Vn 10 Tiet 71 Nhung yeu cau ve su dung tieng Viet

Information about Vn 10 Tiet 71 Nhung yeu cau ve su dung tieng Viet

Published on September 22, 2012

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

Content

: Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt. Tiết 74 - 75 PowerPoint Presentation: I. Sử dụng đúng theo các chuẩn mực của tiếng Việt. 1.Về ngữ âm và chữ viết a.Ví dụ. *Vd1: Không giặc quần áo ở đây. *Vd2: Khi sân trường khô dáo, chúng em chơi đá cầu hoặc đánh bi. *Vd3: Tôi không có tiền lẽ, anh làm ơn đỗi cho tôi. PowerPoint Presentation: VD Từ sai Lỗi Từ đúng 1 giặc Nói và viết sai phụ âm cuối giặt 2 dáo Nói và viết sai phụ âm đầu ráo 3 lẽ, đỗi Nói sai thanh điệu, viết sai dấu thanh lẻ, đổi PowerPoint Presentation: Vd4: Đoạn hội thoại: - Thế tại sao đang ở thành phố, bác lại về nhà quê? - à… chuyện ấy thì dài lắm. Nhẩn nha rồi bác kể. Dưng mờ... chẳng qua cũng là cái duyên cái số… Gì thế, cháu? - Bác nói giọng nó khang khác thế nào ấy. Trời bác nói là giời {....} nhưng mà bác nói là dưng mờ. Bảo bác nói là bẩu. - ăn nước ở đâu nói giọng ở đó mờ, cháu… (Ma Văn Kháng. Heo may gió lộng.) Từ toàn dân Từ địa phương nhưng mà dưng mờ trời giời bảo bẩu mà mờ PowerPoint Presentation: b. Yêu cầu Sử dụng ngữ âm và chữ viết đúng theo các chuẩn mực của tiếng Việt là phát âm theo âm thanh chuẩn của tiếng Việt, viết đúng theo các quy tắc hiện hành về chính tả và về chữ viết. PowerPoint Presentation: Vd1: Khi ra pháp trường, anh ấy vẫn hiên ngang đến phút chót lọt. Vd2: Những học sinh trong trường sẽ hiểu sai các vấn đề mà thầy giáo truyền tụng. Vd3: Số người mắc và chết các bệnh truyền nhiễm đã giảm dần. Vd4: Những bệnh nhân không cần phải mổ mắt được khoa dược tích cực pha chế, điều trị bằng những thứ thuốc đặc biệt. 2. Về từ ngữ. a. Ví dụ PowerPoint Presentation: Câu sai về từ ngữ Lỗi Câu đúng Vd1 Từ sai về cấu tạo Khi ra pháp trường anh ấy vẫn hiên ngang dến phút chót. Vd2 Nhầm từ Hán Việt gần âm, gần nghĩa Những học sinh trong nhà trường sẽ hiểu sai các vấn đề mà thầy giáo truyền đạt. Vd3 Kết hợp từ Số người mắc các bệnh truyền nhiễm và chêt vì chúng đã giảm dần. Vd4 Kết hợp từ Những bệnh nhân không cần phải mổ mắt được điều trị tích cực bằng những thứ thuốc tra mắt đặc biệt mà khoa dược đã pha chế. PowerPoint Presentation: Vd 5: Lựa chọn câu dùng từ đúng. - Anh ấy có một yếu điểm: không quyết đoán trong công việc. - Điểm yếu của họ là thiếu tinh thần đoàn kết. - Bọn giặc đã ngoan cố chống trả quyết liệt. - Bộ đội ta đã ngoan cường chiến đấu suốt một ngày đêm. - Tiếng Việt rất giàu âm thanh và hình ảnh, cho nên có thể nói đó là thứ tiếng rất linh động, phong phú. * Nhận xét: - Các câu đúng là: 2,3,4. Các câu sai là 