TNC 050225

Information about TNC 050225

Published on November 21, 2007

Author: Savina

Source: authorstream.com

Content

Slide1:  Terminologi och översättning Henrik Nilsson Terminologicentrum TNC TÖI, Fackspråk och terminologi, vt-05 2005-02-25 Slide2:  x.x ”Han gick förbi huvudingången mot köksdörren, där Andy Maiden stod och såg på hur kocken flamberade en brylépudding. Kocken – en viss Christian-Louis Ferrer – hade hämtats hit från Frankrike för ungefär fem år sedan, för att han ytterligare skulle förbättra det grundmurade goda rykte som Maiden Halls mat redan hade. Just nu såg emellertid Ferrer, där han stod med en blåslampa i handen, mer ut som en mordbrännare än som un grand artist de la cuisine. Andys ansiktsuttryck visade att han delade Julians tankar.” Slide3:  x.x ”He skirted the main entrance and went in through the kitchen, where Andy Maiden was watching his chef put the flame to a tray of crème brûlée. The chef – one Christian-Louis Ferrer – had been brought on board from France some five years previously to enhance the solid if not inspired reputation of Maiden Hall’s food. At the moment, however, with culinary blow lamp in hand, Ferrer looked more like an arsonist than un grand artiste de la cuisine. The expression on Andy’s face suggested that he was sharing Julian’s thoughts.” Slide4:  x.x flambera bränna av hälla uppvärmd 40-procentig sprit, t ex konjak eller likör, över en het maträtt och sedan antända spritångorna Vid flamberingen brinner det mesta av alkoholen bort men aromen stannar kvar. Flambering sker ofta vid bordet och skapar då en effekt åt anrättningen. Den kan också ske vid spisen och är då ett moment i tillagningen och följs ofta av ytterligare tillagning av t ex en sås. Källa Matlagningstermer – provköken förklarar fr crème au caramel sv brylépudding (crème caramel) fr crème brûlée sv crème brûlée Slide5:  x.x TV4-chefen Jan Scherman bjuder personalen på calvados och crème brulée. Det är dags att fira. [...] I ett obevakat ögonblick har han lovat att bjuda på brylépudding och franskt äppelbrännvin om ”Vem vill bli miljonär?” passerar drömgränsen på 2,5 miljoner tittare. – Någon nämnde crème brûlée, och scenen i Amelie Poulain där hon slår hål på det smälta sockertaket. Nu sitter jag här och är så sugen att jag inte vet vad jag ska göra. [...] Svenskans "brylépudding" har inte riktigt samma klang (och inte samma knapriga tak heller, väl?) [Källa: Aftonbladet, 11 februari 2000 och http://hem.passagen.se/jorun/2003_02_02_lifearchive.htm] Slide6:  x.x ”Creme brulee should start with a custard base that is richer, creamier, and silkier than other cremes (creme anglaise, creme caramel, flan, etc.). On top of that custard should be a layer of caramelized sugar. This sugar can thick or thin. A thick layer is usually produced by caramelizing sugar in a pot and pouring the liquid caramel over the custard. Thin layers (some as thin as paper) are produced by directly heating a sugar layer using a broiler or torch.” ”Dans les desserts, ne vous laissez pas séduire par le nom de crème brûlée. Il s'agit, en fait, d'une crème caramel, bien faite du reste.” [Källa: http://www.cookingforengineers.com/article.php?id=32] Slide7:  passera skala slanta ansa putsa Matlagningsförberedelser – gränsdragningar hacka tärna hyvla strimla skiva klyfta klyva klippa riva mala flaga mixa slitsa sprita snoppa mosa 39.2 skala klyfta klyva slitsa sprita snoppa Slide8:  Matlagningsförberedelser – gränsdragningar 39.2 Slide9:  Översättningsorienterat terminologiarbete ”Översättartrappan” Kort repetition av teorin Ekvivalens: exemplet Eurodicautom Källor och källkritik Lunch Termhantering vid översättning: Scenarier Termval/termskapande Kort om skrivregler för översättare Utdelande av hemuppgift Uppläggning x.x Slide10:  Terminologiarbete samla in begrepp och termer inom ett ämnesområde göra begreppssystem och rita begreppsdiagram skriva definitioner göra termposter länka ihop termposter till begreppsstrukturen Översättningsorienterat terminologiarbete identifiera termer i texter skapa termposter dokumentera olika typer av kontexter undersöka fler kontexter (om tid och resurser tillåter) Skapa begreppssystem utifrån tillgängliga texter (om tid och resurser tillåter) 9.5 Traditionellt terminologiarbete Slide11:  1. identifiera termen i texten samt fackområdet 2. få en uppfattning om begreppet bakom termen 3. hitta termen på målspråket inom fackområdet Steg i översättningsorienterat terminologiarbete 8.2 Slide12:  Steg i översättarens terminologihantering 1. identifiera termen i texten 2. få en uppfattning om begreppet 3. hitta ekvivalenten 8.2d Slide13:  Vad är en term? term språklig benämning för ett allmänbegrepp som tillhör ett fackområde Exempel: Osäkerhetsrelation är termen för ett allmänbegrepp inom fysiken. 6.1 [Källa: Terminologins terminologi, Nordterm 2] Slide14:  Flerordstermer: baka av, känd man, haverisäker konstruktionsprincip, byggnad med särskilt bevarandevärde Enkla ord: kolv, fjäder, portion Sammansatta ord: knäckkraft, grytkoka, seriematlaga, Flach-Links-Links-Maschine Hur ser termer ut? 6.6b Slide15:  känd man privatperson som åtar sig all lotsning av fartyg Fordom utövades all lotsning av k.: lotsyrket och lotsväsendet ha därifrån utvecklats. Även numera kan emellertid fartygsbefälhavare på eget ansvar anlita k. när lotsplikt ej föreligger eller lejest när lots ej finnes att tillgå (lotsbrist). Detta är dock sällsynt utom under krigsförhållanden. hobbling pilot [kind of] private pilot Sohlman: Sjölexikon, 1955 x.x sv en Slide16:  Ett ord blir en fackterm först när ... … den är spridd inom ett visst fackområde … den är accepterad och använd bland fackexperter … begreppet bakom termen är klart avgränsat … den är ”betydelsetung” i sitt sammanhang 1.26 Slide17:  residues and by-products from wood processing industry woody biomass residues derived from the wood processing as well as the pulp and paper industry Term eller ej? 5.52x