SÃtningsled

Information about SÃtningsled

Published on November 26, 2007

Author: Pumbaa

Source: authorstream.com

Content

ORDKLASSER og SÆTNINGSLED :  ORDKLASSER og SÆTNINGSLED DE 8 ORDKLASSER SPROGETS BYGGEMATERIALE (FORM) ER ORD. ORDENE INDDELER VERDEN TIL BRUG I SPROGET se fx EN><DA → DER ER FORSKELLIGE SLAGS ORD: DE 8 ORDKLASSER. ORDKLASSERNE HAR FORSKELLIGT INDHOLD: HANDLINGER (VERBER), TING, VÆSNER, IDÉER (SUBSTANTIVER) BESKRIVERORD (ADJEKTIVER OG ADVERBIER), ERSTATNINGSORD (PRONOMINER) ORDKLASSERNE BØJES FORSKELLIGT. DE 7 SÆTNINGSLED VI MEDDELER OS NORMALT I SÆTNINGER. SÆTNINGERNE BESTÅR AF SÆTNINGSLED: HUN LÆSER.   ALLE SÆTNINGER HAR ET VERBALLED. VERBALLED LAVES ALTID AF VERBER. VERBALLEDDET STYRER ANTAL HOVEDLED: HUN LÆSER EN ARTIKEL.    HOVEDLED: SUBJEKT, OBJEKT, INDIREKTE OBJEKT, SUBJEKTSPRÆDIKAT, OBJEKTSPRÆDIKAT SÆTNINGEN KAN ALTID PYNTES MED ADVERBIALLED: HUN LÆSER SØVNIGT EN ARTIKEL I AVISEN HVER MORGEN.   ~~~~~~~  ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ VERDENSLITTERATUREN ER SKREVET MED BARE 7 SÆTNINGSLED. S Æ T N I N G S A N A L Y S E SÆTNINGENS 7 LED:  S Æ T N I N G S A N A L Y S E SÆTNINGENS 7 LED ORD ALENE ER FORM: SPROGETS INDDELING AF VERDEN. SÆTNINGSLED ER FUNKTION: HVEM GØR HVAD? SÆTNINGSLED KAN MARKERES VED RÆKKEFØLGE: Jan elsker Ida. > < Ida elsker Jan.       SÆTNINGSLED KAN I STEDET MARKERES VED KASUS: Hun elsker ham = Ham elsker hun.       Nogle sprog bruger mest rækkefølge: dansk, engelsk, fransk, spansk. Andre bruger mest kasus: latin, tysk, russisk. S Æ T N I N G S A N A L Y S E SÆTNINGENS 7 LED:  S Æ T N I N G S A N A L Y S E SÆTNINGENS 7 LED SÆTNINGSLED ER SOM E L A S T I K – DE KAN STRÆKKES: Disse to sætninger har samme struktur: subjekt + verballed + objekt: 1) Hun elsker ham    2) Den lille pige med det røde hår har elsket den store bandit.             I sætning nummer to består hvert sætningsled bare af flere ord. EN SPØRGEPROCEDURE BRUGES FOR AT FINDE LEDDENE (ANALYSERE): VERBALLEDDET FINDES VED AT SPØRGE MED ”JEG”. ØVRIGE LED: SPØRG ”HVEM / HVAD” + DET DU ALLEREDE HAR FUNDET. VERBALLED = udsagnsled ANALYSETEGN: :  VERBALLED = udsagnsled ANALYSETEGN:  VERBALLEDDET ER SÆTNINGENS A C T I O N VERBALLEDDET FINDES VED AT SÆTTE "JEG” FORAN ORDENE I SÆTNINGEN PÅ LATIN BESTÅR VERBALLED KUN AF ET ORD, FX AMAVI (= HAR ELSKET) PÅ ANDRE SPROG KAN VERBALLEDDET BESTÅ AF FLERE ORD: Eks: Han skriver. ELLER Eks: Han har skrevet.    