sipf050405ih

Information about sipf050405ih

Published on October 23, 2007

Author: Flemel

Source: authorstream.com

Content

En internationell utblick: aktuella IP/patentfrågor inom WIPO, WTO/TRIPS Council, CBD, EU:  En internationell utblick: aktuella IP/patentfrågor inom WIPO, WTO/TRIPS Council, CBD, EU Ivan Hjertman IP Interface AB Tendenser:  Tendenser Hög profil på immaterialrättsfrågor Globaliseringseffekter Politisering Ifrågasättande av immaterialrättssystemen, särskilt patentsystemet Kritik av WIPO som alltför ”IP-positivt” Starka krav från ulandsgrupperingar Konventioner/Avtal:  Konventioner/Avtal Paris Convention (1883): 169 States PCT (1970): 126 States World Trade Organisation , WTO (1994): 148 Members Convention on Biological Diversity, CBD (1992): 188 Parties WIPO:  WIPO Standing Committee on Patents, SCP - Substantive Patent Law Treaty, SPLT Intergovernmental Committee, IGC, on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, GRTKF Working Group on PCT Reform SPLT:  SPLT Vad ingår i SPLT i dagsläget? Right to a patent Unity of invention Amendments/corrections Prior art Grace period Enabling disclosure Conditions of patentability SPLT:  SPLT Grounds for refusal of a claimed invention Grounds for invalidation or revocation SPLT:  SPLT Tvistefrågor: ulandsönskemål: undantag för genetiska resurser biologisk mångfald traditionell kunskap miljö folkhälsa SPLT:  SPLT nutrition to promote the public interest... socio-economic, scientific and technological development SPLT:  SPLT Utdrag ur Draft SPLT Artikel 2:  [(2) [Exceptions] Nothing in this Treaty and the Regulations shall limit the freedom of a Contracting Party to take any action it deems necessary for the preservation of essential security interests or to comply with international obligations, including those relating to the protection of genetic resources, biological diversities, traditional knowledge and the environment.] SPLT:  SPLT Utdrag ur Draft SPLT Artikel 2: [(3) [Public Interest Exceptions] Nothing in this Treaty and the Regulations shall limit the freedom of a Contracting Party to protect public health, nutrition and the environment or to take any action it deems necessary to promote the public interest in sectors of vital importance to its socio-economic, scientific and technological development.]1 SPLT:  SPLT Utdrag ur Draft SPLT Artikel 13, Grounds for Refusal of a Claimed Invention:  [(4) [Compliance With Applicable Law on Other Matters] A Contracting Party may also require compliance with the applicable law on public health, nutrition, ethics in scientific research, environment, access to genetic resources, protection of traditional knowledge and other areas of public interest in sectors of vital importance for their social, economic and technological development.] [1] SPLT:  SPLT Utdrag ur Draft SPLT Artikel 14, Grounds for Invalidation or Revocation [(3) [Compliance With Applicable Law on Other Matters] A Contracting Party may also require compliance with the applicable law on public health, nutrition, ethics in scientific research, environment, access to genetic resources, protection of traditional knowledge and other areas of public interest in sectors of vital importance for their social, economic and technological development.] [1] SPLT:  SPLT Transatlantiska tvistefrågor: i huvudsak industrial applicability/utility grace period first-to-file efterpublicerade patentansökningar som prior art SPLT:  SPLT Casablanca-mötet februari 2005: arbetsfördelning mellan SCP och GRTKF-kommittén