Tin11_Bai tap va thuc hanh 6 - HKII

Information about Tin11_Bai tap va thuc hanh 6 - HKII

Published on May 1, 2014

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

Content

PowerPoint Presentation: TRẦN HỮU TRANG TR ƯỜ NG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TIN HỌC 11 Đặng Hữu Hồng PowerPoint Presentation: BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 6 Thời gian 2 tiết PowerPoint Presentation: Quan sát sách giáo khoa trang 103 _ thủ tục CatDan và trả lời các câu hỏi sau: PowerPoint Presentation: Quan sát đoạn thủ tục sau: PowerPoint Presentation: Qua đoạn thủ tục trên, hãy cho biết đầu vào và đầu ra của thủ tục này? Vào: xâu kí tự s1. Ra: biến xâu kí tự s2. Chức năng của thủ tục là gì? Thực hiện việc tạo xâu s2 từ xâu s1 bằng việc chuyển kí tự thứ nhất đến vị trí cuối của xâu PowerPoint Presentation: Quan sát sách giáo khoa trang 103 _ thủ tục Cangiua và trả lời các câu hỏi sau: PowerPoint Presentation: Quan sát đoạn thủ tục sau: PowerPoint Presentation: Qua đoạn thủ tục trên, hãy cho biết đầu vào của thủ tục này? Vào: xâu kí tự s không quá 79 kí tự. Thủ tục thực hiện công việc gì? Thực hiện thêm vào trước xâu s một số kí tự trắng để khi đưa s ra màn hình kí tự trong s ban đầu được căn giữa của dòng gồm 80 kí tự. PowerPoint Presentation: Quan sát sách giáo khoa trang 103 - 104_ Chương trinh nhập một xâu kí tự từ bàn phím và đưa xâu đó ra màn hình có dạng dòng chữ chạy giữa màn hình văn bản 25x80 PowerPoint Presentation: Quan sát chương trình PowerPoint Presentation: Chức năng của chương trình? Yêu cầu người sử dụng nhập một xâu kí tự. Đưa xâu đó ra màn hình có dạng dòng chữ chạy giữa màn hình văn bản 25*80 PowerPoint Presentation: Hãy nêu chức năng của thủ tục chuẩn sau GotoXY( x,y ); Đưa con trỏ của màn hình về vị trí có tọa độ X và Y trên màn hình. PowerPoint Presentation: Hãy nêu chức năng của thủ tục chuẩn sau Delay( Time ); Tạo ra thời gian trễ Time (khoảng ms). Time là một số nguyên PowerPoint Presentation: Hãy nêu chức năng của hàm chuẩn sau KeyPressed; Hàm này cho giá trị TRUE khi ta ấn một phím nào đó vào bàn phím và kí tự đó nằm chờ trong bộ nhớ đệm của bàn phím, chưa được lấy ra để xử lý. PowerPoint Presentation: Thực hành: viết chương trình nhập một xâu kí tự và đưa ra dòng chữ chạy ở dòng bất kì do chương trình chính qui định DẶN DÒ: DẶN DÒ 1. Thực hiện phần c _Trang 104 _ Sách giáo khoa. 2. Xem trước Bài tập và thực hành 7 _ Trang 115 _ Sách giáo khoa. PowerPoint Presentation: Thực hiện tháng 03 năm 2008 Thân ái chào các em Bài học đã KẾT THÚC E_mail: [email protected]

Related presentations


Other presentations created by dangbach2000

bai 11 tep va quan ly tep
04. 11. 2013
0 views

bai 11 tep va quan ly tep

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh
04. 11. 2013
0 views

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh

bai 3 Cau truc chuong trinh
01. 05. 2014
0 views

bai 3 Cau truc chuong trinh

Bai 3 Bai tap chuong I
01. 05. 2014
0 views

Bai 3 Bai tap chuong I

On tap hoc ki 2 tin 11
01. 05. 2014
0 views

On tap hoc ki 2 tin 11

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII

Bai tap  thuc hanh 4 tin 11 HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai tap thuc hanh 4 tin 11 HKII

