pinarsut

Information about pinarsut

Published on October 13, 2007

Author: Lassie

Source: authorstream.com

Content

UHT SADE SÜT STRATEJİMİZ:  UHT SADE SÜT STRATEJİMİZ Sevgi Demirci Ağustos’01 GÜNDEM:  GÜNDEM Pazara Genel Bakış Pazar Detayı Strateji ve Taktik Önerileri AMACIMIZ:  AMACIMIZ Bölgesel ve kanal bazında pazar payı kayıpları ve çıkış noktaları neler? Pazar dinamiği doğrultusunda genel aksiyon planımız ne olacak? Pınar Süt’ün ucuz segmente yönelik ürün ihtiyacı var mı; yapmalı mıyız? Genel uht sade süt stratejimiz ne olmalı? PAZARA GENEL BAKIŞ:  PAZARA GENEL BAKIŞ Toplam süt pazarının % 67’sini uht süt oluşturuyor. Uht pazarının %90’ını ise sade süte ait. Toplam süt pazarı, pastörize süt kaynaklı daralıyor (-%20) Uht sade süt pazarının büyümesi geçen yılın altında. 01’de en çok büyüyenler light ve vitaminli süt grubu. PİYASADAKİ UHT SADE SÜT MARKALARI:  Büyük oyuncular PINAR-ÜLKER-MİS Ucuz markalar ve üreticileri Gülüm, (Mis) Halk (Ülker) Benek, Bal Süt, Kay (Mar Gıda) Sevdim (Sek) Nobel (Dimes) Private label ve üreticileri Tansaş, Dost, Kipa (Ülker) Gima, Tip, Altınel (Mis) Migros (Sek) Oypa (Mar Gıda) PİYASADAKİ UHT SADE SÜT MARKALARI SADE SÜT PAZARI VE TONAJ:  SADE SÜT PAZARI VE TONAJ Ülker Sade Süt’ün büyümesinde en büyük rol plastik şişesi. Alt marka uht sade sütler, geçen yıl büyümesinin üstünde. Bu yıl yeni markalar pazardaki sayılarını artırıyor. SADE SÜT PAZARI VE PAZAR PAYI:  00 ve 01 yılları ilk 6 ay ortalamasında Pınar 2 puan (%32 vs %30) kaybederken Ülker 1 puan (%25 vs %26) kazandı. Ancak Haziran ayındaki Pınar’ın 3 puanlık kaybı ve Ülker’in 5 puanlık kazancı tehdit edici. Ülker plastik şişesi ile performansını artırmakta ve fiyat oyunu ile ilerlemekte. Mis, Mayıs ve Haziran ayında fiyat aksiyonu ile Pınar fiyatının altında seyretti. SADE SÜT PAZARI VE PAZAR PAYI PRIVATE LABEL VE ALT MARKALAR:  Gülüm ve Nobel toplamı aylık ortalama satışı 1.650 ton, Tansaş ise 850 ton Private label’ın toplam sade süt pazarı içindeki payı % 8, diğer grubu içindeki payı ise % 60 (Oca-Haz’01). Alt markanın toplam sade süt pazarı içindeki payı ise % 7; ancak son 2 ay ortalaması % 12 (Nobel kaynaklı bir büyüme). Private label ve art markalar Haziran ayında performanslarını artırdılar. En büyük oyuncular Tansaş, Gülüm ve Nobel. PRIVATE LABEL VE ALT MARKALAR ALT MARKALAR vs PRIVATE LABEL :  Alt Marka Private Label Pazar (ton/ay): 2.100 1.200-1.600 Büyüme: Geçici olabilir Trend bu kanalda Kanabilizasyon: Az miktar olabilir Yok Kanal: > 400 sqm > 400 sqm (b.m.ağırlıklı) Avantaj vs Dezavantaj: Sürekli denetim 3. Parti ile anlaşmazlık İletişim gerekli İletişime gerek yok Dağıtım maliyeti Dağıtım maliyeti yok Fiyat: 650.000 TL (prk) 440.000 TL (toptan) Katkı Oranı: % 8 % 5 Hedef tonaj: 800 ton/ay 850 ton/ay Katkı: 295.000 $/yıl 195.000 $/yıl ALT MARKALAR vs PRIVATE LABEL KANAL BAZINDA...:  En çok pazar payı kaybettiğimiz kanallar? Nisan-Hazian’01 Kanal Kan.Payı Paz. Payı PP Kaybı Etki Türkiye %26 - 6 (Nobel, Ülker) > 1000 sqm %31 %22 - 6.5 Ülker pls 400-999 sqm %16 %27 - 4 Nobel, Ülker pls <400 sqm %16 %22 - 5 Nobel Orta Market %9 %35 - 2 Ülker pls Bakkal %25 %30 - 7.5 Ülker pls Pazar payı kaybının en fazla olduğu kanallar, en büyük ve en küçük noktalarda. Her iki noktada da Ülker plastik şişenin etkisi öne çıkıyor. 