sunuuuu

Information about sunuuuu

Published on August 11, 2014

Author: yasindilekoglu

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: Öğrenme , tekrar ve yaşantılar yoluyla davranışlarda meydana gelen kalıcı-izli değişimlerdir Davranışlar öğrenilmiş ve öğrenilmemiş olarak ikiye ayrılır. : Davranışlar öğrenilmiş ve öğrenilmemiş olarak ikiye ayrılır. Öğrenilmiş davranışlar tekrar ve yaşantı sonucu Kalıcı-izli olmalı Davranışta değişim olmalı Öğrenilmemiş davranışlar 3’e ayrılır; Doğuştan gelen : refleks ve içgüdü Geçici davranışlar: alkolun etkisiyle ortaya çıkan davranış. Büyüme ve olgunlaşmayla ortaya çıkan davranışlar: insanın büyüyüp gelişmesinde ortaya çıkan fiziksel zihinsel gelişmeler. Bebeklerde boyun uzaması gibi. PowerPoint Presentation: ÖĞRENME KOŞULLANMA YOLUYLA ÖĞRENME BİLİŞSEL ÖĞRENME KLASİK KOŞULLANMA KAVRAYARAK ÖĞRENME GİZİL ÖĞRENME MODEL ALARAK ÖĞRENME EDİMSEL KOŞULLANMA KLASİK KOŞULLANMA (İvan Pavlov): KLASİK KOŞULLANMA (İvan Pavlov) Organizmanın tekrarlar sonucu, doğal bir uyarıcıya gösterdiği tepkiyi, yapay bir uyarıcıyla göstermeyi öğrenmesine koşullanma yoluyla öğrenme denir. Klasik koşullanma Rus bilim adamı Ivan Petrovic Pavlov’un yaptığı çalışmalar sonucu ortaya koyduğu bir öğrenme kuramıdır. Pavlov yaptığı çalışmada köpeklerin eti gördüğü zaman ne kadar salya salgıladığını ortaya koymak için bir deney düzeneği hazırlamış ve köpeğin hareket etmesini engelleyen bir laboratuvar ortamı organize etmiştir KOŞULLANMA TERİMLERİ: KOŞULLANMA TERİMLERİ Koşulsuz Davranış: Koşullanmadan önceki herhangi bir tepkisel davranışa denir. Koşulsuz uyarıcı : organizmanın doğuştan otomatik olarak tepki gösterdiği uyarıcılardır. örn elektrik şoku, güzel yemek kokusu Koşullu uyarıcı : organizmanın yasantı geçirdikten sonra tepki vermiş olduğu uyarıcılardır. örn: yılan görünce korkma, bir kişinin telefon sesini duyunca içinin cız etmesi Koşulsuz tepki: organizmanın koşulsuz uyarıcıya göstermiş olduğu doğal tepkilerdir. örn: elektrik şoku karşısında irkilme, ani ve siddetli bir gürültüde yerinden sıçrama Koşullu tepki: organizmanın koşullu uyarıcıya göstermiş olduğu tepki. örn: yılan görünce korkmak ,bir kişinin telefon sesini duyunca içinin cız etmesi PowerPoint Presentation: PAVLOV’UN DENEYİ PowerPoint Presentation: 1 UYARICI VE TEPKİNİN SEÇİLMESİ NÖTR UYARICI Görülerek duyularak ya da kokusu alınarak duygusal bir tepkiye yol açabilen ancak test edilen refleksi meydana getirmeyen bir uyarıcıdır. (ZİL) KOŞULSUZ UYARICI Türük salgılaması gibi bir refleksi tetikleyen uyarıcı. (ET) KOŞULSUZ TEPKİ Koşulsuz uyarıcı tarafından meydana getirilen, öğrenilmemiş, içgüdüsel, istemsiz bir fizyolojik refleks. (SALYA) PowerPoint Presentation: 2 KLASİK KOŞULLANMAYI OLUŞTURMAK Nötr olan zil sesiyle koşulsuz uyarıcı olan etin eşleştirilme safhasıdır. Ses başladıktan birkaç saniye sonra tükürük salgılamasını meydana getirecek olan et verilir. Böylece tükürük salgılaması başlar. 3 KOŞULLANMAYI TEST ETMEK Köpek sadece zil sesini duyduğunda tükürük salgılamaya başlıyorsa önceden nötr uyarıcı Olan zil sesi koşullu uyarıcı haline gelmiştir. Bu duruma da koşullu tepki denir. PowerPoint Presentation: Tahmin Bu deneyde köpeğin öğrendiği şey, zil sesinin büyük ihtimalle yiyecek geleceğini bildirmesidir. Klasik koşullanma, hayvanların ve insanların ne olacağını önceden kestirmesine yardımcı olur ve bu şekilde hatta kalmalarına yarayabilecek bilgiler sağlar Koşullanmadan önce Koşullanma sırasında Koşullanmadan sonra Klasik Koşullanma İlkeleri: Klasik Koşullanma İlkeleri Genelleme :   Bir uyarıcıya benzeyen diğer uyarıcılara da aynı tepkinin verilmesidir . Örn: Köpekten korkan bir çocuğun diğer bütün tüylü hayvanlardan da korkması uyarıcı genellemesine örnektir. Pavlov deneyinde zil sesine salya tepkisi alındıktan sonra sesin düzeyini değiştirmiş ve sürekli olarak etten önce verdiği zil sesini değiştirmiş farklı zil seslerinde de köpeğin salya salgıladığını gözlemiştir. Ayırt Etme: Genellemenin tam tersidir. Bir tepkinin tek bir nesne ya da durum karşısında sergilenmesi ve bunun dışındaki hiçbir nesne ya da duruma karşı sergilenmemesidir. Örn: Anaokulunda azar işittiği için oyuncakları toplayan Emre’nin eve geldiğinde oyuncakları toplamaması. PowerPoint Presentation: Sönme :  Koşulsuz uyarıcının ortamdan çekilmesi durumunda davranışın bırakılmasıdır. Örn: Zil sesinden sonra et verilmemesi durumunda bir süre sonra köpek salya salgılamaz. Sönme gerçekleşir. Kendiliğinden Geri Gelme :   Sönmüş bir tepkinin sonra tekrardan ortaya çıkmasıdır. Yani koşulsuz uyarıcı verilmeden davranışın gerçekleştirilmesidir. Örn: Zil sesine salya tepkisi vermeyi bırakan köpek uzun bir süre sonra zil sesine salya tepkisi verirse kendiliğinden geri gelme gerçekleşir. Ayı oynatıcıların ayıları tef sesiyle nasıl oynattığını biliyor musunuz?: Ayı oynatıcıların ayıları tef sesiyle nasıl oynattığını biliyor musunuz? PowerPoint Presentation: Ayı oynatıcısı tef çaldığında ses başlangıçta ayı için herhangi bir şey ifade etmez tef sesi ayı için nötr uyarıcıdır. Ayı bir sac üzerine çıkarılıp altı açıldığında ayakları yanmaya başlayacaktır. Bu da ayı için koşulsuz yani doğal bir uyarıcıdır. Bu uyarıcı karşısında ayı ayaklarını kaldırma eğilimi gösterecektir. Bu gösterilen tepki koşulsuzdur. PowerPoint Presentation: metot şöyledir; tef çalan kişi (terbiyeci) ayıyı eğitmek için bir kafese kapatır. altı metal bir plaka ile kaplı kafesin tabanında ateş yakar ve ayının karşına geçip tefini çalmaya başlar. kafesin altındaki plaka ısındıkça ayının ayağı yanar ve ayı acıyı hafifletmek için zıplama başlar. terbiyeci bu arada tefini aralıksız olarak çalmayı sürdürür. ayı da artık acıya dayanamaz hale gelir ve bağırarak zıplamayı sürdürür. bu olay günlerce, bazen de aylarca sürdürülür. ta ki, ayı tef sesini duyduğunda, ateş yanmasa bile zıplamaya başlayana kadar. sonra, sonrası malum. ayı ve terbiyecisi sokaklarda dolaşmaya başlarlar. insanlar, tefin sesi ile zıplayan ayıyı görünce ayının müziğin etkisi ile sevinerek dans ettiğini zanneder. oysa ayı her tef sesinde günlerce süren işkenceyi yeniden yaşayacağını zannederek, kendini acıdan kurtarmaya çalışmaktadır. en sonunda gösteri biter , izleyiciler paraları verir ve bir daha ki tef sesine kadar ayı acılarını erterler. KLASİK KOŞULLANMA ÖRNEĞİ: KLASİK KOŞULLANMA ÖRNEĞİ Fobi, herhangi bir şeyden duyulan yoğun ve mantık dışı korkudur.  Fobiler genellikle klasik koşullanma sonucu oluşur. : Fobi, herhangi bir şeyden duyulan yoğun ve mantık dışı korkudur.  Fobiler genellikle klasik koşullanma sonucu oluşur. 17 Ağustos depremini yaşamış bir genç her gece saat üç  sularında uyanır. Deprem olacağı korkusuyla kaygı düzeyi  yükselir ve tekrar uykuya dalmakta zorlanır. : 17 Ağustos depremini yaşamış bir genç her gece saat üç  sularında uyanır. Deprem olacağı korkusuyla kaygı düzeyi  yükselir ve tekrar uykuya dalmakta zorlanır.  