VICTOR FOCA-visual art

Information about VICTOR FOCA-visual art

Published on August 3, 2014

Author: BeatriceVaisman

Source: authorstream.com

Content

VICTOR FOCA Visual Art: VICTOR FOCA Visual Art Music : Gheorghe Zamfir - My Way Author: Beatrice Vaisman PowerPoint Presentation: Născut: Bucureşti, 25.01.1944 Studii: 1959- 63 Lic. "A. T. Laurian" Botoşani,  Liceul de Artă "Octav Băncilă" Iaşi, 1963- 66 Instit. Pedagogic Iaşi, Facultatea de Arte Plastice, clasa prof. Dan Hatmanu, promoţia 1966 Stare civilă: căsătorit cu Daniela, (n. Grădinaru) Copii: Mirela (1969), Cristina (1970), Teodor (1980), Ştefan (1999) Activitate profesională: 1966- 1970 - Prof. de arte plastice la Liceul ,,Mihai Eminescu” Botoşani, 1970- 2007 - Prof. de arte plastice, desen, educaţie plastică la Şcoala generală nr. 8 ,,Elena Rareş”Botoşani, 2007-pensionar PowerPoint Presentation: : : Expozitii de grup anuale, colaborator al filialei U.A.P. Suceava şi Bacău din 1966, (grafică - pictură - sculptură); - Participare la expoziţii de grup ale UAP, saloane de toamnă şi de iarnă etc. în ţară şi în străinătate (Zurich şi Budapesta - 1991), Tabăra internaţională Parkova – Republica Moldova – 2013; - Membru al U.A.P.(Uniunea Artiştilor Plastici) şi al I.A.A. (International Association of Art) Asociaţia Internaţională a Artiştilor Plastici; - Elaborează conceptul plastic ,,Marele Tot - Universul armonic”, prezentate în reviste de profil şi în cartea Elenei Condrei ,,Efigia lui Eminescu şi sensul creaţiei - interviuri cu Victor Foca”, Editura Geea, Botoşani, 2012; - Organizează peste 40 de ediţii expoziţionale şcolare (pictură, grafică, desen): ,,Cu ochii copilăriei” în care expune în aer liber (pe străzi, în parcuri, pe esplanade), dar şi  în fabrici şi în instituţii de învăţământ şi lucrări abstracte personale, la Botoşani, 1990-1991-1993-1994; - Expoziţie itinerantă: ,,PORNI LUCEAFĂRUL…”: 10.01.1999 – la Botoşani PowerPoint Presentation: 05.03.1999 – Bucureşti – Galeria Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului - Lucrări de sculptură: - 16.06.2005 – statuia poetului ,,Mihai Eminescu” amplasată în satul Mihai Eminescu, comuna Gorbăneşti, judeţul Botoşani; - bustul Elena Rareş; - statuia (bronz) profesorului Dimitrie Bogrea din localitatea Pomârla-Dorohoi. - În prezent transpune în pictura murală (în regie proprie) proiectul SLAVĂ ŢIE în şcoli şi licee din municipiul Botoşani - lucrările de pictură abstractă de dimensiuni mari (3m x 3m). Date and place of birth: 25.01.1944, Bucharest E-mail: [email protected] Studies: 1959- 1963: A.T. LAURIAN High School of Botosani, OCTAV BANCILA Arts High School of Iasi 1963-1966: The Pedagogic Institute of Iasi, the Faculty of Plastic Arts, the class of Professor Dan Hatmanu, graduation year: 1966. Civil status: married to Daniela (s. Gradinaru) Children: Mirela (1969), Cristina (1970), Teodor (1980), Stefan (1999) Professional activity: 1966-1970 Teacher of plastic arts at “Mihai Eminescu” High School of Botosani 1970-2007 Teacher of plastic arts, drawing, plastic study at “Elena Rares” School no.8 of Botosani. 2007- present: retired; I teach plastic arts in schools upon request. : Date and place of birth: 25.01.1944, Bucharest E-mail: [email protected] Studies: 1959- 1963: A.T. LAURIAN High School of Botosani, OCTAV BANCILA Arts High School of Iasi 1963-1966: The Pedagogic Institute of Iasi, the Faculty of Plastic Arts, the class of Professor Dan Hatmanu, graduation year: 1966. Civil status: married to Daniela (s. Gradinaru) Children: Mirela (1969), Cristina (1970), Teodor (1980), Stefan (1999) Professional activity: 1966-1970 Teacher of plastic arts at “Mihai Eminescu” High School of Botosani 1970-2007 Teacher of plastic arts, drawing, plastic study at “Elena Rares” School no.8 of Botosani. 