Skarb sport reng

Information about Skarb sport reng

Published on April 22, 2008

Author: Donato

Source: authorstream.com

Content

Slide1:  SPORTININKŲ RENGIMO PAGRINDAI SPORTO TECHNOLOGIJŲ KATEDRA E.prof.p. habil. dr. Antanas Skarbalius Slide2:  Olimpinio sporto plėtros tendencijų lyginamoji analizė Slide3:  Olimpinio sporto plėtros tendencijų lyginamoji analizė Slide4:  Olimpinio sporto plėtros tendencijų lyginamoji analizė Slide5:  Olimpinio sporto plėtros tendencijų lyginamoji analizė Slide6:  Olimpinio sporto plėtros tendencijų lyginamoji analizė Slide7:  Olimpinio sporto plėtros tendencijų lyginamoji analizė Slide8:  Olimpinio sporto plėtros tendencijų lyginamoji analizė Kokie dar lyginimo aspektai būtų galimi???? Paanalizuokite ir suraskite individualiai Slide9:  SPORTINIŲ REZULTATŲ AUGIMO TENDENCIJOS   Tendencijų požymiai: Sportiniai rezultatai nuolat gerėja Individualūs sporto šakos kitimai (tolydžiai kylantys; banguotai kintantys) Bendri kitimo dėsningumai logistine kreive     Trys sportinių rezultatų augimo tendencijų fazės Kodėl apskritai galima gerinti treniruotumą? Slide10:                                    I Fazė II fazė III Fazė   Fazės (metai) I fazės požymiai: Sporto šakos atsiradimo pradžia (varžybų taisyklių ir varžybų vykdymo reglamentacija) Sporto šakos sportininkų rengimo metodikos pradmenys Nežymus sportinių rezultatų gerėjimas II fazės požymiai: Žymiai padidėję fiziniai krūviai Sukuriamos pažangesnės sporti- ninkų rengimo programos Sportinių rezultatų “šuolis” III fazės požymiai: ·  Optimalūs treniravimo ir varžybiniai krūviai, adekvatūs sportininko galioms ·  Moksliškai pagrįstos individualios sportininkų rengimo programos ·  Sportinių rezultatų stabilizacija Sporto šaka tampa pramogų verslo preke. Sportininkas kartu su treneriu ir kita infrastruktūra sukuria produktą, kuris gana sėkmingai parduodamas Slide11:  SPORTINIO RENGIMO SISTEMOS TOBULINIMO KRYPTYS IR POŽYMIAI (Beasbel & Taylor, 1996; Platonovas, 1997; Suslovas, 1997) 1.Treniravimo krūvių didėjimas ·        Valandos ·        Dienos ·        Treniruočių skaičius ·       Krūvių apimtys 2. Treniravimo specifiškumas – adekvatus sporto rungties struktūrai Bendro ir specialaus rengimo santykis Slide12:  SPORTINIO RENGIMO SISTEMOS TOBULINIMO KRYPTYS IR POŽYMIAI 3. Individualumas Kokie yra sportininkų išskirtini individualumų požymiai? 4. Didėjantis varžybų skaičius Startų skaičius 5. Sportinio rengimo proceso tobulinimas Krūvių turinio derinimas Darbo ir poilsio kaita 6. Rengimo procesas artinamas toms sąlygoms, kuriose vyks varžybos Geografinė Klimato Slide13:  SPORTINIO RENGIMO SISTEMOS TOBULINIMO KRYPTYS IR POŽYMIAI 7. Netradicinių rengimo priemonių taikymas. Organizmo galių stiprinimas bei atsigavimo procesų greitinimas ·        Atsigavimo priemonės Galių stiprinimas 8. Planingas ir kryptingas daugiametis rengimas ·        Optimalūs krūvių parametrai, adekvatūs sportininko galioms, visuose rengimo etapuose Rengimo turinio kaita visuose rengimo etapuose 9. Sportininkų rengimo valdymas moksliniu pagrindu Informatyvūs sportinį parengtumą įvertinantys kriterijai 10. Sportinio rengimo proceso dinamiškumas ·        Požiūrių kitimas (filosofija) Pažangos veiksmingumas (mokslo taikymo kaita) Slide14:  TRENIRAVIMO FAKTORIAI (Bompa, 1999) SPORTINIS REZULTATAS Trenerio asmenybė, Jo kompetencija, žinios įgūdžiai Sportininko genetiniai gebėjimai Sportininko motyvacija Sporto mokslo taikymas Techninės priemonės Varžybų sistema Rengimo kokybė Slide15:  SPORTINIS RENGIMAS IR PARENGTUMAS Kas yra sportinis rengimas ir parengtumas? Rengimas – ugdymas Parengtumas – rengimo rezultatas Sportinis rengimas – pedagoginis vyksmas sportininkui parengti Sportinis parengtumas – sportininko fizinių ir dvasinių galių išraiška varžybose Kokios yra sportinio parengtumo rūšys? Slide16:  SPORTINIS RENGIMAS IR PARENGTUMAS Sveikata Funkcinis pajėgumas Sportinis parengtumas (sportinis rezultatas) Kūno kompozicija Atletinis parengtumas Techninis parengtumas Taktinis parengtumas Teorinis parengtumas Psichinis parengtumas INTEGRALUSIS RENGIMAS Slide17:  SPORTO MOKSLAS TRENIRAVIMO MOKSLAS ANTROPOMETRIJA JUDESIŲ MOKYMAS IR VALDYMAS SPORTO FILOSOFIJA SPORTO EKONOMIKA SPORTO REGĖJIMAS SPORTO SOCIOLOGIJA SPORTO PEDAGOGIKA SPORTO FIZIOLOGIJA SPORTO PSICHOLOGIJA SPORTO ISTORIJA SPORTO INFORMACIJA SPORTO VADYBA SPORTO MEDICINA BIOMECHANIKA KOKIŲ ŽINIŲ TRENERIUI BŪTINA? Slide18:  SIDNĖJUS 2000 *** SPORTO MOKSLO ATASKAITA ANTANAS SKARBALIUS *** MOKSLO PATARĖJAS SPORTININKŲ RENGIMO STRATEGIJA PO SIDNĖJAUS OLIMPIADOS – “REIKIA PLANUOTI” IŠVADOS: PO ATLANTOS OLIMPIADOS - “MAN NEREIKIA JOKIO MOKSLO” TRENERIŲ KVALIFIKACIJA ŽYMIAI PAGERĖJO IR BENDRADARBIAVIMAS PAKILO Į AUKŽTESNĮ LYGMENĮ Slide19:  SIDNĖJUS 2000 *** SPORTO MOKSLO ATASKAITA ANTANAS SKARBALIUS *** MOKSLO PATARĖJAS SPORTININKŲ RENGIMO STRATEGIJA NEPLANUODAMI RENGIMO - PLANUOJAME NESĖKMĘ DARBAS BE PLANO - PLANUOTA NESĖKMĖ IŠVADOS: Slide20:  SIDNĖJUS 2000 *** SPORTO MOKSLO ATASKAITA ANTANAS SKARBALIUS *** MOKSLO PATARĖJAS SPORTININKŲ RENGIMO VALDYMAS (TYRIMAI) SPORTINIO PARENGTUMO KITIMAS NE VISADA PAVYKSTA PARENGTI SPORTININKĄ, KAD GERIAUSIĄ SPORTINĘ FORMĄ PASIEKTŲ VARŽYBŲ METU ATRANKA SIDNĖJUS Slide21:  SIDNĖJUS 2000 *** SPORTO MOKSLO ATASKAITA ANTANAS SKARBALIUS *** MOKSLO PATARĖJAS SPORTININKŲ RENGIMO VALDYMAS (TYRIMAI) 1 1 2 2 3 3 4 4 RETI TESTAVIMAI GALI DAUGIAU SUKLAIDINTI, NEGU PADĖTI KRYPTINGAI VALDYTI RENGIMĄ Slide22:  SIDNĖJUS 2000 *** SPORTO MOKSLO ATASKAITA ANTANAS SKARBALIUS *** MOKSLO PATARĖJAS SPORTININKŲ RENGIMO VALDYMAS (TYRIMAI) TIK DAŽNI TESTAVIMAI GALI PADĖTI KRYPTINGAI VALDYTI SPORTININKŲ RENGIMĄ Slide23:  Lietuvos plaukikų kalnų treniruočių ir aklimatizacijos Australijoje ir imlumo sporto mokslui problema Sidnėjus Kalnai Kalnų treniravimosi poveikis koks? Aklimatizacija Australijoje Kur Sidnėjus? Slide24:  PASAULIS YRA TOKS Ką jie darė, kad tapo tokiais? Kaip darė? Kiek darė? Mes esame tokie Mūsų pa- rengimą sąlygoja mūsų rengimasis Pasirodo, mes tu- rime ir privalumų ne tik trūkumų Ką daryti? Mūsų rengimasis turi atitikti pasaulio elito parengtumą Darysime kaip jie Darysime geriau nei jie Galime būti pajėgesni negu jie Rengimą ir parengtumą valdysime! Asmeniniai rezultatai Atėnuose Analizuosiu! Darysiu Išvadas! Planuosiu! Susitiksime Pekine! Suklydau? Dar galiu pasitaisyti! Slide25:  SPORTINIO RENGIMO PROCESO (VYKSMO) SUDĖTINĖS DALYS Sporto treniruotė Sporto varžybos Sportininko darbingumo atgavimas (regeneracija) Slide26:  SPORTO TRENIRUOTĖ - Ilgalaikis ir sistemingas Specializuotas ir kryptingas Fizinių, techninių, taktinių, intelektinių gebėjimų ugdymas Fiziniais pratimais SPORTO TRENIRUOTĖ - valdomas pedagoginis vyksmas Slide27:  SPORTO VARŽYBOS – varžymasis dviejų ar daugiau sportininkų, komandų pagal iš anksto paskelbtus nuostatus laikantis varžybų taisyklių Slide28:  SPORTININKO DARBINGUMO ATGAVIMAS pedagoginės biologinės psichinės Slide29:  SPECIFINIAI SPORTININKŲ RENGIMO PRINCIPAI 1.    