Prezentacja o rekrutacji

Information about Prezentacja o rekrutacji

Published on March 18, 2008

Author: Roxie

Source: authorstream.com

Content

Slide1:  Program praktyk zagranicznych!!! Droga Koleżanko, Drogi Kolego!!! Od 10 lutego 2008 roku na naszej stronie internetowej umieściliśmy aplikację, która jest zarazem pierwszym etapem rekrutacji do programu praktyk zagranicznych. Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, już pod koniec marca dostaniesz kluczyki uruchamiające samochód, dzięki któremu w krótkiej perspektywie znajdziesz się w wymarzonym miejscu na ziemi! Nie musisz martwić się o komfort podróży. Samochód ma markę słynną w około 100 krajach i terytoriach całego świata, blisko 60 letnie doświadczenie w organizowaniu studenckich praktyk zawodowych!!! Slide2:  Wymagania podstawowe, które muszą zostać spełnione: student (ka) ma ukończony minimum II rok studiów lub maksymalnie rok przed rozpoczęciem praktyki zakończył(a) studia bardzo dobra znajomość języka angielskiego student (ka) będzie w stanie wyjechać na praktykę trwającą od 8-72 tygodni najpóźniej do końca czerwca 2008 roku w portfelu posiadasz 250 zł*- praktyka rozwojowa i edukacyjna lub 500 zł* - praktyka menedżerska i techniczna Podstawą pozostałych wytycznych dotyczących Twojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia jest rodzaj praktyki na, którą chcesz wyjechać. Kolejne slajdy pomogą Ci zidentyfikować odpowiedni dla Ciebie rodzaj praktyki  Praktyko – wóz nie ruszy jednak bez paliwa! Co nim jest? *Opłaty za praktyki pobierane są w formie darowizny na rzecz organizacji AIESEC Slide3:  Kluczyk do praktyko-wozu rozwojowego (DT) Praktyki rozwojowe dają najczęściej możliwość pracy w organizacjach typu non-profit. Będziesz miał(a) szansę przyczynić się do rozwoju lokalnych społeczności, bądź do rozwiązania problemów i niwelowania wpływu zjawisk, które stanowią podstawę działalności tego rodzaju organizacji. Mamy tutaj na myśli np. walkę z szerzącym się rasizmem i nietolerancją, pracę w ośrodkach pomocy społecznej, czy ośrodkach powołanych do walki z uzależnieniami. Najczęściej spotykane zadania w trakcie praktyki: Tworzenie, prowadzenie i udział w programach rozwoju społeczności lokalnej – zwalczanie biedy, przemocy, walka z uzależnieniami, Prowadzenie warsztatów kulturowych i językowych dla dzieci z biednych rodzin Warunki pracy: Praktykant najczęściej ma zapewnione miejsce zamieszkania i wyżywienie lub niewielką pensję pozwalającą na znalezienie zakwaterowania. Bardzo często praktykanci mieszkają w ośrodku, w którym pracują. Tylko od początku października zeszłego roku w systemie pojawiło się ponad 400 praktyk tego typu. Krajami, do których bardzo często dociera praktyko-wóz rozwojowy są m.in.: Indie, Togo, Chiny, Kamerun, Kenia, Brazylia, Indonezja, Egipt, Turcja Na kolejnej stronie prezentujemy opis praktyki rozwojowej zupełnie przypadkowo wybranej z systemu aiesec.net, do którego uzyskasz dostęp po pomyślnym przejściu rekrutacji do programu praktyk zagranicznych  1 Slide5:  Kluczyk do praktyko-wozu rozwojowego (DT) Jeśli jesteś zainteresowana(y) tego typu praktyką spójrz czy spełniasz poniższe kryteria dodatkowe i poczytaj jakie umiejętności spotęgują Twoje szanse na szybki wyjazd. Dodatkowe obowiązkowe wymagania Doświadczenie wynikające z aktywności bezpośrednio związanych z tematyką praktyk rozwojowych, np. pracą w opiece społecznej, socjologią, psychologią, doradztwem, przeprowadzaniem szkoleń, zarządzaniem wydarzeniami Doświadczenie nie