2007- present: retired; I teach plastic arts in schools upon request. Artistic activity: Annual group exhibitions, collaborator of the Plastic Artists Union Suceava and Bacau Subsidiaries from 1966 (graphics-painting-sculpture) Participation in group exhibitions of the Plastic Artists Union, autumn and winter salons, etc in the country and abroad (Zurich and Budapest - 1991), The Parkova International Camp – The Republic of Moldova- 2013. A member of the Plastic Artists Union (P.A.U.) and of the International Association of Art (I.A.A) The International Association of Plastic Artists (A.I.A.P.) Elaboration of the plastic concept “The Great Everything – The Harmonic Universe”, presented in speciality magazines and in Elena Condrea’s book “Eminescu’s effigy and the creation meaning – interviews with Victor Foca” Geea Publishing House, Botosani, 2012. Organization of more than 40 school exhibitions (painting, graphics, drawing): “With the eyes of childhood” where he exhibits in open air (in the streets, parks, esplanades) but also in factories and educational institutions, personal abstract works in Botosani, 1990-1991-1993-1994; Itinerary exhibition: “The Evening Star has begun…” 10.01.1999 – in Botosani 05.03.1999 - in Bucharest - The Gallery of the Ministry of Public Works and Territorial Arrangements Sculptural works: 16.06.2005 – the statue of poet Mihai Eminescu placed in the village Mihai Eminescu, the Community Gorbanesti, The County of Botosani The bust of Elena Rares; The bronze statue of teacher Dimitrie Bogrea in the village Pomarla – Dorohoi. At present he transposes into mural painting (under his own direction) the project called “GLORY TO YOU” in schools and high schools of Botosani – abstract painting works of large dimensions (3m x 3m). : Artistic activity: Annual group exhibitions, collaborator of the Plastic Artists Union Suceava and Bacau Subsidiaries from 1966 (graphics-painting-sculpture) Participation in group exhibitions of the Plastic Artists Union, autumn and winter salons, etc in the country and abroad (Zurich and Budapest - 1991), The Parkova International Camp – The Republic of Moldova- 2013. A member of the Plastic Artists Union (P.A.U.) and of the International Association of Art (I.A.A) The International Association of Plastic Artists (A.I.A.P.) Elaboration of the plastic concept “The Great Everything – The Harmonic Universe”, presented in speciality magazines and in Elena Condrea’s book “Eminescu’s effigy and the creation meaning – interviews with Victor Foca” Geea Publishing House, Botosani, 2012. Organization of more than 40 school exhibitions (painting, graphics, drawing): “With the eyes of childhood” where he exhibits in open air (in the streets, parks, esplanades) but also in factories and educational institutions, personal abstract works in Botosani, 1990-1991-1993-1994; Itinerary exhibition: “The Evening Star has begun…” 10.01.1999 – in Botosani 05.03.1999 - in Bucharest - The Gallery of the Ministry of Public Works and Territorial Arrangements Sculptural works: 16.06.2005 – the statue of poet Mihai Eminescu placed in the village Mihai Eminescu, the Community Gorbanesti, The County of Botosani The bust of Elena Rares; The bronze statue of teacher Dimitrie Bogrea in the village Pomarla – Dorohoi. At present he transposes into mural painting (under his own direction) the project called “GLORY TO YOU” in schools and high schools of Botosani – abstract painting works of large dimensions (3m x 3m).