400-999 m2 ve orta marketler hariç tüm kanallarda, Ülker Pınar’dan yüksek pazar payına sahip. KANAL BAZINDA... KANAL BAZINDA...:  KANAL BAZINDA... Neden? Fiyat Hareketleri ile... Son aylarda piyasadaki en önemli dinamik “fiyat oyunu” Mis, son 2 aydır toplam pazarın piyasa fiyatını aşağı çekiyor, Ülker ise bu yarışta rol oynuyor. Özellikle süpermarketlerde, Ülker’in fiyatı Ocak ayı fiyatı ile Pınar ve Mis’in altında. Ülker, plastik şişe fiyatını kutu sütünün üstünde pozisyonluyor ancak, sacede >1000 sqm marketlerde plastik şişesi kutu sütünün altında seyrediyor ve bu şekilde Pınar’a tehdit oluşturuyor. Tüm kanallarda en ucuz süt markası Nobel. Mis, özellikle 400-999 ve <400 sqm marketlerde fiyat aksiyonuna ağırlık veriyor. En çarpıcı nokta: Bakkallarda Ülker plastik ve Pınar paritesi aynı olsa da Ülker daha çok satıyor. Ülker satışı tüketici çekişi kaynaklı. KANAL BAZINDA...:  KANAL BAZINDA... Neden? Dağıtım Hareketleri ile… Ülker tüm kanallarda plastik şişesi ile sayısal ve ağırlıklı dağıtımını artırıyor. > 400 m2 den büyük marketler hariç tüm kanallarda Ülker plastik penetrasyonu Pınar’ın önünde. Son iki ay içinde Pınar’ın sayısal ve ağırlıklı dağıtımı özellikle 400-999 m2 ve < 400 m2 marketlerde düşmüştür. Mis ise büyük süpermarketlerde sayısal ve ağırlıklı dağıtımını artımıştır. Orta marketlerde, Pınar hem sayısal hem ağırlıklı dağıtımını korumuş ancak Ülker her iki şekilde de dağıtımını artırmıştır. Plastik şişesinin penetrasyonuna daha çok önem vermektedir. Bakkal kanalında Pınar’ın sayısal dağıtımı ve ağırlıklı dağıtımı düşmüş, Ülker plastiğin ise artmıştır. Nobel ve Gülüm büyük marketlerde sayısal ve ağırlıklı dağıtımlarını artırmışlardır. BÖLGE BAZINDA...:  En çok pazar payı kaybettiğimiz bölgeler? Nisan-Hazian’01 Bölge Kan.Payı Paz. Payı PP Kaybı Etki Türkiye %26 - 6 (Nobel, Ülker) Marmara % 47 %26 - 5 (Gülüm, Nobel) Ege % 19 %25 - 3 (Nobel, Gülüm) İç Anadolu % 14 %20 - 9 (Ülker pls,Nobel) Akdeniz % 12 %31 - 6 (Ülker) Karadeniz % 3 %27 - 14 (Ülker, Dimes) Doğu Anadolu % 5 %44 - 8 (Ülker,Dimes) Marmara bizim için en önemli bölgelerden birisi. Alt markalar bu kanalda güçlü. İç Anadolu’da ise Ülker plastik şişe performansını artrıyor.İç Anadolu ve Karadeniz’de Ülker, Pınar’ın üstünde pazar payına sahip. BÖLGE BAZINDA... BÖLGE BAZINDA...:  BÖLGE BAZINDA... Neden? Dağıtım Hareketleri ile… Ülker tüm bölgelerde plastik şişesi ile sayısal ve ağırlıklı dağıtımını artırıyor. Marmara, Ege ve İç Anadolu’da Pınar’ın sayısal ve ağırlıklı dağıtımı düşmüştür. Ege, İç Anadolu ev Akdeniz’de Ülker plastik sayısal dağıtımı Pınar’ın üstündedir. İç Anadolu Bölgesi’de Ülker plastik şişenin sayısal dağıtımı da Pınar’ın üstündedir. Mis, özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu’da sayısal ve ağırlıklı dağıtımını artırmıştır. Marmara Bölgesi’nde Pınar, sayısal ve ağırlıklı dağıtımını düşürürken Mis, Gülüm ve Nobel artırmıştır. Ülker plastik şişe, en çok Ege Bölgesi’nde sayısal ve ağırlıklı dağıtımını artırmıştır. ŞEHİR BAZINDA...:  En çok pazar payı kaybettiğimiz