związane z kluczowym tematem praktyki, nabyte podczas programów Work&Travel, obowiązkowych praktyk uczelnianych, prac wakacyjnych, Doświadczenie wynikające z działalności w organizacjach studenckich, organizacjach rządowych i pozarządowych, lub wolontariatu Twoje szanse spotęguje: umiejętność prezentowania umiejętność zarządzania projektem i zespołem znajomość podstawowego oprogramowania komputerowego wiedza i/lub doświadczenie w zakresie marketingu i sprzedaży Musisz posiadać przynajmniej jeden z wymienionych po prawej stronie rodzajów doświadczenia : Slide6:  Kluczyk do praktyko-wozu edukacyjnego (ET) 2 Praktyki edukacyjne pozwalają osobie wyjeżdżającej spędzić większość czasu pracując w obszarach związanych z edukacją. Obszary te mogą dotyczyć m.in. nauczania języka obcego w szkołach lub ośrodkach szkoleniowych, nauczania innych przedmiotów w języku obcym, doradztwa zawodowego, bądź działań promujących wszelkiego rodzaju inicjatywy kręgu akademickiego. Najczęściej spotykane zadania w trakcie praktyki: Prowadzenie konwersacji lub całego programu lekcji w szkołach językowych i powszechnych, Prowadzenie szkoleń językowych dla pracowników firm. Warunki pracy: Praktykant ma zapewnioną pełną pensję, tzn. w takiej wysokości, aby mógł się utrzymać, wynająć mieszkanie lub pokój oraz pokryć inne wydatki (wyżywienie, dojazd do pracy, etc.). Obecnie w systemie znajduje się ponad 200 praktyk tego rodzaju. Liczba ta z dnia na dzień znacznie się powiększa. Wśród najczęściej wybieranych przez studentów (tzw. Exchange Participatns) destynacji znalazły się takie kraje, jak: Kolumbia, Hong Kong, Indie, Indonezja, Rosja, Wietnam, Chiny, Czechy Na kolejnej stronie prezentujemy opis praktyki edukacyjnej zupełnie przypadkowo wybranej z systemu myaiesec.net, do którego uzyskasz dostęp po pomyślnym przejściu rekrutacji do programu praktyk zagranicznych  Slide8:  Kluczyk do praktyko-wozu edukacyjnego (ET) Jeśli jesteś zainteresowana(y) tego typu praktyką spójrz czy spełniasz poniższe kryteria dodatkowe i poczytaj jakie umiejętności spotęgują Twoje szanse na szybki wyjazd. Dodatkowe obowiązkowe wymagania Doświadczenie wynikające z aktywności bezpośrednio związanych z tematyką praktyk edukacyjnych, tj. nauczaniem języków, edukacją międzynarodową, międzykulturową, nauczaniem początkowym, prowadzeniem szkoleń itp. Doświadczenie nie związane z kluczowym tematem praktyki, nabyte podczas programów Work&Travel, obowiązkowych praktyk uczelnianych, prac wakacyjnych, Doświadczenie wynikające z działalności w organizacjach studenckich, organizacjach rządowych i pozarządowych, lub wolontariatu Twoje szanse spotęguje: podstawowe umiejętności z zakresu obsługi oprogramowania komputerowego umiejętność przewodzenia wiedza z zakresu nauk społecznych umiejętność prezentowania umiejętność zarządzania zespołem Musisz posiadać przynajmniej jeden z wymienionych po prawej stronie rodzajów doświadczenia : Slide9:  Kluczyk do praktyko-wozu technicznego (TT) 3 Praktyki techniczne oferują pracę głównie w sektorze informatycznym. Obszary, w których praktykant ma szansę rozwijać swoje umiejętności to głównie projektowanie i udoskonalanie stron internetowych, programowanie, projektowanie i analizowanie systemów, zarządzanie sieciami, bazami danych itp. Warunki pracy: Praktykant ma zapewnioną pełną pensję, tzn. w takiej wysokości, aby mógł się utrzymać, wynająć mieszkanie lub pokój oraz pokryć inne wydatki (wyżywienie, dojazd do pracy, etc.). W większości przypadków w firmie zatrudnionych jest