Veschetti PL

Information about Veschetti PL

Published on November 1, 2007

Author: Irvette

Source: authorstream.com

Content

Technologie uzdatniania wody dla celów zmniejszenia zanieczyszczeń chemicznych:  Technologie uzdatniania wody dla celów zmniejszenia zanieczyszczeń chemicznych E. Veschetti Wyższy Instytut Zdrowia - Rzym, Włochy Umowa Twinningowa PL2005/IB/EN/03 - Komponent 1, Działanie 1.3 Międzynarodowe Warsztaty Warszawa, 18-19 kwietnia 2007 Slide2:  Parametry systematycznie niezgodne z wartościami określonymi w Rozporządzeniu z mocą ustawy 31/2001 Slide3:  Arsen Arsen: toksyczność:  Arsen: toksyczność Ostre zatrucie Dawka śmiertelna: 70 ÷ 300 mg As2O3 Zatrucie przewlekłe Hiperpigmentacja, zmiany skórne, rogowacenie naskórka, hepatomegalia, zaburzenia układu krążenia, nowotwory skóry, pęcherza moczowego, nerek i wątroby. Zakwalifikowany do grupy I przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (substancje rakotwórcze dla człowieka) Arsen: podstawowe związki chemiczne :  Arsen: podstawowe związki chemiczne Nieorganiczne Bezwodnik arsenawy As2O3 (arsen biały), ciało stałe, uzyskiwany w metalurgii arsenu (w procesie prażenia rud siarczkowych) Bezwodnik arsenowy As2O5 , ciało stałe, otrzymywany poprzez odwodnienie kwasu arsenowego H3AsO4 Arsan AsH3, gaz o silnych właściwościach trujących Organiczne mające znaczenie dla środowiska i metabolizmu Kwas monometyloarsenowy CH3AsO(OH)2 Kwas dimetyloarsenowy (CH3)2AsOOH Arsenobetaina (CH3)3AsCH2COOH Arsen: obieg w wodach podziemnych:  Arsen: obieg w wodach podziemnych AsS FeAsS As2S3 AsO3- Fe2O3 Al2O3 Fe2O3 ···· AsO3- Al2O3 ···· AsO3- AsO2- Fe2+ Arsen: obecność w wodzie:  Arsen: obecność w wodzie Normalnie 1 ÷ 2 μg/L Do 12 mg/L w obszarach wulkanicznych lub w sąsiedztwie złóż rud zawierających siarczki (średnio 0,5 mg/L). Arsen: usuwanie:  Arsen: usuwanie Arsen: fitofiltracja:  Arsen: fitofiltracja Orliczka (Pteris Vittata) to chińska paproć mająca zdolność do akumulowania znacznych ilości As (2,3% masy w liściach, 22 g / kg tkanki) wchłaniając go z zanieczyszczonej gleby lub wody w przypadku upraw hydroponicznych (technika eksperymentalna stosowana w małych instalacjach). Arsen: flokulacja:  Arsen: flokulacja Najbardziej rozpowszechnioną metodą jest flokulacja przy użyciu FeCl3, poprzedzona utlenieniem As(III) do As(V) przez NaClO lub ClO2. Wiadomo bowiem, że w przypadku As(V) efektywność usuwania jest znacznie większa. Proces polega na współstrącaniu i adsorbcji jonu AsO3- na warstwie wodorotlenków żelaza. Arsen: flokulacja:  Arsen: flokulacja Warianty: Utlenianie biologiczne (w celu usunięcia Fe, Mn, NH3), po którym następuje koagulacja i filtracja FeCl3 może również zostać użyty na początku procesu uzdatniania biologicznego, nie wpływając na jego efektywność (proces jednofazowy). Utlenianie biologiczne i usuwanie arsenu za jednym razem Dawkowanie żelaza poprzez roztwarzanie anodowe Arsen: adsorbcja:  Arsen: adsorbcja Adsorbcja w systemie z wypełnieniem stacjonarnym, z wykorzystaniem następujących wypełniaczy: Wypełniacze na bazie żelaza – tlenki żelaza (GFH) Piasek pokryty tlenkami żelaza (lepsze wiązanie powierzchniowe) Tlenek glinu aktywowany Piroluzyt We wszystkich przypadkach efektywność procesu usuwania zwiększa uprzednie utlenienie As(III) do As(V). Arsen: wymiana jonowa:  Arsen: wymiana jonowa Dużą skutecznością w usuwaniu As(V) wykazały się żywice anionowymienne. W celu usunięcia As(III) niezbędne jest zastosowanie utleniania przed wymianą jonową. Skuteczność usuwania jest znaczna (> 85 %), ale zmniejsza się wraz ze wzrostem stężenia SO42-. Arsen: odwrócona osmoza:  Arsen: odwrócona osmoza Metoda ta charakteryzuje się następującą zdolnością redukcji : 85 ÷ 90 % dla As (V) 60 ÷ 70 % dla As (III) Skuteczność metody może zostać dodatkowo zwiększona poprzez zastosowanie procesu wielofazowego Slide15:  Bor Bor: toksyczność:  Bor: toksyczność Ostre zatrucie Dawka śmiertelna wynosi 15-20 g (łącznie) u dorosłych i 3-6 g u dzieci. Zatrucie przewlekłe Zmiany skórne, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, drgawki. Może mieć wpływ na metabolizm oraz liczne substancje regulujące procesy życiowe (Ca, Cu, Mg, N, O2 – reaktywny, glukoza, trójglicerydy, estrogeny). W małych dawkach jest substancją o potencjalnym znaczeniu żywieniowym. Bor: obecność w wodzie:  Bor: obecność w wodzie Normalnie 0,1 ÷ 0,3 mg/L We Włoszech i w Hiszpanii średnie stężenie utrzymuje się w przedziale od 0,5 do 1,5 mg/L z uwagi na obecność skał i gleb zawierających borany i borokrzemiany. Bor: usuwanie:  Bor: usuwanie Metody usuwania Wymiana jonowa Flokulacja Odwrócona osmoza Adsorbcja Bor: flokulacja:  Bor: flokulacja Tradycyjne metody uzdatniania opierające się na koagulacji, flokulacji i sedymentacji zapewniają umiarkowaną wydajność (< 28 %), która dodatkowo jest silnie uwarunkowana mętnością i pH wody. Bor: adsorbcja:  Bor: adsorbcja Stosowanie granulowanego węgla aktywnego (GAC) zapewnia wydajność 90%. Nie mniej jednak metoda wymaga użycia znacznej ilości adsorbentu. Adsorbenty na bazie Fe(OH)3 – Fe2O3 charakteryzują się ograniczonymi zdolnościami redukcji zanieczyszczeń (30 ÷ 50 %), w zależności od pH. Podobne rezultaty uzyskuje się poprzez adsorbcję/koagulację wywołaną przez Fe3+ przy pH 8,5 na filtrach obojętnych. Wady: częściowe zmniejszenie twardości; stopniowe zatykanie się filtrów. Bor: wymiana jonowa:  Bor: wymiana jonowa Skuteczne okazały się żywice anionowymienne słabe (na przykład żywice styrenowe z grupą aminową trzeciorzędową zastąpioną przez węglowodan). Metoda charakteryzuje się wysoką wydajnością (> 95 %). Istnieje możliwość zwiększenia jej selektywności poprzez nasycanie wody CO2. Bor: odwrócona osmoza:  Bor: odwrócona osmoza Metoda ta charakteryzuje się następującą zdolnością redukcji: > 50 % dla pH = 8,5 ÷ 9,5 ~ 80 % dla pH > 10 Skuteczność metody może zostać dodatkowo zwiększona poprzez zastosowanie procesu wielofazowego Slide23:  Fluorek Fluorek: toksyczność:  Fluorek: toksyczność Ostre zatrucie Małoistotne, zważywszy, że występuje przy stężeniach > 30 mg/L: zatrzymanie akcji serca, oddziaływanie na centralny system nerwowy. Zatrucie przewlekłe Działanie neurotoksyczne