SEOV

Information about SEOV

Published on November 21, 2007

Author: Jancis

Source: authorstream.com

Content

Suitsiidi ennetamine Eestis:  Suitsiidi ennetamine Eestis Tervise edendamine ja meditsiinisotsioloogia projekt 1. Probleem:  1. Probleem Eesti koos teiste Baltimaade, Venemaa, Soome, Ungari ja Sri Lankaga kuulub suurima suitsiidiriskiga maade hulka. 2002.a sooritas Eestis enesetapu 371 inimest, 1994 a oli see arv sajandi suurim – 614. Suitsiidikordaja:  Suitsiidikordaja Miks see teema?:  Miks see teema? Enne tutvumist ainega terviseedendamine pole me täheldanud, et suitsiidi probleem on Eestis olemas. 2. Sihtgrupp:  2. Sihtgrupp Noorsugu 12-25a, kaudselt kogu elanikkon. Elukoht - suuremad linnad. Sugu -mehed, naised. Sotsiaalne positsioon-erinevate sotsiaalmajanduslike kihtide esindajad, eriti koolide ja kutsekoolide õpilased ja üliõpilased. 3. Sidusgrupp:  3. Sidusgrupp Ametkonnad Valitsusväliseid organisatsioone Vanemad, sugulased, sõbrad 4. Taustakirjeldus:  4. Taustakirjeldus Eesti kuulub maailma kõrgeima suitsiidiriskiga riikide hulka. Aastatel 1991-1999 hukkus Eestis suitsiidi läbi ligi 5000 inimest, neist 3761 meest ja 974 naist. Keskmine suitsiidisuremuse kordaja oli nimetatud aastatel 35,3 (meestel - 60,2, naistel – 13,6). 4. Taustakirjeldus:  4. Taustakirjeldus Inimkaotused Eestis suitsiidi läbi jaotuvad selliselt, et kõige enam on eesti meeste suitsiide, järgnevad mitte-eestlastest mehed, eesti naised ja kõige väiksema grupi moodustavad mitteeestlastest naised. 5. Terviseprobleemi riskitegurid :  5. Terviseprobleemi riskitegurid 5.1. Käitumisega seotud sihtgrupiliikmete riskitegurid Depressioon, impulsiivsus, mõtte- ja tundeviisi jäikus, ebapiisavad probleemilahendamisoskused, autobiograafiline mälu, lootusetus. 5.2. Keskkonna seotud sihtgrupiliikmete riskitegurid Alkohol- ja mõnuained, sotsiaalne isoleerimine, majanduslikud äärmused, elukoht, tegevusala, sotsiaalne foon, religioon, olukord perekonnas. 5.3. Riskitegurid seotud teenuste ja kaupade olemasoluga Alkohol, narkootikumid. 5. Terviseprobleemi riskitegurid :  5. Terviseprobleemi riskitegurid 5.4. Muud riskitegurid Suitsiidi kasuks otsustanud inimesel on piiramatu vahendite valik, peale seda on kõik vahendid ja meetmed täiesti vabalt kättesaadavad igaühele. Antud projekt on suunatud sihtgrupiliikmete käitumise ja osaliselt keskonnaga seotud riskitegurite muutmisele, nimelt probleemilahendamisoskuste paranemisele, enesehinnangu ja eluisu tõstmisele, lootusetuse ja depressiooni vähendamisele, impulsiivsuse vähendamisele, sotsiaalse tõrjumise vähendamisele. 6. Eesmärgid:  6. Eesmärgid Tõsta vähemalt 20% võrra enesehinnangut ja motiveerimist ellu 12-25-aastaste noorte hulgas 6 kuude jooksul peale antud TE programmi käivitumist. Vähendada vähemalt 50% depressiooni seisundit sihtgrupis 1 aasta jooksul peale antud TE programmi käivitumist. Vähendada vähemalt 50% võrra impulsiivsust sihtgrupis 1 aasta jooksul peale antud TE programmi käivitumist. 6. Eesmärgid:  6. Eesmärgid Parandada vähemalt 30% võrra stressiolukordades käitumist ja probleemilahendamisoskusi sihtgrupis 1 aasta jooksul peale antud TE programmi käivitumist. Vähendada 50% võrra sotsiaalse isoleerimist ja selle tunnet inimestel sihtgrupis 1 aasta jooksul peale antud TE programmi käivitumist. 7. Soodustavad-mõjutavad tegurid :  7. Soodustavad-mõjutavad tegurid Sihtgrupi ja sidusgrupi teadmiste puudumine ja eksiarvamused. Sihtgrupi suhtumine ja uskumused. Enesetõhustamise tase ja enda kaitsmise väärtustamine on sihtgrupi liikmetel üldiselt madal. Suitsiidi kasuks otsustanud inimesel on piiramatu vahendite valik, peale seda on kõik vahendid ja meetmed täiesti vabalt kättesaadavad igaühele. 8. Tegevuste valimine:  8. Tegevuste valimine 8.1. Tervisekasvatuslikud tegevused Erineval moel info edastamine ja tulemusena teadmiste suurendamine. Inimesed tuleb probleemist huvituma panna, sest probleemi teadvustamisest ainuüksi ei piisa. 8. Tegevuste valimine:  8. Tegevuste valimine 8.2. Organisatsioonilised muudatused Paralleelselt võib integreerida suitsiidi ennetamise programmid narkomaania, alkoholismi ja vägivallaga seotud projektidega. 8.3. Sotsiaalne mobiliseerimine kogukondades 9. Metoodika :  9. Metoodika Metoodika, mis on kasutatav meie programmis (SEOV- suitsiid ei ole väljapääs) on tõestanud oma efektiivsust välisriikides (nt USA´s SAVE, HOPE, SPEAK ja Suurbritannias CHOOSE LIFE). 10. Tegevuste riskitegurid:  10. Tegevuste riskitegurid 11. Tulemused:  11. Tulemused Kas jõudsime oma eesmärkideni? Riigi statistika analüüs (suitsiidide noorte hulgas stabiliseerumine ja langus, depressiooni esinemise harvenemine). Koordinatsiooni keskusest saadud informatsioon ja selle analüüs. 12. Tulemuste hindamine:  12. Tulemuste hindamine Kas reklaam toimis? Kas inimesed märkasid meie projekti olemasolu? Statistika analüüs. Küsitlus varem uuritud inimeste hulgas. Täname tähelepanu eest!:  Täname tähelepanu eest! Projekti koostajad: Andrei Akkalainen Inga Noorlind Semjon Pripetško Aleksei Rätsep