Sportininko aktyvaus dalyvavimo sportinio rengimo procese principas: Sporto filosofijos koncepcija (socialiniai aspektai, profesija) Įvertinant sportinį perengtumą Nustatant sportininko ypatumus (privalumus ir nepakankamumus) sudarant rengimo koncepciją Sudarant rengimo programas Rengiant dalyvavimo varžybose koncepciją Valdant rengimą Analizuojant rengimą ir dalyvavimą varžybose Slide30:  2. Nenutrūkstamumo principas Organizmo reakcija į fizinius krūvius ir atsigavimo dėsningumai  Superkompensacijos ciklas Slide31:  2. Nenutrūkstamumo principas Organizmo reakcija į fizinius krūvius ir atsigavimo dėsningumai  Superkompensacijos ciklas Krūvis Homeostazė Nuovargis I fazė Kompen sacija II fazė Superkompensacija III fazė Involiucija IV fazė 24 – 48 – 72 val??? 4-8 h Slide32:  Superkompensacijos ciklas Koks krūvis sukelia adaptacijos procesus? – Adaptacija įvyksta tik tada, kai krūvis yra adekvatus organizmo galioms (per mažas krūvis nesukelia adaptacijos procesų – pvz.: intensyvumas, žemesnis nei 30%) Organizmo gebėjimas kompensuoti prarastus energetinius resursus (energetines medžiagas), ne tik sugrįžti į pradinę homeostazės būseną, bet ir viršyti (superkompensacijos fazė) Kokia kompensacijos ir superkompensacijos trukmė? – Kompensacija greičiausia per 4-8 val po krūvio (kartais pasiekia net ir superkompensacijos fazę) – 24 val pakanka atgauti fizines, psichines galias – Po kelių fizinių krūvių kumuliacijos gali reikėtų 48 val – Po max ar supramax krūvių gali reikėti 3 parų – 72 val. Trečios paros pabaiga-ketvirtos paros pradžia Slide33:      Organizmo greitosios ir lėtosios adaptacijos ypatumai 1. Sportinis parengtumas gerėja (adaptacija pozityvi) 2. Sportinis parengtumas gerėja (adaptacija pozityvi). Nauji krūviai taikomi superkompensacijos fazėje Slide34:  3. Sportinis parengtumas gerėja (adaptacija pozityvi). Krūviai taikomi ir superkompensacijos, ir kompensacijos fazėse 4. Sportinis parengtumas blogėja (adaptacija negatyvi). Krūviai taikomi tik kompensacijos fazėje Slide35:  3. Fizinio krūvio didinimo principas Sportinio rengimo principai Didėja metinis krūvis (nuo 200 val iki 1500 val ir >) augant sportuojančiam ir didėjant jo meistriškumui - Didėja pratybų skaičius mikrocikle (nuo 2 iki 20) - Didėja pratybų skaičius per dieną (nuo 1 iki 4) - Didėja specializuotų pratybų skaičius (nuo 20% iki 8% ir >) - Didėja varžybiniai krūviai (10% iki 20% ir >) - Didinamas egzogeninių (išorinio poveikio) veiksnių kiekis Slide36:  4. Visapusiško rengimo principas Sportinio rengimo principai - Ugdyti judamuosius gebėjimus, visas organizmo sistemas - Išvengti ankstyvos siauros specializacijos 5. Bendro ir specialaus rengimo principas Gerėjant meistriškumui ir augant, didėja specialaus rengimo santykis nuo 20% specialaus ir 80% bendro rengimo iki 80% specialaus ir 20% bendro Slide37:  Sportinio rengimo principai 