Tin học 12: Bai 5, Cac thao tac co ban tren bang

Information about Tin học 12: Bai 5, Cac thao tac co ban tren bang

Published on May 6, 2014

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: 1 §5. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN BẢNG 1. Cập nhật dữ liệu 2. Sắp xếp và lọc 3. Tìm kiếm đơn giản 4. In dữ liệu PowerPoint Presentation: 2 1. Cập nhật dữ liệu Cập nhật dữ liệu là thay đổi dữ liệu trong các bảng gồm: thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa các bản ghi. Trong chế độ trang dữ liệu: a) Thêm bản ghi mới C1: Chọn Insert  New Record a) Thêm bản ghi mới PowerPoint Presentation: 3 C2: Nháy nút lệnh New Record trên thanh công cụ a) Thêm bản ghi mới Nút lệnh New Record PowerPoint Presentation: 4 C3: Nháy chuột trực tiếp vào bản ghi trống ở cuối bảng a) Thêm bản ghi mới PowerPoint Presentation: 5 1. Cập nhật dữ liệu b) Chỉnh sửa: - Để chỉnh sửa giá trị một trường của một bản ghi thì nháy chuột vào ô chứa dữ liệu tương ứng và thực hiện các thay đổi cần thiết . PowerPoint Presentation: 6 1. Cập nhật dữ liệu c) Xóa bản ghi: Bước 1: Chọn bản ghi cần xóa  c) Xóa bản ghi: PowerPoint Presentation: 7 Bước 3: Xuất hiện hộp thoại khẳng định xóa, chọn Yes Bước 2: Nháy nút Delete Record hoặc nhấn phím Delete c) Xóa bản ghi: Nút lệnh Delete Record PowerPoint Presentation: 8 2. Sắp xếp và lọc a). Sắp xếp Bước 1: Chọn trường cần sắp xếp Bước 2: Dùng nút lệnh tăng dần (giảm dần) để sắp xếp các bản ghi của bảng dựa trên giá trị của trường được chọn. Nút lệnh tăng dần (Sort Ascending) Nút lệnh giảm dần (Sort Descending) Bước 3: Lưu lại kết quả sắp xếp Bảng đã sắp xếp theo “Ten” Thực hành PowerPoint Presentation: 9 2. Sắp xếp và lọc b). Lọc - Tìm ra những bản ghi thỏa mãn một số điều kiện nào đó phục vụ tìm kiếm.  Sử dụng các nút lệnh sau đây trên Table Datasheet Lọc theo ô dữ liệu đang chọn Lọc theo mẫu, điều kiện được trình bày dưới dạng mẫu Lọc/Hủy bỏ lọc PowerPoint Presentation: 10 2. Sắp xếp và lọc b). Lọc Lọc theo ô dữ liệu đang chọn Chọn ô Nháy nút Filter by Selection Kết quả lọc PowerPoint Presentation: 11 2. Sắp xếp và lọc b). Lọc Lọc theo mẫu Nháy nút Filter by Form Nhập điều kiện lọc vào từng trường VD: Điều kiện lọc là Đoàn viên Nữ Nháy nút này Kết quả lọc Để trở về dữ liệu ban đầu thì nháy nút Thực hành PowerPoint Presentation: 12 3. Tìm kiếm đơn giản  Cách 1: Chọn Edit  Find… N háy nút Nhấn Ctrl + F.  Cách 2:  Cách 3: + Trong ô Find What gõ cụm từ cần tìm. + Trong ô Look In: Chọn tên bảng hoặc trường hiện tại. PowerPoint Presentation: 13 3. Tìm kiếm đơn giản + Trong ô Match chọn cách thức tìm kiếm:  Any Part of Field: tìm ở phần bất kì của trường.  Whole Field: từ tìm là nội dung 1 ô.  Start of Field: từ tìm nằm ở đầu của trường. + Nháy nút Find Next để tìm kiếm tiếp. PowerPoint Presentation: 14 3. Tìm kiếm đơn giản + Lệnh Replace khác với Find ở ô Replace With Ô này ta gõ cụm từ thay thế cụm từ ở ô Find What. 4. In dữ liệu PowerPoint Presentation: 15  Câu hỏi củng cố: Câu 1: Để thêm bản ghi mới , ta nháy nút nào trong các nút sau? A. B. C. D. Câu 2: Để xóa một bản ghi trong bảng cần thực hiện: mở bảng, chọn bản ghi và: Nháy nút lệnh Cut Record; Nhấn phím Delete Nháy nút lệnh Delete Record Cả B và C đều đúng A. Cả B và C đều đúng PowerPoint Presentation: 16 Câu 3: Hãy ghép đúng nút lệnh với các chức năng của nó  Câu hỏi củng cố: a) b) c) Nút lệnh Chức năng Lọc theo mẫu Thực hiện lọc Lọc theo lựa chọn