Related presentations


Other presentations created by Jancis

Mega Dams
21. 10. 2007
0 views

Mega Dams

Apex
12. 03. 2008
0 views

Apex

erge cirugia
01. 10. 2007
0 views

erge cirugia

mitzenmacher
05. 10. 2007
0 views

mitzenmacher

ubs conference presentation
11. 10. 2007
0 views

ubs conference presentation

The Crocodile
12. 10. 2007
0 views

The Crocodile

Patentability
16. 10. 2007
0 views

Patentability

legado
16. 10. 2007
0 views

legado

nove solar fin
17. 10. 2007
0 views

nove solar fin

carcassonne
19. 10. 2007
0 views

carcassonne

Skin 08 12 04 Rev 4
23. 10. 2007
0 views

Skin 08 12 04 Rev 4

royalkapila
23. 10. 2007
0 views

royalkapila

Geller Leadership
06. 12. 2007
0 views

Geller Leadership

comedy in waiting for godot
15. 10. 2007
0 views

comedy in waiting for godot

GenisMusulmanbekov
26. 10. 2007
0 views

GenisMusulmanbekov

ifc
26. 10. 2007
0 views

ifc

chemsense
29. 10. 2007
0 views

chemsense

DelvingIntoDiversity
30. 10. 2007
0 views

DelvingIntoDiversity

e comm hellner
31. 10. 2007
0 views

e comm hellner

4 5 Soriano CENTRIXS M Final 1
06. 11. 2007
0 views

4 5 Soriano CENTRIXS M Final 1

Transport Costs
07. 11. 2007
0 views

Transport Costs

Lect 13a Celestial Theory
13. 11. 2007
0 views

Lect 13a Celestial Theory

General Vegetable Culture
15. 11. 2007
0 views

General Vegetable Culture

CCl Sept07
21. 11. 2007
0 views

CCl Sept07

P103 065
04. 10. 2007
0 views

P103 065

Nonverbal Communication BU
04. 01. 2008
0 views

Nonverbal Communication BU

Ch10 Elections
07. 01. 2008
0 views

Ch10 Elections

HenryVIIIsWives
05. 10. 2007
0 views

HenryVIIIsWives

worldfish
23. 10. 2007
0 views

worldfish

presentation de l onde
23. 10. 2007
0 views

presentation de l onde

GARS2006 S3P2
06. 11. 2007
0 views

GARS2006 S3P2

paca
25. 10. 2007
0 views

paca

WandCreview
09. 10. 2007
0 views

WandCreview

pre e272
21. 10. 2007
0 views

pre e272

Seasonal Celebrations PPT
02. 11. 2007
0 views

Seasonal Celebrations PPT

Miller Diagrams
02. 10. 2007
0 views

Miller Diagrams

katri seppala
10. 12. 2007
0 views

katri seppala

AW Chap 3
19. 10. 2007
0 views

AW Chap 3

Chapter 16
01. 01. 2008
0 views

Chapter 16

2 muller
15. 10. 2007
0 views

2 muller

chargedHiggsSB
03. 01. 2008
0 views

chargedHiggsSB

Tracking and Tracing
07. 10. 2007
0 views

Tracking and Tracing

GHSJonathanKrueger
18. 10. 2007
0 views

GHSJonathanKrueger

JEG2 Partenariat OCP
24. 10. 2007
0 views

JEG2 Partenariat OCP

ggt lng
27. 02. 2008
0 views

ggt lng

Andreas Wagner Presentation
28. 02. 2008
0 views

Andreas Wagner Presentation

6pc3 riley
28. 11. 2007
0 views

6pc3 riley

TUE pm Bergot 6 06
24. 10. 2007
0 views

TUE pm Bergot 6 06

6 MikeBarrett
10. 03. 2008
0 views

6 MikeBarrett

5 1 1Hesse ppt
13. 03. 2008
0 views

5 1 1Hesse ppt

