Tiet 10 OBH Tuoi Hong TDN TDN so 3 NL Giong song song giong la thu hoa

Information about Tiet 10 OBH Tuoi Hong TDN TDN so 3 NL Giong song song giong la thu hoa

Published on November 6, 2015

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

Content

Slide1: Âm nhạc 8 Tiết 10: Tiết 10 Ôn tập bài hát: Tu ổi hồng Nh ạc lí: Giọng song song giọng La thứ hoà thanh Tập đọc nhạc : TĐN SỐ 3 H ãy hót chú chim nhỏ hay hót Slide3: I . Ôn tập bài hát: Tuổi hồng Tiết 10 + Trỏi đất này là của chỳng em. + Màu mực tớm + Xỉa cỏ mố + Vàm cỏ đụng NS. Trương Quang Lục Slide4: I . Ôn tập bài hát: Tuổi hồng Tiết 10 Slide5: I . Ôn tập bài hát: Tuổi hồng Tiết 10 Slide6: I . Ôn tập bài hát: Tuổi hồng Tiết 10 - Hoá biểu : - Cấu trúc : Có 2 dấu thăng (Fa-Do), chủ âm là Re. Bài hát được viết ở giọng Re trưởng hai đoạn a – b tái hiện. - Kết thúc bài ở nốt Re Slide7: I . Ôn tập bài hát: Tuổi hồng Tiết 10 Luyện thanh Slide8: I . Ôn tập bài hát: Tuổi hồng Tiết 10 Slide9: I . Ôn tập bài hát: Tuổi hồng Tiết 10 Slide10: Tiết 10 - Để xỏc định giọng điệu của một bản nhạc cần dựa vào những yếu tố nào? D ựa vào hoá biểu và nốt kết thúc bài. - Hoỏ biểu là gỡ? L à những dấu thăng, hoặc dấu giáng nằm ở đầu khuông nhạc. Slide11: II. Nhạc lí: Giọng song song - Giọng La thứ hoà thanh Tiết 10 1. Thế nào là hai giọng song song? L à một giọng trưởng và một giọng thứ cùng chung hoá biểu. Giọng Đô trưởng song song với giọng nào ? Giọng Đô trưởng song song với giọng La thứ Ví dụ: Slide12: - Tương tự giọng Pha trưởng và giọng Rê thứ là hai giọng song song. Ví dụ: Slide13: 2. Thế nào là Giọng La thứ hoà thanh? Tiết 10 - Giọng La thứ tự nhiờn: - Giọng La thứ hoà thanh: * Giọng la thứ hoà thanh là một giọng thứ có âm bậc 7 thăng lên nữa cung. VII VII Slide14: III. Tập đọc nhạc: TĐN số 3 Tiết 10 - Tỡm hiểu bài: + Tr ường độ: La-Si-Do-Re-Mi-Sol -(La)  Trích bài: Hãy hót, chú chim nhỏ hay hót. + Cao độ: + Nhịp: 3/4 Đơn, đen, đen chấm dôi, trắng, đơn chấm dôi kép. La thứ hoà thanh. + Bài viết ở giọng: Slide15: III. Tập đọc nhạc: Tiết 10 Slide16: III. Tập đọc nhạc: Tiết 10 Slide17:  CỦNG CỐ, DẶN DÒ: - Soạn bài: Tiết 11: Ôn bài hát, ôn TĐN số 3, Âm nhạc thường thức. SGK trang 24,25. - Hệ thống hoá kiến thức toàn bài. - Về nhà học thuộc nội dung 2: Nhạc lí: + Giọng song song và giọng La thứ hoà thanh. + Đọc và ráp lời ca hoàn chỉnh bài TĐN số 3. Slide18: Âm nhạc 8

Related presentations


Other presentations created by dangbach2000

bai 11 tep va quan ly tep
04. 11. 2013
0 views

bai 11 tep va quan ly tep

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh
04. 11. 2013
0 views

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh

bai 3 Cau truc chuong trinh
01. 05. 2014
0 views

bai 3 Cau truc chuong trinh

Bai 3 Bai tap chuong I
01. 05. 2014
0 views

Bai 3 Bai tap chuong I

On tap hoc ki 2 tin 11
01. 05. 2014
0 views

On tap hoc ki 2 tin 11

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII

Bai tap  thuc hanh 4 tin 11 HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai tap thuc hanh 4 tin 11 HKII