Related presentations


Other presentations created by BeatriceVaisman

DMITRY SPIROS - Art
02. 06. 2016
0 views

DMITRY SPIROS - Art

STELA VESA
11. 03. 2014
0 views

STELA VESA

Ani Lorac - Million alih roz
12. 03. 2014
0 views

Ani Lorac - Million alih roz

DOLCE VITA
07. 03. 2014
0 views

DOLCE VITA

FUNNY VEGETABLES
12. 03. 2014
0 views

FUNNY VEGETABLES

The Many Faces of Victor Nunes
04. 03. 2014
0 views

The Many Faces of Victor Nunes

PESCARUL AMATOR
03. 03. 2014
0 views

PESCARUL AMATOR

The Bumblebee
03. 03. 2014
0 views

The Bumblebee

POMPILIA STOIAN
01. 03. 2014
0 views

POMPILIA STOIAN

Pe langa plopii fara sot
28. 02. 2014
0 views

Pe langa plopii fara sot

BROSCUTA OAC
28. 02. 2014
0 views

BROSCUTA OAC

Nikolay Baskov- Yabloni vtzvetu
25. 02. 2014
0 views

Nikolay Baskov- Yabloni vtzvetu

HUMANS OF PARIS
14. 03. 2014
0 views

HUMANS OF PARIS

REALLY SURPRISING PHOTOS
20. 02. 2014
0 views

REALLY SURPRISING PHOTOS

NICOLAE HERLEA-In memoriam
14. 03. 2014
0 views

NICOLAE HERLEA-In memoriam

ALESSANDRO SAFINA - Luna
15. 03. 2014
0 views

ALESSANDRO SAFINA - Luna

HORSE HEAVEN
17. 03. 2014
0 views

HORSE HEAVEN

BEAUTIFUL HAWAII
20. 03. 2014
0 views

BEAUTIFUL HAWAII

SIBIU – ROMANIA-Winter
05. 02. 2014
0 views

SIBIU – ROMANIA-Winter

DEMIS ROUSSOS-Una paloma blanca
21. 03. 2014
0 views

DEMIS ROUSSOS-Una paloma blanca

VICTOR FOCA -Arta moderna
24. 03. 2014
0 views

VICTOR FOCA -Arta moderna

JOE DASSIN - L'ete indien
25. 03. 2014
0 views

JOE DASSIN - L'ete indien

RAINBOW LOOM FIGURES
26. 03. 2014
0 views

RAINBOW LOOM FIGURES

GILBERT BECAUD- L'important
28. 03. 2014
0 views

GILBERT BECAUD- L'important

Bosnia & Herzegovina
25. 09. 2014
0 views

Bosnia & Herzegovina

MARIO FRANGOULIS-Luna rossa
04. 04. 2014
0 views

MARIO FRANGOULIS-Luna rossa

BANCURI
08. 04. 2014
0 views

BANCURI

TBILISI - GEORGIA
09. 04. 2014
0 views

TBILISI - GEORGIA

Incredible Views
11. 04. 2014
0 views

Incredible Views

ARHITECTURA MODERNA-1
14. 04. 2014
0 views

ARHITECTURA MODERNA-1

ARHITECTURA MODERNA-2
15. 04. 2014
0 views

ARHITECTURA MODERNA-2

COUP DE FOUDRE 2
17. 04. 2014
0 views

COUP DE FOUDRE 2

COUP DE FOUDRE 1
16. 04. 2014
0 views

COUP DE FOUDRE 1

IN MEMORIAM NINA CASSIAN
17. 04. 2014
0 views

IN MEMORIAM NINA CASSIAN

WORLD’S BEST BABY SITTERS
17. 04. 2014
0 views

WORLD’S BEST BABY SITTERS

ELENA CHERNYSHOVA
18. 04. 2014
0 views

ELENA CHERNYSHOVA

JANE PERKINS-JUNK ART
19. 04. 2014
0 views

JANE PERKINS-JUNK ART

RAZBUNAREA 1
20. 04. 2014
0 views

RAZBUNAREA 1

RAZBUNAREA 2
20. 04. 2014
0 views

RAZBUNAREA 2

RAZBUNAREA 3
20. 04. 2014
0 views

RAZBUNAREA 3

Budapest- Hungary-1
21. 04. 2014
0 views

Budapest- Hungary-1

ARHITECTURA MODERNA-3
15. 04. 2014
0 views

ARHITECTURA MODERNA-3

Budapest- Hungary-3
21. 04. 2014
0 views