şehirler? Nisan-Hazian’01 Şehir Kan.Payı Paz. Payı PP Kaybı Etki Türkiye % 26 - 6 (Nobel, Ülker) İstanbul % 36 % 25 - 5 (Gülüm, Nobel) İzmir % 11 % 24 - 1 (Nobel,) Ankara % 7 % 30 - 8 (Ülker pls) İstanbul, süt pazarının yoğunlukta döndüğü kanal ve Pınar, ucuz markalara pazar payı kaybetti. Ankara’da ise, Ülker plastik şişe güçlü. ŞEHİR BAZINDA... ŞEHİR BAZINDA...:  ŞEHİR BAZINDA... Neden? Dağıtım Hareketleri ile… Ülker, özellikle İstanbul ve İzmir’de plastik şişesi ile sayısal ve ağırlıklı dağıtımını artırıyor. İstanbul’da Mis sayısal ve ağırlıklı dağıtımını artırıyor. Bu şehirde ayrıca Nobel ve Gülüm de ağırlıklı dağıtımda ilerlemeye çalışıyorlar. Ankara’da, Ülker hem plastik şişe hem de kutu sütüyle sayısal ve ağırlıklı dağıtımını artırıyor. FİYAT DİNAMİĞİ:  Liste fiyatı Ortalama Piyasa Fiyatı Pınar 100 100 Ülker kutu 100 86 Ülker şişe 103 90 Mis 100 80-85 Sek 100 95 Gülüm 87 65-70 Halk 82 70 Nobel 65-70 FİYAT DİNAMİĞİ Kaynak: Pazar Ar-Ge ÖZETLE:  Savaşımız Ülker plastik, Gülüm ve Nobel’e karşı. Ülker, plastik şişesi ile rekabet avantajı sağlıyor ve performansını artıryor ayrıca, ucuz markalara karşı direniyor. Mis fiyat hareketleri ile pazar payını artırmaya çalışıyor ancak bu dönemsellik olabilir; uzun vadede aynı fiyatla devam etmeyebilir. Pınar, özellikle Ülker plastiğe ve ucuz markalara pazar payı kaybediyor. ÖZETLE ÖZETLE:  Büyük markalar ucuz ve diğer marka pazarının büyümesini istemeyebilirler. Üretici firmalar tonajı kısıtlı tutuyorlar. Kriz döneminde ucuz markalar daha çok satış yapılabilirdi. Ucuz markaları tüketici her noktada bulamıyor. Alt markalar ağırlıklı olarak süpermarket kanalı, Marmara ve Ege’de dönüyor. Üç büyük marka ise bakkallarda daha güçlü. ÖZETLE ÖZETLE:  Pınar için en önemli noktalar pazarın yoğunlukla döndüğü Marmara, büyük market ve bakkallar. Dimes’in alt markası Nobel, Marmara, Ege ve büyük süpermarketlerde etkili. Piyasadaki en ucuz marka. Dimes Karadeniz Bölgesi’nde güçlü. Büyük marketlerde Mis ve Ülker fiyat indiriyor. Bu kanallarda Pınar pazar payı kaybediyor. Orta market ve bakkallarda ise diğer kanallarda uyguladığı oranda indirim uygulamıyor. ÖZETLE Slide21:  Strateji ve Taktikleri Slide22:  Strateji # 1: Oyuncuyu artır (fiyat ve kanala yönelik) Taktik # 1 : Plastik Şişe Uygun fiyata Alt Marka Private Label (hedef Tansaş) Yemeklik Süt Slide23:  Strateji # 2: Kanal ve Bölge bazında aylık strateji (özel promosyon-özel fiyat iskontosu; farklı kanala, farklı rakibe, farklı promosyon) Taktik # 2: Her ay bölge ve bayii md’leri ile tele konferans veya ziyaret; sürekli bilgi akışı sağla, pazar ar-ge’den gelecek fiyatı iyi değerlendir ve hızlı fiyat yapısı oluştur. Slide24:  Strateji # 3: Oyuncu artırmadan önce mevcut oyuncuya destek Taktik # 3 : TV reklamı (hatırlama ve farkındalık sağlamak ve plastik şişe lansmanı öncesi destek) Arı Değer : 500 ml recap 200 ml slim Slide25:  UHT Sade Süt TV Reklamı Film: Katkısız, Şok ısıtma, Onay Zamanlama: 01 Ekim-30 Kasım 2001 Bütçe: $ 382.000 = $ 117.000 (Pınar)+$ 265.000 (Tetra Pak) Hedef GRP: 700-750 Katkı: $ 125.000 Geri Ödeme: 1.5 ay Slide26:  Strateji # 4: Piyasa fiyatlarını iyileştir. Taktik # 4 : Rakiplerle masaya otur