SAMMENSATTE VERBALLED BESTÅR AF HJÆLPEVERBUM + HOVEDVERBUM kan skrive, skal skrive, har skrevet, havde skrevet, bliver skrevet, blev skrevet DEN DEL AF VERBALLEDDET, DER FINDES MED ”JEG” KALDES DEN FINITTE RESTEN KALDES INFINITTE SAMMENSATTE VERBALLED MED MODALVERBER SOM HJÆLPEVERBER MODALVERBERNE ER: BØR. KAN, MÅ, SKAL, VIL :  SAMMENSATTE VERBALLED MED MODALVERBER SOM HJÆLPEVERBER MODALVERBERNE ER: BØR. KAN, MÅ, SKAL, VIL MODALVERBUM + INFINITIV! UDGØR ET SAMMENSAT VERBALLED SAMMENSATTE VERBALLED MED MODALVERBER SOM HJÆLPEVERBER MODALVERBERNE ER: BØR. KAN, MÅ, SKAL, VIL:  SAMMENSATTE VERBALLED MED MODALVERBER SOM HJÆLPEVERBER MODALVERBERNE ER: BØR. KAN, MÅ, SKAL, VIL SYV SPROG – SAMME STRUKTUR: MODALVERBUM + INFINITIV! UDGØR ÉT SAMMENSAT VERBALLED SAMMENSATTE VERBALLED MED MODALVERBER SOM HJÆLPEVERBER NU I DATID:  SAMMENSATTE VERBALLED MED MODALVERBER SOM HJÆLPEVERBER NU I DATID SYV SPROG – SAMME STRUKTUR: MODALVERBUM + INFINITIV! UDGØR ÉT SAMMENSAT VERBALLED SAMMENSATTE VERBALLED HJÆLPEVERBERNE ER: HAVE, VÆRE, BLIVE:  SAMMENSATTE VERBALLED HJÆLPEVERBERNE ER: HAVE, VÆRE, BLIVE FØRNUTID OG FØRDATID: (AKTIV) BRUGER HAVE / VÆRE HUN HAR LÆST DEN.   HAVDE DU LÆST DEN?   HAN ER KØRT.   VAR DE OGSÅ KØRT?   PASSIV: (ALLE TIDER) BRUGER BLIVE ORDET BLIVER SKREVET.   ORDET BLEV SKREVET   ORDET ER BLEVET SKREVET    ORDET VAR BLEVET SKREVET    SÆTNINGENS ØVRIGE LED:  SÆTNINGENS ØVRIGE LED SPØRGEPROCEDUREN: SPØRG ”HVEM / HVAD” + DE(T) LED DU ALLEREDE HAR FUNDET: 1. HVEM / HVAD => SUBJEKT 2. HVEM / HVAD => OBJEKT (ELLER SUBJEKTSPRÆDIKAT) 3. HVEM / HVAD => INDIREKTE OBJEKT (EL. OBJEKTSPRÆDIKAT) FÅR DU IKKE ET FORNUFTIGT SVAR, ER RESTEN ADVERBIALLED! DETTE SKAL DU LÆRE: SPØRGEPROCEDUREN. HVILKE VERBER GIVER SUBJEKTSPRÆDIKAT? HVORDAN SKELNES INDIREKTE OBJEKT FRA OBJEKTSPRÆDIKAT? SUBJEKT = grundled ANALYSETEGN ×, KASUS NOMINATIV:  SUBJEKT = grundled ANALYSETEGN ×, KASUS NOMINATIV SUBJEKTET ER SÆTNINGENS "A C T I O N M A N” / K V I N D E / T I N G SUBJEKTET FINDES VED AT SPØRGE: "HVEM ELLER HVAD" + VERBALLED Eks: Han kan skrive. SPØRG: Hvem kan skrive => Han kan skrive.      HUSK: SÆTNINGSLED ER SOM ELASTIK – DE KAN STRÆKKES: SUBJEKTET KAN BESTÅ AF ET ELLER FLERE ORD Han sover trygt.  