Slide18:  Steg i översättarens terminologihantering 1. identifiera termen i texten 2. få en uppfattning om begreppet 3. hitta ekvivalenten 8.2e Slide19:  begrepp mental föreställning om en referent eller en kategori referenter definition språkligt utformad beskrivning av ett begrepp som ska avgränsa detta mot andra begrepp kännetecken abstraktion av en egenskap hos en referent eller en kategori referenter referent företeelse som kan påvisas eller uppfattas term fackspråkligt ord eller uttryck för ett begrepp 3.14b Slide21:  pasta long pasta shapes (long) rods ribbons (long) tubes pasta sheet dried pasta fresh pasta (non-stuffed pasta) stuffed pasta soup pasta ravioli flavored pasta (pasta without added flavor) black pasta green pasta whole wheat pasta (durum wheat pasta) corn pasta short pasta (shape) (”freshness”) (stuffing) (flavoring) (flour) Slide22:  Begreppssystem i olika språk 4.10 Slide23:  avløbsvand spildevand drænvand husspildevand industrispildevand sanitets- spildevand kølevand spulevand processvand regnvand danska [Källa: B. Nistrup Madsen: Terminologi 1, Principper & metoder Slide24:  eau usée eau usée urbaine eau usée industrielle eau usée domestique eau de ruissellement eau pluviale eau d’arrosage et d’autres franska eau usée ménagère eau vanne eau résiduaire liquide résiduaire eau de refroidessement eau de rinçage [Källa: B. Nistrup Madsen: Terminologi 1, Principper & metoder Slide25:  For the purposes of this part of ISO 4157, the term ”floor” corresponds to the concept of the English term ”floor” as the logically numbered floor relative to ground level, i.e. first floor, second floor, etc. SS-EN ISO 4157-1: 1998 15.10b_EN Slide26:  För den här delen av ISO 4157 gäller att termen ”våningsplan” närmast står för begreppet bakom den engelska termen ”floor”, dvs. logiskt numrerat våningsplan i förhållande till marknivå: dvs. våningsplan 1, våningsplan 2 etc. [...] [Svensk kommentar: Enligt svensk praxis numreras våningsplan på samma sätt som våningar. Våningsplan 1 är detsamma som våning 1 etc.] SS-EN ISO 4157-1: 1998 15.10b Slide27:  sv grava Def. torrsalta livsmedel med tillsats av socker och kryddor, och därefter låta det ligga 1–2 dygn i högst +8 °C i den lake som bildas en [cure food (usually salmon) with salt, sugar and spices] Kulturspecifikt 39.1 Slide28:  Flerspråkig målgruppsanpassning!? 2.1 Slide29:  Begrepp Relation term–begrepp (1) 3.20 Slide30:  koka livligt stormkoka koka på hög värme koka häftigt koka livsmedel i vätska på hög värme och oftast utan lock 6.34 Synonymer Slide31:  Food Security ”The National Food Processors Association (NFPA) believes, at this time, that the food industry and government regulatory bodies must concentrate their attention on ensuring that our food safety system is fully equipped, to the extent possible, to prevent and respond to terrorist attacks on our food supply. Advancing proposals to merge food safety functions, responsibilities and agencies would not only detract from that critical national priority, but disrupt the very system that consumers are relying on to protect and serve them.” Ett eller flera begrepp? x.x http://www.nfpa-food.org/foodsecurity.asp Slide32:  en food security fr sécurité alimentaire n. f. Note(s) : The term "food security" is sometimes used incorrectly (in English) as a synonym of food safety; such usage is confusing and is not recommended. Ett eller flera begrepp? x.x [Office de la langue française, 1996] Slide33:  Food security / food safety 1 Remissförslag food security det att försörjningen av livsmedel är tryggad food safety det att livsmedlen är säkra att konsumera Slide34:  Food security / food safety 2 TNCs förslag Välj en tydlig term Skapa inte oreda även på svenska Var uppmärksam på oredan på engelska Slide35:  Term Relation term–begrepp (2) 3.21 Slide36:  anslag stomme av sockerkaka till en del tårtor och bakverk Källa: Modern bakning, handbok i bakpulverbak anslag summa pengar som beviljats för visst ändamål Källa Nordisk förvaltningsordbok anslag form för tillkännagivande vid myndighets beslut om t ex tjänstetillsättning Källa Nordisk förvaltningsordbok anslag -et -0 MASKIN anordning på maskin som begränsar rörelsen hos en annan maskindel och bestämmer dess ytterläge Källa: TNC 98: Tekniska basord (1995) anslag kortvarig elmetallering, i regel med stor strömtäthet Källa: SMS 2967 (utg 1): Oorganiska ytbeläggningar. Terminologi anslag list eller skiva på ett hyllplan som begränsar hyllplansdjupet Källa: SS 83 62 51 (utg 2) Dokumentation – Hyllställ för arkiv och bibliotek – Termer och huvudmått 39.5 Slide37:  skålla (1) behandla livsmedel med kokande vatten för att lättare kunna ta bort t ex skal Jfr skala. Man skållar tomater och plommon genom att doppa dem i kokande vatten. Mandel skållas genom att den kokas upp i vatten för att skalen lätt skall lossna. en blanch, scald skålla (2) hälla kokande vatten över ett livsmedel för att utvinna smakämnen till saft Jfr urlaka (2). Vid saftberedning skållar man t ex citronskal, fläderblommor, rabarber eller svartvinbärsblad. De skållade livsmedlen kastas därefter. en infuse skålla (3) hälla kokande vatten över eller doppa i kokande vatten för att avdöda ytliga mikroorganismer Jfr värmesterilisera. Det är främst köksredskap man skållar. en blanch skålla (4) hälla kokande vatten över grovt mjöl vid bakning av vissa bröd Skållning ger saftigt och aromatiskt bröd. en [pour boiling water over coarse-textured flour when baking some breads] Källa: Matlagningstermer – Provköken förklarar 39.5 Slide38:  Steg i översättarens terminologihantering 1. identifiera termen i texten 2. få en uppfattning om begreppet 3. hitta ekvivalenten 8.2f Slide39:  thermal bridge köldbrygga thermal capacity värmekapacitet thermal drying termisk torkning thermal instrument termoinstrument 10.4 Förleds inte av uttryckssidan! (”buttergoose-fenomenet”) Slide40:  K?.? [Källa: B. Svensén: Handbok i lexikografi] ekvivalens semantisk ekvivalens