Podsumowanie UEFA EURO 2012 w Poznaniu na infografikach

Information about Podsumowanie UEFA EURO 2012 w Poznaniu na infografikach

Published on November 10, 2014

Author: cityofpoznan

Source: slideshare.net

Description Content

Podsumowanie UEFA EURO 2012 w Poznaniu na infografikach

Related presentations


Other presentations created by cityofpoznan