Social media en jongeren, voor leerkrachten en schooldirecteurs.

Information about Social media en jongeren, voor leerkrachten en schooldirecteurs.

Published on March 13, 2016

Author: slk8500

Source: slideshare.net

Content

1. Social Media & Jongeren Stefaan Lammertyn @slk8500 #ALLESMETMATE

2. #ALLESMETMATE(N) Social media & jongeren 2016

3. Even geduld…

4. Programma • 1. Alles met mate(n) • 2. Wereld in verandering • 3. Social Media Landschap: Door het bos de bomen • 4. De Jeugd van tegenwoordig • 5. Ouders van nu • 6. Meester, hij begint weer • 7. En de scholen? • 8. Vriendschappen en vriendschappen • 9. Kansen van de social media • 10. Valkuilen • 11. Mediawijs

5. Alles met mate(n) #socialmedia #01

6. Social Media in Vlaanderen Kortrijkzaan / vader / echtgenoot / zelfstandig ondernemer / humor / Pixular / TYPO3 / Social Media Coaching / Infobesitas / SM voor dummies / Kennis & kennissen / SM4KMO

7. #ALLESMETMATE

8. 15

9. Een wereld in verandering #moderntimes #02

10. 18

11. WE ZIJN HALFWEG 19

12. We zitten niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk! 20

13. @hinssen

14. 27

15. Photo by TheAlieness GiselaGiardino²³ - http://flic.kr/p/5Rz9G

16. 38

17. @hinssen

18. @ilsewolf

19. WhatsApp

20. Door het bos de bomen #socialmedialandschap #03

21. Sociale media landschap

22. Door het bos de bomen 1. Blogs 2. Microblogs:Twitter -Yammer - Link -… 3. Sociale Netwerken: LinkedIn - Facebook - Google+- ... 4. Media Sharing: Youtube - Slideshare - Spotify - Pinterest - Instagram - Snapchat - Whatsapp 5. Location Based apps: Foursquare - Swarm SocialMedia Landschap

23. Blogs

24. 52

25. Twitter

26. Twitter • Microblog • SMS van het internet • Tweets = Berichten < 140 tekens • Constante berichtenstroom • Volgen & gevolgd worden 55

27. Jargon • Bericht(en) = Tweet(s) • 140 karakters • Users: @username vb. @slk8500 @KathOndVla • Following = mensen die jij volgt (Volgend) • Followers = mensen die jou volgen (Volgers) • ReTweet = Tweet doorsturen (RT) 56

28. 57

29. Jargon • # HASHTAGS = Metadata 
 #Kortrijk #PanoramaTV #mediawijsheid • @Replies: publiek antwoord • DM: Direct Message - privaat • Lists: categorie van interessante Twitteraars 58

30. 59

31. 61

32. 64

33. 65

34. https://twitter.com/slk8500/lists/mediawijs-onderwijs #volgtips

35. https://www.facebook.com/JufSanneNL Facebook

36. http://www.meneervanempel.nl YouTube

37. 69 Pinterest

38. 70

39. 71 Instagram

40. 72

41. Whatsapp

42. 75http://www.trendmatcher.nl/2015/03/whatsapp-interview-met-ashwin-brouwer.htmlAshwin Brouwer

43. Snapchat

44. https://prezi.com/bocvbhch1pag/snapchat-in-de-klas/

45. De jeugd van tegenwoordig #alwaysconnected #04

46. #02 > Sociale media: Definitie &Vaststellingen

47. 83

48. CODERDOJO

49. 87

50. Photo by The Next Web - http://flic.kr/p/8g2yDN De tijd van toen... #02 > Sociale media: Definitie &Vaststellingen

51. Ouders van Nu #moderntimes #05

52. #02 >Vaststellingen

53. KIDULTS • Mama & Papa willen jong blijven • Moeders & dochters • Samen uitgaan: met papa naar Rock Werchter • Alleen met SM blijven we vaak achter… • Geen connectie…

54. Photo by pol ubeda - http://flic.kr/p/bA4SQX Mijn kind zit niet op Facebook

55. Ik ken er niets van

56. Photo by @superamit - http://flic.kr/p/2AcAfi Is een taak van de school

57. Photo by Chris Clayson - http://flic.kr/p/Mds3j Controle...

58. Meester, hij begint (weer) #leerkrachten #06

59. Aanvullend & Bijkomend 104

60. 105 #04 > Facebook#04 > Facebook

61. Social Media in Vlaanderen #CHURCHIE Social Media in Vlaanderen 107

62. https://instagram.com/meneervanempel/

63. https://www.facebook.com/pages/create

64. 112

65. Een goede leraar is iemand 
 die dingen uit je haalt 
 i.p.v. 
 je ermee volstopt Neal Donald Walsh

66. Leerkracht = makelaar in kennis(sen) #uitdaging

67. Kritische geest Nathan Sawaya

68. http://allthingslearning.wordpress.com/2012/08/13/10-quotes-some-great-teachers-live-by/