pragmatisk ekvivalens ekvivalentdifferentiering ekvivalent ekvivalentbestämning nollekvivalens partiell ekvivalens fullständig ekvivalens/ kongruens (logik) Slide41:  8.25 sv (bild)brus sv ”myrornas krig” en noise Olika stilnivåer Slide42:  8.25 sv föryngring skogsreproduktion skogsförnyelse skogsföryngring återväxt uppkomst av plantskog eller ungskog som ersätter avlägsnad skog Termen skogsförnyelse används i Finland. en regeneration fi uudistaminen Källa: TNC 96: Skogsordlista, 1994 Geografisk variation Slide43:  sv kulörton Jfr kulörthet. I stället för kulörton användes tidigare termen färgton. en hue Källa: TNC 88: Färg- och lackteknisk ordlista, 1988 sv färgton egenskap hos färg som bl a kan observeras i solspektrum, t ex i regnbågen, där den varierar från den ena kanten till den andra Termen färgton används ofta i betydelsen kulör men avser endast en karakteristisk egenskap hos denna. Färgtonen kan vara röd, blå osv, men kulören kan dessutom vara ljus, mörk, mättad, djup, gråaktig osv. en hue Källa: TNC 42: Målningsteknisk ordlista, 1969 Termer förändras över tid ... 8.25 Slide44:  arbetslivsinriktad rehabilitering rehabilitering som syftar till att ge en individ förmåga och förutsättningar att förvärvsarbeta Termerna arbetsplatsförlagd rehabilitering, arbetsplatsrehabilitering, arbetsplatsanknuten rehabilitering och yrkesinriktad rehabilitering bör inte användas för arbetslivsinriktad rehabilitering. Vissa termer bör man inte använda ... 6.34 [George Mason, ”24”] Slide45:  är Europeiska kommissionens termbank består av 1,4 miljoner termposter innehåller 5,5 miljoner uppslagsord omfattar terminologi på 12 språk Eurodicautom 9.2 IATE Slide46:  Eurodicautom http://europa.eu.int/eurodicautom/login.jsp 9.1 Slide47:  fr diffusion cohérente de kohärente Streuung Ref. IEV 26-5-490(VE); DIN Normenheft 5-Kerntechnik(DF) en coherent scattering Def. process in which radiation is scattered in such a manner that a definite phase relation exists between the scattered and incident waves Ref. IEV 26-5-490 es dispersión coherente da kohærent spredning nl coherente verstrooiin Ref. IEV 26-5-490 pt difusão coerente fi koherentti sironta it diffusione coerente sv koherent spridning Ref. IEV 26-5-490 9.10 Fullständig ekvivalens Slide48:  fr coupon couru (CC) [Glossaire des finances et de la dette, Banque mondiale, 1991] en accrued interest (AI) a bond's accumulated interest made since the last interest payment [Glossary of Finance and Debt, World Bank, 1991] nl lopende rente, opgelopen rente sv upplupen ränta [FARs engelska ordbok. - 1997] ränta som har genererats men ännu inte påförts kontot [Svenska Bankföreningen,Ekonomiskt abc.-1997 ] 9.x Fullständig ekvivalens Slide49:  fr ros; peigne; rot PH le ros fixe la largeur du tissage sur métier et sert à serrer la duite contre le tissu [BTM] DOM: industrie textile: machines/parties de machines: métier à tisser de Blatt; Rietblatt; Riet [Suppa, Textilglossar] DOM: Textilindustrie: Maschinen: Maschineneinzelteile: Webstuhl en reed [Suppa, Textile Gloss; PH: BTM] DOM: textile industry: machines/machine parts: loom; the reed helps to determine cloth width, and acts as a beater da blad; reed [Dansk Beklædnings og Textil Institut] DOM: tekstilindustri: maskiner: maskindele: vævestol sv vävsked; sked; vävkam; ritt kamliknande, i skedlagsstocken fastsatt redskap varmed inslagstrådarna packas samman till önskad täthet [Textilrådet, Preliminär Textilteknisk ordlista. - 1957] utgör även stöd för skytteln vid dennas passage genom skälet Synonymer 9.42 Slide50:  fr cabanière Def. personne chargée du salage des fromages en zone de Roquefort Ref. Lexique Lait da cabaniere Def. person der salter roquefortost Ref. KVL, Maelkelaboratoriet sv cabanière Ref. Gunnar André, Mejerierna service AB (1997) Note lokal benämning på ostsaltare i Roquefort-området i Frankrike Utländsk term = svensk term 9.1 9.39 Slide51:  fr marge vorace [Glossaire des finances et de la dette, Banque mondiale, 1991] en alligator spread any options transaction in which commissions eat up all potential profit [Glossary of Finance and Debt, World Bank, 1991] nl gulzige marge sv alligator spread optionsaffär där kommissioner äter upp hela den potentiella vinsten [Björn Tore Carlsson (1997)] den engelska termen används även på svenska 9.x Utländsk term = svensk term Slide52:  fr praline Def. confiserie préparée à partir d'une amande enveloppée dans du sucre cuit caramélisé en praline sv karamelliserad mandel Note termförslag Internanm. TNC: TNC: *05 Grovöversättning av fransk defintion: konfektyr som tillreds av en mandel som täcks med socker som smälts till karamellmassa. Expert 1: "bränd mandelkonfekt” Expert 2: OK. Även "karamelliserad mandel". Expert 3: Massa bestående av lika del mandel och socker som karamelliserats. Grundmassa till praliner och krämer. TNC: Här avses en sorts karamell. "Pralin" i den betydelse som expert 3 beskriver finns också, men det är inte det begreppet som behandlas i termposten. "Karamelliserad mandel" stämmer bra med beskrivningen i Larousse Gastronomique. (Nationalencyklopedins ordbok: pralin - litet stycke (finare) choklad vanl. med fyllning) (Larousse gastronomique: praline – bonbon fait d'une amande enrobée de sucre caramélisé) Experthjälp 9.17 Slide53:  fr glace en aiguilles de Kerzeneis en 1) candle ice; 2) candled ice; needle ice disintegrating sea or lake ice consisting of ice prisms oriented perpendicular to the ice surface DOM: geology da isnåle [Inst for Erhvervsforskning, Kolding] sv rutten is [TNC (1997)] NT:(@$£): £Record contains more than one concept; check the Danish term Källa: EDIC3: PET79 9.12 Oväntad ekvivalent Slide54:  fr point anglais; point americain Ref. Dictionnaire Technique de la Sutoria,Milano,s.d. de englisches Stichmass; amerikanisches Stichmass Ref. Schuhwerk Technisches Woerterbuch,Ars Sutoria,Milano,s.d. en English size; American size Ref. Footwear Technical Dictionary,Ars Sutoria,Milano,s.d. it punto