6. Variabilumo (variacijos) principas Kitų sporto šakų taikymas ugdant judamuosius gebėjimus, tobulinant judamuosius gebėjimus - Fizinių krūvių apimties ir intensyvumo kitimas - Pedagoginių krūvių turinio kitimas 7. Specializacijos principas Specifinė adaptacija (ne tik fiziologinė, bet ir psichologinė bei pedagoginė – fizinis, techninis, taktinis, teorinis parengtumas) - Kiekvienos sporto šakos specifika Slide38:  Amžiaus, sportavimo pradžios, specializacijos ir sportinių rezultatų siekimo sąveika (Bompa, 1999) Slide39:  Sportinio rengimo principai 8. Individualumo principas Saviti individualūs įgimti ypatumai (sveikata, fizinis išsivystymas, fizinės ypatybės, motoriniai gebėjimai, psichika, adaptaciniai mechanizmai – reakcija į krūvius ir atsigavimo ypatumai) - Įgimtų ir įgytų savybių derinimas - Biologinė branda - Varžybinė patirtis Individualus, adekvatus sportininko galioms, sportinio rengimo programavimas Slide40:  Sportinio rengimo principai 9. Krūvio banguotumo principas - Mikrocikle 1 2 3 4 5 6 7 - Mezocikle I II III IV V - Makrocikle Parengiamas Varžybų Atsigavimo - Tarp kelių makrociklų 2001 2002 2003 2004 Slide41:  Sportinio rengimo principai 10. Sportinio rengimo cikliškumas - Vyksmų visuma, sudarančių užbaigtą ratą - Mikrociklai - Mezociklai - Makrociklai - Olimpinis ciklas - Pasaulio čempionatų ciklas - Žemynų čempionatų ciklas Slide42:  Sportinio rengimo principai 11. Modeliavimo principas Treniravimo aplinka artima arba identiška varžybinėms sąlygoms - Geografinės, klimato, maitinimo, gyvenimo sąlygos - Treniravimo turinys - Treniravimo režimas Slide43:  Sportinio rengimo principai 12. Sportinių rezultatų siekimas - Visų principų įgyvendinimas suteikia galimybę pasiekti geriausių rezultatų - Varžybų sistemos tobulinimas Slide44:  ATLETINIS RENGIMAS IR PARENGTUMAS FIZINIS RENGIMAS IR PARENGTUMAS BENDRASIS Judamųjų gebėjimų ugdymas ir išugdymo lygis Jėga Greitumas Ištvermė Lankstumas Koordinacija Vikrumas Pusiausvyra SPECIALUSIS Judamųjų gebėjimų ugdymas ir išugdymo lygis, atitinkantis sporto šakos specifinės veiklos pobūdį G– J G–I J–G J–I J–G–I Integralus judamųjų gebėjimų pasireiškimas Slide45:  Jėga (Strength) yra gebėjimas įtempti raumenis ir įveikti pasipriešinimą Kent, M. (1998). The Oxford Dictionary of Sports Science and Medicine. Oxford University Press. Judamųjų gebėjimų (motorinių gebėjimų) apibūdinimas Dintiman, G.B., Ward, R.D., Tellez, T., Sears, B. (1998). Sports Speed. Human Kinetics. GREITUMAS (QUICKNESS) refers to the ability of an athlete to perform specific movement in the shortest possible time (p. viii) Vadinasi: Greitumas yra gebėjimas greitai atlikti judesius Slide46:  Fizinių ypatybių arba judamųjų gebėjimų (motorinių gebėjimų) apibūdinimas IŠTVERMĖ (ENDURANCE) - gebėjimas ilgą laiką išlaikyti specifinį organizmo aktyvumą Kent, M. (1998). The Oxford Dictionary of Sports Science and Medicine. Oxford University Press. Slide47:  LANKSTUMAS Lankstumo apibrėžimas: Lotynų kilmės žodis “flectere” arba “Flexibilis” - reiškia “lenkti – lenktis”. Lankstumas – t.y. fizinė ypatybė – gebėjimas daryti didelės amplitudės judesius (Stonkus, 1996): Lankstumas (FLEXIBILITY, MOBILITY) – gebėjimas atlikti sąnario judesį didžiausia amplitude (gebėjimas atlikti didžiausios amplitudės