kilku praktykantów. Zapotrzebowanie na tego typu praktykantów jest bardzo duże. Gdy przejdziesz pomyślnie proces rekrutacji będziesz mogła/mógł wybrać i aplikować na jedną z ponad 300 obecnych aktualnie w systemie wysokiej jakości praktyk z całego świata. Krajami, do których bardzo często dociera praktyko-wóz techniczny są m.in.: Indie, Niemcy, Chiny i wiele innych Na kolejnej stronie prezentujemy opis praktyki edukacyjnej zupełnie przypadkowo wybranej z systemu myaiesec.net, do którego uzyskasz dostęp po pomyślnym przejściu rekrutacji do programu praktyk zagranicznych  Slide11:  Kluczyk do praktyko-wozu technicznego (TT) Jeśli jesteś zainteresowana(y) tego typu praktyką spójrz czy spełniasz poniższe kryteria dodatkowe i poczytaj jakie umiejętności spotęgują Twoje szanse na szybki wyjazd. Dodatkowe obowiązkowe wymagania Musisz posiadać przynajmniej jeden z wymienionych po prawej stronie rodzajów doświadczenia : Doświadczenie wynikające z aktywności bezpośrednio związanych z tematyką praktyk technicznych, tj. budowaniem i zarządzaniem bazami danych, tworzeniem i udoskonalaniem stron internetowych, programowaniem, testowaniem oprogramowania itp. Doświadczenie nie związane z kluczowym tematem praktyki, nabyte podczas programów Work&Travel, obowiązkowych praktyk uczelnianych, prac wakacyjnych, Doświadczenie wynikające z działalności w organizacjach studenckich, organizacjach rządowych i pozarządowych, lub wolontariatu Twoje szanse spotęguje: znajomość najbardziej popularnych języków programowania np.. SQL, HTML, XML, PHP, C, C++, Java, Javascript, umiejętność użytkowania popularnych programów graficznych (Corel, Photoshop, Flash umiejętności zarządzania bazami danych (MySQL, Oracle) umiejętność zarządzania projektami, prezentowania, zarządzania zespołem Slide12:  4 Praktyki menedżerskie przeprowadzane są w małych i średnich firmach jak i w wielkich, międzynarodowych korporacjach. Obejmują praktyki z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, rachunkowości, ekonomii, administracji, marketingu, biznesu międzynarodowego, finansów. Najczęściej spotykane zadania w trakcie praktyki: Przygotowanie analizy rynku, opracowanie ofert, prowadzenie kontaktów biznesowych, negocjacje, Poznawanie produktów firmy, jej kultury organizacyjnej, a po zakończeniu praktyki zakładanie przedstawicielstwa zagranicznej firmy w Polsce, Przygotowanie i prowadzenie kampanii marketingowych Warunki pracy: Warunki pracy: Praktykant ma zapewnioną pełną pensję, tzn. w takiej wysokości, aby mógł się utrzymać, wynająć mieszkanie lub pokój oraz pokryć inne wydatki (wyżywienie, dojazd do pracy, etc.). Najwięcej praktyk typu menedżerskiego organizowanych jest w następujących krajach: Indie, Niemcy, Turcja, Chiny, USA, Japonia, Rosja, Słowacja, Rumunia Na kolejnej stronie prezentujemy opis praktyki edukacyjnej zupełnie przypadkowo wybranej z systemu myaiesec.net, do którego uzyskasz dostęp po pomyślnym przejściu rekrutacji do programu praktyk zagranicznych  Kluczyk do praktyko-wozu menedżerskiego (MT) Slide14:  Kluczyk do praktyko-wozu menedżerskiego (MT) Jeśli jesteś zainteresowana(y) tego typu praktyką spójrz czy spełniasz poniższe kryteria dodatkowe i poczytaj jakie umiejętności spotęgują Twoje szanse na szybki wyjazd. Dodatkowe obowiązkowe wymagania Musisz posiadać przynajmniej jeden z wymienionych po prawej stronie rodzajów doświadczenia kategorii 1 i 2, bądź 2 z kategorii 3! Kategoria 1: Doświadczenie wynikające z aktywności bezpośrednio związanych z tematyką praktyk