inglese Def. Unita di misura della lunghezza della calzatura corrispondente a 1/3 pollice (circa mm 8,46). Ref. Dizionario Tecnico della Calzatura,Ars Sutoria,Milano,s.d. nl Engelse steek; Amerikaanse steek Ref. Nederlands Leder-en Schoenenmuseum,Waalwijk da engelsk størrelse; amerikansk størrelse Ref. cand.phil.Dagny Dahl Christensen, Institut for erhvervs-informatik,Kolding sv engelsk storlek Ref. Calle Carlsson, Skofabriken Ymer AB (1997) Note den svenska termen motsvarar närmast den italienska Int.anm.EU: £ Record contains more than one concept; the English and the American sizes are different Flera begrepp i en termpost 9.41 Slide55:  fr 1) diplôme de maîtrise;2) maîtrise Def. diplôme universitaire sanctionnant la quatrième année d'études universitaires Ref. 1) FRANKL;2) BTL; DF:BTL Note REG: France da PH diplom efter tre års universitetsstudier, der giver adgang til fjerde år Ref. K. Thrysoee, Arbejdsministeriet Note Frankrig sv examensbevis för magisterexamen PS FRA Ref. TNC (1999) Note {NTE} den svenska termen ”examensbevis för magisterexamen” är närmaste svenska motsvarighet till den franska termen ”diplôme de maîtrise”; även om svensk magisterexamen, till sitt innehåll, kan vara mycket olik en fransk maîtrise, så motsvarar båda beteckningarna 4 års studier (160 högskolepoäng) och kan därför jämföras, vad gäller undervisningstid intNT>EU:(@$£) @ Record contains inconsistent information; the Danish phrase seems to be wrong Kulturspecifikt 9.x Slide56:  fr calisson Def. confiserie a base de pate d=amande, a dessus glace, a dessous en pate azyme. De forme losangique specialite d=Aix-en-Provence Ref. Clement, Dictionnaire des industries alimentaires, Paris, 1978 en marzipan sweet Ref. Celment, Dictionnaire des industries alimentaires, Paris, 1978 sv calisson; mandelkonfekt Def. konfekt av rostad mandelmassa med melon, utstruken på oblat och med glacerad vit ovansida Ref. Jan Hedh, Konditor Konsult (1997) Note romboidformad Internanm. TNC: TNC: *05 Grovöversättning av fransk definition: konditorivara (eller konfektyr) med mandelmassa som huvudingrediens, med glacerad ovansida och med en undersida gjord av osyrat bröd. I form av en romb, specialitet i Aix-en-Provence. TNC: Förarbete: Zenk, G. Köksfranska. – 1996: ”mellanting mellan konfekt och kaka som görs av mandel; från Aix-en-Provence”. Expert: Provensalsk specialitet av rostad mandelmassa med melon, utstruken på oblat. Glacerad vit ovansida. Romboidformad. Mandelkonfekt. 9.28 Experthjälp, kulturspecifikt Slide57:  fr émission ratée d'avance Ref. Glossaire des finances et de la dette, Banque mondiale, 1991 en “Star Trek” issue Def. Eurodollar issue where interest rates have been set too low to attract investors. Called Star Trek because they were priced where no man dared to go (a reference to the Star Trek TV show) Ref. Glossary of Finance and Debt, World Bank, 1991 nl bij voorbaat mislukte uitgifte Ref. Roland Piron, Hoofd Vertaaldienst Bank Brussel Lambert, 1997 sv Star Trek-emission Def. misslyckad eurodollaremission p.g.a. för låg ränta Ref. Björn Tore Carlsson(1997) Note termförslag; kallas Star Trek eftersom den prissatts inom ett område där ingen människa vågar sätta sin fot Termförslag, anmärkning 9.33 Slide58:  en mason's cramp Variety of occupational neurosis. nl metselaarskramp Beroepskramp werd vroeger ook wel beroepsneurose genoemd. De afwijking werd toen als een neurose beschouwd,maar recentelijk is aangetoond dat deze aandoening op een organische basis berust sv murarkramp arm- eller handkramp hos murare, ofta funktionella besvär i form av en symptomneuros Termförslag. Termförslag 9.33 Slide59:  fr vin nouveau Def. vin de la dernière récolte, généralement encore chargé de gaz carbonique Ref. Office international de la vigne et du vin en new wine Def. wine of the last vintage,still saturated with carbon dioxide Ref. Office international de la vigne et du vin nl nouveau ef. K.Meesters(samenstelling),Prisma van de wijn.Ca 2400 begrippen van A tot Z verklaard,Uitgeverij Het Spectrum,Utrecht,1993,p.159 sv Def. vin från senaste skörden, som ofta har kolsyra kvar Ref. Munskänkarna (1997) Note {NTE} belägg för etablerad svensk term saknas, i definitionsfältet ges en förklaring Ej termförslag Om du inte kan ge ett termförslag men däremot en förklaring: Lämna termfältet tomt. Skriv in förklaringen i definitionsfältet. Ange ditt namn och/eller din ev. organisationstillhörighet och aktuellt årtal i källfältet. Skriv i NT-fältet: {NTE} belägg för etablerad svensk term saknas; i definitionsfältet ges en förklaring. 9.36 Slide60:  fr lait de soja [Haensch/Haberkamp, Dict. Agricole] de Sojabohnenmilch [Haensch/Haberkamp, WB. Lantwirtschaft] en soybean milk [Haensch/Haberkamp, Dict. Agriculture] nl sojamelk melkachtig produkt, verkregen uit gekookte gemalen sojakoeken of-zaden da sojamaelk sv sojadryck; sojamjölk Note termen "sojamjölk" är en av Statens livsmedelsverk avrådd term Ref. [Statens livsmedelsverk] Kommentar: Jan Movitz, verksledningen Avrådd term 9.19 Slide61:  fr brisure Def. fragment d’un grain produit au cours d’un traitement mécanique ... Ref. [Clément, Dictionnaire des industries alimentaires, Paris] en breaks; piece of nib Ref. Clément, Dictionnaire des industries alimentaires, Paris; CAOBISCO, technical dictionary of the Confectionery Industry, Behr's Verlag, 1984 de Kernbruchstück Ref. Caobisco, Süßwarenfachwb., 1974 sv Def. Ref. Note Int.anm. $ Concept is difficult to identify EU Svåridentifierat begrepp 9.43 Slide62:  Hjälpmedel Ordlistor, cd-romskivor Handböcker, facktidskrifter Läroböcker Klassifikation Branschorganisationer, myndigheter Experter Emfas-katalogen <www.emfas.com> Produktkataloger <www.kompass.se> Standarder <www.sis.se>, <www.svenskstandard.org.se> 10.1x Slide63:  redogör för ett ord och dess betydelser behandlar allmänspråk och fackspråk förklarar ett ord för den som inte vet vad det betyder är oftast beskrivande redogör för ett begrepp och dess termer