Varför Du Måste Synas På Internet!

Information about Varför Du Måste Synas På Internet!

Published on October 12, 2009

Author: holmpartner

Source: authorstream.com

Content

Varför Du Ska Synas På Internet! : Varför Du Ska Synas På Internet! 17 Anledningar Till Varför Internet Blir Allt Viktigare För Dig Som Företagare Måste Svenska Marknaden : Svenska Marknaden 74% har tillgång till bredband i hemmet (2008) 69% använder Internet dagligen 71% söker information på Internet innan köp (t.ex. via Google) 15% e-handlar regelbundet (1 ggr/mån eller oftare) e-handeln beräknas omsätta 21,5 Miljarder 2009 Källa: Internetstatistik.se och e-barometern Q2 2009 Svenska Marknaden : Svenska Marknaden 82% av de tillfrågade konsumenterna kommer att handla på Internet det närmsta halvåret Internet allt viktigare under primetimeLika många surfar som tittar på TV kl. 17-19 Fler har tillgång till bredband än dagstidning i hemmet 25% av pensionärerna använder Internet dagligen 21% använder Internet i mobilen Källa: Internetstatistik.se och e-barometern Q2 2009 Svenska Marknaden : Svenska Marknaden 57% besöker videosajter minst 1 ggr/vecka (t.ex. YouTube) 35% besöker communities varje dag (t.ex. Facebook, My Space) 21% läser bloggar minst 1 ggr/dag Fler kvinnor än män läser bloggar (29% vs 14%) 2 av 3 har blivit inspirerade till köp efter att ha läst om produkten i sociala medier Källa: e-barometern Q2 2009 Globala Marknaden : Globala Marknaden På ett år har antalet sökningar ökat med 41 procent till 113 miljarder sökningar i världen i juli 2009 Under samma månad har sökningar på Google har ökat med 58 procent till 76,7 miljarder sökningar, vilket motsvarar 68 procent av alla sökningar i världen. Källa: ComScore Global Trend – Lokala Sökningar Allt Vanligare : Global Trend – Lokala Sökningar Allt Vanligare 2,6 Miljarder lokala sökningar varje månad Internet har passerat Gula Sidorna och tidningar som källa för att söka efter företag och information 30% av sökningarna är lokala (innehåller ortsnamn etc.) Sökningar från Mobiltelefoner allt vanligare 27% av sökningar från mobiler avser lokal information Fler företag annonserar på Internet än traditionell media Källa: The Kelsey Group Frågan är… : Frågan är… Var Finns Din Sajt På Internet? Kontakta oss idag om Du vill få ökad trafik, fler kunder, ökad försäljning och bättre lönsamhet. Holm & Partner AB Tel. 070-767 10 00 E-mail: [email protected] Webb: www.holmpartner.se

Related presentations