69. De schoolstrijd: old school of new school? #moderntimes #07

70. 118

71. 121

72. 123

73. Over vriendschappen #vindenwijleuk #08

74. Een keer trek je de conclusie #hetgoededoel

75. De ene vriendschap is de andere niet “vrienden”

76. Waarom? • communiceren om te overleven • om een gemeenschap te vormen • om informatie te delen • om te weten wat anderen van ons vinden

77. We leren het meest van ‘verre’ vrienden

78. Kansen van de social media #LeerKracht #09

79. Kennis is exponentieel aan het toenemen, maar hersencapaciteit & aantal uren niet. 
 Internet en ICT helpen ons om de collectieve output te managen, te doorzoeken en terug te vinden. In plaats van ons dom te maken, zorgen deze technologieën, van Twitter tot E-books, er net voor dat we slim kunnen blijven. Steven Pincker - NYT - 11.03.2010 (Boek: De jeugd is tegenwoordig)

80. Kennis = f(Informatie * Ervaringen * Vaardigheden * Attitude) Prof. Mathieu Weggeman (TU Delft)

81. Social media haalt de wereld in de klas en zet de klas in de wereld Tessa van Zadelhoff

82. http://www.google.com/get/cardboard/

83. Photo by clappstar - http://flic.kr/p/9KFSz6 Ontmoeten & verbinden

84. Photo by NASA Goddard Space Flight Center - http://flic.kr/p/9WnKHR Vragen stellen & antwoorden geven

85. ...
 Bij ons was het deze week anders. 
 Ons huis is de verzamelplaats geworden van Mattias' vrienden. Hier is verteld geweest, gezongen, gejankt en gelachen. Die jongens en meisjes hebben ons in hun armen genomen, zo warm. Met hun emoties bloot, ja. Dan kwam dat ene oproepje van één van hen, vrijdagochtend. Op Facebook. En 's avonds stond er in het park bij ons over de deur zo'n overweldigende massa volk. Jong volk, allemaal samengekomen om een kaarsje te branden bij een foto van onze zoon. Welnu, Brecht, als dat de Facebookgeneratie is, dan mogen ze die Zuckerkerel van mij een standbeeld geven. Bestaat er een Nobelprijs voor samenhorigheid? Guillaume Verbinden

86. Valkuilen #diezijnerook #10

87. Non-verbale

88. #05 > In de praktijk Pesten

89. We pesten niet!

90. Pesten • Bespreekbaar maken • Openheid • Leerkracht & directie bij betrekken • Bewijzen verzamelen - schermafdrukken • Studentenflik - preventie adviseurs #04 >Valkuilen

91. 152

92. #04 >Valkuilen www.weerbaar.info

93. 154 #04 >Valkuilen

94. ”Waarheden”

95. 157

96. Schermtijd

97. Alles met mate

98. Alles met mate(n)

99. Multitasken #focus

100. 165

101. Reputatie #oei

102. 168

103. Privacy #watgeefikprijs

104. https://onderwijs.ikbeslis.be https://onderwijs.ikbeslis.be

105. Over mediawijsheid #denieuwegeletterdheid #11

106. Ben jij een beetje mediawijs?

107. http://youtu.be/xP3H24z6a2E

108. Tips voor thuis: mediawijsheid #05 > In de praktijk

109. Photo by josullivan.59 - http://flic.kr/p/oomhB Denk aan jouw grootmoeder

110. Verbieden?

111. 179 Betrokkenheid!

112. 180 Probeer het uit

113. 181 Mediawijs!

114. 182

115. Zorg dat Facebookinstellingen juist staan!

116. https://www.facebook.com/about/basics/

117. Geef vertrouwen

118. Iedereen wil gelijk halen

119. Zorg voor een veilig paswoord!

120. Paszinnen Mijnkamerruimikaltijdop2016

121. 196 Ze moeten vooral leren wat ze moeten doen, 
 als ze niet weten wat 
 ze moeten doen. Jean Piaget #quote