Budapest- Hungary-3

Budapest- Hungary-2
21. 04. 2014
0 views

Budapest- Hungary-2

ZOEY and JASPER
18. 04. 2014
0 views

ZOEY and JASPER

AMAZING CAKE ART 2
22. 04. 2014
0 views

AMAZING CAKE ART 2

COUNTRY BORDERS PHOTOS
22. 04. 2014
0 views

COUNTRY BORDERS PHOTOS

ORASE IN INSULE PUSTII
22. 04. 2014
0 views

ORASE IN INSULE PUSTII

DANCING WITH CATS
23. 04. 2014
0 views

DANCING WITH CATS

BRAFA
25. 04. 2014
0 views

BRAFA

IL DIVO –FLOWERS WILL BLOOM
27. 04. 2014
0 views

IL DIVO –FLOWERS WILL BLOOM

JOE DASSIN - L'Amerique
27. 04. 2014
0 views

JOE DASSIN - L'Amerique

ARTIFICIAL ISLANDS
28. 04. 2014
0 views

ARTIFICIAL ISLANDS

TORTURI-Nightmare Cakes
29. 04. 2014
0 views

TORTURI-Nightmare Cakes

VIRTUOZITATEA VERNIURILOR MARTIN
29. 04. 2014
0 views

VIRTUOZITATEA VERNIURILOR MARTIN

THE LONGEST BRIDGES IN THE WORLD
30. 04. 2014
0 views

THE LONGEST BRIDGES IN THE WORLD

CAPRI - ITALY
02. 05. 2014
0 views

CAPRI - ITALY

ISRAEL SKYVIEW-Ron Gafni
03. 05. 2014
0 views

ISRAEL SKYVIEW-Ron Gafni

PEUPLES EN VOIE DE DISPARITION-1
05. 05. 2014
0 views

PEUPLES EN VOIE DE DISPARITION-1

PEUPLES EN VOIE DE DISPARITION-2
06. 05. 2014
0 views

PEUPLES EN VOIE DE DISPARITION-2

PEUPLES EN VOIE DE DISPARITION-3
06. 05. 2014
0 views

PEUPLES EN VOIE DE DISPARITION-3

NICE OLD CARS
07. 05. 2014
0 views

NICE OLD CARS

FLORI RARE
08. 05. 2014
0 views

FLORI RARE

CELE MAI
09. 05. 2014
0 views

CELE MAI

MARIO FRANGOULIS-Hijo de la luna
10. 05. 2014
0 views

MARIO FRANGOULIS-Hijo de la luna

ITI MAI ADUCI AMINTE DOAMNA
12. 05. 2014
0 views

ITI MAI ADUCI AMINTE DOAMNA

ANTHONY HOWE-Kinetic Sculptures
12. 05. 2014
0 views

ANTHONY HOWE-Kinetic Sculptures

BELLAGIO HOTEL – LAS VEGAS
13. 05. 2014
0 views

BELLAGIO HOTEL – LAS VEGAS

THE FANTASY WORLD OF ANTS
15. 05. 2014
0 views

THE FANTASY WORLD OF ANTS

Trandafir de la Moldova
16. 05. 2014
0 views

Trandafir de la Moldova

RONDA - SPAIN
16. 05. 2014
0 views

RONDA - SPAIN

ALEX LEVIN
17. 05. 2014
0 views

ALEX LEVIN

DRACULA’S CASTLE
18. 05. 2014
0 views

DRACULA’S CASTLE

AMELIA’S WORLD
18. 05. 2014
0 views

AMELIA’S WORLD

CHARLES AZNAVOUR-90
19. 05. 2014
0 views

CHARLES AZNAVOUR-90

CASUTA NOASTRA
19. 05. 2014
0 views

CASUTA NOASTRA

CAND TRANDAFIRII AU INFLORIT
19. 05. 2014
0 views

CAND TRANDAFIRII AU INFLORIT

BAY TO BREAKERS
20. 05. 2014
0 views

BAY TO BREAKERS

EITAN ASRAF
22. 05. 2014
0 views

EITAN ASRAF

VIK MUNIZ
21. 05. 2014
0 views

VIK MUNIZ

OPERA HOUSES
24. 05. 2014
0 views

OPERA HOUSES

ANIMALS WITH HUMAN BEHAVIOR
25. 05. 2014
0 views

ANIMALS WITH HUMAN BEHAVIOR

CREATIVE HEALTHY KIDSNACKS
26. 05. 2014
0 views

CREATIVE HEALTHY KIDSNACKS

Madame Tussaud Museum London
26. 05. 2014
0 views

Madame Tussaud Museum London

NELLA FANTASIA[1]
29. 05. 2014
0 views

NELLA FANTASIA[1]

