Tin học 12: Bai 4, Cau truc bang

Information about Tin học 12: Bai 4, Cau truc bang

Published on May 6, 2014

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

Content

§4. CẤU TRÚC BẢNG: 1 §4. CẤU TRÚC BẢNG Các khái niệm chính Tạo và sửa cấu trúc bảng 1. Các khái niệm chính: 2 1. Các khái niệm chính Trường (Field) Bản ghi (Record) Kiểu dữ liệu (Data Type) Mỗi trường là một cột của bảng thể hiện một thuộc tính của chủ thể cần quản lí. Mỗi bản ghi là một hàng của bảng gồm dữ liệu về các thuộc tính của chủ thể được quản lí . Là kiểu của dữ liệu lưu trong một trường. Mỗi trường có một kiểu dữ liệu PowerPoint Presentation: 3 Bản ghi thứ 8 Trường HoDem Trường Diachi Bản ghi thứ 4 PowerPoint Presentation: 4 Kiểu dữ liệu Mô tả Kích thước lưu trữ Text Kiểu văn bản gồm các kí tự 0 – 255 kí tự Number Kiểu số 1,2,4 hoặc 8 byte Date / Time Kiểu ngày / giờ 8 byte Currency Kiểu tiền tệ 8 byte AutoNumber Kiểu số đếm, tăng tự động cho bản ghi mới và thường có bước tăng là 1 4 hoặc 16 byte Yes / No Kiểu Boolean hay lôgic 1 bit Memo Kiểu văn bản 0 – 65536 kí tự 2. Tạo và sửa cấu trúc bảng: 5 2. Tạo và sửa cấu trúc bảng a) Tạo cấu trúc bảng (trong chế độ thiết kế) Cách 1: Nháy đúp PowerPoint Presentation: 6 Nháy vào nút lệnh này Xuất hiện hộp thoại Nháy đúp Design view Cách 2: PowerPoint Presentation: 7 Thanh công cụ thiết kế bảng Định nghĩa trường Các tính chất của trường Cửa sổ cấu trúc bảng PowerPoint Presentation: 8 Nhập tên trường vào cột này Chọn kiểu dữ liệu ở đây Mô tả nội dung trường Lựa chọn tính chất Thực hành Chỉ định khóa chính: 9 Chỉ định khóa chính Khóa chính: là trường mà giá trị của nó xác định duy nhất mỗi hàng của bảng. Chỉ định khóa chính: Chọn trường làm khóa chính Nháy nút này Lưu cấu trúc bảng: 10 Lưu cấu trúc bảng b. Thay đổi cấu trúc bảng: 11 b. Thay đổi cấu trúc bảng Thay đổi thứ tự các trường Thêm trường Xóa trường Thay đổi khóa chính c. Xóa và đổi tên bảng: 12 c. Xóa và đổi tên bảng Đổi tên bảng Xóa bảng Củng cố: 13 Củng cố 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PowerPoint Presentation: 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A. Tổng số bản ghi E. Trường có kiểu dl Y/No F. Trường có kiểu dl sinh số tự động G. Trường có kiểu dl ngày C. Trường có kiểu dữ liệu số D. Trường có kiểu dl vbản B. Số hiệu bản ghi hiện thời Hãy chọn kiểu dữ liệu: Text, Number, Date/Time, Currency, AutoNumber, Yes/No, Memo thích hợp cho các giá trị mô tả sau:: 15 Hãy chọn kiểu dữ liệu: Text, Number, Date/Time, Currency, AutoNumber, Yes/No, Memo thích hợp cho các giá trị mô tả sau: Chữ hoặc kết hợp chữ và số hoặc các số không yêu cầu tính toán, chẳng hạn số đt Văn bản dài mô tả tóm tắt về sản phẩm Số thứ tự của một danh sách các sản phẩm Số tham gia tính toán như tỉ giá, đơn giá, số lượng Ngày giờ mua/bán hàng, ngày sinh Là hàng mẫu hoặc hàng bán (chỉ nhận một trong hai giá trị) Text Number Memo AutoNumber Date/Time Currency Yes/No DẶN DÒ: 16 DẶN DÒ Trả lời câu hỏi 1, 2 SGK trang 39 Biết các thao tác tạo cấu trúc bảng Làm bài tập: 2.1  2.8; 2.11; 2.15 2.25 chuẩn bị tiết bài tập

Related presentations


Other presentations created by dangbach2000

bai 11 tep va quan ly tep
04. 11. 2013
0 views

bai 11 tep va quan ly tep

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh
04. 11. 2013
0 views

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh

bai 3 Cau truc chuong trinh
01. 05. 2014
0 views

bai 3 Cau truc chuong trinh

Bai 3 Bai tap chuong I
01. 05. 2014
0 views

Bai 3 Bai tap chuong I

On tap hoc ki 2 tin 11
01. 05. 2014
0 views

On tap hoc ki 2 tin 11

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII

Bai tap  thuc hanh 4 tin 11 HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai tap thuc hanh 4 tin 11 HKII