Manden sover trygt. Den gamle mand sover trygt. Den gamle mand med baskerhuen sover trygt. Den gamle mand, der sidder på bænken, sover trygt. SUBJEKTET (kort eller langt) FINDES VED SPØRGEMETODEN OBJEKT = genstandsled ANALYSETEGN: , KASUS: AKKUSATIV:  OBJEKT = genstandsled ANALYSETEGN: , KASUS: AKKUSATIV OBJEKTET RAMMES DIREKTE AF VERBALLEDDETS HANDLING OBJEKTET FINDES VED AT SPØRGE: ”HVEM ELLER HVAD" + VERBALLED + SUBJEKT Eks: Han kan skrive digte.    Spørg: Hvem / Hvad kan han skrive? Svar: digte (objekt): Han kan skrive digte.     HUSK: SÆTNINGSLED ER SOM ELASTIK – DE KAN STRÆKKES: OBJEKTET KAN BESTÅ AF ET ELLER FLERE ORD Jeg elsker dig.    Jeg elsker Clara. Jeg elsker den lille pige med det røde hår. Jeg elsker at cykle. Jeg elsker, at vi aldrig skændes. OBJEKTET (kort eller langt) FINDES VED SPØRGEMETODEN SUBJEKTSPRÆDIKAT = omsagnsled til grundled ANALYSETEGN: :  SUBJEKTSPRÆDIKAT = omsagnsled til grundled ANALYSETEGN:  SUBJEKTSPRÆDIKATET ER DEN SAMME SOM SUBJEKTET: Han hedder Peter.    BESTEMTE VERBER HAR SUBJEKTSPRÆDIKAT I STEDET FOR OBJEKT. DET ER VERBER, DER KUN ER LIGHEDSTEGN: ER, BLIVER, HEDDER, KALDES, SYNES. SUBJEKTSPRÆDIKATET FINDES SÅDAN: ”HVEM / HVAD” + VERBALLED + SUBJEKT SUBJEKTSPRÆDIKAT OG OBJEKT FORVEKSLES OFTE. SUBJEKTSPRÆDIKAT OG OBJEKT KENDES FRA HINANDEN PÅ VERBALLEDDET. Eks: Hun bliver student. (HUN = STUDENT) >< Hun elsker en student.       HUSK: SÆTNINGSLED ER SOM ELASTIK – DE KAN STRÆKKES: Hun er håndboldspiller. Hun er en meget dygtig håndboldspiller. Hun er håndboldspiller i en udenlandsk klub. Hun er håndboldspiller i en klub, der betalte mange millioner for hende. INDIREKTE OBJEKT = hensynsled ANALYSETEGN: , KASUS: DATIV:  INDIREKTE OBJEKT = hensynsled ANALYSETEGN: , KASUS: DATIV DET INDIREKTE OBJEKT MODTAGER OBJEKTET – ELLER FRATAGES DET. DET INDIREKTE OBJEKT KALDES OGSÅ DATIVOBJEKT. DET INDIREKTE OBJEKT FINDES VED AT SPØRGE ”HVEM / HVAD + VERBALLED + SUBJEKT + OBJEKT? DET INDIREKTE OBJEKT HAR VI I SÆTNINGER, HVOR VERBALLEDDET BETYDER: GIVE / FORÆRE / SENDE / UDLEVERE / LÆSE / SKRIVE ELLER FRATAGE Eks: Han skriver hende en SMS. = Han skriver en SMS til hende.          ~~~~~~~ HUSK: SÆTNINGSLED ER SOM ELASTIK – DE KAN STRÆKKES: Jeg sender ham en pakke. Jeg sender min gamle ven en pakke. Jeg sender min gamle ven fra Århus en pakke. OBJEKTSPRÆDIKAT = omsagnsled til genstandsled ANALYSETEGN: ():  OBJEKTSPRÆDIKAT = omsagnsled til genstandsled ANALYSETEGN: () OBJEKTESPRÆDIKATET ER SAMME PERSON / TING SOM OBJEKTET. OBJEKTSPRÆDIKAT: SUBJEKTET GØR / KALDER OBJEKTET = NOGET ANDET. Eks: Han gjorde hende gravid. (HENDE = GRAVID)    () OBJEKTSPRÆDIKAT FINDES MED SAMME SPØRGSMÅL SOM INDIREKTE OBJEKT DERFOR FORVEKSLES DE OFTE – MEN: INDIREKTE OBJEKT MODTAGER OBJEKTET OBJEKTESPRÆDIKATET ER LIG MED OBJEKTET Han malede byen rød. (byen = rød) Du gør mig usikker. (mig = usikker) De kalder ham et skvadderhoved. (ham = et skvadderhoved) Den mode kaldte designerne new look. (den mode = new look) OBJEKTSPRÆDIKAT FOREKOMMER IKKE RET OFTE ADVERBIALLED = biled ANALYSETEGN: ~~~~~:  ADVERBIALLED = biled ANALYSETEGN: ~~~~~ ADVERBIALLED ER DET, DER IKKE KAN FINDES VED AT SPØRGE. ADVERBIALLED ER ALT DET, SOM IKKE ER HOVEDLED (PYNTEN). ADVERBIALLED BESKRIVER VERBALLEDDET OG FORTÆLLER OM: T I D, S T E D, RETNING, GRAD OG MÅDE I FORBINDELSE MED SÆTNINGENS A C T I O N Eks: Hun kan hurtigt skrive brevet i morgen.   ~~~~~   ~~~~~~~ Eks: Hun måtte flere gange skrive brevet om inden afsendelsen.   ~~~~~~~~~   ~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ADVERBIALLED ER SÆTNINGENS PYNT:  ADVERBIALLED ER SÆTNINGENS PYNT HER ER EN SÆTNING KUN MED HOVEDLED: HAN GAV SIN PIGE ET KYS. X O     HER ER DEN SAMME MED PYNT: HAN GAV EFTER FESTEN LIDENSKABELIGT SIN PIGE ET KYS PÅ BALLERNE. X O ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~     ~~~~~~~~~~~~ PYNTEN ER ADVERBIALLED ADVERBIALLED BESKRIVER VERBALLEDDET ADVERBIALLED BESTÅR AF :  ADVERBIALLED BESTÅR AF ÆGTE ADVERBIUM (biord):  tit, ofte, aldrig, af, ud ADVERBIUM dannet af ADJEKTIV:  lidenskabeligt, køligt PRÆPOSITIONSFORBINDELSE  i forgårs / på ballerne TID, STED, RETNING uden præposition  hver dag / hele vejen LEDSÆTNING (bisætning)  …, da uvejret rasede. LIDT HJERNEGYMNASTIK: MANGE ADVERBIALLED ER PRÆPOSITIONSFORBINDELSER IKKE ALLE PRÆPOSITIONSFORBINDELSER ER ADVERBIALLED TRÆNING ER SAGEN:  TRÆNING ER SAGEN SIKKERHED I ANALYSEN KRÆVER ØVELSE TRÆN SÆTNINGSANALYSE PÅ NETTET PRØV FØRST GG’S SIDE MED ØVELSER TERMINOLOGI SIMPLE SÆTNINGSLED – SÆTNINGSLED PÅ KUN ÉT ORD KOMPLEKSE SÆTNINGSLED – SÆTNINGSLED PÅ FLERE ORD PRØV DERNÆST DE ANALYSESPIL, SOM VISL TILBYDER: SYNTRIS – LÆS VEJLEDNINGEN UNDER ”HELP / INTRODUCTION”. SPACE RESCUE – LÆS VEJLEDNINGEN UNDER ”HELP / INTRODUCTION”. SKRIV ALTID GYM I SKRIVEFELTET FØR DU STARTER DISSE ØVELSER POST OFFICE – BRUGER FLERE ANALYSETEGN, END DU ER VANT TIL.