judesius) (Kent, 1998; Beyer, 1992). Slide48:  KOORDINACIJA Judesių sudėtingumas yra koordinacija (Bompa, 1999) Koordinacija – nervų raumenų funkcijų suderinta veikla (Beyer, 1992 Koordinacija – gebėjimas suderinti atskirų kūno dalių judesius į vieną visumą Jis neigia koordinacijos kaip neapibrėžtą terminą. Koordinacija – tai esą specifinė koordinacija (pvz.: akies ir rankos) (Kent, 1998). Koordinacija (COORDINATION) – gebėjimas derinti organizmo funkcijų ir judesių veiklą Arba: suderinta organizmo funkcijų ir judesių veikla Slide49:  Vikrumas (AGILITY) yra gebėjimas greitai ir tiksliai keisti kūno padėtį ir judėjimo kryptį (Davis, Bull, Roscoe J., Roscoe D., 1997; Johnson, Nelson, 1986) VIKRUMAS Slide50:  PUSIAUSVYRA BALANCE (angl.), GLEICHGEWICHT (vok.)Pusiausvyra – gebėjimas išlaikyti stabilią ir specifinę orientaciją priklausomai nuo aplinkos. Statinė pusiausvyra – gebėjimas išlaikyti nejudamą pozą. Dinaminė pusiausvyra – gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą judant. Pusiausvyra priklauso nuo akių, odos ir raumens receptorių. (Kent, 1998; Beyer, 1998). Pusiausvyra – gebėjimas išlaikyti kūno padėtį Slide51:  Judamųjų gebėjimų sąveika JĖGA GREITUMAS IŠTVERMĖ LANKSTUMAS J-G G-J G-I I-G J-I I-J G-J-I G-I-J J-G-I Slide52:  JUDAMŲJŲ GEBĖJIMŲ PIRAMIDĖ JĖGA IŠTVERMĖ J-G G-J I-G KOORDINACIJA, VIKRUMAS, PUSIAUSVYRA FIZIOLOGINĖS PSICHINĖS GALIOS GREITUMAS G-I J-I I-J LANKSTUMAS Slide53:  VYRAUJANČIŲ JUDAMŲJŲ GEBĖJIMŲ POŽYMIAI JĖGA IŠTVERMĖ KOORDINACIJA, VIKRUMAS, PUSIAUSVYRA FIZIOLOGINĖS PSICHINĖS GALIOS GREITUMAS Slide54:  JĖGA IŠTVERMĖ KOORDINACIJA, VIKRUMAS, PUSIAUSVYRA FIZIOLOGINĖS PSICHINĖS GALIOS GREITUMAS VYRAUJANČIŲ JUDAMŲJŲ GEBĖJIMŲ POŽYMIAI Slide55:  JĖGA IŠTVERMĖ KOORDINACIJA, VIKRUMAS, PUSIAUSVYRA FIZIOLOGINĖS PSICHINĖS GALIOS GREITUMAS VYRAUJANČIŲ JUDAMŲJŲ GEBĖJIMŲ POŽYMIAI Slide56:  DAUGIAMETIS SPORTININKŲ RENGIMAS 1. Preliminaraus rengimo etapas (iki sportavimo pradžios) 2. Pradinio rengimo etapas (5-10) 3. Bazinio rengimo etapas (11-15) 4. Specializuoto rengimo etapas (15-19) 5. Sportinių rezultatų siekimo etapas (20-30) 6 . Sportinių rezultatų išlaikymo etapas (>30) Slide57:  1. Preliminaraus rengimo etapas Slide58:  2. Pradinio rengimo etapas Slide59:  3. Bazinio rengimo etapas Slide60:  4. Specializuoto rengimo etapas Slide61:  5. Sportinių rezultatų siekimo etapas Slide62:  6 . Sportinių rezultatų išlaikymo etapas Slide63:  ATRANKA TIKSLAS: Identifikuoti talentą - t. y. atrasti sportui gabų individą Klausimai: Ar kiekvienas gali pasiekti didelių sportinių rezultatų? Kokią dalį sportininko rengimo galima valdyti? Atsakymai: Tik talentai gali tapti elito sportininkais 80 % sportinius pasiekimus nulemia genetiškai determinuoti gebėjimai ir 20 % galima ugdyti (valdyti) Slide64:  1. Natūrali   ·     kas pasirenka sporto šaką, tas ir siekia rezultatų ·     geresnius rezultatus etapuose pasiekę sportininkai, ir tampa elito sportininkais TALENTŲ ATRANKOS METODAI Slide65:  2. Mokslo pagrindais paremta sportinė atranka   Tokios atrankos požymiai yra:   ·     individo sveikata (ištvermės, dvikovos, šaudymo ir …..) ·     fizinis išsivystymas ·     motoriniai gebėjimai ·     specifiniai gebėjimai, būdingi sporto šakai ·     biologinis amžius ·     psichinės veiklos rodikliai ·     