behandlar alltid fackspråk kommer fram till en definition som fackfolk kan vara överens om är oftast normerande Terminologi Lexikografi 7.1c Slide64:  Lexikografi – terminologi bräcka steka (lätt) i panna (ur Norstedts svenska ordbok) mala sönderdela till finfördelad form (genom starkt tryck, särsk. i förening med rotation) (ur Norstedts svenska ordbok) mixa blanda samman råvaror (till) (ur Norstedts svenska ordbok) bräcka, rista steka lätt och hastigt i medelvärme i stekpanna oftast utan tillsats av matfett (ur "Matlagningstermer") mala finfördela ett livsmedel under tryck och rotation i speciell utrustning t ex köttkvarn, mandelkvarn eller mortel Jfr mixa. (ur "Matlagningstermer") mixa finfördela eller blanda i ett kärl med roterande kniv i botten eller med mixerstav (ur "Matlagningstermer") 7.10 Slide65:  Hjälpmedel Libris <http://websok.libris.kb.se/> Bibliotek: <www.bibliotek.se> ETIS: <www.etis.info> Korpusar: <www.mediearkivet.se> Publikationshandboken: <http://eur-op.eu.int/code/sv/sv-cover.htm> Sökmotorer: Google, Altavista m.fl. 10.3 Slide66:  Libris: ”x-sökning” SAB-kod + x = ordlista 10.3 Slide67:  Bra tips för Internetsökningar: sök på x + ordlista/definition/förklaring sök på x + [ämnesområde] sök via bildsök sök på utländsk term på svenska sidor sök på fraser: ”x är”, ”x betyder” sök på x + branschförening/branschorganisation använd define:x Slide68:  Hjälpmedel Bra länksidor, t.ex. TNC: <www.tnc.se> Terminology Forum: <www.uwasa.fi/termino> Terminology resources on the WWW: <http://forum.europa.eu.int/irc/dsis/coded/info/data/coded/netlinks.htm Eurê[email protected] (terminologisk Google-sökning) <http://www3.sympatico.ca/marilynverge/yvan/folder_tree/ftexample.html> 10.3 Slide69:  Hjälpmedel Termbanker: [email protected] <http://www.comnet.ca/~maryvan/eureka/script_banques_terminologie3.htm> GDT <www.granddictionnaire.com/> Termite <http://www.itu.int/search/wais/Termite/index.html> FAOTERM <http://www.fao.org/faoterm/main-e.htm> ILOTERM <http://www.ilo.org/iloterm/ns?a=T_P1.start&u=&login=USER&password=isiterm&direct=YES#expanded> UNTERM <http://157.150.197.21/dgaacs/unterm.nsf/> Termium, m.fl. Eurodicautom <http://europa.eu.int/eurodicautom> TIS, Europeiska rådets termdatabas <http://tis.consilium.eu.int/utfwebtis/frames/introfsEN.htm> 10.3b Slide71:  Hjälpmedel Nätverk, e-postlistor: Infoterm <www.infoterm.org> Termilat <www.unilat.org/dtil> Norskjal <www.aknet.is/~lars/norskjaleng.html> Interm & Atlas <www.eaft-aet.net> Webbkurser i terminologiteori: <http://www.termisti.refer.org/theoweb1.htm> <http://www.termium.gc.ca/didacticiel_tutorial/english/lesson1/index_e.html//> 10.3 Slide72:  Tillförlitlighet? Vem? Auktoritet? Varför? Syfte? Objektivitet? Aktualitet? Målgrupp? Källkritik x.x Slide73:  Källkritik – terminologiska källor x.x Finns definitioner? Följer dessa i så fall terminologiska principer i sin utformning? Rimliga överbegrepp? Finns annan information (kommentarer, kontexter, etc.)? Anges relationer till andra begrepp? Begreppssystem? Hur behandlas synonymer, homonymer, polysemer? Slide74:  In het Nederlands Nedterm: <http://www.nedterm.org/> NL-TERM, Vereniging voor Nederlandstalige Terminologie: <http://www.nlterm.org> Nederlandse Taalunie <http:// www.taalunie.org> van Dale: Taalweb <http:// www.vandale.nl> Taalunieversum <http:// www.taalunieversum.org/> Nederländska delen av EUs publikationshandbok <http://publications.eu.int/code/nl/nl-000300.htm> Ordlistor (EU, Elsevier m.fl.) 10.10 Slide75:  6.xx Källtext med en term Måltext med den enda ekvivalenten Scenario 1: källspråk: ett begrepp, en term målspråk: ett begrepp, en term Slide76:  sv soltorka lufttorka utomhus med sol som värmekälla Soltorkning är inte lämpligt i ett fuktigt klimat eller på platser där vädret skiftar snabbt och inte heller där det finns risk för luftföroreningar. Soltorkade livsmedel, t ex frukt, grönsaker och kött, förlorar mycket av sitt vitamininnehåll under torkningen. en sun-dry 8.25 [Matlagningstermer] Översättning svenska  engelska Slide77:  en bird peck fr dégât d’oiseau de Spechtloch sv hackspetthål hål eller skador på stammen orsakade av fåglar 8.3x [SIS/TR-10, 2004] en green timber fr bois vert de frisches Holz sv rått virke virke som inte har torkats ned till eller under fibermättnadspunkten Slide78:  6.xx Källtext med en term Måltext med den enda ekvivalenten, dvs. utan synonymer Tänkbar måltext med likvärdiga ekvivalenter (synonymer) Scenario 2: källspråk: ett begrepp, en term målspråk: ett begrepp, flera termer (synonymer) Slide79:  en fry sv steka i panna sv pannsteka sv kontaktsteka steka livsmedel i skivor eller bitar i stekpanna, stekbord eller platå 8.25 [Matlagningstermer] Översättning engelska  svenska Slide80:  en simmer sv sjuda sv småkoka sv koka sakta sv koka på svag värme koka vätska eller livsmedel i vätska på svag värme vid temperaturen strax under kokpunkten (+85 °C – +95 °C) 8.25 [Matlagningstermer] Översättning engelska  svenska Slide81:  en single-sheet luminous reflectance factor, R0 sv ljusreflektansfaktorn för ett enstaka ark, R0 (SS-ISO XXXX) sv ljusreflektansfaktorn för ett enkelt ark, R0 (SS-ISO YYYY) en opacity (paper backing): The ratio, expressed as a percentage, of the single-sheet luminous reflectance factor, R0, to the intrinsic luminous reflectance factor, R, of the same sample. sv opacitet (pappersunderlag): Kvoten, uttryckt i procent, mellan reflektansfaktorn för ett enda ark, R0, och egenljusreflektansfaktorn, R, för samma prov. Källa: SIS Remiss ZZZ: 2002/VO Y: SS-ISO XXXX 15.12 Slide82:  6.xx Källtext med synonymer Måltext med den enda ekvivalenten, dvs. utan synonymer Tänkbar måltext med enda ekvivalenten + påhittade ”synonymer” Scenario 3: källspråk: ett begrepp, flera termer målspråk: ett begrepp, en term Slide83:  Förfritera i 140 °C. Räkna med 4–6 minuter för pommes frites och klyftor från normalstor potatis. Tjockare stavar/klyftor behöver en eller ett par minuter mer. Vill du ha en