na płód, powoduje fluorozę i osteoporozę, hamuje działanie wielu enzymów istotnych dla metabolizmu, wzrostu i procesów komórkowych. Stężeniom w granicach 1 mg/L przypisuje się niskie występowanie próchnicy. Fluorek: obecność w wodzie:  Fluorek: obecność w wodzie Normalnie << 10 mg/L. Stężenie w wodach podziemnych ograniczone jest rozpuszczalnością fluorytu (3,1 mg/L w obecności Ca2+ w stężeniu 40 mg/L ). Stężenie wzrasta w wodach kontaktujących się z rudami zawierającymi fluorek i ubogimi w Ca2+ (max. stężenie 2,8 g/L). Fluorek: usuwanie:  Fluorek: usuwanie Metody usuwania Flokulacja Odwrócona osmoza Adsorbcja Fluorek: flokulacja:  Fluorek: flokulacja Wytrącanie poprzez działanie solami Ca2+, Fe2+ lub Al3+ w środowisku zasadowym (wykorzystuje się niski iloczyn rozpuszczalności odnośnych fluorków oraz efekt zagęszczający wodorotenków). Jako środek wspomagający flokulację stosuje się poliakrylamid. Wydajność w granicach 75 ÷ 95 %. Fluorek: adsorbcja:  Fluorek: adsorbcja Adsorbcja na aktywowanym tlenku glinu przy pH = 5,0 ÷ 6,0 (wydajność: > 90 %). Adsorbcja na węglu zwierzęcym (wydajność: 40 ÷ 60 %). Działanie adsorbcyjne wynika przede wszystkim z obecności hydroksyapatytu Ca10(PO4)6(OH)2 w którym grupa hydroksylowa zastępowana jest przez fluorek. Slide29:  Nikiel Nikiel: toksyczność:  Nikiel: toksyczność Ostre zatrucie Nudności, wymioty, bóle głowy, biegunka, problemy z oddychaniem. Zatrucie przewlekłe Alergiczne zapalenie skóry wywołane przez kontakt lub połknięcie, rakotwórczość (przez wdychanie). Związki Ni zostały zakwalifikowane przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem do grupy 1 (rakotwórcze dla człowieka) w przypadku ich wdychania; Nikiel metaliczny został sklasyfikowany w grupie 2B (przypuszczalnie rakotwórczy dla ludzi). Nikiel: obecność w wodzie:  Nikiel: obecność w wodzie Normalnie < 10 μg/L Do 0,5 mg/L w wyniku nocnego uwalniania przez chromowaną armaturę Do 2,5 mg/L w obecności zanieczyszczeń antropogenicznych lub złóż naturalnych Nikiel: usuwanie:  Nikiel: usuwanie Metody usuwania Adsorbcja Flokulacja Wymiana jonowa Nikiel: flokulacja:  Nikiel: flokulacja Tradycyjne metody uzdatniania opierające się na koagulacji, flokulacji i sedymentacji zapewniają umiarkowaną wydajność (35 ÷ 80 %), która dodatkowo jest silnie uwarunkowana mętnością i pH wody. Jako środek wspomagający flokulację stosuje się również pylisty węgiel aktywny (PAC). Nikiel: adsorbcja:  Nikiel: adsorbcja Stosowanie granulowanego węgla aktywnego (GAC) nie daje dobrych rezultatów. Adsorbenty na bazie Fe(OH)3 – Fe2O3 charakteryzują się ograniczonymi zdolnościami usuwania zanieczyszczeń (30 ÷ 50 %), w zależności od pH. Podobne rezultaty uzyskuje się poprzez adsorbcję/koagulację wywołaną przez Fe3+ przy pH 8,5 na filtrach obojętnych. Wady: częściowe zmniejszenie twardości; stopniowe zatykanie się filtrów. Nikiel: wymiana jonowa:  Nikiel: wymiana jonowa Skuteczne okazały się (> 90%) żywice jonowymienne o działaniu chelatującym. Wymiana jonów Ni daje efekty analogiczne do wymiany jonów Ca i Mg (równoczesne zmiękczenie wody).