įgimti požymiai (raumeninės skaidulos, anaerobinis ir aerobinis pajėgumas) atsigavimo po krūvių trukmė Slide66:  SPORTINIŲ REZULTATŲ PROGNOZAVIMO PRINCIPAI 1. Esamas lygis Mažiausia tikimybė Vidutinė tikimybė Didžiausia tikimybė 2. Rezultatų augimo tempai 3. Rezultatų didėjimo stabilumas Slide67:  Motorinis amžius   V.Zaciorskis (bern.) nustatė motorinį amžių pagal šuolio į tolį iš vietos rezultatus:   170 - 12m 5 mėn 180 - 13m 4 mėn 190 - 14m 2 mėn 200 - 14m 10 mėn   Ar galima šiais kriterijais naudotis? Slide68:  Lesage, Marcotte (1985) Morfofunkciniai ypatumai: Reikšmingumas   1.    Ūgis, liemens, galūnių ilgis - Labai reikšmingas 2.    Greitųjų ir lėtųjų raumeninių skaidulų santykis - Labai reikšmingas 3.    Raumenų riebalų santykis - Reikšmingas 4.    Anaerobinis darbingumas - Reikšmingas 5.    Aerobinis darbingumas - Reikšmingas 6.    Pečių ir klubų apimtis - Vidutinis   Slide69:  Lesage, Marcotte (1985) Motoriniai gebėjimai 1.    Psichomotorinių reakcijų greitis - Labai reikšmingas 2.    Raumenų ištvermė - Labai reikšmingas 3.    Maksimali statinė jėga - Reikšmingas 4.    Greitumo jėga - Reikšmingas 5.    Lankstumas - Reikšmingas 6.    Maksimali dinaminė jėga - Reikšmingas 7.    Koordinacija - Vidutinis Slide70:  J.Borms,1(999), Models and Problems in Talent Prediction, Proceedings of the 3rd International Scientific Congress on Modern Olympic Sport, Vol. XLIII (Supplement No 1). Akademia Wychovania Fizycznego Jozefa Pilsudskiego w Warszawie. Warszawa. (pp. 19-22). J.Borms, Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium   Testavo 525 mergaičių ir berniukų (6-17 metų amžiaus individų longitudiniai tyrimai - tyrė 16 metų) Nustatė, kad endo ir ektomorfų tipai yra beveik stabilūs, kai tuo tarpu mezomorfai mažiausiai stabilūs – priklauso nuo aplinkos. Teigia, kad somatotipai ir psichologiniai parametrai – sportinio talento kriterijai. Slide71:  KINIJA   Tikslas - rasti sportui gabius vaikus. Kūno kultūra darželiuose. Donšan mieste savaitėje 6 val. skiriamos kūno kultūrai. Pratybų turinys - žaidimai ir protinis ugdymas. Nuo 1 klasės jau vykdomos kūno kultūros pamokos specializuotai sporto šakomis. Slide72:  ATRANKA, JOS ETAPAI, ATRANKOS KRITERIJAI ETAPAI AMŽIUS KRITETRIJAI 1. PRELIMINARI ??????? Noras, sveikata, ūgis, aktyvumas žaidžiant 2. PRADINĖ ??????? Noras, sveikata, ūgis, aktyvumas, taiklumas, technika, fizinis pareng 3. PAGILINTA ??????? Noras, sveikata, ūgis, aktyvumas, taiklumas, technika, fizinis (+ Spec) 4. SPECIALIZUOTA ??????? Sveikata, specifiniai gebėjimai, technika, TA, FD, FR. Ūgis? 5. BAIGIAMOJI ??????? Specifiniai gebėjimai, FD, FR Slide73:  Amžiaus tarpsniai, palankūs ugdyti judamuosius gebėjimus Pastaba: amžiaus tarpsniai – sąlyginiai. Nuomonių ir tyrimų rezultatų įvairovė Gebėjimai 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Vikrumas Koordinacija Greitumas Jėga Galingumas Ištvermė An Glik gal Lankstumas Pusiausvyra Slide74:  SPORTO VARŽYBOS SPORTO VARŽYBOS – dviejų ar daugiau sportininkų, komandų varžymasis pagal iš anksto paskelbtus nuostatus, laikantis oficialių sporto šakos taisyklių VARŽYBŲ RŪŠYS Metodikos principas: Parengiamosios varžybos Pagrindinės varžybos Oficialios Kitos Slide75:  VARŽYBŲ RŪŠYS Pagal pobūdį ir tikslus: Čempionatai – svarbiausios