SE SCUTURAU TOTI TRANDAFIRII
14. 05. 2014
0 views

SE SCUTURAU TOTI TRANDAFIRII

NICE MOTHER & DAUGHTER PHOTOS
01. 06. 2014
0 views

NICE MOTHER & DAUGHTER PHOTOS

GENIAL INNOVATIONS
01. 06. 2014
0 views

GENIAL INNOVATIONS

CAND FELINARELE SE-APRIND
26. 05. 2014
0 views

CAND FELINARELE SE-APRIND

ONE DAY IN TEL AVIV
03. 06. 2014
0 views

ONE DAY IN TEL AVIV

AMIGOS PARA SIEMPRE
04. 06. 2014
0 views

AMIGOS PARA SIEMPRE

BAR REFAELI-29
05. 06. 2014
0 views

BAR REFAELI-29

SOMEWHERE IN INDIA
05. 06. 2014
0 views

SOMEWHERE IN INDIA

BEAUTIFUL CZECHIA
07. 06. 2014
0 views

BEAUTIFUL CZECHIA

NORMANDIE
07. 06. 2014
0 views

NORMANDIE

בולגריה
25. 09. 2014
0 views

בולגריה

EDIBLE FLOWERS
08. 06. 2014
0 views

EDIBLE FLOWERS

MORE AMAZING CAKES
08. 06. 2014
0 views

MORE AMAZING CAKES

MAISON DU XXI SIECLE
06. 06. 2014
0 views

MAISON DU XXI SIECLE

BEAUTIFUL SCOTLAND
10. 06. 2014
0 views

BEAUTIFUL SCOTLAND

BACAU - ROMANIA
10. 06. 2014
0 views

BACAU - ROMANIA

VIENI SUL MAR
05. 06. 2014
0 views

VIENI SUL MAR

I LOVE MUSIC
13. 06. 2014
0 views

I LOVE MUSIC

INVITATION TO COFFEE
14. 06. 2014
0 views

INVITATION TO COFFEE

FOOD STYLE
14. 06. 2014
0 views

FOOD STYLE

EUROPE ALONG THE DANUBE
16. 06. 2014
0 views

EUROPE ALONG THE DANUBE

FUNNY LITTLE ARTISTS
16. 06. 2014
0 views

FUNNY LITTLE ARTISTS

MARTIN DE PASQUALE
17. 06. 2014
0 views

MARTIN DE PASQUALE

הצל-The Shadow
19. 06. 2014
0 views

הצל-The Shadow

PAPER BIRDS
20. 06. 2014
0 views

PAPER BIRDS

LITTLE MODELS FROM ISRAEL
21. 06. 2014
0 views

LITTLE MODELS FROM ISRAEL

MUSE TOUCH VISUAL ART
21. 06. 2014
0 views

MUSE TOUCH VISUAL ART

SAO PAULO - BRAZIL
23. 06. 2014
0 views

SAO PAULO - BRAZIL

Perle la bacalaureat
23. 06. 2014
0 views

Perle la bacalaureat

NATURE VS.SOUND
24. 06. 2014
0 views

NATURE VS.SOUND

DOROHOI - ROMANIA
25. 06. 2014
0 views

DOROHOI - ROMANIA

TOUTES LES FEMMES SONT BELLES
26. 06. 2014
0 views

TOUTES LES FEMMES SONT BELLES

ONLY IN RUSSIA
27. 06. 2014
0 views

ONLY IN RUSSIA

200  CALORIES
27. 06. 2014
0 views

200 CALORIES

VISIT ISRAEL
28. 06. 2014
0 views

VISIT ISRAEL

PARENTS AND BABIES
29. 06. 2014
0 views

PARENTS AND BABIES

GIRONA – CATALUNIA
30. 06. 2014
0 views

GIRONA – CATALUNIA

GONE WITH THE WIND
01. 07. 2014
0 views

GONE WITH THE WIND

GENETIC PROJECT
01. 07. 2014
0 views

GENETIC PROJECT

AMAZING PHOTOS (animals)
02. 07. 2014
0 views

AMAZING PHOTOS (animals)