122. http://xyofeinstein.wordpress.com/

123. Uitg. Scriptum ISBN 9789055948772

124. http://www.mijnkindonline.nl/1700/nieuw-boek-sociale-media- basisschool.htm

125. http://socialmediawijs.nl/

126. #06 > Inspiratie http://www.apestaartjaren.be https://www.apestaartjaren.be

127. WhAtShApPyWhatsapp is een chatprogramma waarmee bijna alle kinderen via een smarphone met hun vrienden en familie kletsen. Het vervangt het sms. Sms’en kost geld, Whatsapp is gratis. Met de kinderen maakt u afspraken over wat wel en niet zou moeten mogen op Whatsapp. Het resultaat: iedereen Whatshappy! Onderwerp – Communiceren Doel – gezamenlijk tot afspraken komen over chatten via Whatsapp, maar in wezen kan het gaan over alle vormen van chatten via internet. Doelgroep – bovenbouw basis- school, eerste en tweede klas VO Korte beschrijving – Whatsapp is een chatprogramma waarmee bijna alle kinderen via een smarphone met hun vrienden en familie kletsen. Het vervangt het sms. Sms’en kost geld, Whatsapp is gratis. Met de kinderen maakt u afspraken over wat wel en niet zou moeten mogen op Whatsapp. Het resultaat: iedereen Whatshappy! 1 Start individueel Geef de leerlingen de opdracht om vijf afspraken op te schrijven over wat je wel en niet moet doen als je wilt Whatsappen. Vertel ze dat het daarbij niet gaat om technische of praktische zaken maar om ‘fatsoensregels’ of ‘etiquette’. Belangrijk is dat ze tijdens deze stap voor zichzelf werken en niet met elkaar overleggen. 2 Daarna in groepjes De klas wordt in groepjes van vier verdeeld. Elke groep krijgt twee grote vellen, papier en een stift. Op het ene vel schrijven ze What’s Niet, op het andere vel What’s Wel. Elk groepje moet nu uit de afspraken die zij hebben opgeschreven komen tot drie gezamenlijke afspraken per vel: wat doe je wel, wat doe je niet? Vier of vijf mag na- tuurlijk ook. Laat ze eerst overleggen en daarna pas opschrijven. Zorg dat ze zo groot schrijven dat het leesbaar is als het op het bord hangt. 3 Hang de afspraken op in de klas Hang alle vellen van de groepjes op het bord en kom door mid- del van discussie met de klas tot drie afspraken per vel die de leerlingen het allerbelangrijkst vinden. U kunt de kinderen ook vragen De opdracht :-~)

128. geld, Whatsapp is gratis. Met de kinderen maakt u afspraken over wat wel en niet zou moeten mogen op Whatsapp. Het resultaat: iedereen Whatshappy! Duur – twee lesuren, maar het zou ook in een lesuur kunnen. Werkvorm - De leerlingen gaat eerst individueel afspraken over chat- gebruik op papier zetten. Benodigd materiaal – Pennen, stif- ten, grote vellen papier. Gemaakt door – door Mijn Kind Online en stichting Kennisnet, geïnspireerd op een oudere les over MSN-fatsoen van Melanchton De Kring in Bleiswijk (zie www.i-respect.nl, een website van Mijn Kind Online) dat ze zo groot schrijven dat het leesbaar is als het op het bord hangt. 3 Hang de afspraken op in de klas Hang alle vellen van de groepjes op het bord en kom door mid- del van discussie met de klas tot drie afspraken per vel die de leerlingen het allerbelangrijkst vinden. U kunt de kinderen ook vragen om een streepje te zetten achter de drie afspraken op elk vel die zij belangrijkst vinden. Sturen mag, soms helpt het kinderen door goede vragen te stellen afspraken concreter te maken. Als ze zeggen: heb leuke gesprekken met elkaar, wat bedoelen ze daar dan mee – dat je veel grapjes moet maken? Maar laat zoveel mogelijk uit de leerlingen zelf komen. Het zijn hun afspraken, geen afspraken die van bovenaf worden opgelegd. 4 Zet de gezamenlijke afspraken op een poster Maak met de klas een mooie poster met de afspraken en beves- tig die op het prikbord of aan de muur. U kunt ook een van de twee posters gebruiken die we aan deze les hebben toegevoegd. 5 Didactische suggestie Gebruik consequent het woord ‘afspraken’ of ‘etiquette’. Ze hebben de afspraken immers zelf gemaakt en dan zijn het geen regels. Informeer zo nu en dan of ze zich nog aan de door henzelf gemaakte afspraken houden * snik * :-~)[email protected] Grnnk

129. 206

130. Social Media in Vlaanderen

131. #ALLESMETMATE

132. Stefaan Lammertyn Presentatie & boek online op www.allesmetmate.be Twitter: @slk8500 #allesmetmate #pixular

#socialmedia presentations

Www.impactcommunication.co.uk
28. 08. 2019
0 views

Www.impactcommunication.co.uk

Related presentations


Other presentations created by slk8500

Social Media in Vlaanderen
23. 09. 2014
0 views

Social Media in Vlaanderen

Digitaal is de nieuwe moedertaal
20. 04. 2017
0 views

Digitaal is de nieuwe moedertaal

#Help - MIjn kind leeft online
30. 09. 2017
0 views

#Help - MIjn kind leeft online