Tin học 12: HKII- Bai 10 Co so du lieu quan he

Information about Tin học 12: HKII- Bai 10 Co so du lieu quan he

Published on May 6, 2014

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: BÀI 10 CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ Thực hiện: Võ Minh Hoàng Ngày soạn: 09/03/2009 Tiết: 37-39 Chương III: HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ PowerPoint Presentation: Các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố trên tạo thành mô hình DL. Mô hình dữ liệu quan hệ là gì? Là một tập các khái niệm. Dùng để mô tả CSDL, các mối quan hệ của dữ liệu, các ràng buộc trên dữ liệu của một CSDL. 1. MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ Một hệ CSDL bao gồm những yếu tố nào? Cấu trúc dữ liệu. Các thao tác và các phép toán trên dữ liệu. Các ràng buộc dữ liệu. PowerPoint Presentation: Mô hình dữ liệu được phân chia như thế nào? * Mô hình logic (mô hình dữ liệu bậc cao): cho mô tả CSDL ở mức khái niệm và mức khung nhìn. 1. MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ * Mô hình vật lí (mô hình dữ liệu bậc thấp): cho biết dữ liệu được lưu trữ thế nào. Mô hình dữ liệu được dùng làm gì? Mô hình dữ liệu được dùng để thiết kế CSDL. PowerPoint Presentation:  1. MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ * Về mặt cấu trúc Dữ liệu được thể hiện trong các bảng. Mỗi bảng thể hiện thông tin về một chủ thể bao gồm các hàng và các cột. Mỗi hàng biểu thị cho một cá thể, gồm một bộ các giá trị tương ứng với các cột. Các cột biểu thị các thuộc tính của chủ thể và tên cột là tên của thuộc tính. PowerPoint Presentation:  1. MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ * Về mặt thao tác trên dữ liệu: Cập nhật dữ liệu: thêm, xóa hay sửa bản ghi trong một bảng. Các kết quả tìm kiếm thông tin qua truy vấn dữ liệu. PowerPoint Presentation:  1. MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ * Về mặt các ràng buộc dữ liệu: Dữ liệu trong các bảng phải thỏa mãn một số ràng buộc. Vd: không được có hai bộ nào trong một bảng giống nhau hoàn toàn Sự xuất hiện lặp lại của một số thuộc tính ở các bảng. Sự xác lập mối liên kết giữa các bảng. Mối liên kết thể hiện mối quan hệ giữa các chủ thể được CSDL phản ánh. PowerPoint Presentation:  2. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ a) Khái niệm Thế nào là hệ cơ sở dữ liệu quan hệ? Hệ cơ sở dữ liệu dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ Thế nào là cơ sở dữ liệu quan hệ? Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ PowerPoint Presentation: THUẬT NGỮ TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ Bảng ~ Quan hệ Cột ~ Thuộc tính Hàng ~ Bộ (bản ghi) Miền: kiểu dữ liệu của thuộc tính PowerPoint Presentation: ĐẶC TRƯNG TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ Mỗi quan hệ có một tên phân biệt với tên các quan hệ khác Các bộ (bản ghi) là phân biệt và thứ tự của các bộ không quan trọng. Mỗi thuộc tính có một tên riêng biệt và thứ tự của các thuộc tính không quan trọng. Quan hệ không có thuộc tính đa trị hay phức hợp. PowerPoint Presentation: Hãy cho biết hình sau đây có phải là quan hệ không? Không phải là Quan hệ vì có thuộc tính phức hợp PowerPoint Presentation: Hãy cho biết hình sau đây có phải là quan hệ không? Không phải là Quan hệ vì có thuộc tính đa trị PowerPoint Presentation: b) Ví dụ Để quản lí học sinh mượn sách ở thư viện của một trường, thông thường, thư viện cần quản lí thông tin gì? Tình hình mượn sách: Số thẻ, mã số sách, ngày mượn, ngày trả. Các học sinh có thể mượn sách: số thẻ, họ tên, ngày sinh, lớp. Sách có trong thư viện: Mã số sách, tên sách, số trang, tác giả. PowerPoint Presentation: c) Khóa và liên kết giữa các bảng PowerPoint Presentation: * KHÓA Hãy cho biết, khóa của một bảng là gì? Khóa của một bảng là một tập thuộc tính gồm một hay một số thuộc tính của bảng Hãy trình bày tính chất khóa của một bảng. Không có hai bộ khác nhau trong bảng có giá trị bằng nhau trên khóa. Không có tập con thực sự nào của tập thuộc tính này có tính chất trên. PowerPoint Presentation: Ví dụ Thuộc tính ‘Số thẻ’ là một khóa PowerPoint Presentation: Địa chỉ người gửi: khóa Địa chỉ người nhận: khóa PowerPoint Presentation: Địa chỉ người gửi: khóa Nếu không ghi một trong hai địa chỉ thì điều gì sẽ xảy ra? * Vậy địa chỉ người nhận phải bắt buộc ghi  khóa chính Khóa chính PowerPoint Presentation: * KHÓA CHÍNH Hãy cho biết, khóa chính của một bảng là gì? Một bảng có thể có nhiều khóa. Trong các khóa của một bảng, ta chọn (chỉ định) một khóa làm khóa chính. Khi nhập dữ liệu cho một bảng, dữ liệu tại các cột khóa chính không được để trống PowerPoint Presentation: Chú ý Mỗi bảng có ít nhất một khóa. Việc xác định khóa phụ thuộc vào quan hệ logic của các dữ liệu chứ không phụ thuộc vào giá trị dữ liệu. Nên chọn khóa chính là khóa có ít thuộc tính nhất. * LIÊN KẾT Việc xác định khóa của một bảng là để thiết lập sự liên kết giữa các bảng. Tại sao ta phải xác định khóa của một bảng? PowerPoint Presentation: Liên kết giữa các bảng DẶN DÒ: DẶN DÒ 1. Xem trước Bài tập và thực hành 10 : HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 2. Trả lời các câu hỏi 1, 2, 3_trang 86_sách giáo khoa

