Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh

Information about Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh

Published on May 1, 2014

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: Kính chào quí Thầy Cô! PowerPoint Presentation: Kiểm tra kiến thức cũ Các phép toán đối với số nguyên ? +, _, *, /, div, mod Giá trị của biểu thức logic là gì ? đúng (true), sai (false) Kết quả của các câu sau là gì ? Với x:=6; y:= 2; a, x mod y = ? b, 4*y < x ? c, x - y > 0 ? 0 Sai Đúng PowerPoint Presentation: 1. Rẽ nhánh 2. Câu lệnh if - then 3. Câu lệnh ghép 4. Bài tập áp dụng Chương III : CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP Bài 9: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH PowerPoint Presentation: 1. Rẽ nhánh 2. Câu lệnh if - then Chương III : CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP Tiết 11: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH (tiết 1) PowerPoint Presentation: 1. Rẽ nhánh Sáng mai lớp mình học thể dục ở đâu vậy ? Nếu trời mưa thì học trong nhà đa năng, nếu không mưa thì học ngoài sân trường. a. Ví dụ thực tế: Cấu Trúc Rẽ Nhánh PowerPoint Presentation: 1. Rẽ nhánh TRỜI MƯA TRỜI KHÔNG MƯA học ở nhà đa năng học ở ngoài sân trường Nếu… thì…, nếu không thì… Nếu.. thì… a. Ví dụ thực tế: Cấu Trúc Rẽ Nhánh PowerPoint Presentation: 1. Rẽ nhánh Cấu Trúc Rẽ Nhánh b. Bài tốn: B1: Nhập a, b, c B2: Tính  =b 2 - 4ac B3: Kiểm tra điều kiện  : - Nếu  < 0 thì phương trình vô nghiệm - Nếu  ≥ 0 thì phương trình có nghiệm B4: In kết quả và kết thúc Ngược lại Viết chương trình giải phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0 (a<>0) PowerPoint Presentation: 2. Câu lệnh if - then a. Cú pháp Dạng thiếu: If < Điều kiện > then <Câu lệnh>; Dạng đủ: If < Điều kiện > then <Câu lệnh 1> -------------------------------- [ else <Câu lệnh 2>]; If, then, else : tên dành riêng (từ khóa) Điều kiện : là biểu thức logic (nhận 1 trong 2 giá trị là đúng hoặc sai) Câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2: là một câu lệnh của Pascal. b. Giải thích Cấu Trúc Rẽ Nhánh PowerPoint Presentation: 2. Câu lệnh if - then c. Cách thực hiện câu lệnh Dạng thiếu: Kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh, nếu điều kiện sai thì câu lệnh bỏ qua. Dạng đủ: Kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh 1, nếu điều kiện sai thì thực hiện câu lệnh 2. Cấu Trúc Rẽ Nhánh PowerPoint Presentation: 2. Câu lệnh if - then d. Sơ đồ hoạt động Dạng thiếu Dạng đủ Câu lệnh Điều kiện Đ Điều kiện S Câu lệnh 1 Đ Điều kiện Câu lệnh 2 Điều kiện S Cấu Trúc Rẽ Nhánh PowerPoint Presentation: 2. Câu lệnh if - then Nếu  < 0 thì pt vô nghiệm, ngược lại (  >= 0) thì pt có nghiệm. e. Ví dụ: Viết câu lệnh rẽ nhánh cho các trường hợp sau: Dạng đủ: If D<0 then write(‘PT vo nghiem’) else write(‘PT co nghiem’); Dạng thiếu: If D <0 then write(‘PT vo nghiem’); If D >=0 then write(‘PT co nghiem’); Cấu Trúc Rẽ Nhánh PowerPoint Presentation: Cấu Trúc Rẽ Nhánh 2. Câu lệnh if - then a. e. Ví dụ: Viết câu lệnh rẽ nhánh cho các trường hợp sau: nếu y>0 Z= ngược lại Dạng thiếu If y>0 then z:=x+y else z:=x-y; Dạng đủ If y>0 then z:=x+y If y<=0 then z:=x-y; PowerPoint Presentation: Cấu Trúc Rẽ Nhánh 2. Câu lệnh if - then a. e. Ví dụ: Cho biết giá trị của x, y sau khi thực hiện đoạn chương trình sau: x:=7; y:=4; If x>y then x:=x-y else y:=y-x; x=3 y=4 PowerPoint Presentation: CỦNG CỐ Cấu trúc mô tả các mệnh đề: “Nếu...thì...” “Nếu...thì..., nếu không thì...” gọi là cấu trúc rẽ nhánh.  if-then dạng thiếu  if-then dạng đủ If đ kiện> then <Câu lệnh>; If đ kiện> then <Câu lệnh 1>; else <Câu lệnh2>; Phiếu học tập Chọn phương án trả lời đúng nhất: Phiếu học tập Chọn phương án trả lời đúng nhất Câu 1: Cho đoạn chương trình: x := 2; y := 3; if x>y then t := x+y else t :=y-x ; Sau khi thực hiện xong đoạn chương trình, giá trị của t là : A. 0 B. -1 C. y-x D. 1 Câu 2: Đoạn chương trình: a:=5; b:=7; If b mod a <> 0 then b:=b- a; ` X:= a*b; Sau khi thực hiện xong đoạn chương trình, giá trị của t là : A. a*b B. 5*2 C. 10 D. ‘a*b’ PowerPoint Presentation: Xin cảm ơn quí Thầy Cô!