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh
01. 05. 2014
0 views

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau
06. 05. 2014
0 views

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2
31. 03. 2015
0 views

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2

Ngữ văn 6, bài 4
15. 05. 2015
0 views

Ngữ văn 6, bài 4

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ
20. 05. 2015
0 views

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc
21. 05. 2015
0 views

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1
04. 06. 2015
0 views

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1

lop 1 tap hat tim ban than
17. 08. 2015
0 views

lop 1 tap hat tim ban than

Moi ban vui mua ca
17. 08. 2015
0 views

Moi ban vui mua ca

tap bai hat hoa binh cho be
17. 08. 2015
0 views

tap bai hat hoa binh cho be

Âm nhạc 1 bài 9: Quả
17. 08. 2015
0 views

Âm nhạc 1 bài 9: Quả

Bài 8: Tập tầm vông
17. 08. 2015
0 views

Bài 8: Tập tầm vông

Bai 12 Duong va chan
17. 08. 2015
0 views

Bai 12 Duong va chan

on tap bai hat nang som
17. 08. 2015
0 views

on tap bai hat nang som

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay
17. 08. 2015
0 views

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay

Bài 2 lop 2   hoc hat Xoe hoa
17. 08. 2015
0 views

Bài 2 lop 2 hoc hat Xoe hoa

Bai 6 Chien si ti hon
23. 08. 2015
0 views

Bai 6 Chien si ti hon

BAU TROI XANH
17. 08. 2015
0 views

BAU TROI XANH

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang
20. 10. 2015
0 views

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em
20. 10. 2015
0 views

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em

Hoc hat Bai Con chim non
20. 10. 2015
0 views

Hoc hat Bai Con chim non

Âm  nhạc lớp 3: Gà  gáy
20. 10. 2015
0 views

Âm nhạc lớp 3: Gà gáy

Bai 1 Quoc ca Viet Nam
20. 10. 2015
0 views

Bai 1 Quoc ca Viet Nam

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som
20. 10. 2015
0 views

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som

Cay da Bac Ho
28. 10. 2015
0 views

Cay da Bac Ho

Tiet 17 Meo di cau ca
28. 10. 2015
0 views

Tiet 17 Meo di cau ca

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7
29. 10. 2015
0 views

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7

Hoc hat Chim sao
29. 10. 2015
0 views

Hoc hat Chim sao

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4
29. 10. 2015
0 views

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4

bai 12 hoc hat bai Co la
29. 10. 2015
0 views

bai 12 hoc hat bai Co la

Cuoi HKII am nhac lop 4
29. 10. 2015
0 views

Cuoi HKII am nhac lop 4

am nhac 4 tuuan 31
29. 10. 2015
0 views

am nhac 4 tuuan 31

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON
30. 10. 2015
0 views

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON

lop 6 Tiet 3
30. 10. 2015
0 views

lop 6 Tiet 3

Tiet 12 Khuc hat chim son ca
01. 11. 2015
0 views

Tiet 12 Khuc hat chim son ca

Mẹ đi vắng
01. 11. 2015
0 views

Mẹ đi vắng

Chim chich bonglop2
01. 11. 2015
0 views

Chim chich bonglop2

nhac 8 on tap
01. 11. 2015
0 views

nhac 8 on tap

Tiet 5 On tap Li dia banh bo
01. 11. 2015
0 views

Tiet 5 On tap Li dia banh bo

Lý dĩa bánh bò
01. 11. 2015
0 views

Lý dĩa bánh bò

0 Am Nhac 5 TIET 1
01. 11. 2015
0 views

0 Am Nhac 5 TIET 1

Tiet 9 HBH Tuoi Hong
06. 11. 2015
0 views

Tiet 9 HBH Tuoi Hong

Tiet19 Khat vong mua xuan
06. 11. 2015
0 views

Tiet19 Khat vong mua xuan

TIET 15
06. 11. 2015
0 views

TIET 15

thutinhcuoimuathu
07. 11. 2015
0 views

thutinhcuoimuathu

Tiet 16 am nhac 9ppt
07. 11. 2015
0 views

Tiet 16 am nhac 9ppt

NHac 9
07. 11. 2015
0 views

NHac 9

Con chim hay hot
30. 10. 2015
0 views

Con chim hay hot

tren ngua ta phi nhanh
29. 10. 2015
0 views

tren ngua ta phi nhanh

GIAO AN HOC HAT  NOI VONG TAY LON
06. 11. 2015
0 views

GIAO AN HOC HAT NOI VONG TAY LON