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh
01. 05. 2014
0 views

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau
06. 05. 2014
0 views

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2
31. 03. 2015
0 views

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2

Ngữ văn 6, bài 4
15. 05. 2015
0 views

Ngữ văn 6, bài 4

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ
20. 05. 2015
0 views

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc
21. 05. 2015
0 views

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1
04. 06. 2015
0 views

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1

lop 1 tap hat tim ban than
17. 08. 2015
0 views

lop 1 tap hat tim ban than

Moi ban vui mua ca
17. 08. 2015
0 views

Moi ban vui mua ca

tap bai hat hoa binh cho be
17. 08. 2015
0 views

tap bai hat hoa binh cho be

Âm nhạc 1 bài 9: Quả
17. 08. 2015
0 views

Âm nhạc 1 bài 9: Quả

Bài 8: Tập tầm vông
17. 08. 2015
0 views

Bài 8: Tập tầm vông

Bai 12 Duong va chan
17. 08. 2015
0 views

Bai 12 Duong va chan

on tap bai hat nang som
17. 08. 2015
0 views

on tap bai hat nang som

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay
17. 08. 2015
0 views

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay

Bài 2 lop 2   hoc hat Xoe hoa
17. 08. 2015
0 views

Bài 2 lop 2 hoc hat Xoe hoa

Bai 6 Chien si ti hon
23. 08. 2015
0 views

Bai 6 Chien si ti hon

BAU TROI XANH
17. 08. 2015
0 views

BAU TROI XANH

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang
20. 10. 2015
0 views

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em
20. 10. 2015
0 views

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em

Hoc hat Bai Con chim non
20. 10. 2015
0 views

Hoc hat Bai Con chim non

Âm  nhạc lớp 3: Gà  gáy
20. 10. 2015
0 views

Âm nhạc lớp 3: Gà gáy

Bai 1 Quoc ca Viet Nam
20. 10. 2015
0 views

Bai 1 Quoc ca Viet Nam

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som
20. 10. 2015
0 views

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som

Cay da Bac Ho
28. 10. 2015
0 views

Cay da Bac Ho

Tiet 17 Meo di cau ca
28. 10. 2015
0 views

Tiet 17 Meo di cau ca

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7
29. 10. 2015
0 views

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7

Hoc hat Chim sao
29. 10. 2015
0 views

Hoc hat Chim sao

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4
29. 10. 2015
0 views

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4

bai 12 hoc hat bai Co la
29. 10. 2015
0 views

bai 12 hoc hat bai Co la

Cuoi HKII am nhac lop 4
29. 10. 2015
0 views

Cuoi HKII am nhac lop 4

am nhac 4 tuuan 31
29. 10. 2015
0 views

am nhac 4 tuuan 31

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON
30. 10. 2015
0 views

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON

lop 6 Tiet 3
30. 10. 2015
0 views

lop 6 Tiet 3

Tiet 12 Khuc hat chim son ca
01. 11. 2015
0 views

Tiet 12 Khuc hat chim son ca

Mẹ đi vắng
01. 11. 2015
0 views

Mẹ đi vắng

Chim chich bonglop2
01. 11. 2015
0 views

Chim chich bonglop2

nhac 8 on tap
01. 11. 2015
0 views

nhac 8 on tap

Tiet 5 On tap Li dia banh bo
01. 11. 2015
0 views

Tiet 5 On tap Li dia banh bo

Lý dĩa bánh bò
01. 11. 2015
0 views

Lý dĩa bánh bò

0 Am Nhac 5 TIET 1
01. 11. 2015
0 views

0 Am Nhac 5 TIET 1

Tiet 9 HBH Tuoi Hong
06. 11. 2015
0 views

Tiet 9 HBH Tuoi Hong

Tiet19 Khat vong mua xuan
06. 11. 2015
0 views

Tiet19 Khat vong mua xuan

TIET 15
06. 11. 2015
0 views

TIET 15

thutinhcuoimuathu
07. 11. 2015
0 views

thutinhcuoimuathu

Tiet 16 am nhac 9ppt
07. 11. 2015
0 views

Tiet 16 am nhac 9ppt

NHac 9
07. 11. 2015
0 views

NHac 9

Con chim hay hot
30. 10. 2015
0 views

Con chim hay hot

tren ngua ta phi nhanh
29. 10. 2015
0 views

tren ngua ta phi nhanh

GIAO AN HOC HAT  NOI VONG TAY LON
06. 11. 2015
0 views

GIAO AN HOC HAT NOI VONG TAY LON