menedżerskich, tj. marketing, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunkowość, administracja, biznes międzynarodowy Kategoria 2: Doświadczenie nie związane z kluczowym tematem praktyki, nabyte podczas programów Work&Travel, obowiązkowych praktyk uczelnianych, prac wakacyjnych, Kategoria 3: Doświadczenie wynikające z działalności w organizacjach studenckich, organizacjach rządowych i pozarządowych, lub wolontariatu Twoje szanse spotęguje: wiedza praktyczna i/lub teoretyczna z zakresu sprzedaży i marketingu umiejętność zarządzania zespołem, prezentowania, przewodzenia dodatkową wartością będzie znajomość m.in. HTML, Microsoft Access, Sap, Photoshop Slide15:  Droga Koleżanko i Kolego, Jeśli stwierdziłaś(łeś), że dysponujesz odpowiednim paliwem nie wahaj się powalczyć o kluczyki, które uruchomią jedyny, wybrany przez Ciebie praktyko-wóz!!! Spójrz i już dziś zapisz w swoim kalendarzu daty poszczególnych etapów rekrutacji do programu praktyk zagranicznych  Slide16:  Ważne dla Ciebie daty: Etap I – aplikacja 13 marca godzina 20:00 – ostateczny termin nadsyłania aplikacji 14 marca w godzinach wieczornych – powiadomimy Cię za pomocą smsa czy przeszłaś (przeszedłeś) do kolejnego etapu rekrutacji oraz ustalimy z Tobą dokładną godzinę i poinformujemy Cię o miejscu jego przeprowadzenia Etap II – ćwiczenia grupowe 15, 16 marca – ćwiczenia grupowe 16 marca – powiadomimy Cię o wynikach ćwiczeń i ewentualnie przypomnimy Ci o dokładnej godzinie testów językowych Etap III – testy językowe 18 marca – test z języka angielskiego 19 marca – testy z pozostałych języków 25 marca – powiadomimy Cię o wynikach testów językowych. Jeśli pomyślnie zdasz język angielski (lub inny dowolnie wybrany język) na oceną A zaprosimy Cię do kolejnego etapu. Ważne!!! Do etapu rozmów kwalifikacyjnych zostaniesz zaproszony automatycznie po pomyślnym przejściu ćwiczeń grupowych jeśli spełniasz wymienione na kolejnym slajdzie kryteria językowe!! Osobom aplikującym na praktyki menedżerskie zostanie przydzielony temat prezentacji związany bezpośrednio z dziedziną, z którą będzie związany wyjazd zagraniczny, czyli np. z marketingiem. Etap IV – rozmowa kwalifikacyjna 26 – 28 marca – rozmowy kwalifikacyjne 28 marca około godziny 16:00 – ogłoszenie wyników rekrutacji Sprawdź kryteria zwalniające z egzaminów językowych!!!  Program praktyk zagranicznych!!! Slide17:  Akceptacja certyfikatów językowych: Angielski Przynajmniej Cambridge FCE na najwyższą ocenę (A) przynajmniej Cambridge CAE przynajmniej na ocenę C przynajmniej przynajmniej City&Guilds ESOL+SESOL na poziomie B2 (Vantage) na najwyższą ocenę (FCP) przynajmniej LCCI (The London Chaber of Comerce & Industry) EFB Level 3 na najwyższą ocenę przynajmniej British Council Business English Certificate 2 (BEC 2) na ocenę najwyższą Niemiecki przynajmniej Goethe-Institut Zertefikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) na najwyższą ocenę Włoski przynajmniej Universita per Stranieri di Perugia - CELI 3 na najwyższą ocenę Hiszpański przynajmniej Instituto Cervantes - Nivel Intermedio na najwyższą ocenę Francuski przynajmniej DELF I stopnia (A1, A2, A3, A4) – wydawany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej Rosyjski Certyfikat z języka rosyjskiego z elementami biznesu wystawiany przez Instytut Puszkina na ocenę przynajmniej B W przypadku programu MT oprócz certyfikatu stwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie B2 według Common EuropeanFramework (z wyjątkiem certyfikatu BEC 2) obowiązuje dodatkowy egzamin ustny sprawdzający znajomość języka biznesowego. Na program ET obowiązuje znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (Effective Operational Proficiency) udowodniona zdanym egzaminem Cambridge CAE na ocenę B. Studenci filologii, którzy ukończyli 3 rok studiów (magisterskich lub licencjackich) oraz udokumentują ten fakt zaświadczeniem z uczelni, są zwolnieni ze zdawania testów językowych z języka, jaki studiują.  