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh
01. 05. 2014
0 views

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau
06. 05. 2014
0 views

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2
31. 03. 2015
0 views

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2

Ngữ văn 6, bài 4
15. 05. 2015
0 views

Ngữ văn 6, bài 4

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ
20. 05. 2015
0 views

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc
21. 05. 2015
0 views

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1
04. 06. 2015
0 views

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1

lop 1 tap hat tim ban than
17. 08. 2015
0 views

lop 1 tap hat tim ban than

Moi ban vui mua ca
17. 08. 2015
0 views

Moi ban vui mua ca

tap bai hat hoa binh cho be
17. 08. 2015
0 views

tap bai hat hoa binh cho be

Âm nhạc 1 bài 9: Quả
17. 08. 2015
0 views

Âm nhạc 1 bài 9: Quả

Bài 8: Tập tầm vông
17. 08. 2015
0 views

Bài 8: Tập tầm vông

Bai 12 Duong va chan
17. 08. 2015
0 views

Bai 12 Duong va chan

on tap bai hat nang som
17. 08. 2015
0 views

on tap bai hat nang som

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay
17. 08. 2015
0 views

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay

Bài 2 lop 2   hoc hat Xoe hoa
17. 08. 2015
0 views

Bài 2 lop 2 hoc hat Xoe hoa

Bai 6 Chien si ti hon
23. 08. 2015
0 views

Bai 6 Chien si ti hon

BAU TROI XANH
17. 08. 2015
0 views

BAU TROI XANH

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang
20. 10. 2015
0 views

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em
20. 10. 2015
0 views

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em

Hoc hat Bai Con chim non
20. 10. 2015
0 views

Hoc hat Bai Con chim non

Âm  nhạc lớp 3: Gà  gáy
20. 10. 2015
0 views

Âm nhạc lớp 3: Gà gáy

Bai 1 Quoc ca Viet Nam
20. 10. 2015
0 views

Bai 1 Quoc ca Viet Nam

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som
20. 10. 2015
0 views

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som

Cay da Bac Ho
28. 10. 2015
0 views

Cay da Bac Ho

Tiet 17 Meo di cau ca
28. 10. 2015
0 views

Tiet 17 Meo di cau ca

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7
29. 10. 2015
0 views

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7

Hoc hat Chim sao
29. 10. 2015
0 views

Hoc hat Chim sao

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4
29. 10. 2015
0 views

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4

bai 12 hoc hat bai Co la
29. 10. 2015
0 views

bai 12 hoc hat bai Co la

Cuoi HKII am nhac lop 4
29. 10. 2015
0 views

Cuoi HKII am nhac lop 4

am nhac 4 tuuan 31
29. 10. 2015
0 views

am nhac 4 tuuan 31

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON
30. 10. 2015
0 views

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON

lop 6 Tiet 3
30. 10. 2015
0 views

lop 6 Tiet 3

Tiet 12 Khuc hat chim son ca
01. 11. 2015
0 views

Tiet 12 Khuc hat chim son ca

Mẹ đi vắng
01. 11. 2015
0 views

Mẹ đi vắng

Chim chich bonglop2
01. 11. 2015
0 views

Chim chich bonglop2

nhac 8 on tap
01. 11. 2015
0 views

nhac 8 on tap

Tiet 5 On tap Li dia banh bo
01. 11. 2015
0 views

Tiet 5 On tap Li dia banh bo

Lý dĩa bánh bò
01. 11. 2015
0 views

Lý dĩa bánh bò

0 Am Nhac 5 TIET 1
01. 11. 2015
0 views

0 Am Nhac 5 TIET 1

Tiet 9 HBH Tuoi Hong
06. 11. 2015
0 views

Tiet 9 HBH Tuoi Hong

Tiet19 Khat vong mua xuan
06. 11. 2015
0 views

Tiet19 Khat vong mua xuan

TIET 15
06. 11. 2015
0 views

TIET 15

thutinhcuoimuathu
07. 11. 2015
0 views

thutinhcuoimuathu

Tiet 16 am nhac 9ppt
07. 11. 2015
0 views

Tiet 16 am nhac 9ppt

NHac 9
07. 11. 2015
0 views

NHac 9

Con chim hay hot
30. 10. 2015
0 views

Con chim hay hot

tren ngua ta phi nhanh
29. 10. 2015
0 views

tren ngua ta phi nhanh

GIAO AN HOC HAT  NOI VONG TAY LON
06. 11. 2015
0 views

GIAO AN HOC HAT NOI VONG TAY LON