SNI DU 25 MARS A IMPRIMER
24. 10. 2007
0 views

SNI DU 25 MARS A IMPRIMER

03 ppt
24. 03. 2008
0 views

03 ppt

Lghtle
26. 03. 2008
0 views

Lghtle

malik recog wkshp
11. 10. 2007
0 views

malik recog wkshp

Lecture 26
13. 10. 2007
0 views

Lecture 26

Panama Rainforest Trip
25. 10. 2007
0 views

Panama Rainforest Trip

303 chapter09
11. 04. 2008
0 views

303 chapter09

PPT42 Phillips Curve
14. 04. 2008
0 views

PPT42 Phillips Curve

turkishmining
16. 04. 2008
0 views

turkishmining

ch022 NH 377rev
18. 04. 2008
0 views

ch022 NH 377rev

446
22. 04. 2008
0 views

446

2007 Izrael
27. 09. 2007
0 views

2007 Izrael

lb vortrag oberdiek
15. 11. 2007
0 views

lb vortrag oberdiek

Simon091907
06. 05. 2008
0 views

Simon091907

cytometria
07. 05. 2008
0 views

cytometria

3dweb
08. 05. 2008
0 views

3dweb

CareerFairpresentati on
08. 05. 2008
0 views

CareerFairpresentati on

peter walter
02. 05. 2008
0 views

peter walter

ugo
31. 10. 2007
0 views

ugo

presentation kglinos
02. 05. 2008
0 views

presentation kglinos

Final Poster
02. 05. 2008
0 views

Final Poster

SSI Collaborative
02. 05. 2008
0 views

SSI Collaborative

BeautifulLawn
03. 10. 2007
0 views

BeautifulLawn

nbi03 mcgregor flux
09. 10. 2007
0 views

nbi03 mcgregor flux

Economic Advantages Guevara
29. 02. 2008
0 views

Economic Advantages Guevara

LREC2004 LDC Slides
04. 10. 2007
0 views

LREC2004 LDC Slides

BECKER
16. 11. 2007
0 views

BECKER

lenggenhager
17. 10. 2007
0 views

lenggenhager

96 roy
29. 09. 2007
0 views

96 roy

IxY and Space Weather
17. 10. 2007
0 views

IxY and Space Weather

AlbertoIvan3C
25. 10. 2007
0 views

AlbertoIvan3C

week2 progress
25. 10. 2007
0 views

week2 progress

WYD Presentation
18. 03. 2008
0 views

WYD Presentation

PSAE Math
08. 10. 2008
0 views

PSAE Math

Rome GRB
30. 10. 2007
0 views

Rome GRB

NMR
16. 10. 2007
0 views

NMR

0107 corporativa conjet
24. 10. 2007
0 views

0107 corporativa conjet

ICS recyclage des navires
06. 11. 2007
0 views

ICS recyclage des navires

Ratner06NFAIS
08. 10. 2007
0 views

Ratner06NFAIS

pres I
15. 10. 2007
0 views

pres I

CulturalCompetencein ahotline
30. 10. 2007
0 views

CulturalCompetencein ahotline

CollSantiago2003
22. 04. 2008
0 views

CollSantiago2003

SuperHero1
10. 10. 2007
0 views

SuperHero1

cyclone wing2000
02. 10. 2007
0 views

cyclone wing2000

Presentazione ancona piero 03
31. 10. 2007
0 views

Presentazione ancona piero 03

Warner Presentation Moscow
19. 10. 2007
0 views

Warner Presentation Moscow

ConferencePetrilli 2007
16. 11. 2007
0 views

ConferencePetrilli 2007

gyimothy
03. 01. 2008
0 views

gyimothy

3391 prospecting net
14. 12. 2007
0 views

3391 prospecting net

charitonenko
11. 10. 2007
0 views

charitonenko

Lake Tahoe 06 joerg haefeli
17. 10. 2007
0 views

Lake Tahoe 06 joerg haefeli