Patentverkstrilateralen EPO/USPTO/JPO Industritrilateralen Nästa SPLT-möte: 1-2 juni 2005 SPLT:  SPLT Förslag till arbetsfördelning från Casablanca -mötet: SCP/SPLT: prior art, grace period, novelty, inventive step IGC: sufficiency of disclosure, genetic resources Brasilien gick inte med på detta WIPO:  WIPO WIPO Development Agenda: Förslag okt.2004 från Brasilien/Argentina vid WIPO General Assembly Intersessional Intergovernmental Meetings, IIM: det första 11-13 april 2005 International seminar 2-3 maj 2004 Rapport ska avges till WIPO General Assembly 2005 WTO/TRIPS Council :  WTO/TRIPS Council TRIPS: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agenda: implementering/IP-frågor vid landgenomgångar tvångslicenser för export av läkemedel geografiska ursprungsbeteckningar samband mellan TRIPS och CBD teknologiöverföring till minst utvecklade länder, MUL TRIPS Council:  TRIPS Council möjlighet ta upp lagstiftningsfrågor och tillämpning Exempel: Taiwan och åberopande av WTO-prioritet Exempel: Trade Policy Reviews Kina: årliga genomgångar under 8 år från WTO-tillträdet 11 december 2001 Convention on Biological Diversity, CBD:  Convention on Biological Diversity, CBD Mål för CBD: to promote biodiversity to promote its sustainable use to share the benefits of such use equitably between providers and users CBD:  CBD Conference of the Parties, COP Ad Hoc Open-Ended Working Group on Access and Benefit-Sharing source disclosure prior informed consent, PIC EU:  EU Fora för behandling av patentrelaterade initiativ: DG Internal Market DG Trade DG Environment Council Europaparlamentet Medlemsstaterna EU:  EU Gemenskapspatentet: COM(2000) 412 final, 1 augusti 2000 Community Patent Court COM(2003) 828 final, 23 december 2003 COM(2003) 827 final, 23 december 2003 Enforcement-direktivet: Directive 2004/48/EC, 29 april 2004 EU:  EU Genomförande av WTO-beslutet om tvångslicenser för export COM(2004) 737, 29 oktober 2004 ”Bolar”- undantag i patenträtten: infört genom den nya läkemedelslagstiftningen, Directive 2001/83 EC Artikel 10.6 EU:  EU Patent på datorrelaterade uppfinningar COM(2002) 92 final, 20 februari 2002 Lagstiftningsvägar, exempel:  Lagstiftningsvägar, exempel Source disclosure Tvångslicenser för export av läkemedel till ”countries in need” Source Disclosure:  Source Disclosure En symbolfråga för många uländer Står på agendan bl.a. i WIPO, TRIPS Council, CBD, EU Blockerar andra förhandlingar, exv. SPLT Parallell pågående nationell lagstiftning TRIPS och folkhälsa:  TRIPS och folkhälsa Access to medicines för fattiga länder Doha-deklarationen 2001 om TRIPS och folkhälsa, särskilt dess Artikel 6 WTOs beslut 30 augusti 2003 om införande av möjlighet bevilja tvångslicenser för export på läkemedelsområdet Pågående förhandlingar i TRIPS Council Pågående nationell/regional implementering World Health Organisation, WHO:  World Health Organisation, WHO Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health, CIPIH Ska avge rapport i januari 2006 CIPIH:  CIPIH Teman på patentområdet inkluderar Patents, Innovation and Access Public Sector Patenting and Licensing International Agreements Data Confidentiality Incrementally Modified Drugs Non-Patent Models of Innovation Websites:  Websites WTO: www.wto.org CBD: www.biodiv.org WIPO: www.wipo.int WHO: www.who.int EU: http://europa.eu.int http://europa.eu.int/comm http://europa.eu.int.eur-lex http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/patent/index.htm Websites:  Websites Sverige: www.regeringskansliet.se Norge: www.odin.no