Related presentations


Other presentations created by dangbach2000

bai 11 tep va quan ly tep
04. 11. 2013
0 views

bai 11 tep va quan ly tep

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh
04. 11. 2013
0 views

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh

bai 3 Cau truc chuong trinh
01. 05. 2014
0 views

bai 3 Cau truc chuong trinh

Bai 3 Bai tap chuong I
01. 05. 2014
0 views

Bai 3 Bai tap chuong I

On tap hoc ki 2 tin 11
01. 05. 2014
0 views

On tap hoc ki 2 tin 11

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII

Bai tap  thuc hanh 4 tin 11 HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai tap thuc hanh 4 tin 11 HKII

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh
01. 05. 2014
0 views

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau
06. 05. 2014
0 views

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2
31. 03. 2015
0 views

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2

Ngữ văn 6, bài 4
15. 05. 2015
0 views

Ngữ văn 6, bài 4

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ
20. 05. 2015
0 views

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc
21. 05. 2015
0 views

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1
04. 06. 2015
0 views

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1

lop 1 tap hat tim ban than
17. 08. 2015
0 views

lop 1 tap hat tim ban than

Moi ban vui mua ca
17. 08. 2015
0 views

Moi ban vui mua ca

tap bai hat hoa binh cho be
17. 08. 2015
0 views

tap bai hat hoa binh cho be

Âm nhạc 1 bài 9: Quả
17. 08. 2015
0 views

Âm nhạc 1 bài 9: Quả

Bài 8: Tập tầm vông
17. 08. 2015
0 views

Bài 8: Tập tầm vông

Bai 12 Duong va chan
17. 08. 2015
0 views

Bai 12 Duong va chan

on tap bai hat nang som
17. 08. 2015
0 views

on tap bai hat nang som

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay
17. 08. 2015
0 views

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay

Bài 2 lop 2   hoc hat Xoe hoa
17. 08. 2015
0 views

Bài 2 lop 2 hoc hat Xoe hoa

Bai 6 Chien si ti hon
23. 08. 2015
0 views

Bai 6 Chien si ti hon

BAU TROI XANH
17. 08. 2015
0 views

BAU TROI XANH

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang
20. 10. 2015
0 views

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em
20. 10. 2015
0 views

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em

Hoc hat Bai Con chim non
20. 10. 2015
0 views

Hoc hat Bai Con chim non

Âm  nhạc lớp 3: Gà  gáy
20. 10. 2015
0 views

Âm nhạc lớp 3: Gà gáy

Bai 1 Quoc ca Viet Nam
20. 10. 2015
0 views

Bai 1 Quoc ca Viet Nam

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som
20. 10. 2015
0 views

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som

Cay da Bac Ho
28. 10. 2015
0 views

Cay da Bac Ho

Tiet 17 Meo di cau ca
28. 10. 2015
0 views

Tiet 17 Meo di cau ca

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7
29. 10. 2015
0 views

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7

Hoc hat Chim sao
29. 10. 2015
0 views

Hoc hat Chim sao

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4
29. 10. 2015
0 views

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4

bai 12 hoc hat bai Co la
29. 10. 2015
0 views

bai 12 hoc hat bai Co la

Cuoi HKII am nhac lop 4
29. 10. 2015
0 views

Cuoi HKII am nhac lop 4

am nhac 4 tuuan 31
29. 10. 2015
0 views

am nhac 4 tuuan 31

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON
30. 10. 2015
0 views

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON

lop 6 Tiet 3
30. 10. 2015
0 views

lop 6 Tiet 3

Tiet 12 Khuc hat chim son ca
01. 11. 2015
0 views

Tiet 12 Khuc hat chim son ca

Mẹ đi vắng
01. 11. 2015
0 views

Mẹ đi vắng

Chim chich bonglop2
01. 11. 2015
0 views

Chim chich bonglop2

nhac 8 on tap
01. 11. 2015
0 views

nhac 8 on tap

Tiet 5 On tap Li dia banh bo
01. 11. 2015
0 views

Tiet 5 On tap Li dia banh bo

Lý dĩa bánh bò
01. 11. 2015
0 views

Lý dĩa bánh bò

0 Am Nhac 5 TIET 1
01. 11. 2015
0 views

0 Am Nhac 5 TIET 1

Tiet 9 HBH Tuoi Hong
06. 11. 2015
0 views

Tiet 9 HBH Tuoi Hong

Tiet19 Khat vong mua xuan
06. 11. 2015
0 views

Tiet19 Khat vong mua xuan

TIET 15
06. 11. 2015
0 views

TIET 15

thutinhcuoimuathu
07. 11. 2015
0 views

thutinhcuoimuathu

Tiet 16 am nhac 9ppt
07. 11. 2015
0 views

Tiet 16 am nhac 9ppt

NHac 9
07. 11. 2015
0 views

NHac 9

Con chim hay hot
30. 10. 2015
0 views

Con chim hay hot

tren ngua ta phi nhanh
29. 10. 2015
0 views

tren ngua ta phi nhanh

GIAO AN HOC HAT  NOI VONG TAY LON
06. 11. 2015
0 views

GIAO AN HOC HAT NOI VONG TAY LON