Program praktyk zagranicznych!!! Dla praktyk MT, DT i TT honorowane są certyfikaty językowe wystawione po styczniu 2000 roku stwierdzające znajomość języka obcego na poziomie B2 (Vantage) według Common European Framework. Dla poszczególnych języków są to certyfikaty: Slide18:  Czego możesz spodziewać się na teście, gdy nie posiadasz odpowiedniego certyfikatu językowego? Test językowy składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część ustna powinna trwać około 15 minut i powinna być przygotowana tak, aby sprawdzić jak kandydat mówi i rozumie dany język. Egzaminy ustne powinny być podzielone według rodzaju praktyk organizowanych przez AIESEC: MT&TT – Management Traineeship and Technical Traineeship – tematy dotyczące zakresu ekonomii i kierunków pokrewnych, gospodarczych aspektów, sprawdzające słownictwo biznesowe i ekonomiczne ET – Education Traineeship – tematy dotyczące kultury, pedagogiki, wymagana duża poprawność gramatyczna DT – Development Traineeship – tematy ogólne dotyczące problemów globalnych, społecznych zagadnień Podczas całego egzaminu musi zostać sprawdzony: język mówiony, rozumienie języka mówionego, umiejętność czytania tekstu na różnych poziomach, a także pisania na różnych poziomach. UWAGA!!! Koniecznie przeczytaj informację na kolejnym slajdzie! Program praktyk zagranicznych!!! Slide19:  Przygotowanie to cykl szkoleń i seminariów uwrażliwiających na stosunki międzynarodowe, pokazujących, jak ważne jest zrozumienie międzykulturowe oraz jak bardzo różnią się od siebie kraje i kultury. Pozwala to na uniknięcie nieporozumień i niespodzianek związanych z długotrwałym pobytem w innej kulturze i realiach. Nasi praktykanci w czasie pobytu zagranicą są ambasadorami naszego kraju - celem przygotowania jest więc też przygotowanie ich do tego zadania. Pierwszym etapem przygotowania jest seminarium Outgoers Preparation Seminar (OPS). Jest to seminarium, na którym osoby ze sfery biznesu międzynarodowego przedstawiają specyfikę pracy w takim środowisku. Ponadto, byli praktykanci dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami zdobytymi podczas pobytu za granicą. Podczas seminarium można też porozmawiać ze studentami odbywającymi aktualnie praktyki w Polsce. Organizowane są nie tylko wykłady. Delegaci biorą udział w symulacjach i grach, mających na celu uwrażliwienie na problemy kulturowe. Slide20:  Pamiętaj !!! U nas nie będziesz pozostawiony samemu sobie. W trakcie wyjazdu będziesz pod opieką studentów z komitetu będącego gospodarzem praktyki. To Ci ludzie nie tylko pomogą Ci w znalezieniu mieszkania, ale także ubarwią Twój czas wolny, odpowiednio go organizując. To z nimi zwiedzisz niezwykłe zakątki miejsca, kraju, czy nawet kontynentu, na którego terenie się znajdziesz. Slide21:  Masz wszystko by tworzyć swój własny skarbiec niezwykłych doświadczeń!!! Czekamy właśnie na Twoją aplikację!!! Slide22:  W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszam na mój adres mailowy: [email protected] Z przyjemnością odpowiem na każde Twoje pytanie, Pozdrawiam!! Mateusz Wójtowicz