Related presentations


Other presentations created by Flemel

What is a Play
17. 10. 2007
0 views

What is a Play

Jeopardy HIV STD HPV
06. 08. 2007
0 views

Jeopardy HIV STD HPV

Training School Bus Driver
17. 09. 2007
0 views

Training School Bus Driver

semantics
17. 09. 2007
0 views

semantics

philosophy
27. 09. 2007
0 views

philosophy

como rezar rosario
01. 10. 2007
0 views

como rezar rosario

WorldMuslimCongress Mecca
02. 10. 2007
0 views

WorldMuslimCongress Mecca

sentence
03. 10. 2007
0 views

sentence

DHL presentation
11. 10. 2007
0 views

DHL presentation

VIPAR Presentation
15. 10. 2007
0 views

VIPAR Presentation

annee2005
16. 10. 2007
0 views

annee2005

PrÃsentation JBaer 20avr
17. 10. 2007
0 views

PrÃsentation JBaer 20avr

Panel 17 8 Taking the Pulse
17. 10. 2007
0 views

Panel 17 8 Taking the Pulse

tom eddy
17. 09. 2007
0 views

tom eddy

grass
22. 10. 2007
0 views

grass

CXPBrasil June2005
26. 11. 2007
0 views

CXPBrasil June2005

Theor Astrophysics
29. 11. 2007
0 views

Theor Astrophysics

Carnival Brasil
30. 11. 2007
0 views

Carnival Brasil

boon
26. 10. 2007
0 views

boon

kumar eng
26. 10. 2007
0 views

kumar eng

talking freight
07. 11. 2007
0 views

talking freight

LHC Net meet 101205ppt
28. 09. 2007
0 views

LHC Net meet 101205ppt

cmd04 VW
16. 11. 2007
0 views

cmd04 VW

11 OrgsSimAndReal
22. 11. 2007
0 views

11 OrgsSimAndReal

PolComm1
08. 10. 2007
0 views

PolComm1

CAFTA training
03. 01. 2008
0 views

CAFTA training

2 casting forming
04. 01. 2008
0 views

2 casting forming

Sales Training II Final
11. 08. 2007
0 views

Sales Training II Final

Sonnet
11. 08. 2007
0 views

Sonnet

sommers rev oct 19 ppt
11. 08. 2007
0 views

sommers rev oct 19 ppt

Scherrer
11. 08. 2007
0 views

Scherrer

Topic 12 Genetic Disorders 3
11. 08. 2007
0 views

Topic 12 Genetic Disorders 3

Sonnet MLA
11. 08. 2007
0 views

Sonnet MLA

Autism AHistory
05. 01. 2008
0 views

Autism AHistory

Shortage of Girls in China
11. 08. 2007
0 views

Shortage of Girls in China

3 BasicRepro2
07. 12. 2007
0 views

3 BasicRepro2

How Adults Learn
06. 08. 2007
0 views

How Adults Learn

Introversion Turned Inside Out
06. 08. 2007
0 views

Introversion Turned Inside Out

Jenkins
06. 08. 2007
0 views

Jenkins

HCR 107 Overheads
06. 08. 2007
0 views

HCR 107 Overheads

N REG SANIT INT
22. 10. 2007
0 views

N REG SANIT INT

022 Hexapods for robot soccer
31. 12. 2007
0 views

022 Hexapods for robot soccer

Sung Su Truss Bridge
01. 01. 2008
0 views

Sung Su Truss Bridge

Slides KateSteinbeck
11. 08. 2007
0 views

Slides KateSteinbeck

Senate Hearing 2000
11. 08. 2007
0 views

Senate Hearing 2000

William Graham
23. 11. 2007
0 views

William Graham

truman7
29. 12. 2007
0 views

truman7

231nm02
29. 09. 2007
0 views

231nm02

chpt 1 ppt
24. 02. 2008
0 views

chpt 1 ppt

HIV AIDS in Europe
06. 08. 2007
0 views

HIV AIDS in Europe

Heidtke
29. 02. 2008
0 views

Heidtke

NIBSSep021
28. 12. 2007
0 views

NIBSSep021

07 Uae Profilers in TRMM GV Gage
17. 09. 2007
0 views

07 Uae Profilers in TRMM GV Gage

Protista
26. 03. 2008
0 views

Protista

original
07. 04. 2008
0 views

original

slides prog 71
11. 08. 2007
0 views

slides prog 71

wb english
27. 03. 2008
0 views

wb english

Malaria Blue Sky Final Slideshow
30. 03. 2008
0 views

Malaria Blue Sky Final Slideshow

Session1 Parenteau
10. 04. 2008
0 views

Session1 Parenteau

BS3008w1
13. 04. 2008
0 views

BS3008w1

healthcare
06. 08. 2007
0 views

healthcare

SRM Presentation Jim Hanco
14. 04. 2008
0 views

