SÃlma 29mars Sten Landahl

Information about SÃlma 29mars Sten Landahl

Published on February 6, 2008

Author: Vital

Source: authorstream.com

Content

Läkemedelsbehandling hos äldre – Vad vet vi?:  Läkemedelsbehandling hos äldre – Vad vet vi? Sten Landahl Läkemedel - Äldre:  Läkemedel - Äldre Läkemedelsbehand-ling är till nytta för de flesta patienter vid korrekta indikationer Kvaliten i läkemedelsbehand- ling kan förbättras Antibiotika Smärtstillande Insulin Losec ACE-hämmare Cytostatika Antidepressiva Neuroleptika Sälma 85 år:  Sälma 85 år Hypothyreos 25 år Hjärtinfarkt 10 år sedan Förmaksflimmer 12 år Collumfraktur 1 år sedan Depression 1.5 år sedan (suicidförsök) Sämre minne något år Ulcus 3 år sedan Sälma 85 år:  Sälma 85 år Internmedicin Furosemid 40 mgx2 (bensvullnad) Seloken Zoc 100 mgx1 Imdur 30 mgx1 Trombyl 75 mgx1 Simvastatin 20 mgx1 Waran enligt ordination Sälma 85 år:  Sälma 85 år Psykiatriker Stilnoct 7,5 mg t.kv. Citalopram 20 mgx1 för depression TrioBe 1x1 (dåligt minne) Sälma 85 år:  Sälma 85 år Distriktsläkare Panodil 2x3 sedan 1 år Fosamax 10 mgx1 (collumfraktur) Calcium-D-vitamin 1x2 Omeprazol 20 mgx1 Levaxin 0,1 mgx1 Stesolid 2 mg x 3 mot oro Sälma 85 år:  Sälma 85 år Vem har det övergripande ansvaret? Vem dokumenterar effekter, bieffekter? Hur sker informationen mellan vårdgivare? Vem omprövar indikationer? Slide8:  Ansvarsfördelning Dokumentation Information Uppföljning Vad vet vi:  Vad vet vi Människan åldras Den gamla människan:  Den gamla människan Små marginaler Funktionsförlust vid påfrestning Minskad social säkerhet – socialt nätverk Slide12:  Den äldre patienten Observera att den sjukdom som diagnosticeras ofta ger svikt också i andra organsystem Återställ snarast patientens optimala funktionsförmåga Multisvikt Sjukdom plus nedsatt funktionsförmåga:  Multisvikt Sjukdom plus nedsatt funktionsförmåga Cirka 20-25% av befolkningen ≥ 75 år Cirka 50% av befolkningen ≥ 85 år Samordnade och snabba vårdinsatser behövs Diagnostik:  Diagnostik Gör en helhetsbedömning av den äldre patienten behandla utifrån denna helhetsbild Inte bara utifrån enskilda symtom Se helheten:  Se helheten Vad vet vi :  Vad vet vi Äldre använder många läkemedel Slide17:  Läkemedelsförsäljning i Sverige år 2005: 23 Miljarder Sek (2500 kr/inv) 14% av detta till personer >80 år (6800 kr/inv) Slide19:  Ofta inte bra med 10-12 läkemedel men det finns situationer då det kan vara ok! För en annan person kan det vara för mycket eller fel med 3-4 läkemedel. Vad vet vi:  Vad vet vi Behandling med många läkemedel ger sämre ordinationsföljsamhet Concordance:  Concordance Då jag blir sjuk går jag till Min läkare. Vi samspråkar en stund, sen skriver han ut medicinerna Dom tar jag inte – sedan mår jag bra igen. (Molière: Den inbillade sjuke 1673) Hur använder patienterna sina mediciner:  Hur använder patienterna sina mediciner 1/3 följer alltid ordinationen 1/3 följer ibland ordinationen 1/3 följer aldrig ordinationen Källa: ABLA II rapport, 2001 Kassation av läkemedel:  Kassation av läkemedel 900 ton läkemedel per år lämnas tillbaka till apoteken i Sverige (2/3 lämnas inte tillbaka) = 1-2 miljarder kronor Källa: Enkätstudie, Läkartidningen Nr 10 2004, volym 101 Vad vet vi:  Vad vet vi Behandling med många läkemedel ökart interaktionsrisken Slide25:  Absorption - interaktion Fe2+ Antacida L-Dopa Tetracyklin Slide26:  Receptorer - Interaktion NSAID Hämmad diuretikaeffekt Minskad blodtryckseffekt av b-blockerare och ACE-hämmare Minskad gluconeogenes från levern: ökad effekt av antidiabetika Slide27:  Metabolism - interaktion Dextropropoxifen Sänkt metabolism av t.ex metoprolol, karbamazepin Interaktioner:  Interaktioner ACE-hämmare Kalium,vätska,njurar Waran Salicylat, NSAID, paracetamol, tramadol Interaktioner:  Interaktioner Gör alltid en bedömning av interaktionsrisk innan nytt läkemedel Glöm inte naturläkemedel Farmakokinetik:  Farmakokinetik Förutsätt alltid att den äldre patientens njurfunktion är nedsatt (oberoende av kreatininvärde) när läkemedel med smal terapeutisk bredd som utsöndras via njurarna ordineras Vad vet vi:  Vad vet vi Ökad förekomst av läkemedelsrelaterade problem med stigande ålder Läkemedelstolerans:  Läkemedelstolerans Äldre tål högdos sämre än vad yngre gör Slide33:  Läkemedelsrelaterad sjukdom 10-30% av akutinläggningar är relaterat till läkemedelsbehandling biverkningar, noncompliance, interaktioner 50% av dessa skulle undvikits genom bättre behandling Kostar som läkemedelsnotan LäkemedelsRelaterade Problem MAVA Mölndal:  LäkemedelsRelaterade Problem MAVA Mölndal 32 % av alla intagna på MAVA hade något läkemedelsrelaterat problem 12 % som intagningsorsak 30 % av vårddagarna på MAVA betingades av LRP Lars Klintberg, Mölndal, 2006 Dosering:  Dosering Mot bakgrund av förändrad läkemedelstolerans hos sköra äldre patienter Starta med låga doser och titrera försiktigt upp till effektiv dos 25% av 82 åringar kände inte till indikationen för ett eller flera läkemedel:  25% av 82 åringar kände inte till indikationen för ett eller flera läkemedel Information Uppföljning:  Uppföljning Dokumentera!:  Dokumentera! Indikation Förväntat resultat Behandlingsduration Ansvar för utvärdering och när I epikris, läkemedelsberättelse, dosrecept, patientinformation Kan användas som riskmarkörer för läkemedelsbehandling :  Kan användas som riskmarkörer för läkemedelsbehandling Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer Slide41:  Målsättningen är inte i första hand en minskning av antalet läkemedel hos äldre patienter Målsättningen är i första hand att komma till rätta med kvalitetsbrister i diagnostik och behandling av de gamla patienterna, där minskning av antalet läkemedel ibland kan vara en åtgärd Läklemedelsgenomgångar Läkemedel med risk för reboundeffekter eller utsättningsreaktioner som bör trappas ut långsamt :  Läkemedel med risk för reboundeffekter eller utsättningsreaktioner som bör trappas ut långsamt Sedativa-Hypnotika Β-blockerare Diuretika PPI Antidepressiva Centralt verkande analgetika Bättre läkemedelsanvändning:  Bättre läkemedelsanvändning Tänk efter före!!! Bättre undvika insättning Än tvingas till utsättning Slide44:  Läkemedel är inte all behandling här i livet! Tack för mig:  Tack för mig