Related presentations


Other presentations created by dangbach2000

bai 11 tep va quan ly tep
04. 11. 2013
0 views

bai 11 tep va quan ly tep

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh
04. 11. 2013
0 views

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh

bai 3 Cau truc chuong trinh
01. 05. 2014
0 views

bai 3 Cau truc chuong trinh

Bai 3 Bai tap chuong I
01. 05. 2014
0 views

Bai 3 Bai tap chuong I

On tap hoc ki 2 tin 11
01. 05. 2014
0 views

On tap hoc ki 2 tin 11

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII

Bai tap  thuc hanh 4 tin 11 HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai tap thuc hanh 4 tin 11 HKII

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh
01. 05. 2014
0 views

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau
06. 05. 2014
0 views

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2
31. 03. 2015
0 views

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2

Ngữ văn 6, bài 4
15. 05. 2015
0 views

Ngữ văn 6, bài 4

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ
20. 05. 2015
0 views

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc
21. 05. 2015
0 views

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1
04. 06. 2015
0 views

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1

lop 1 tap hat tim ban than
17. 08. 2015
0 views

lop 1 tap hat tim ban than

Moi ban vui mua ca
17. 08. 2015
0 views

Moi ban vui mua ca

tap bai hat hoa binh cho be
17. 08. 2015
0 views

tap bai hat hoa binh cho be

Âm nhạc 1 bài 9: Quả
17. 08. 2015
0 views

Âm nhạc 1 bài 9: Quả

Bài 8: Tập tầm vông
17. 08. 2015
0 views

Bài 8: Tập tầm vông

Bai 12 Duong va chan
17. 08. 2015
0 views

Bai 12 Duong va chan

on tap bai hat nang som
17. 08. 2015
0 views

on tap bai hat nang som

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay
17. 08. 2015
0 views

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay

Bài 2 lop 2   hoc hat Xoe hoa
17. 08. 2015
0 views

Bài 2 lop 2 hoc hat Xoe hoa

Bai 6 Chien si ti hon
23. 08. 2015
0 views

Bai 6 Chien si ti hon

BAU TROI XANH
17. 08. 2015
0 views

BAU TROI XANH

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang
20. 10. 2015
0 views

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em
20. 10. 2015
0 views

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em

Hoc hat Bai Con chim non
20. 10. 2015
0 views

Hoc hat Bai Con chim non

Âm  nhạc lớp 3: Gà  gáy
20. 10. 2015
0 views

Âm nhạc lớp 3: Gà gáy

Bai 1 Quoc ca Viet Nam
20. 10. 2015
0 views

Bai 1 Quoc ca Viet Nam

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som
20. 10. 2015
0 views

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som

Cay da Bac Ho
28. 10. 2015
0 views

Cay da Bac Ho

Tiet 17 Meo di cau ca
28. 10. 2015
0 views

Tiet 17 Meo di cau ca

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7
29. 10. 2015
0 views

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7

Hoc hat Chim sao
29. 10. 2015
0 views

Hoc hat Chim sao

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4
29. 10. 2015
0 views

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4

bai 12 hoc hat bai Co la
29. 10. 2015
0 views

bai 12 hoc hat bai Co la

Cuoi HKII am nhac lop 4
29. 10. 2015
0 views

Cuoi HKII am nhac lop 4

am nhac 4 tuuan 31
29. 10. 2015
0 views

am nhac 4 tuuan 31

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON
30. 10. 2015
0 views

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON

lop 6 Tiet 3
30. 10. 2015
0 views

lop 6 Tiet 3

Tiet 12 Khuc hat chim son ca
01. 11. 2015
0 views

Tiet 12 Khuc hat chim son ca

Mẹ đi vắng
01. 11. 2015
0 views

Mẹ đi vắng

Chim chich bonglop2
01. 11. 2015
0 views

Chim chich bonglop2

nhac 8 on tap
01. 11. 2015
0 views

nhac 8 on tap

Tiet 5 On tap Li dia banh bo
01. 11. 2015
0 views

Tiet 5 On tap Li dia banh bo

Lý dĩa bánh bò
01. 11. 2015
0 views

Lý dĩa bánh bò

0 Am Nhac 5 TIET 1
01. 11. 2015
0 views

0 Am Nhac 5 TIET 1

Tiet 9 HBH Tuoi Hong
06. 11. 2015
0 views

Tiet 9 HBH Tuoi Hong

Tiet19 Khat vong mua xuan
06. 11. 2015
0 views

Tiet19 Khat vong mua xuan

TIET 15
06. 11. 2015
0 views

TIET 15

thutinhcuoimuathu
07. 11. 2015
0 views

thutinhcuoimuathu

Tiet 16 am nhac 9ppt
07. 11. 2015
0 views

Tiet 16 am nhac 9ppt

NHac 9
07. 11. 2015
0 views

NHac 9

Con chim hay hot
30. 10. 2015
0 views

Con chim hay hot

tren ngua ta phi nhanh
29. 10. 2015
0 views

tren ngua ta phi nhanh

GIAO AN HOC HAT  NOI VONG TAY LON
06. 11. 2015
0 views

GIAO AN HOC HAT NOI VONG TAY LON