blekfriterad potatis så låt den frityrkoka tills den är mjuk. Häng upp frityrkorgen och låt potatisen rinna av. Öka temperaturen till 180 °C. Fritera potatisen i 2–3 minuter till önskad färg. Häng upp frityrkorgen och låt potatisen rinna av igen. 8.25 [www.ica.se] Översättning svenska  engelska Slide84:  sv fritera sv frityrkoka sv flottyrkoka koka livsmedel eller bakverk i rikligt med 100-procentigt fett (olja, kokosfett, ister) som håller en temperatur av ca +150 °C upp till +180 °C beroende på livsmedel och storleken på bitarna som friteras Fritering sker ovanpå spisen. En gryta, gärna med höj- och sänkbar korg, en hålslev och en termometer är praktiska redskap vid fritering. Det är viktigt att ha ett lock till grytan tillgängligt om frityrfettet skulle antändas och man är tvungen att kväva elden. en deep fry 8.25 [Matlagningstermer] Översättning svenska  engelska Slide85:  cinnamon (ground or whole) Though we think of this as a baking spice in the West, it is used sparingly in curry, to spice tea, and whole or broken sticks are used to season cooking rice. 8.25 [shttp://www.wholefoods.com/recipes/tips_indiancuisine.html] Översättning engelska  svenska Slide86:  en season en spice sv krydda tillsätta kryddor eller kryddörter för att ge smak och för att framhäva råvarornas egna smakämnen 8.25 [Matlagningstermer] Översättning engelska  svenska Slide87:  en diffuse blue reflectance factor ISO brightness sv diffus blå reflektansfaktor ISO-ljushet sv ISO-ljushet ljushet mätt med instrument enligt ISO 2469 (SIS Remiss 321: 2002/VO 3: SS-ISO 2470, 1999) (TNC 92 Pappersordlista, 1992) 15.13 Slide88:  6.xx Källtext med synonymer Måltext med en av ekvivalenterna, dvs. utan synonymer Tänkbar måltext med likvärdiga ekvivalenter (synonymer) Scenario 4: källspråk: ett begrepp, flera termer målspråk: ett begrepp, flera termer Slide89:  sv bräcka sv rista steka lätt och hastigt i medelvärme i stekpanna oftast utan tillsats av matfett Lax, korv och rökt skinka är exempel på livsmedel som brukar bräckas. Det fett som bildas i stekpannan bör inte användas i sky eller sås. en dry-fry en pan-grill 8.25 Översättning engelska  svenska Slide90:  6.xx Källtext med flera termer för underordnade begrepp Måltext med en ekvivalent, (för det överordnade begreppet) Tänkbar måltext med omskrivningar Scenario 5a: Partiell ekvivalens källspråk: flera underordnade begrepp, flera termer målspråk: ett överordnat begrepp, en term Slide91:  Mix to a firm dough, adding a little extra flour or water as necessary, and knead for 10 minutes. Place the dough in a clean greased bowl, and swish it around to coat. Cover with a damp cloth and place in a warmish place til doubled in bulk. Knock down and prove again. Knock down once more and shape into knots, cloverleafs, bagels, baguettes or indeterminate blobs. 8.25 Översättning engelska  svenska Slide92:  en knead (before leavening) en knock down (after leavening) en knock back (after leavening) sv knåda kraftigt arbeta en jäsdeg så att glutentrådarna tänjs ut och degen blir smidig och elastisk före jäsning Man kan knåda både för hand och i maskin. Knådas degen i maskin räcker det med 4-5 minuter. Efter första jäsningen knådas degen på nytt för att pressa ut luft före utbakning. Detta måste ske utan överarbetning om degen skall kunna jäsa optimalt efter avslutad utbakning. 8.25 Översättning engelska  svenska Slide93:  6.xx Källtext med en term för ett överordnat begrepp Måltext med flera ekvivalenter, (för de underordnade begreppen) Tänkbar måltext med påhittad ekvivalent (för det överordnade begreppet) Scenario 5b: Partiell ekvivalens källspråk: ett överordnat begrepp, en term målspråk: flera underordnade begrepp, flera termer Slide94:  6.xx Källtext med term som står för flera begrepp Måltext med flera ekvivalenter Tänkbar måltext med en ekvivalent Scenario 6: källspråk: flera begrepp, en term målspråk: flera begrepp, flera termer Slide95:  sv grytsteka (1) steka i en gryta med lock i ugn utan matfett och utan tillsats av vätska en pot-roast sv grytsteka (2) bryna livsmedel i matfett och därefter späda med vätska och koka färdigt på svag värme under lock i gryta på spisen eller i ugn en braise 8.25 Översättning svenska  engelska Slide96:  Stekt orre med röda vinbär 1 orre på 1–1 ½ kg, plockad och urtagen spar levern till såsen salt och nymald svartpeppar 5 dl repade röda vinbär 4–5 baconskivor smör och lite vatten till grytstekning 8.25 Översättning svenska  engelska grytsteka 2 = braise Slide97:  8.25 Översättning svenska  engelska Grytstek i ugn 1 ½ kg benfri fransyska 1 ½ tsk salt 2 krm svart- eller vitpeppar ev. 2 krm av vardera koriander, ingefära och paprika Blanda salt, peppar och ev andra kryddor. Gnid in köttet med kryddblandningen. Lägg köttet i en glasgryta. Stick in en köttermometer så spetsen kommer mitt i den tjockaste delen. Lägg på lock och ställ in grytan i kall ugn. Sätt ugnen på 175 grader. Stek tills köttermometern visar 75 grader. Ta upp steken ur grytan. Vispa ur den med lite buljong och häll det i en kastrull. [...] grytsteka 1 = pot-roast Slide98:  6.xx Källtext med en term (eller flera synonymer) Måltext som saknar ekvivalent vid översättningstillfället Scenario 7: Nollekvivalens källspråk: ett begrepp, en (eller flera) termer målspråk: ett begrepp/inget begrepp, ingen ekvivalent Slide99:  Termval ”Vad är egentligen hemmabio? Och ska det heta hemmabio eller bio hemma? Kanske bobio, biobo eller bara bo-bo-bidoo? Lägenhetsbiograf? Bostadsbio? Eller varför inte helt enkelt bio, min bio? På tyska skulle det förmodligen vilja heta vardagsrumsunderhållningscentral, och det är ju ett alldeles lysande ord eftersom det förklarar att det inte bara handlar om att leka biograf, utan att samla hemmets ljud och bilder på ett ställe och återge dem med så bra kvalitet som möjligt.” 