SRM Presentation Jim Hanco

finnews284 2
16. 04. 2008
0 views

finnews284 2

FX Hedging Strategies1
17. 04. 2008
0 views

FX Hedging Strategies1

ioko times showreel
22. 04. 2008
0 views

ioko times showreel

23 Practice Problems
07. 11. 2007
0 views

23 Practice Problems

PE2 U6 R
14. 02. 2008
0 views

PE2 U6 R

ASUD
18. 06. 2007
0 views

ASUD

armi leggere
18. 06. 2007
0 views

armi leggere

apq
18. 06. 2007
0 views

apq

apicorso
18. 06. 2007
0 views

apicorso

aeipres
18. 06. 2007
0 views

aeipres

901059 Kids Share ppt
18. 06. 2007
0 views

901059 Kids Share ppt

Sporting tips
18. 06. 2007
0 views

Sporting tips

semi2
18. 06. 2007
0 views

semi2

Saker Motorports USALLC
18. 06. 2007
0 views

Saker Motorports USALLC

Running on Fumes
18. 06. 2007
0 views

Running on Fumes

FBranca Luxembourg 3mar
26. 11. 2007
0 views

FBranca Luxembourg 3mar

Sisvalsoc
18. 06. 2007
0 views

Sisvalsoc

Shalom Auschwitz Ginocchio
18. 06. 2007
0 views

Shalom Auschwitz Ginocchio

scrittura
18. 06. 2007
0 views

scrittura

scheda unipol
18. 06. 2007
0 views

scheda unipol

satzherstellung
18. 06. 2007
0 views

satzherstellung

uss presentation
02. 01. 2008
0 views

uss presentation

HandsOnWMS nov
16. 10. 2007
0 views

HandsOnWMS nov

hatikvah E2 short
22. 10. 2007
0 views

hatikvah E2 short

amer deadlocks
17. 09. 2007
0 views

amer deadlocks

deadlocks
17. 09. 2007
0 views

deadlocks

L14 Deadlock
17. 09. 2007
0 views

L14 Deadlock

Chapter 03
17. 09. 2007
0 views

Chapter 03

Slides Egidi
18. 06. 2007
0 views

Slides Egidi

Ballanti Diagramaps 070704
18. 06. 2007
0 views

Ballanti Diagramaps 070704

1111 123080220071234
24. 10. 2007
0 views

1111 123080220071234

Dr Tom Sparrow
17. 09. 2007
0 views

Dr Tom Sparrow

amiland gesetze
18. 06. 2007
0 views

amiland gesetze

Gen Micro130 ch1
16. 10. 2007
0 views

Gen Micro130 ch1

bus safety
15. 06. 2007
0 views

bus safety

xo Overheads 2
15. 06. 2007
0 views

xo Overheads 2

Wandering
15. 06. 2007
0 views

Wandering

walker ssm
15. 06. 2007
0 views

walker ssm

spelling
15. 06. 2007
0 views

spelling

spanish american humor
15. 06. 2007
0 views

spanish american humor

research paper checklist
15. 06. 2007
0 views

research paper checklist

Phil Logic 2000 1
15. 06. 2007
0 views

Phil Logic 2000 1

merchant
15. 06. 2007
0 views

merchant

Love 3
15. 06. 2007
0 views

Love 3

jewish humor
15. 06. 2007
0 views

jewish humor

oef 9 opl
15. 06. 2007
0 views

oef 9 opl

oef 2 opl
15. 06. 2007
0 views

oef 2 opl

obscenity andc ensorship
15. 06. 2007
0 views

obscenity andc ensorship

intro to personality psych
06. 08. 2007
0 views

intro to personality psych

Neorev
24. 02. 2008
0 views

Neorev

session 3b cogdell
18. 06. 2007
0 views

session 3b cogdell

jurors
06. 08. 2007
0 views

jurors

Hyde
06. 08. 2007
0 views

Hyde

Reunion Burgos
18. 06. 2007
0 views

Reunion Burgos

JSOBasic
06. 08. 2007
0 views

JSOBasic

419 banks 051
10. 03. 2008
0 views

419 banks 051

pries vortraege
14. 11. 2007
0 views

pries vortraege

scar slides
17. 11. 2007
0 views

scar slides

Item 2 Mercury in Terns
06. 08. 2007
0 views

Item 2 Mercury in Terns

The new obesity guidance
11. 08. 2007
0 views

The new obesity guidance

Socrates IIa
11. 08. 2007
0 views

Socrates IIa

ID3 MedhaPradhan
26. 10. 2007
0 views

ID3 MedhaPradhan

AeroSpace Workshop JK mods
22. 10. 2007
0 views

AeroSpace Workshop JK mods

tritroph
30. 12. 2007
0 views

tritroph

Trick or Treaters
18. 06. 2007
0 views

Trick or Treaters

Saviez vous que
11. 08. 2007
0 views

Saviez vous que