CENTRAL PARK-MANHATTAN
03. 07. 2014
0 views

CENTRAL PARK-MANHATTAN

GLASS FLOWERS
03. 07. 2014
0 views

GLASS FLOWERS

TOM BEDDARD-Fractal Sculpture
04. 07. 2014
0 views

TOM BEDDARD-Fractal Sculpture

SAND SCULPTURES
05. 07. 2014
0 views

SAND SCULPTURES

CAMUFLAGE BODY PAINTING
05. 07. 2014
0 views

CAMUFLAGE BODY PAINTING

DOUG BLOODWORTH-Photorealism
06. 07. 2014
0 views

DOUG BLOODWORTH-Photorealism

PLAYING WITH DEATH
07. 07. 2014
0 views

PLAYING WITH DEATH

TRANSPORT IN AFRICAN STYLE
07. 07. 2014
0 views

TRANSPORT IN AFRICAN STYLE

STUNNING INFRARED PHOTOGRAPHY
09. 07. 2014
0 views

STUNNING INFRARED PHOTOGRAPHY

ROOSTERS OF FLOWERS
11. 07. 2014
0 views

ROOSTERS OF FLOWERS

ONLY IN DUBAI
11. 07. 2014
0 views

ONLY IN DUBAI

PHOTOS WITH OPTICAL ILLUSIONS
12. 07. 2014
0 views

PHOTOS WITH OPTICAL ILLUSIONS

ISRAEL DEFENCE FORCES
13. 07. 2014
0 views

ISRAEL DEFENCE FORCES

ISRAEL DEFENSE FORCES
13. 07. 2014
0 views

ISRAEL DEFENSE FORCES

THE ISRAELI ARMY IN GAZA
14. 07. 2014
0 views

THE ISRAELI ARMY IN GAZA

AMAZING ROADS
16. 07. 2014
0 views

AMAZING ROADS

SURREAL PHOTOS-Caras Ionut
18. 07. 2014
0 views

SURREAL PHOTOS-Caras Ionut

EVGENY LUSHPIN - PAINTER
18. 07. 2014
0 views

EVGENY LUSHPIN - PAINTER

FIRE RAINBOWS
19. 07. 2014
0 views

FIRE RAINBOWS

Creative Sculptures
19. 07. 2014
0 views

Creative Sculptures

WATERMELON ACCESSORIES
13. 06. 2016
0 views

WATERMELON ACCESSORIES

INTERESTING DOGS
20. 07. 2014
0 views

INTERESTING DOGS

DOORS
20. 07. 2014
0 views

DOORS

BEN HEINE
21. 07. 2014
0 views

BEN HEINE

CELEBRITIES TWINS
22. 07. 2014
0 views

CELEBRITIES TWINS

IMPOSSIBLE LOVE
22. 07. 2014
0 views

IMPOSSIBLE LOVE

ORNA BEN SHOSHAN
23. 07. 2014
0 views

ORNA BEN SHOSHAN

SHADOW SCULPTURES
25. 07. 2014
0 views

SHADOW SCULPTURES

LAURO PEDRAZA
26. 07. 2014
0 views

LAURO PEDRAZA

LOCURI DEOSEBITE
26. 07. 2014
0 views

LOCURI DEOSEBITE

STONE ART
28. 07. 2014
0 views

STONE ART

MINIAM FOOD CREATIVE
28. 07. 2014
0 views

MINIAM FOOD CREATIVE

YIGAL OZERI
29. 07. 2014
0 views

YIGAL OZERI

GREEN IDEAS
30. 07. 2014
0 views

GREEN IDEAS

VINCE LOW - PORTRAITS
29. 07. 2014
0 views

VINCE LOW - PORTRAITS

MIXED ANIMALS
01. 08. 2014
0 views

MIXED ANIMALS

ION VINCENT DANU
02. 08. 2014
0 views

ION VINCENT DANU

AUSTRALIA 1914 vs 2014
03. 08. 2014
0 views

AUSTRALIA 1914 vs 2014

3 D PORTRAITS
01. 08. 2014
0 views

3 D PORTRAITS

ULTIMELE STIRI
05. 08. 2014
0 views

ULTIMELE STIRI

LALELE[1]
06. 08. 2014
0 views

LALELE[1]

