Planificació dinàmica

Information about Planificació dinàmica

Published on December 21, 2009

Author: fllorensc

Source: authorstream.com

Content

Cas 6Millorar la gestió del temps en els equips de treball : Cas 6Millorar la gestió del temps en els equips de treball Rebecca Arqué, Francesc Llorens Introducció : Introducció Tal i com s'observa a la proposta descrita al Cas 6, la planificació del procés ocupa un lloc molt important. La planificació del disseny i elaboració de l'entorn d'aprenentatge És l'eix del qual es constitueix totes les tasques. Aquest procés es realitzarà a partir del model ADDIE, que ens permetra dissenyar una acció formativa com la que es descriu al cas. El problema principal és temps ja que es planteja des d'un departament de disseny instruccional d'una universitat , planificar un disseny tecnopedagògic en un nou programa i en un temps rècord, per tal de començar al curs següent. Equip de treball : Equip de treball Per tal de dur a terme la tasca hem de tenir en compte la necessitat de diferents tipus d'actors professionals Accés al mapa dinàmic: http://www.mindomo.com/view.htm?m=64a8f18d98f5464fb99a7ce5f5e434fb Equip de treball : Equip de treball El cas de treball proposa determinats rols i funcions reals per als membres de l'equip de treball: Emma i Àngel. Dissenyadors instruccionals experts en disseny d'accions formatives en línia (departament de la Lídia). Toni. Dissenyador gràfic amb experiència en disseny d'interfícies per a materials i entorns educatius (autònom extern habituat a treballar amb la UOC). Guillem. Desenvolupador multimèdia amb bons coneixements sobre usabilitat (Departament de Disseny Instruccional). Mireia i Sebas. Informàtics, un d'ells expert en desenvolupament de materials interactius i un altre, en desenvolupament d'entorns virtuals (Departament de Desenvolupament d'Intranets de la UOC). Isa i Eduard. Professors del Graduat. Equip de treball : Equip de treball Tanmateix, també és cert que al cas es parla de la producció editorial, la qual cosa suposa l´externalització d'algunes de les funcions de l'equip de treball. Per tant, el nostre grup ha considerat adient fer-ne un esquema complert de tots els elements que, en un moment donat, podrien formar part d'un procés de disseny d'un contexte educatiu. Per això al nostre mapa conceptual apareixen més possibles itnervinents en la cadena de producció que al cas d'exemple: Observeu que el mapa disposa de notes escrites per a cada node principal, que amplien la informació proporcionada al wiki. Feu clice en 'Ver Notas', baix a l'esquerra, per a llegir-les. Pla de treball : Pla de treball La temporització del procés de redisseny, tal com es descriu al cas, té dos moments diferenciats: PLANIFICACIÓ PRÈVIA: EL PLA DEL PROJECTE DESENVOLUPAMENT DEL CURS DE GRADUAT MULTIMÈDIA Pla de treball: PLANIFICACIÓ PRÈVIA: EL PLA DEL PROJECTE : Pla de treball: PLANIFICACIÓ PRÈVIA: EL PLA DEL PROJECTE La Lídia i el Carles han d'elaborar una planificació, doncs no es pot demanar als participants la seva col·laboració sense disposar, en paraules dels gestors del projecte, d´una proposta de la estructura total del programa. Per a aquesta tasca, disposen de cinc setmanes (entre el 7 de gener i l'1 de març). En cinc setmanes cal haver enllestit aquesta proposta inicial. Els elements fonamentals, al nostre parer, que ha de contindre la proposta són: Descripció i justificació dels objectius de la virtualització del curs de Graduat Multimèdia Justificació i descripció de l´equip tècnic i humà necessari. Presentació del model de disseny instruccional triat (en paraules de la Lídia, "un model senzill, amb tres o quatre fases clares"). Establiment del calendari definitiu d'actuacions Presentació dun prototip general, però no operatiu, (a manera d'un storyboard) que integre visualment els elements que contindrà el curs integrat en l'entonr virtual. Pla de treball: PLANIFICACIÓ PRÈVIA: EL PLA DEL PROJECTE : Pla de treball: PLANIFICACIÓ PRÈVIA: EL PLA DEL PROJECTE Adicionalmentl, la proposta, com hem comentat, haurà d'establir també dates de desenvolupament, rols i