varžybos, rengiamos tarp stipriausių spor- tininkų. Varžybų nugalėtojams suteikiami čempionų vardai. Čempionatai rengiami teritoriniu principu. Žaidynės – speciali varžybų forma, daugiausia vykdoma periodiškai pagal specialų reglamentą Pirmenybės – vienos iš pagrindinių varžybų, gali būti rengiamos pe- riodiškai, žinybiniu ar teritoriniu principu, ar atitinkamo amžiaus sportininkams Taurės –vykdomos pagal specialų reglamentą teritoriniu, žinybiniu, ar atskirų progų principu, siekiant laimėti taurę Slide76:  VARŽYBŲ RŪŠYS Mačai – dviejų sportininkų ar komandų varžymosi serija Atvirosios – kai šalia reglamentu ribojančių dalyvių leidžiama dalyvauti ir kitiems sportininkams, kurių dalyvavimas gali būti reglamentuotas arba nereglamentuotas Atrankos – vykdomos tikslu atrinkti sportininkus dalyvauti aukštesnės pakopos varžyboms Parodomosios – vykdomos tikslu populiarinti sporto šaką Turnyrai, lygos – vykdomos tikslu populiarinti ar skatinti sportininkų meistriškumo tobulinimą pagal tam renginiui būdingą reglamentą Slide77:  VARŽYBŲ VYKDYMO SISTEMOS VARŽYBŲ SISTEMA – nuoseklus ir tikslus rungtyniavimo sąlygų apibūdinimas Varžybų sistemos: Olimpinė vieno minuso Olimpinė dviejų minusų Ratų Mišrioji Atrankos (atkrintamosios – kvalifikacinės) Finalo Slide78:  Olimpinė vieno minuso sistema Pralaimėjęs sportininkas ar komanda iš tolesnių varžybų pasitraukia Pirmojo rato dalyvių nustatymo formulė: K = (A - 2n ) * 2 Kur: K – pirmojo rato dalyvių skaičius; 2n - toks skaičiaus 2 laipsnis, kuriuo pakėlus gaunamas skaičius, artimiausias skaičiui A, bet mažesnis už jį Sudarykite lentelę 7 dalyviams; 13 dalyvių Slide79:  Olimpinė dviejų minusų sistema Sportininkas ar komanda, pralaimėjęs, dar turi teisę dalyvauti dėl kitų vietų Nubrėžkite dviejų minusų lentelę Ratų sistema Sportininkai varžosi kiekvienas su kiekvienu Sudarykite 5 sportininkų varžymosi tvarką Slide80:  Mišri sistema Atskiri varžybų etapai vykdomi skirtingomis sistemomis Atrankos Numatytas specialus reglamentas: (rezultatas, varžybų rangas) Finalo Numatytas specialus reglamentas Slide81:  OLIMPINIO CIKLO VARŽYBŲ SISTEMA Dalyviai 2004 2005 2006 2007 2008 Elitas OŽ OŽ EČ PČ EČ PČ EČ ET ET ET ET ET Jaunimas EP PP EP PP Iki 21 m. Jauniai EP EP 17-18 m Slide82:  LIETUVOS ….. VARŽYBŲ SISTEMA Dalyviai Varžybų rangas Sistema ir Rungtyniavimo principai skaičius Elitas LČ Mišri, lygos, išvykos 36 rungt LT Olimpinė 1-8 Jaunimas Žaidynės Teritorinis kas antri metai 10-12 Jauniai LP Kasmet 10 ir > 17-18 m VSM pirm Kasmet 10 ir > Jaunučiai LP Kasmet 10 ir > 15-16 m VSM pirm Kasmet 10 ir > 14 m VSM pirm Kasmet 10 ir > 13 m VSM pirm Kasmet 10 ir > 12 m VSM pirm Kasmet 10 ir > 11 m VSM pirm Kasmet 10 ir > Slide83:  VIENOS DIENOS (TURO) RUNGTYNIAVIMO PROGRAMA 4 5 1 2 3 Slide84:  ATSIGAVIMAS Atsigavimas - pedagoginis vyksmas siekiant atgauti jėgas Pedagoginės krūvio turinio kaita fizinių krūvių intensyvumo kaita Psichologinės savitaigos treniruotė (autogeninė) hipnozė raumenų reguliacija ideomotorinė treniruotė saviaukla savistaba vaizdiniai tikslų modeliavimas (skaidymas) Slide85:  ATSIGAVIMAS Medicininės biologinės atgavimo priemonės higiena fizioterapija (masažas, ultragarsas, elektrostimuliacija maitinimas farmakologija Slide86:  NUOŠIRDŪS LINKĖJIMAI IKI SUSITIKIMO SPORTO ARENOSE