Related presentations


Other presentations created by Roxie

Apricot 2004 Sinkholes
07. 10. 2007
0 views

Apricot 2004 Sinkholes

Mattel
02. 11. 2007
0 views

Mattel

Option
17. 04. 2008
0 views

Option

Value of Nonpartisan
14. 04. 2008
0 views

Value of Nonpartisan

stifelcapital
13. 04. 2008
0 views

stifelcapital

m lecture 1 2007
10. 04. 2008
0 views

m lecture 1 2007

renewable report summary
09. 04. 2008
0 views

renewable report summary

Costa Rica
07. 04. 2008
0 views

Costa Rica

pptrick
30. 03. 2008
0 views

pptrick

060516202103
28. 03. 2008
0 views

060516202103

field to flour
04. 10. 2007
0 views

field to flour

wolff
27. 11. 2007
0 views

wolff

danielle
11. 12. 2007
0 views

danielle

WP6 CurriculumDevelopment
01. 11. 2007
0 views

WP6 CurriculumDevelopment

paris 23jan
02. 11. 2007
0 views

paris 23jan

why b entrepreneur
07. 11. 2007
0 views

why b entrepreneur

Miss Earth 2007
13. 11. 2007
0 views

Miss Earth 2007

Lecture15 Discourse
20. 08. 2007
0 views

Lecture15 Discourse

oasis case study
20. 08. 2007
0 views

oasis case study

4121
20. 08. 2007
0 views

4121

mediaplan
20. 08. 2007
0 views

mediaplan

evaluating quant research
20. 08. 2007
0 views

evaluating quant research

soren mateu kast prop13
20. 08. 2007
0 views

soren mateu kast prop13

The Given New Principle
14. 12. 2007
0 views

The Given New Principle

FadorFact
20. 08. 2007
0 views

FadorFact

Socia lContent
11. 08. 2007
0 views

Socia lContent

Staff Wellness
11. 08. 2007
0 views

Staff Wellness

SAR presentation 2005 2006
11. 08. 2007
0 views

SAR presentation 2005 2006

Typhoid 2004b
11. 08. 2007
0 views

Typhoid 2004b

Presentation Al Jisr
23. 10. 2007
0 views

Presentation Al Jisr

CL 07 lec6 2 15
15. 11. 2007
0 views

CL 07 lec6 2 15

large animal power point
03. 10. 2007
0 views

large animal power point

patents
03. 10. 2007
0 views

patents

meta analysis 09 2006
20. 08. 2007
0 views

meta analysis 09 2006

li2 2007 gender
09. 07. 2007
0 views

li2 2007 gender

Picture Chinese in Your Future
12. 10. 2007
0 views

Picture Chinese in Your Future

socratesswissranking 28 11 06
18. 10. 2007
0 views

socratesswissranking 28 11 06

Nonverbal
09. 07. 2007
0 views

Nonverbal

MJ
09. 07. 2007
0 views

MJ

Milk Fortification
09. 07. 2007
0 views

Milk Fortification

MakeUp
09. 07. 2007
0 views

MakeUp

allexp 052404
05. 10. 2007
0 views

allexp 052404

lamm1
01. 01. 2008
0 views

lamm1

schindel
11. 08. 2007
0 views

schindel

BuildingStrategyMaps v5
24. 02. 2008
0 views

BuildingStrategyMaps v5

03n 0312 ts00002 vol1
29. 02. 2008
0 views

03n 0312 ts00002 vol1

OMA TP 2003 0354
20. 08. 2007
0 views

OMA TP 2003 0354

Digital Reference Shelf
22. 11. 2007
0 views

Digital Reference Shelf

anspaugh
23. 11. 2007
0 views

anspaugh

Neolithic Europe
26. 03. 2008
0 views

Neolithic Europe

KAT PRESENTATION