Related presentations


Other presentations created by Lassie

Presentation Accenture
12. 03. 2008
0 views

Presentation Accenture

Taxation
19. 10. 2007
0 views

Taxation

population
21. 10. 2007
0 views

population

19 sethusamudram ppt
30. 09. 2007
0 views

19 sethusamudram ppt

sample seminar
02. 05. 2008
0 views

sample seminar

Oral Radiology
02. 05. 2008
0 views

Oral Radiology

Rainfall
07. 04. 2008
0 views

Rainfall

Andrew
19. 02. 2008
0 views

Andrew

campaigns and elections
07. 01. 2008
0 views

campaigns and elections

Emergency Planning
03. 10. 2007
0 views

Emergency Planning

stjerna 060307
09. 10. 2007
0 views

stjerna 060307

ElectiveWkshpGoalSet
10. 10. 2007
0 views

ElectiveWkshpGoalSet

p5animals
12. 10. 2007
0 views

p5animals

RT
12. 10. 2007
0 views

RT

Lecture19 Ch19 111405
15. 10. 2007
0 views

Lecture19 Ch19 111405

Poster APS summary
16. 10. 2007
0 views

Poster APS summary

david ingleby
17. 10. 2007
0 views

david ingleby

Ole Lund
23. 10. 2007
0 views

Ole Lund

acmmm02
24. 10. 2007
0 views

acmmm02

rebecca
11. 12. 2007
0 views

rebecca

HHH Scandale
17. 10. 2007
0 views

HHH Scandale

1 WMO
19. 10. 2007
0 views

1 WMO

Great Britain
02. 11. 2007
0 views

Great Britain

ENYA
02. 11. 2007
0 views

ENYA

5AlpaShah
06. 11. 2007
0 views

5AlpaShah

Rectoria Panama 2006
25. 10. 2007
0 views

Rectoria Panama 2006

L10a 4345 Sp02
07. 11. 2007
0 views

L10a 4345 Sp02

Shahriar
15. 11. 2007
0 views

Shahriar

lakshmi wireless
15. 11. 2007
0 views

lakshmi wireless

CONTEMPORARY DANCE LESSONS
23. 11. 2007
0 views

CONTEMPORARY DANCE LESSONS

price iso 15926 as owl
07. 11. 2007
0 views

price iso 15926 as owl

acute 060718 neuroemergencies
23. 10. 2007
0 views

acute 060718 neuroemergencies

The Olmec
21. 11. 2007
0 views

The Olmec

wetlands inventory
03. 01. 2008
0 views

wetlands inventory

plainChairdesign
04. 01. 2008
0 views

plainChairdesign

Polymorphic Robotics at ISI
07. 01. 2008
0 views

Polymorphic Robotics at ISI

t Campout with Foodborne Illness
07. 01. 2008
0 views

t Campout with Foodborne Illness

poly web cast
15. 10. 2007
0 views

poly web cast

MTAC 11 06v1 03georgewright
06. 11. 2007
0 views

MTAC 11 06v1 03georgewright

awmapres041905
31. 10. 2007
0 views

awmapres041905

Insecta
23. 10. 2007
0 views

Insecta

ficci wo pictures
29. 12. 2007
0 views

ficci wo pictures

Modelos de control Ley 24156
22. 10. 2007
0 views

Modelos de control Ley 24156

severe wx
07. 10. 2007
0 views

severe wx

Egypt presentation salem 2nd
21. 10. 2007
0 views