5.33x [Elektronikvärlden, Ljud och bild 2002:12] Slide100:  sv eftersaft saft som silats ur omkokad bärmassa som spätts med vatten en [juice from reboiled berry pulp] sv grava torrsalta livsmedel med tillsats av socker och kryddor, och därefter låta det ligga 1–2 dygn i högst +8 °C i den lake som bildas en [cure food (usually salmon) with salt, sugar and spices] 8.25 Översättning svenska  engelska Slide101:  Vad ska energy bar heta på svenska? Fråga: Vad heter det som på engelska kallas "energy bar" eller "snack bar", ett litet mellanmål som ger snabb energi och som kan innehålla t.ex. choklad, nötter, frukt eller müsli? Slide102:  Termval Ur: annonsbilaga för Naturapoteket 19.14 på bit Slide103:  Vad ska energy bar heta på svenska? bar? bit? (energibit, fruktbit, müslibit) stycke? stav? stång? kaka? Förslag: energikaka Fördel: Används redan Slide104:  Termförslags genomslagskraft 6.2x (DN Konsument, 2003-06-17, s. ) Slide105:  5.33x Slide106:  Svensk forskning ligger långt framme inom området functional foods och konsumenterna är inte sena att möta de nya rönen. Varje år säljs mervärdesmat - "livsmedel med dokumenterad hälsoeffekt" - för cirka 200 miljoner kronor. I ett samhälle där allt fler känner sig allt mer stressade är det många som slarvar med maten och inte får i sig tillräckligt med näringsämnen. Då är det tänkt att de funktionella livsmedlen ska hjälpa oss på traven. Functional foods på svenska? Nätmagasinet Medpuls 8.7 Slide107:  ”Det verkar vara svårt att hitta ett fungerande svenskt namn som ersätter functional foods, som livsmedelsföretagen hittills kallat de livsmedel som kan påverka hälsan i positiv riktning. En lång rad namnförslag har stötts och blötts sedan detta Japaninfluerade livsmedelskoncept kom till Sverige för 20 år sedan.” 5.33x [Upsala Nya Tidning 2002-11-19] Slide108:  functional food livsmedel som kan förses med produktspecifika hälsopåståenden produktspecifika hälsopåståenden uppgifter om att ett livsmedel vid en regelbunden, normal konsumtion har specifika, gynnsamma fysiologiska eller hälsofrämjande effekter eller kan bidra till att minska risken för vissa sjukdomar Functional foods på svenska? 8.8 Slide109:  Strategier för termbildning Direktlån Anpassning till svenska Översättning till svenska Ombildning till svenska functional foods funktionalfooden funktionell mat mervärdesmat functional foods funktionalfooden funktionell mat mervärdesmat 8.11b Slide110:  Att skapa nya termer sammansättning enstegsblekning, flygpostpapper, resväskepapp, vattenånggenomgångskoefficient flera ord askfritt papper, byggnad med särskilt bevarandevärde avledning borrning, blekeri, glätt ellips flextid, ubåt, pH-värde 6.35b Slide111:  metafor apelsinskalsyta, mus, gjutskägg, krokodilhud, fiskögon terminologisering besök (inom sjukvården), ösa (inom matlagning) lånord kurl, kraftliner Att skapa nya termer 6.35c Slide112:  använda av fackexperter: hellre protein än äggviteämne hellre jitter än oönskad pulsvariation anpassade till svenskan: hellre infartsparkering än park-and-ride en skanner, flera skannrar genomsynliga: höghusbrevbäring lättkluven ved Termer bör vara ... (1) 6.25c Slide113:  precisa: hellre öppningsspak än öppnare hellre sifferruta, teckenfönster än visenhet (display) entydiga: webbplats, laser språkekonomiska: hellre förnybar än förnyelsebar hellre applicerbar än appliceringsbar icke missvisande: hellre kärnenergi än atomenergi Termer bör vara ... (2) 6.28c Slide114:  en Whiteboards, interactive de Schreibtafeln / Whiteboards, interaktiv fr Tableaux blancs interactifs sv Interaktiva whiteboards en Marker pens for whiteboards de Markierstifte/Marker für Schreibtafeln fr Stylos marqueurs pour tableaux blancs sv Märkpennor för whiteboardtavlor en Whiteboards de Schreibtafeln/Whiteboards fr Tableaux blancs sv Vita skrivtavlor 13.5 Slide115:  Terminologisk granskning av översättning Utgå från senaste versionen Utgå från originalspråk Klargör och fastställ svensk terminologi: Rätt ekvivalent? Står termen för samma begrepp i hela texten? Används och skrivs termen på samma sätt rakt igenom hela dokumentet? 15.x Slide116:  Plastics – Polyamide (PA) moulding and extrusion materials – Part 1: Designation x.x Terminologisk granskning (1) Plast – Av amidplastsprutmassor – Del 1: Beteckning. Plast – Press- och sprutmaterial av amidplast – Del 1: Beteckning Slide117:  Plastics – Determination of the gas transmission rate of films and thin sheets under atmospheric pressure – Manometric method x.x Terminologisk granskning (2) Plast – Bestämning av genomsläppningshastigheten av gas hos film och tunna skivor vid atmosfäriskt tryck – Manometermetod Plast – Bestämning av gaspermeabiliteten hos film och tunna skivor vid atmosfärtryck – Manometrisk metod Slide118:  21.x Översättnings- granskning Slide119:  “Still Life with Woodpecker” „Also sprach Zarathustra” Le titre est : « Le chercheur d’or » ¡Así lo espero! ¿Vendrá Ud.? Form 21. Slide120:  Skiljetecken, mellanrum 8 kW, 25 °C, 30 cm × 14 cm, 5 + 3 = 8 Konsekvens 70 km/h eller 70 kilometer/timme Beteckningar för storheter: alltid kursiv stil! m (massa) T (vridmoment, m.fl.) W (energi) t (tid) Beteckningar för enheter: aldrig kursiv stil! m (meter) T (tesla, tera) W (watt, wolfram) t (ton) Skrivregler – naturvetenskap 5.52x Slide121:  Hur hanterar man termer vid översättning? Ta reda på vilken ekvivalent som är den etablerade. Använd den och endast den: inga synonymer! Alternativ: Ersätt eventuellt termen med en mer generell term (stilnivå och målgrupp avgör). Avgör om termen behöver förklaras eller lokaliseras (ö.a.?). Ta hänsyn till övriga krav från uppdragsgivare!? Vilket terminologiskt ansvar har översättaren? 6.38x Slide122:  Mer teori ISO 704, 1087-1 (från ISO/TC 37) ”Metoder och principer i terminologiarbetet” (<www.spri.se>) ”Terminologiguiden” (Nordterm 8) ”Terminología” (M.T. Cabré) ”Towards New Ways of Terminology Description” (R. Temmermann) TÖIs kurser, bl.a. IT, juridik, ekonomi för översättare 10.5 ”Från kunskapens frukt till Babels torn – en bok om fackspråk” (C. Laurén & M. Nordman): http://www.tritonia.fi/vanha/ov/frukt/