21. 11. 2007
0 views

KAT PRESENTATION

Met en zonder MakeUp Antwoord
09. 07. 2007
0 views

Met en zonder MakeUp Antwoord

media body image
09. 07. 2007
0 views

media body image

Diario Intimo de los gatos 1913
19. 06. 2007
0 views

Diario Intimo de los gatos 1913

globus
19. 06. 2007
0 views

globus

Article VIII
21. 09. 2007
0 views

Article VIII

Montreal Summer School2005
31. 12. 2007
0 views

Montreal Summer School2005

El Dulce Aroma Del Cafe 2118
19. 06. 2007
0 views

El Dulce Aroma Del Cafe 2118

El Caballo Y Cerdo 2117
19. 06. 2007
0 views

El Caballo Y Cerdo 2117

El pajaro de la paz 1853
19. 06. 2007
0 views

El pajaro de la paz 1853

El genio 2046
19. 06. 2007
0 views

El genio 2046

El buen uso de los espejos
19. 06. 2007
0 views

El buen uso de los espejos

El ladrillazo 2092
19. 06. 2007
0 views

El ladrillazo 2092

2005 JRC Workshop Smrz
06. 03. 2008
0 views

2005 JRC Workshop Smrz

El camino de las estrellas 2075
19. 06. 2007
0 views

El camino de las estrellas 2075

El sustento de la pareja 1935
19. 06. 2007
0 views

El sustento de la pareja 1935

CJ Addiction
21. 09. 2007
0 views

CJ Addiction

BLUE BEAUTY
16. 06. 2007
0 views

BLUE BEAUTY

Biler Kvinder
16. 06. 2007
0 views

Biler Kvinder

2CF Japanese Fishing Story
16. 06. 2007
0 views

2CF Japanese Fishing Story

2007 0505 Fishoree
16. 06. 2007
0 views

2007 0505 Fishoree

2006 Function Presentation
16. 06. 2007
0 views

2006 Function Presentation

El mejor doctor 2076
19. 06. 2007
0 views

El mejor doctor 2076

BWands
04. 01. 2008
0 views

BWands

El Hombre Perfecto 2059
19. 06. 2007
0 views

El Hombre Perfecto 2059

Maria project
09. 07. 2007
0 views

Maria project

13 14
14. 11. 2007
0 views

13 14

El hipopotamo y la tortuga 2119
19. 06. 2007
0 views

El hipopotamo y la tortuga 2119

Ejercicios Espirituales 2116
19. 06. 2007
0 views

Ejercicios Espirituales 2116

CSU Presentation
20. 08. 2007
0 views

CSU Presentation

Jeff
28. 12. 2007
0 views

Jeff

El Respeto 2120
19. 06. 2007
0 views

El Respeto 2120

17579
20. 08. 2007
0 views

17579

Peru Seminar
20. 08. 2007
0 views

Peru Seminar

temptations
11. 08. 2007
0 views

temptations

SAB SA CorpStdPgm05608
21. 09. 2007
0 views

SAB SA CorpStdPgm05608

Edificios colmena 1993
19. 06. 2007
0 views

Edificios colmena 1993

eval
20. 08. 2007
0 views

eval

Takahiro Sato
29. 11. 2007
0 views

Takahiro Sato

tfpresent
11. 08. 2007
0 views

tfpresent

LMK preze
09. 07. 2007
0 views

LMK preze

pods03
29. 10. 2007
0 views

pods03

Social Engineering ISACA RIFE v5
20. 08. 2007
0 views

Social Engineering ISACA RIFE v5

Volkow505
20. 08. 2007
0 views

Volkow505

Towards Extracting Personality 4
11. 08. 2007
0 views

Towards Extracting Personality 4

Dios y el Zodiaco 1737
19. 06. 2007
0 views

Dios y el Zodiaco 1737

sanford poster
11. 08. 2007
0 views

sanford poster