Related presentations


Other presentations created by dangbach2000

bai 11 tep va quan ly tep
04. 11. 2013
0 views

bai 11 tep va quan ly tep

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh
04. 11. 2013
0 views

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh

bai 3 Cau truc chuong trinh
01. 05. 2014
0 views

bai 3 Cau truc chuong trinh

Bai 3 Bai tap chuong I
01. 05. 2014
0 views

Bai 3 Bai tap chuong I

On tap hoc ki 2 tin 11
01. 05. 2014
0 views

On tap hoc ki 2 tin 11

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII

Bai tap  thuc hanh 4 tin 11 HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai tap thuc hanh 4 tin 11 HKII

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau
06. 05. 2014
0 views

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2
31. 03. 2015
0 views

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2

Ngữ văn 6, bài 4
15. 05. 2015
0 views

Ngữ văn 6, bài 4

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ
20. 05. 2015
0 views

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc
21. 05. 2015
0 views

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1
04. 06. 2015
0 views

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1

lop 1 tap hat tim ban than
17. 08. 2015
0 views

lop 1 tap hat tim ban than

Moi ban vui mua ca
17. 08. 2015
0 views

Moi ban vui mua ca

tap bai hat hoa binh cho be
17. 08. 2015
0 views

tap bai hat hoa binh cho be

Âm nhạc 1 bài 9: Quả
17. 08. 2015
0 views

Âm nhạc 1 bài 9: Quả

Bài 8: Tập tầm vông
17. 08. 2015
0 views

Bài 8: Tập tầm vông

Bai 12 Duong va chan
17. 08. 2015
0 views

Bai 12 Duong va chan

on tap bai hat nang som
17. 08. 2015
0 views

on tap bai hat nang som

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay
17. 08. 2015
0 views

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay

Bài 2 lop 2   hoc hat Xoe hoa
17. 08. 2015
0 views

Bài 2 lop 2 hoc hat Xoe hoa

Bai 6 Chien si ti hon
23. 08. 2015
0 views

Bai 6 Chien si ti hon

BAU TROI XANH
17. 08. 2015
0 views

BAU TROI XANH

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang
20. 10. 2015
0 views

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em
20. 10. 2015
0 views

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em

Hoc hat Bai Con chim non
20. 10. 2015
0 views

Hoc hat Bai Con chim non

Âm  nhạc lớp 3: Gà  gáy
20. 10. 2015
0 views

Âm nhạc lớp 3: Gà gáy

Bai 1 Quoc ca Viet Nam
20. 10. 2015
0 views

Bai 1 Quoc ca Viet Nam

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som
20. 10. 2015
0 views

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som

Cay da Bac Ho
28. 10. 2015
0 views

Cay da Bac Ho

Tiet 17 Meo di cau ca
28. 10. 2015
0 views

Tiet 17 Meo di cau ca

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7
29. 10. 2015
0 views

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7

Hoc hat Chim sao
29. 10. 2015
0 views

Hoc hat Chim sao

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4
29. 10. 2015
0 views

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4

bai 12 hoc hat bai Co la
29. 10. 2015
0 views

bai 12 hoc hat bai Co la

Cuoi HKII am nhac lop 4
29. 10. 2015
0 views

Cuoi HKII am nhac lop 4

am nhac 4 tuuan 31
29. 10. 2015
0 views

am nhac 4 tuuan 31

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON
30. 10. 2015
0 views

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON

lop 6 Tiet 3
30. 10. 2015
0 views

lop 6 Tiet 3

Tiet 12 Khuc hat chim son ca
01. 11. 2015
0 views

Tiet 12 Khuc hat chim son ca

Mẹ đi vắng
01. 11. 2015
0 views

Mẹ đi vắng

Chim chich bonglop2
01. 11. 2015
0 views

Chim chich bonglop2

nhac 8 on tap
01. 11. 2015
0 views

nhac 8 on tap

Tiet 5 On tap Li dia banh bo
01. 11. 2015
0 views

Tiet 5 On tap Li dia banh bo

Lý dĩa bánh bò
01. 11. 2015
0 views

Lý dĩa bánh bò

0 Am Nhac 5 TIET 1
01. 11. 2015
0 views

0 Am Nhac 5 TIET 1

Tiet 9 HBH Tuoi Hong
06. 11. 2015
0 views

Tiet 9 HBH Tuoi Hong

Tiet19 Khat vong mua xuan
06. 11. 2015
0 views

Tiet19 Khat vong mua xuan

TIET 15
06. 11. 2015
0 views

TIET 15

thutinhcuoimuathu
07. 11. 2015
0 views

thutinhcuoimuathu

Tiet 16 am nhac 9ppt
07. 11. 2015
0 views

Tiet 16 am nhac 9ppt

NHac 9
07. 11. 2015
0 views

NHac 9

Con chim hay hot
30. 10. 2015
0 views

Con chim hay hot

tren ngua ta phi nhanh
29. 10. 2015
0 views

tren ngua ta phi nhanh

GIAO AN HOC HAT  NOI VONG TAY LON
06. 11. 2015
0 views

GIAO AN HOC HAT NOI VONG TAY LON