Köpek görünce korkma:  Köpek görünce korkma Kapı Zili, Teneffüs Zili, Trafik işaretleri karşısında gösterdiğimiz davranışlarda klasik koşullanma sonucu öğrendiğimiz davranışlardır. : Kapı Zili, Teneffüs Zili, Trafik işaretleri karşısında gösterdiğimiz davranışlarda klasik koşullanma sonucu öğrendiğimiz davranışlardır. PowerPoint Presentation: Anne bebeğini dışarı çıkaracağı zaman onu bebek arabasına bindirmektedir. Bir süre sonra bebek çocuk arabasına her oturduğunda dışarı çıkılacakmış gibi sevinç göstermektedir. Çocuk arabası önce NÖTR uyarıcıdır daha sonra koşullu uyarıcı haline gelmiştir. Edimsel Koşullanma Nedir?: Edimsel Koşullanma Nedir? Organizmanın istemli olarak ortaya koydugu Davranısların (kola basma) kendi yol açtıgı sonuçların etkisiyle (yiyecek elde etme) ortaya çıkma sıklığının artmasını (kola daha çok basma) açıklar. EDİMSEL KOŞULLANMA ÖZELLİKLERİ: EDİMSEL KOŞULLANMA ÖZELLİKLERİ Organizma aktiftir. Pekiştireç, davranıştan sonra verilir. Psikomotor davranışlar öğrenilir. Edimsel Koşullanma Süreci: Edimsel Koşullanma Süreci Davranış Pekiştirme Ceza Davranış tekrarlanır Davranış tekrarlanmamaya çalışılır. PowerPoint Presentation: “Skinner Kutusu” Deneyi Deneyde, aç bırakılan bir fare, düzeneği önceden hazırlanmış deney kutusuna bırakılır. Deney kutusunda, istenildiğinde yakılabilen ışık, dokunulduğunda kutuya peynir düşüren bir manivela ve ayrıca kutunun tabanında elektrik şoku düzeneği vardır. Fare kutunun içinde dolaşırken “tesadüfen” manivelaya dokunur ve bunun üzerine kutuya bir parça peynir düşer. Birkaç benzer davranıştan sonra farenin kafes içindeki dolaşma alanı daha çok manivelanın olduğu bölgede yoğunlaşır. Daha sonra fare manivela ile peynir arasında bağlantıyı kurarak, istediği zaman peynire ulaşmayı öğrenir. EDİMSEL KOŞULLANMADA TEMEL KAVRAMLAR: EDİMSEL KOŞULLANMADA TEMEL KAVRAMLAR SÖNME Bir süre pekiştirilmeyen davranışın giderek azalması ve sönmesidir. KENDİLİĞİNDEN GERİ GELME Sönme gerçekleştikten bir süre sonra, pekiştireç verilmediği halde, benzer davranışın tekrar ortaya çıkmasıdır. UYARICI GENELLEMESİ Organizmanın bir uyarıcıya gösterdiği tepkiyi, benzer uyarıcılara da göstermesine genelleme denir. PowerPoint Presentation: UYARICI KONTROLÜ ( AYIRDEDİCİ UYARAN TEPKİSİ ) Pekiştirecin sadece belli uyarıcı ile birlikte verildiğinde, organizmanın bu uyarıcıyı diğer uyarıcılardan ayırt etmesine denir. DAVRANIŞI BİÇİMLENDİRME Pekiştirmeye en yakın davranıştan başlayarak, istenilen davranışa ulaşılıncaya kadar kademeli olarak her davranışın pekiştirilmesidir. ZİNCİRLEME Her tamamlanan tepki bir sonraki tepki için “ayırdedici uyarıcı” rolü üstlenerek etkinlik tamamlanıncaya kadar geçen bu sürece zincirleme denira PEKİŞTİREÇLER: PEKİŞTİREÇLER Pekiştireç: Ortaya çıkan bir davranışın sürekliliğini, ortama sunulması ya da ortamdan çekilmesiyle sağlayan ve organizmayı olumlu yönde etkileyen uyarıcılara pekiştireç denir. Pekiştirme: Ortaya çıkan bir davranışın sürekliliğini sağlamak amacıyla davranışın ödüllendirilmesi ya da olumsuz uyarıcının ortamdan çekilmesi işlemine pekiştirme denir. PowerPoint Presentation: OLUMLU PEKİŞTİREÇLER Hoşa giden bir uyarıcının ortama konulmasıyla belli bir davranışın yapılma olasılığını artıran uyarıcılara olumlu pekiştireç denir. OLUMSUZ PEKİŞTİREÇLER Hoşa gitmeyen uyarıcıların ortamdan çıkarılması sonucunda, belli bir davranışın yapılma olasılığını artıran uyarıcılardır. Olumsuz pekiştireçler, organizmaya rahatsızlık veren uyarıcılardır. Ortamdan çıkarılmaları organizmayı rahatlatır. Olumsuz pekiştireç adının çağrıştırdığı gibi olumsuz (ceza ile ilgili) değildir. PowerPoint Presentation: CEZA Organizmanın istemediği, olumsuz bir durum ortaya çıkartan uyaranlara ceza denir. Edimsel koşullanmada, “olumsuz pekiştirecin ortama konulması” ya da “olumlu pekiştirecin ortamdan çıkartılması;” her iki durum da organizma için ceza niteliği taşımaktadır. Her iki durumda da davranışın yapılma sıklığı azalır ya da söner .

Related presentations