Related presentations


Other presentations created by Irvette

Propaganda
29. 12. 2007
0 views

Propaganda

lecture3 yeast
16. 10. 2007
0 views

lecture3 yeast

Giving Bad News
28. 09. 2007
0 views

Giving Bad News

Nutrient Mobility 26
04. 10. 2007
0 views

Nutrient Mobility 26

bad honnef
05. 10. 2007
0 views

bad honnef

olsug 0402 10Hannay Nature
08. 10. 2007
0 views

olsug 0402 10Hannay Nature

Presentation Japan
09. 10. 2007
0 views

Presentation Japan

IRAN and RUSSIA Oil Gas Policies
11. 10. 2007
0 views

IRAN and RUSSIA Oil Gas Policies

present
12. 10. 2007
0 views

present

Presentation Russia
12. 10. 2007
0 views

Presentation Russia

Aula 6
15. 10. 2007
0 views

Aula 6

13 Equine Sciences
19. 10. 2007
0 views

13 Equine Sciences

Panama Canal powerpoint
22. 10. 2007
0 views

Panama Canal powerpoint

Cathia Palmer MI BANCO
22. 10. 2007
0 views

Cathia Palmer MI BANCO

MOROCCO Time Line Power Point
23. 10. 2007
0 views

MOROCCO Time Line Power Point

clim forecast
02. 10. 2007
0 views

clim forecast

5004
10. 12. 2007
0 views

5004

Quake06 template v3
29. 10. 2007
0 views

Quake06 template v3

Hendra
31. 10. 2007
0 views

Hendra

imo bw dip con highlights
06. 11. 2007
0 views

imo bw dip con highlights

itt recruitment challenges wales
06. 11. 2007
0 views

itt recruitment challenges wales

showcase
17. 10. 2007
0 views

showcase

fuel tank safety
07. 11. 2007
0 views

fuel tank safety

CClub2 11 08 05 Part 2
19. 11. 2007
0 views

CClub2 11 08 05 Part 2

2006StatsRRTC 3 4
29. 11. 2007
0 views

2006StatsRRTC 3 4

Hospitality Industry Workforce
14. 12. 2007
0 views

Hospitality Industry Workforce

Goff
06. 12. 2007
0 views

Goff

florence1
31. 10. 2007
0 views

florence1

cindy zheng update
17. 10. 2007
0 views

cindy zheng update

Town Hall PowerPoint 6 14 04
18. 10. 2007
0 views

Town Hall PowerPoint 6 14 04

abc5fm
09. 10. 2007
0 views

abc5fm

D Baker RadBelt
30. 10. 2007
0 views

D Baker RadBelt

Thursday
19. 10. 2007
0 views

Thursday

humn presentation
17. 10. 2007
0 views

humn presentation

berkeley04r
28. 11. 2007
0 views

berkeley04r

Hybridmedia in Japan 2005 small
09. 10. 2007
0 views

Hybridmedia in Japan 2005 small

osipenko
15. 10. 2007
0 views

osipenko

Henry VIIIs Problems
05. 10. 2007
0 views

Henry VIIIs Problems

NWAV 2007
31. 10. 2007
0 views

NWAV 2007

Rhetoric AmerDream ppt
19. 02. 2008
0 views

Rhetoric AmerDream ppt

AW12
29. 10. 2007
0 views

AW12

Small Arms Marking Overview
26. 02. 2008
0 views

Small Arms Marking Overview

HazeConsult 032207
05. 10. 2007
0 views

HazeConsult 032207

09 EMI
05. 11. 2007
0 views

09 EMI

class10 22
28. 02. 2008
0 views

class10 22

L17 PT2 Splicing1
15. 10. 2007
0 views

L17 PT2 Splicing1

ES110 Hazardous Waste
10. 03. 2008
0 views

ES110 Hazardous Waste

003 Glenn Jerome
16. 03. 2008
0 views

003 Glenn Jerome

explorer
25. 03. 2008
0 views

explorer

Lect 10A Tides
03. 04. 2008