responsabilitats dels membres de l'equip, així com determinar punts crítics de revisió periòdica de l'estat del procés, que es poden expressar com a reunions de tot o part de l'equip amb la coordinació. Pla de treball: DESENVOLUPAMENT DEL CURS EN LA SEVA TOTALITAT : Pla de treball: DESENVOLUPAMENT DEL CURS EN LA SEVA TOTALITAT Amb la planificació del projecte obtindrem un document de referència que servirà als membres de l’equip de treball per a coneixer els objectius associats als seus rols i el que s’espera que realitze cadascú. Hem orientat el procés de creació del curs de la següent manera: en primer lloc, hem desenvolupat una temporització amb assignació de tasques als membres de l'equip. Per això, hem confeccionat una taula amb la divisió operacional de les tasques, a la qual acompanya un nou diagrama de Gantt, que en aquest cas cobreix la totalitat del procés Pla de treball: DESENVOLUPAMENT DEL CURS EN LA SEVA TOTALITAT : Pla de treball: DESENVOLUPAMENT DEL CURS EN LA SEVA TOTALITAT La següent taula mostra la organització de planificació, determinada per a la totalitat del procés de disseny del curs. La taula les accions a realitzar i els rols responsables. El diagrama de Gantt que veurem a continuació temporitza el procés. La taula a tamany natural: http://www.technosofia.net/master/taulaGantt2.jpg Pla de treball: DESENVOLUPAMENT DEL CURS EN LA SEVA TOTALITAT : Pla de treball: DESENVOLUPAMENT DEL CURS EN LA SEVA TOTALITAT El següent diagrama mostra la planificació determinada per a la totalitat del procés de disseny del curs. El diagrama, a tamany natural: http://www.technosofia.net/master/Gantt2.png DIFICULTATS EN LA GESTIÓ DEL TEMPS : DIFICULTATS EN LA GESTIÓ DEL TEMPS Un dels principals problemes dels equips de treball heterogenis, o els membres no treballen al mateix lloc és la gestió del temps. El nostre equip, conscient de la importació d’ajustar els ritmes de treball i d’estar informat en tot moment de l’estat del treball de tots els seus membres, ha desenvolupat el concepte de planificació dinàmica. PLANIFICACIÓ DINÀMICA : PLANIFICACIÓ DINÀMICA El programa de disseny del curs inclou una novetat en l’apartat de planificació. El concepte de planificació dinàmica. La idea és utilitzar una eina col·laborativa per tal que els memebres de l’equip de treball puguin fer constar en temps real, al llarg d’un eix cronològic, l’estat de les seves aportacions, en altres paraules, les seves tasques. D’acord amb una codificació d’icones, tots els membres podràn veure sobre una línia temporal (timeline) l’estat del treball dels altres rols, així com adjuntar imatges o enllaços a les seves aportacions a la timeline. PLANIFICACIÓ DINÀMICARepresentació de rols dintre l’equip de treball : PLANIFICACIÓ DINÀMICARepresentació de rols dintre l’equip de treball Cada rol dintre l’equip de treball porta una icona associada. A la vegada, a cada rol s’associa un compte d’usuari en un servei Web 2.0 de creació de timelines , en el nostre cas, Timetoast (http://www.timetoast.com ). Els membres dels rols poden, aleshores, incloure esdeveniments en dates temporals. Per exemple, poden indicar l’estat del seu treball, si han finalitzat tasques, o preveure les següents tasques a través de la creació de timespans. PLANIFICACIÓ DINÀMICARepresentació de rols dintre l’equip de treball : PLANIFICACIÓ DINÀMICARepresentació de rols dintre l’equip de treball REPRESENTACIÓ DE LA TIMELINE DINÀMICA Accés a la timeline real: http://www.timetoast.com/timelines/33350 CONCLUSIONS : AMB AQUESTA PRESENTACIÓ HEM TRACTAT D’EXPLICITAR COM HEM ABORDAT EL PROBLEMA DE COORDINAR TEMPORALMENT UN EQUIP DE TREBALL HETEROGÈNI HEM VOLGUT TAMBÉ PROPOSAR UNA SOLUCIÓ TECNOLÒGICAMENT VIABLE I IMAGINATIVA PER A PROMOURE LA COORDINACIÓ I LA INFORMACIÓ EN TEMPS REAL DE L’ESTAT DE DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE. HEM FET SERVIR DIVERSES EINES SOCIALS (2.0) PER A LA NOSTRA COMESA. CONCLUSIONS THAT’S ALL FOLKS! BON NADAL (La Rebecca i el Francesc) FI : FI

Related presentations


Other presentations created by fllorensc

Autotecnología
07. 02. 2017
0 views

Autotecnología