Egypt presentation salem 2nd

nursinghome
29. 11. 2007
0 views

nursinghome

IMechE 19th May
15. 10. 2007
0 views

IMechE 19th May

EGEE Summer School 2007
17. 10. 2007
0 views

EGEE Summer School 2007

Carolyn
31. 12. 2007
0 views

Carolyn

4 Systematic chemistry web cec
16. 02. 2008
0 views

4 Systematic chemistry web cec

hsearch
20. 11. 2007
0 views

hsearch

kimkidu
24. 02. 2008
0 views

kimkidu

IntroMiscConcl
27. 02. 2008
0 views

IntroMiscConcl

dutchhistoryfordummi es
27. 02. 2008
0 views

dutchhistoryfordummi es

hansen2
29. 10. 2007
0 views

hansen2

sciencenews
29. 09. 2007
0 views

sciencenews

Running a vegetarian campaign
04. 03. 2008
0 views

Running a vegetarian campaign

D3 NomuraResearch
25. 03. 2008
0 views

D3 NomuraResearch

presentationkpimchan ThaiAirways
30. 03. 2008
0 views

presentationkpimchan ThaiAirways

ch19 Kreitner 2004 6e OB
08. 04. 2008
0 views

ch19 Kreitner 2004 6e OB

indiapres110606
14. 04. 2008
0 views

indiapres110606

MMM CEO
18. 04. 2008
0 views

MMM CEO

ch26 hedgingrisk
16. 04. 2008
0 views

ch26 hedgingrisk

myCH14
07. 05. 2008
0 views

myCH14

CROSSGRID VO SEC KD
08. 05. 2008
0 views

CROSSGRID VO SEC KD

Prescribed Fire at UNF
02. 01. 2008
0 views

Prescribed Fire at UNF

md apr quality82604 mtan
30. 04. 2008
0 views

md apr quality82604 mtan

bowles
01. 05. 2008
0 views

bowles

PSRS partI
02. 05. 2008
0 views

PSRS partI

pres1
02. 05. 2008
0 views

pres1

Waittimes presentation e
02. 05. 2008
0 views

Waittimes presentation e

ae8 eman over
26. 02. 2008
0 views

ae8 eman over

CH 9
04. 01. 2008
0 views

CH 9

Horton ALA Moving Mountains
29. 02. 2008
0 views

Horton ALA Moving Mountains

remsim
01. 11. 2007
0 views

remsim

CERLS
16. 10. 2007
0 views

CERLS

forum creativite5
23. 10. 2007
0 views

forum creativite5

Ceanothus
14. 12. 2007
0 views

Ceanothus

Pollard
24. 10. 2007
0 views

Pollard

Typology 7mfamelev
02. 11. 2007
0 views

Typology 7mfamelev

ST3
24. 10. 2007
0 views

ST3

UNITROL Service Nov2006 Aend A
19. 10. 2007
0 views

UNITROL Service Nov2006 Aend A

energetech
17. 04. 2008
0 views

energetech

Presentaton
23. 10. 2007
0 views

Presentaton

LTCOPhistoryandresp
03. 10. 2007
0 views

LTCOPhistoryandresp

schmerge experimental results
21. 11. 2007
0 views

schmerge experimental results

martemiyanov
27. 09. 2007
0 views

martemiyanov

Lecture9 JF
16. 10. 2007
0 views

Lecture9 JF

helen meeks
02. 10. 2007
0 views

helen meeks

11 Gatorpops
17. 12. 2007
0 views

11 Gatorpops

Mol gen 9910
16. 10. 2007
0 views

Mol gen 9910