0 views

Lect 10A Tides

chap19
08. 04. 2008
0 views

chap19

leb shaw
13. 04. 2008
0 views

leb shaw

gelisim 1
16. 10. 2007
0 views

gelisim 1

rm2 lautanala
19. 10. 2007
0 views

rm2 lautanala

Kickoff Poster Italy 1
31. 10. 2007
0 views

Kickoff Poster Italy 1

Collateral Damage 9 27 06
22. 04. 2008
0 views

Collateral Damage 9 27 06

Food show Big
05. 01. 2008
0 views

Food show Big

B1 U10 A
06. 05. 2008
0 views

B1 U10 A

EC2004 ch10
07. 05. 2008
0 views

EC2004 ch10

Home Hemo dialysis Presentation
07. 05. 2008
0 views

Home Hemo dialysis Presentation

CBMB discrimination
08. 05. 2008
0 views

CBMB discrimination

Youth Program Presentation
08. 05. 2008
0 views

Youth Program Presentation

5 Hall evidence based medicine
08. 05. 2008
0 views

5 Hall evidence based medicine

Remote Learning VATAT
02. 05. 2008
0 views

Remote Learning VATAT

Heart Reports
02. 05. 2008
0 views

Heart Reports

CDC033 Presentation
02. 05. 2008
0 views

CDC033 Presentation

ProviderFraudTrainin gPartII
02. 05. 2008
0 views

ProviderFraudTrainin gPartII

TEXPEC ACP program
02. 05. 2008
0 views

TEXPEC ACP program

Presentation30
11. 10. 2007
0 views

Presentation30

raceway Jarnigan
12. 10. 2007
0 views

raceway Jarnigan

Presentation MAROC 10 2006
24. 10. 2007
0 views

Presentation MAROC 10 2006

MoscowPres2fin GK 220207
26. 10. 2007
0 views

MoscowPres2fin GK 220207

131
18. 04. 2008
0 views

131

Boeing2003
24. 10. 2007
0 views

Boeing2003

morocco1105
24. 10. 2007
0 views

morocco1105

Linux101
02. 11. 2007
0 views

Linux101

Airspace needs
09. 10. 2007
0 views

Airspace needs

JackieWilliamson Sabah
13. 03. 2008
0 views

JackieWilliamson Sabah

WVEB NCSM
08. 10. 2008
0 views

WVEB NCSM

Presentacion AIDS Helder Mario
28. 12. 2007
0 views

Presentacion AIDS Helder Mario

PURI SCAG Presentation 111601 1
10. 04. 2008
0 views

PURI SCAG Presentation 111601 1

EQ OEM Presentation Nov04
02. 05. 2008
0 views

EQ OEM Presentation Nov04

Mr Anup Banerji ppt to CII
11. 12. 2007
0 views

Mr Anup Banerji ppt to CII

AdrianaMaria2
24. 10. 2007
0 views

AdrianaMaria2

El mundo del espectaculo2
02. 11. 2007
0 views

El mundo del espectaculo2

ECS2006PresentationGB
15. 10. 2007
0 views

ECS2006PresentationGB

SURF X4L
12. 10. 2007
0 views

SURF X4L

Schulte
06. 03. 2008
0 views

Schulte

Valtio luennot
20. 11. 2007
0 views

Valtio luennot

trw vortrag 18 03 04
16. 11. 2007
0 views

trw vortrag 18 03 04

GA GTIPGTEJones2
03. 10. 2007
0 views

GA GTIPGTEJones2

interim03
10. 10. 2007
0 views

interim03

haulintr
27. 02. 2008
0 views

haulintr

pandrangi
29. 09. 2007
0 views

pandrangi

Disz
01. 05. 2008
0 views

Disz

ETW2005SeminarVIII
23. 10. 2007
0 views

ETW2005SeminarVIII

Galkin prospecting
30. 10. 2007
0 views

Galkin prospecting

edpre040505
07. 10. 2007
0 views

edpre040505

sensor mama
03. 10. 2007
0 views

sensor mama

2nd European GIC
07. 01. 2008
0 views

2nd European GIC