ZINGARELLA
06. 08. 2014
0 views

ZINGARELLA

תותים
07. 08. 2014
0 views

תותים

IL DIVO
08. 08. 2014
0 views

IL DIVO

IN MEMORIAM -ARIK EINSTEIN
08. 08. 2014
0 views

IN MEMORIAM -ARIK EINSTEIN

SENIOR CALENDAR
08. 08. 2014
0 views

SENIOR CALENDAR

LA PIOGGIA
08. 08. 2014
0 views

LA PIOGGIA

AZZURRO
08. 08. 2014
0 views

AZZURRO

THE STREET ART OF OAKOAK
08. 08. 2014
0 views

THE STREET ART OF OAKOAK

BANANA ART
08. 08. 2014
0 views

BANANA ART

ICE CREAM – I SCREAM
09. 08. 2014
0 views

ICE CREAM – I SCREAM

Adio mia bella Napoli
09. 08. 2014
0 views

Adio mia bella Napoli

O SOLE MIO-Il Volo
09. 08. 2014
0 views

O SOLE MIO-Il Volo

Vise frumoase
10. 08. 2014
0 views

Vise frumoase

ALBENA VATCHEVA
10. 08. 2014
0 views

ALBENA VATCHEVA

AMAPOLA
10. 08. 2014
0 views

AMAPOLA

ODA SARMALEI
11. 08. 2014
0 views

ODA SARMALEI

OLD BUT CLASSY
11. 08. 2014
0 views

OLD BUT CLASSY

THE COOK ISLANDS
13. 08. 2014
0 views

THE COOK ISLANDS

Photos from India
15. 08. 2014
0 views

Photos from India

SITES EXCEPTIONNELS 2
15. 08. 2014
0 views

SITES EXCEPTIONNELS 2

SITES EXCEPTIONNELS 1
15. 08. 2014
0 views

SITES EXCEPTIONNELS 1

SANTORINI - GREECE
16. 08. 2014
0 views

SANTORINI - GREECE

BEATRICE BERNATH-ART
16. 08. 2014
0 views

BEATRICE BERNATH-ART

FUNNY DOGS
16. 08. 2014
0 views

FUNNY DOGS

FUNNY ANIMALS
18. 08. 2014
0 views

FUNNY ANIMALS

GILBERT LEGRAND
08. 07. 2014
0 views

GILBERT LEGRAND

MANA- Mariposa traicionera
18. 08. 2014
0 views

MANA- Mariposa traicionera

YELLOW
19. 08. 2014
0 views

YELLOW

BEAUTIFUL HOUSES IN SINGAPORE
21. 08. 2014
0 views

BEAUTIFUL HOUSES IN SINGAPORE

DE-ALE MELE 2014-2
22. 08. 2014
0 views

DE-ALE MELE 2014-2

Localităţi pe fundul mării
23. 08. 2014
0 views

Localităţi pe fundul mării

LOVELY ANIMAL COUPLES
24. 08. 2014
0 views

LOVELY ANIMAL COUPLES

ANTONIO DUARTE
25. 08. 2014
0 views

ANTONIO DUARTE

LOOKS LIKE MOTHER DAUGTHERS
26. 08. 2014
0 views

LOOKS LIKE MOTHER DAUGTHERS

FIRICEL DE FLOARE ALBASTRA
28. 08. 2014
0 views

FIRICEL DE FLOARE ALBASTRA

JULIE FLETCHER
28. 08. 2014
0 views

JULIE FLETCHER

בודפשט - הונגריה
29. 08. 2014
0 views

בודפשט - הונגריה

CARVING PUMPKINS
30. 08. 2014
0 views

CARVING PUMPKINS

OSWALDO GUAYASAMIN
29. 08. 2014
0 views

OSWALDO GUAYASAMIN

MELANCOLIA IN SETTEMBRE
30. 08. 2014
0 views

MELANCOLIA IN SETTEMBRE

CREATIVE FLOWERS SCULPTURES
30. 08. 2014
0 views

CREATIVE FLOWERS SCULPTURES

CREATIVE BUTTONS IDEAS
30. 08. 2014
0 views

CREATIVE BUTTONS IDEAS

COOL CATS
31. 08. 2014
0 views

COOL CATS

סתיו
25. 09. 2014
0 views

סתיו

DIETER BRUHNS-1
02. 09. 2014
0 views

DIETER BRUHNS-1

DIETER BRUHNS-2
02. 09. 2014
0 views

DIETER BRUHNS-2

GYMNASTIC CATS
03. 09. 2014
0 views

GYMNASTIC CATS

FRANCOIS DORLAIN
03. 09. 2014
0 views

FRANCOIS DORLAIN

CATS CARNIVAL
04. 09. 2014
0 views

CATS CARNIVAL

Connie Francis-Un tango italiano
05. 09. 2014
0 views

Connie Francis-Un tango italiano

BABY GIRLS FASHION
05. 09. 2014
0 views

BABY GIRLS FASHION

VALERY GRYGORENKO
06. 09. 2014
0 views

VALERY GRYGORENKO

I LOVE SIBIU
08. 09. 2014
0 views

I LOVE SIBIU

COLORFUL FLOATING UMBRELLAS
09. 09. 2014
0 views

COLORFUL FLOATING UMBRELLAS

CREATIVE BALLOON DECORATION
09. 09. 2014
0 views

CREATIVE BALLOON DECORATION

MAURIZIO REGA
10. 09. 2014
0 views

MAURIZIO REGA

BERYL COOK
10. 09. 2014
0 views

BERYL COOK

STUNNING NATURE COLORS
12. 09. 2014
0 views

STUNNING NATURE COLORS

DALIDA - BAMBINO
12. 09. 2014
0 views

DALIDA - BAMBINO

DALIDA-Amor,amor
