TnhKhucChieuMua

Information about TnhKhucChieuMua

Published on July 22, 2014

Author: aidetoilecieltai

Source: authorstream.com

Content

Tình khúc chiều mưa : Tình khúc chiều mưa : Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 : Ca sĩ Vũ Khanh : Tình chết không đợi chờ   : Tình xa ai nào ngờ   : Tình đã phai nhạt mầu : Còn đâu ! : Tình trót trao về người : Thì dẫu lỡ làng rồi : Người hỡi ! Xin trọn đời : lẻ loi . : Chiều mưa ngày nào : Sánh bước bên nhau : Tin yêu dạt dào : Mộng ước mai sau : Cho ân tình đầu : Mãi mãi dài lâu : Cho duyên tình đầu : Đừng có thương đau : Chiều nay một mình : Chiếc bóng đơn côi : Mưa rơi giọt buồn : Giá buốt tim tôi : Mưa rơi lạnh lùng : Xoá dấu chân xưa : Tin yêu bây giờ : Trả lại người xưa   : Tình lỡ nên tình buồn   : Tình xa nên tình sầu   : Tình yêu phai nhạt mầu : Tình đau . : Lời cuối cho cuộc tình : Dù đã bao muộn phiền : Lòng vẫn yêu trọn đời : Người yêu ơi ! : 1 : 2 : Thực hiện PPS: PDC 2014

Related presentations


Other presentations created by aidetoilecieltai

Ah! les femmes
08. 03. 2014
0 views

Ah! les femmes

Một vài sự tích
19. 02. 2014
0 views

Một vài sự tích

Pan
19. 02. 2014
0 views

Pan

Odysseus
17. 02. 2014
0 views

Odysseus

Artemis (Diana)
14. 02. 2014
0 views

Artemis (Diana)

Apollo
14. 02. 2014
0 views

Apollo

Athena (Minerva)
06. 02. 2014
0 views

Athena (Minerva)

Giải cứu Persephone
04. 02. 2014
0 views

Giải cứu Persephone

Dionysus và Ariadne
04. 02. 2014
0 views

Dionysus và Ariadne

Các nữ thần xinh đẹp
25. 03. 2014
0 views

Các nữ thần xinh đẹp

Bát thập thất tiên đồ
25. 03. 2014
0 views

Bát thập thất tiên đồ

VeDayNgheEm
22. 07. 2014
0 views

VeDayNgheEm

ToiVoiTroiBoVo_TuanNgoc
22. 07. 2014
0 views

ToiVoiTroiBoVo_TuanNgoc

Sầu
22. 07. 2014
0 views

Sầu

MoiNgayToiChonMotNiemVui
22. 07. 2014
0 views

MoiNgayToiChonMotNiemVui

InTheMorningLight
22. 07. 2014
0 views

InTheMorningLight

DuongXaUotMua
22. 07. 2014
0 views

DuongXaUotMua

GiotNangHong
22. 07. 2014
0 views

GiotNangHong

DemDong
22. 07. 2014
0 views

DemDong

CoPhaiEmMuaThuHaNoi
22. 07. 2014
0 views

CoPhaiEmMuaThuHaNoi

IvanKramskoi
24. 08. 2014
0 views

IvanKramskoi

LaPriereD'uneVierge
24. 08. 2014
0 views

LaPriereD'uneVierge

CacBucTuongDieuKhacNoiTieng
24. 08. 2014
0 views

CacBucTuongDieuKhacNoiTieng