Related presentations


Other presentations created by Vital

deathdying
29. 01. 2008
0 views

deathdying

eiko 060920 ilc
09. 01. 2008
0 views

eiko 060920 ilc

Zoo Presentation
15. 01. 2008
0 views

Zoo Presentation

Optimism
17. 01. 2008
0 views

Optimism

AttachmentandTempera ment
17. 01. 2008
0 views

AttachmentandTempera ment

gaspump slides
22. 01. 2008
0 views

gaspump slides

05 awards
25. 01. 2008
0 views

05 awards

How to Tie a
04. 02. 2008
0 views

How to Tie a

3 2 ContractAdmin
22. 01. 2008
0 views

3 2 ContractAdmin

Extremophiles
25. 01. 2008
0 views

Extremophiles

Hahn
28. 01. 2008
0 views

Hahn

Prophecy Club
28. 01. 2008
0 views

Prophecy Club

iss ch23
28. 01. 2008
0 views

iss ch23

SafeStart
30. 01. 2008
0 views

SafeStart

portionslides
07. 02. 2008
0 views

portionslides

gratingsOCTOBER2000
14. 01. 2008
0 views

gratingsOCTOBER2000

sunum ASPNET35
20. 02. 2008
0 views

sunum ASPNET35

Miro3a
26. 02. 2008
0 views

Miro3a

qualitative physics
03. 03. 2008
0 views

qualitative physics

wlan
12. 02. 2008
0 views

wlan

Lewis Goldfrank presentation
14. 03. 2008
0 views

Lewis Goldfrank presentation

The Reformers
24. 03. 2008
0 views

The Reformers

SP07Schedule
07. 02. 2008
0 views

SP07Schedule

Guzik ACES Presentation
03. 03. 2008
0 views

Guzik ACES Presentation

2005a 2 Nemchek
27. 03. 2008
0 views

2005a 2 Nemchek

100ags238
08. 04. 2008
0 views

100ags238

CSAH Presentation
14. 04. 2008
0 views

CSAH Presentation

newoaa
17. 04. 2008
0 views

newoaa

Jim Lewis
22. 04. 2008
0 views

Jim Lewis

WH 6 Mesopotamia
13. 02. 2008
0 views

WH 6 Mesopotamia

DanskeArk
23. 04. 2008
0 views

DanskeArk

yeo
07. 05. 2008
0 views

yeo

ASB CMD Brief
02. 05. 2008
0 views

ASB CMD Brief

MISR images Feb2002
02. 05. 2008
0 views

MISR images Feb2002

new ecumenism
13. 01. 2008
0 views

new ecumenism

general ppt
20. 02. 2008
0 views

general ppt

DESI VS SIKHI
04. 02. 2008
0 views

DESI VS SIKHI

DoNots RegionalAEs 000
04. 02. 2008
0 views

DoNots RegionalAEs 000

9th grade guidance plan 1
11. 01. 2008
0 views

9th grade guidance plan 1

NASA Battaglia Hawaii 071107
11. 01. 2008
0 views

NASA Battaglia Hawaii 071107

totopres
21. 03. 2008
0 views

totopres

plewa7 14 2004
16. 01. 2008
0 views

plewa7 14 2004