12. 09. 2014
0 views

DALIDA-Amor,amor

THELMA ZAMBRANO
12. 09. 2014
0 views

THELMA ZAMBRANO

SAND SCULPTING Australia
13. 09. 2014
0 views

SAND SCULPTING Australia

DEMIS ROUSSOS-Goodbye
13. 09. 2014
0 views

DEMIS ROUSSOS-Goodbye

ELLE – SHE
14. 09. 2014
0 views

ELLE – SHE

EL CONDOR
14. 09. 2014
0 views

EL CONDOR

DAVID KRACOV
18. 09. 2014
0 views

DAVID KRACOV

KAMCHATKA
19. 09. 2014
0 views

KAMCHATKA

GOODBYE WINTER-HELLO SPRING
20. 09. 2014
0 views

GOODBYE WINTER-HELLO SPRING

MAN AND NATURE
20. 09. 2014
0 views

MAN AND NATURE

HUMAN&ANIMAL FLOWERS
21. 09. 2014
0 views

HUMAN&ANIMAL FLOWERS

IL MONDO
22. 09. 2014
0 views

IL MONDO

AMAZING ORCHIDS
26. 09. 2014
0 views

AMAZING ORCHIDS

BEAUTIFUL WORLD LANDMARKS
26. 09. 2014
0 views

BEAUTIFUL WORLD LANDMARKS

LA CAMISA NEGRA
26. 09. 2014
0 views

LA CAMISA NEGRA

PAREIDOLIA
27. 09. 2014
0 views

PAREIDOLIA

BRIGITTE BARDOT-80
27. 09. 2014
0 views

BRIGITTE BARDOT-80

NELLA FANTASIA
28. 09. 2014
0 views

NELLA FANTASIA

NATHALIE -Julio Iglesias
28. 09. 2014
0 views

NATHALIE -Julio Iglesias

HAIR STYLING for Cats
29. 09. 2014
0 views

HAIR STYLING for Cats

על פסגות האלפים
29. 09. 2014
0 views

על פסגות האלפים

MAUDE WHITE
30. 09. 2014
0 views

MAUDE WHITE

RITA PAVONE
01. 10. 2014
0 views

RITA PAVONE

AUTUMN IN ISRAEL
02. 10. 2014
0 views

AUTUMN IN ISRAEL

SINGING IN THE RAIN
04. 10. 2014
0 views

SINGING IN THE RAIN

WORLD'S FIRSTS
04. 10. 2014
0 views

WORLD'S FIRSTS

FLOWERING CACTUSES
05. 10. 2014
0 views

FLOWERING CACTUSES

ILLUSION PHOTOS
06. 10. 2014
0 views

ILLUSION PHOTOS

Trees With Character
10. 10. 2014
0 views

Trees With Character

COLORIZED HISTORY
09. 10. 2014
0 views

COLORIZED HISTORY

Una spina e una rosa
10. 10. 2014
0 views

Una spina e una rosa

ADORABLE PUPPIES
11. 10. 2014
0 views

ADORABLE PUPPIES

CREATIVE CLOUDS PHOTOS
11. 10. 2014
0 views

CREATIVE CLOUDS PHOTOS

LITTLE TIEVES AND DETECTIVES
11. 10. 2014
0 views

LITTLE TIEVES AND DETECTIVES

ME AND MY TOY
12. 10. 2014
0 views

ME AND MY TOY

WONDER TREES
12. 10. 2014
0 views

WONDER TREES

J’AI BESOIN D’UN AMI
13. 10. 2014
0 views

J’AI BESOIN D’UN AMI

BRIGITTE DIETZ (Germany)
15. 10. 2014
0 views

BRIGITTE DIETZ (Germany)

BERNI PARKER
16. 10. 2014
0 views

BERNI PARKER

OLD PHOTOS FROM BOTOSANI-ROMANIA
17. 10. 2014
0 views

OLD PHOTOS FROM BOTOSANI-ROMANIA

MATTHEW DIBBLE-Art
17. 10. 2014
0 views

MATTHEW DIBBLE-Art

NIELS BREUM-Art
17. 10. 2014
0 views

NIELS BREUM-Art

ANDRE KOHN-Art
17. 10. 2014
0 views

ANDRE KOHN-Art

LIVE PHOTOS
18. 10. 2014
0 views

LIVE PHOTOS

OLD PHOTOS FROM FAGARAS-ROMANIA
18. 10. 2014
0 views

OLD PHOTOS FROM FAGARAS-ROMANIA

Decorative Art with pebbles
19. 10. 2014
0 views

Decorative Art with pebbles

NICE SCULPTURES
20. 10. 2014
0 views

NICE SCULPTURES

Buildings that Wake Up at Night
21. 10. 2014
0 views

Buildings that Wake Up at Night

VITTORIO CAPODICASA-Art
22. 10. 2014
0 views

VITTORIO CAPODICASA-Art

SILVIA KLEYFF
24. 10. 2014
0 views

SILVIA KLEYFF

Old Masters
25. 10. 2014
0 views

Old Masters

CARMEN HERRERA - ART
26. 10. 2014
0 views

CARMEN HERRERA - ART

ART IN PARADISE MUSEUM
27. 10. 2014
0 views

ART IN PARADISE MUSEUM

FROM CATERPILLAR TO BUTTERFLY
28. 10. 2014
0 views

FROM CATERPILLAR TO BUTTERFLY

Livio De Marchi-Wood Art
28. 10. 2014
0 views

Livio De Marchi-Wood Art

International Breakfast
29. 10. 2014
0 views

International Breakfast

ANIMALS IN UNCONVENTIONAL COLORS
31. 10. 2014
0 views

ANIMALS IN UNCONVENTIONAL COLORS