Related presentations


Other presentations created by Savina

Agriculture and Village life
04. 10. 2007
0 views

Agriculture and Village life

212angiosperms
12. 12. 2007
0 views

212angiosperms

notes northafricaswasia
25. 10. 2007
0 views

notes northafricaswasia

accesstf2006
25. 10. 2007
0 views

accesstf2006

COLOSSEUM
31. 10. 2007
0 views

COLOSSEUM

paint
06. 11. 2007
0 views

paint

The Triangular Trade
07. 11. 2007
0 views

The Triangular Trade

Intervertebral
19. 11. 2007
0 views

Intervertebral

3GR
01. 12. 2007
0 views

3GR

innovative
17. 12. 2007
0 views

innovative

ECML05 OLTutorial
05. 11. 2007
0 views

ECML05 OLTutorial

Facebook b
24. 12. 2007
0 views

Facebook b

La Rome antique
30. 10. 2007
0 views

La Rome antique

whyfamine
31. 12. 2007
0 views

whyfamine

oxymoron sediments
01. 01. 2008
0 views

oxymoron sediments

cryptography presentation
02. 01. 2008
0 views

cryptography presentation

robotics part1
04. 01. 2008
0 views

robotics part1

Dunkle
07. 01. 2008
0 views

Dunkle

Earth Science Review
09. 10. 2007
0 views

Earth Science Review

Lect24
02. 01. 2008
0 views

Lect24

Lect5
26. 11. 2007
0 views

Lect5

20070731150020Anita Wreford
23. 11. 2007
0 views

20070731150020Anita Wreford

25 Connections V5 p1
02. 11. 2007
0 views

25 Connections V5 p1

FalckeActive
29. 11. 2007
0 views

FalckeActive

OSU StateBoard Feb23
24. 10. 2007
0 views

OSU StateBoard Feb23

Alfonsi uampy EOI551
06. 11. 2007
0 views

Alfonsi uampy EOI551

6apr asbury tsmcern
29. 10. 2007
0 views

6apr asbury tsmcern

WAS meeting 2003F
12. 11. 2007
0 views

WAS meeting 2003F

pres 2800
20. 02. 2008
0 views

pres 2800

ssm feb04
24. 02. 2008
0 views

ssm feb04

USDA Sulfur Poster
05. 03. 2008
0 views

USDA Sulfur Poster

DFASTransformation
31. 10. 2007
0 views

DFASTransformation

01Java Intro
20. 11. 2007
0 views

01Java Intro

OrganicAgriculture20 05
27. 03. 2008
0 views

OrganicAgriculture20 05

christine lee
30. 03. 2008
0 views

christine lee

McNabs Island Presentation
18. 12. 2007
0 views

McNabs Island Presentation

concepts2
03. 01. 2008
0 views

concepts2

2180overhead02
13. 04. 2008
0 views

2180overhead02

softwood
29. 10. 2007
0 views

softwood

IENE Athens Nov 2006
23. 11. 2007
0 views

IENE Athens Nov 2006

Renacimiento
01. 10. 2007
0 views

Renacimiento

Presentacion Folleto VW
16. 11. 2007
0 views

Presentacion Folleto VW

romanrepublic
01. 11. 2007
0 views

romanrepublic

aship
05. 11. 2007
0 views

aship

Criptografia
05. 01. 2008
0 views

Criptografia

Outlining
16. 11. 2007
0 views

Outlining

Pan Awareness Vedanta
13. 12. 2007
0 views

Pan Awareness Vedanta