Related presentations


Other presentations created by Pumbaa

christmas
16. 08. 2007
0 views

christmas

VERTEBRATES
12. 10. 2007
0 views

VERTEBRATES

Lec1Ch1 2IntroandHardware
15. 10. 2007
0 views

Lec1Ch1 2IntroandHardware

naos harbor project
22. 10. 2007
0 views

naos harbor project

MLA
05. 09. 2007
0 views

MLA

Bronx health disparities
05. 09. 2007
0 views

Bronx health disparities

writewithppt
05. 09. 2007
0 views

writewithppt

Persuading
05. 09. 2007
0 views

Persuading

JF KENNEDY
23. 10. 2007
0 views

JF KENNEDY

M3infectiousdisease sept
23. 10. 2007
0 views

M3infectiousdisease sept

Gerard Fries
24. 10. 2007
0 views

Gerard Fries

hen
04. 10. 2007
0 views

hen

prworkshop 07
02. 11. 2007
0 views

prworkshop 07

reptiles
26. 10. 2007
0 views

reptiles

csf
02. 11. 2007
0 views

csf

Turin OIAs
14. 11. 2007
0 views

Turin OIAs

Chapter15Personality1
17. 11. 2007
0 views

Chapter15Personality1

Passing Off
16. 08. 2007
0 views

Passing Off

Resurrection Slides
16. 08. 2007
0 views

Resurrection Slides

crucifixion
16. 08. 2007
0 views

crucifixion

MMRv2004PPT
28. 12. 2007
0 views

MMRv2004PPT

SlideShow2006 web
03. 01. 2008
0 views

SlideShow2006 web

17 a b
07. 10. 2007
0 views

17 a b

LBA2000
29. 10. 2007
0 views

LBA2000

nchrp w43
05. 01. 2008
0 views

nchrp w43

Personality Disorders
09. 08. 2007
0 views

Personality Disorders

rusko
09. 08. 2007
0 views

rusko

plenary4slides
09. 08. 2007
0 views

plenary4slides

chuang
09. 08. 2007
0 views

chuang

AALAS 02
07. 11. 2007
0 views

AALAS 02

Test score gaps Rev
05. 09. 2007
0 views

Test score gaps Rev

Presentacion PFIF Mar 2005
22. 10. 2007
0 views

Presentacion PFIF Mar 2005

09 user generated content 200407
17. 10. 2007
0 views

09 user generated content 200407

T4 08
22. 10. 2007
0 views

T4 08

Fry1441Lec19
28. 12. 2007
0 views

Fry1441Lec19

ruggiero
05. 09. 2007
0 views

ruggiero

Ferhat Ozcam
26. 11. 2007
0 views

Ferhat Ozcam

OpeningRestrInNYC
05. 09. 2007
0 views

OpeningRestrInNYC

etacharacteristicspp
02. 10. 2007
0 views

etacharacteristicspp

TEVTA
14. 02. 2008
0 views

TEVTA

2 Unit 1 lifestyle
20. 02. 2008
0 views

2 Unit 1 lifestyle

gc
03. 01. 2008
0 views

gc

INDIA06 11 CHengevoss Military
04. 03. 2008
0 views

INDIA06 11 CHengevoss Military

oil moc nyc072407
05. 09. 2007
0 views

oil moc nyc072407

travel
10. 03. 2008
0 views

travel

loh intranets portals
11. 03. 2008
0 views

loh intranets portals

Parasitology
09. 08. 2007
0 views

Parasitology

APrisonEpistles
25. 03. 2008
0 views

APrisonEpistles

2006080704
26. 03. 2008
0 views

2006080704

THE FUTURE OF AVIATION
26. 03. 2008
0 views

THE FUTURE OF AVIATION

GrayHarborWarm
07. 04. 2008
0 views

GrayHarborWarm

econ 3171 ppt slides ch 17
09. 04. 2008
0 views

econ 3171 ppt slides ch 17

PandemicPreparedness compress
10. 04. 2008
0 views

PandemicPreparedness compress

FMLAmediaframing
13. 04. 2008
0 views

FMLAmediaframing

P1D IntroReview 121407
16. 04. 2008
0 views

P1D IntroReview 121407

Gold Mine Pesentation
17. 04. 2008
0 views

Gold Mine Pesentation

IFM Barnhill 06 12 2001
22. 04. 2008
0 views

IFM Barnhill 06 12 2001

ce presentation
29. 02. 2008
0 views

ce presentation

lastdays welsh
16. 08. 2007
0 views

lastdays welsh

coop ppp
23. 11. 2007
0 views

coop ppp

ELL NM
09. 08. 2007
0 views

ELL NM

cbsss3
15. 10. 2007
0 views

cbsss3

Passion2
09. 08. 2007
0 views

Passion2

Personality Disorders Handout
09. 08. 2007
0 views

Personality Disorders Handout

Gaukinlec Marxism
14. 12. 2007
0 views

Gaukinlec Marxism

buspres usA
29. 12. 2007
0 views

buspres usA

a thai way
16. 06. 2007
0 views

a thai way

MSG350 laahs SW2 show notes
09. 08. 2007
0 views

MSG350 laahs SW2 show notes

howe project
13. 03. 2008
0 views

howe project

PrayersandWritingsSt Edmund
09. 08. 2007
0 views

PrayersandWritingsSt Edmund

joshi revised
03. 10. 2007
0 views

joshi revised

harkins ref data
05. 09. 2007
0 views

harkins ref data

3474
02. 01. 2008
0 views

3474

bruschi
08. 10. 2007
0 views

bruschi

115 tunnelling 2006
15. 11. 2007
0 views

115 tunnelling 2006

SectorMeeting PrivateSchools
05. 09. 2007
0 views

SectorMeeting PrivateSchools

070227 JointBudgetHearingFi nal
05. 09. 2007
0 views

070227 JointBudgetHearingFi nal

DerryHymanRoughDraft
07. 12. 2007
0 views

DerryHymanRoughDraft

2Hochstein Trends
21. 11. 2007
0 views

2Hochstein Trends

HJepardy
16. 08. 2007
0 views

HJepardy

dcc life cycle
09. 08. 2007
0 views

dcc life cycle

Presentation Liu
16. 10. 2007
0 views

Presentation Liu

sr AkzoNobel4
12. 10. 2007
0 views

sr AkzoNobel4

s409 guha
03. 01. 2008
0 views

s409 guha