Related presentations


Other presentations created by Donato

The Rise of Dictators
20. 04. 2008
0 views

The Rise of Dictators

csharp
21. 02. 2008
0 views

csharp

Conference Brochure web
10. 01. 2008
0 views

Conference Brochure web

P17 Biljakovic
11. 01. 2008
0 views

P17 Biljakovic

10 02 ed406a
12. 01. 2008
0 views

10 02 ed406a

Physical descriptions Bible
13. 01. 2008
0 views

Physical descriptions Bible

4 Mining
14. 01. 2008
0 views

4 Mining

Role of Race and Ethnicity
14. 01. 2008
0 views

Role of Race and Ethnicity

main stream school as a deaf
14. 01. 2008
0 views

main stream school as a deaf

InfantWellness
15. 01. 2008
0 views

InfantWellness

434 L18 Marine Pollution 07
15. 01. 2008
0 views

434 L18 Marine Pollution 07

WinRDBI
16. 01. 2008
0 views

WinRDBI

Alexander von Humboldt fertig
17. 01. 2008
0 views

Alexander von Humboldt fertig

Mesa Teen Dating Violence65466
17. 01. 2008
0 views

Mesa Teen Dating Violence65466

water LCHS
17. 01. 2008
0 views

water LCHS

galileo new
17. 01. 2008
0 views

galileo new

Colonies Powerpoint
19. 01. 2008
0 views

Colonies Powerpoint

OSTP Lewis
21. 01. 2008
0 views

OSTP Lewis

pptEarlyBCNewspapers
21. 01. 2008
0 views

pptEarlyBCNewspapers

SumerOL
22. 01. 2008
0 views

SumerOL

Whole Show Welch 2007
23. 01. 2008
0 views

Whole Show Welch 2007

JC NIH INRIA160407ppt
05. 02. 2008
0 views

JC NIH INRIA160407ppt

Wedding Presentation email
05. 02. 2008
0 views

Wedding Presentation email

InfoSec120804 web 2
04. 02. 2008
0 views

InfoSec120804 web 2

The Civil War Era
12. 02. 2008
0 views

The Civil War Era

Psychotherapy
28. 01. 2008
0 views

Psychotherapy

energysecurity
06. 02. 2008
0 views

energysecurity

david35
07. 02. 2008
0 views

david35

Fichner Rathus CH09
11. 02. 2008
0 views

Fichner Rathus CH09

wipo smes ge 07 www 81572
12. 02. 2008
0 views

wipo smes ge 07 www 81572

rpc dae
09. 01. 2008
0 views

rpc dae

Klein
09. 01. 2008
0 views

Klein

Android Idea
25. 02. 2008
0 views

Android Idea

Peds Asthma
28. 02. 2008
0 views

Peds Asthma

Cubism
03. 03. 2008
0 views

Cubism

ppt00022
04. 02. 2008
0 views

ppt00022

George Mucibabici Deloitte
07. 03. 2008
0 views

George Mucibabici Deloitte

African Culture
10. 01. 2008
0 views

African Culture

04 TransmissionMedia
24. 03. 2008
0 views

04 TransmissionMedia

Performance Driven Government
31. 03. 2008
0 views

Performance Driven Government

i20083241155
14. 04. 2008
0 views

i20083241155

Israel Paralympics
16. 04. 2008
0 views

Israel Paralympics

MDiazGELSS2003
17. 01. 2008
0 views

MDiazGELSS2003

H105l
14. 01. 2008
0 views

H105l

f7
07. 02. 2008
0 views

f7

Hood Canal CD Final 25Jan08 1
24. 04. 2008
0 views

Hood Canal CD Final 25Jan08 1

US Fed Indian Policy
11. 03. 2008
0 views

US Fed Indian Policy

Introduccion al Fast Track
06. 05. 2008
0 views

Introduccion al Fast Track

CHINA ROHS SEMI CONWEST redick
07. 05. 2008
0 views

CHINA ROHS SEMI CONWEST redick

obrien
08. 05. 2008
0 views

obrien

GMO EU Bans
08. 05. 2008
0 views

GMO EU Bans

audvotpowpoint
30. 04. 2008
0 views

audvotpowpoint

Abo dar3 hav mots
07. 02. 2008
0 views

Abo dar3 hav mots

vpbusiness 2004
11. 02. 2008
0 views

vpbusiness 2004

Beauty
08. 03. 2008
0 views

Beauty

LA STEM pres5
16. 01. 2008
0 views

LA STEM pres5

Polarhide And Roof Heat Edited
25. 01. 2008
0 views

Polarhide And Roof Heat Edited

Games2
22. 01. 2008
0 views

Games2

tvp urg
17. 01. 2008
0 views

tvp urg

wombwithaview
08. 01. 2008
0 views

wombwithaview

Proposal slides
08. 04. 2008
0 views

Proposal slides

corporate partnership
22. 01. 2008
0 views

corporate partnership

POA June 2006
10. 01. 2008
0 views

POA June 2006

LifeShapes 1
29. 01. 2008
0 views

LifeShapes 1

Clavel
22. 01. 2008
0 views

Clavel