutu tinggi. Menyediakan ruang untuk kanak-kanak di setiap perpustakaan bagi menarik minat mereka.

7. ALAM SEKITAR • Menanam lebih banyak pokok secara teratur dan terancang untuk menghijaukan bandar • Menguatkuasakan Akta 1 Rumah 1 Pokok • Bahan buangan diasingkan mengikut jenis bahan di setiap tempat • Pengurusan Air dan Perparitan setaraf dengan negara maju • Berusaha menjadikan Jeli sebuah Bandar yang kondusif dan bersih

8. KESIMPULAN • Sesuatu pembangunan di sebuah kawasan boleh dilaksanakan selagi mana tidak merosakkan alam sekitar • Cadangan pelan pembangunan di sebuah kawasan sebagai satu ‘target’ untuk menjadikan sebuah bandar berdaya saing setanding dengan negara maju. • Negara maju menjadi ‘ role model’ untuk pembangunan pada masa hadapan. • Setiap bandar mengimpikan suasana yang teratur dan sistematik dari sudut pelbagai aspek seperti alam sekitar, ekonomi dan sosial masyarakat itu sendiri.

Related presentations