1, 5 . - Câu 1 thay từ “yếu điểm” bằng từ đ yếu”. - Câu 5 thay từ “linh động” bằng từ “sinh động” b. Yêu cầu Sử dụng từ ngữ đúng theo chuẩn mực tiếng Việt là dùng từ ngữ đ với hình thức và cấu tạo,vơí ý nghĩa,với đặc điểm ngữ pháp của chúng trong tiếng Việt. PowerPoint Presentation: 3. Về ngữ pháp a. Ví dụ. Vd 1:Phát hiện và chữa lỗi ngữ pháp ở các câu sau đây: Câu 1: Qua tác phẩm “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố đã cho ta thấy hình ảnh người phụ nữ nông thôn trong xã hội cũ. . Câu 2: Lòng tin tưởng sâu sắc của những thế hệ cha anh vào lực lượng măng non và xung kích sẽ tiếp bước mình . PowerPoint Presentation: Câu sai Lỗi Cách sửa Câu đúng 1 Nhầm trạng ngữ với chủ ngữ Bỏ từ “qua” - Tác phẩm “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố đã cho ta thấy hình ảnh người phụ nữ nông thôn trong chế độ cũ. 2 Câu thiếu thành phần - Thªm tõ lµm chñ ng÷ -Thªm tõ lµm vÞ ng÷ - §ã lµ lßng tin t­ëng s©u s¾c cña thÕ hÖ cha anh vµo lùc l­îng xung kÝch , nh÷ng líp ng­êi sÏ tiÕp b­íc hä . - Lßng tin t­ëng s©u s¾c cña nh÷ng thÕ hÖ cha anh vµo lùc l­îng m¨ng non vµ xung kÝch ®· ®­ îc biÓu hiÖn trong bé phim . PowerPoint Presentation: Vd 2: Lựa chọn câu đúng: Câu 1: Có được ngôi nhà đã làm cho bà sống hạnh phúc hơn. Câu 2: Ngôi nhà đã làm cho bà sống hạnh phúc hơn. Câu 3: Có được ngôi nhà, bà đã sống hạnh phúc hơn. Câu 4: Ngôi nhà đã mang lại niềm hạnh phúc cho cuộc sống của bà . Câu 1 sai do không phân định rõ thành phần phụ đầu câu. Sửa bằng cách bỏ từ “có được” đi. Các câu: 2, 3, 4 là những câu đúng. PowerPoint Presentation: Vd 3: Đoạn văn thiếu sự thống nhất, chặt chẽ: Thuý Kiều và Thuý Vân đều là con gái của ông bà Vương viên ngoại. Nàng là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, sống hoà thuận và hạnh phúc với cha mẹ. Họ sống êm ấm dưới một mái nhà, cùng có những nét xinh đẹp tuyệt vời.Vẻ đẹp của Kiều hoa cũng phải ghen, liễu cũng phải hờn. Còn Vân có nét đẹp đoan trang thuỳ mị. Còn về tài thì nàng hơn hẳn Thuý Vân. Thế nhưng nàng đâu có được hưởng hạnh phúc. PowerPoint Presentation: *Nhận xét: Đoạn văn sai do các câu liên kết vơí nhau chưa hợp lí. Cần sắp xếp lại các câu, các vế câu và thay đổi một số từ ngữ nhằm làm cho đoạn văn logic. Vd: Thuý Kiều và Thuý Vân đều là con gái của ông bà Vương viên ngoại. Họ sống êm ấm dưới một mái nhà, hoà thuận và hạnh phúc cùng cha mẹ. Họ đều có những nét xinh đẹp tuyệt vời. Thuý Kiều là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn.Vẻ đẹp của nàng hoa cũng phải ghen, liễu cũng phải hờn. Còn Thuý Vân có nét đẹp đoan trang, thuỳ mị. Về tài thì Thuý Kiều hơn hẳn Thuý Vân. Thế nhưng, nàng đâu có được hưởng hạnh phúc. PowerPoint Presentation: b. Yêu cầu Sử dụng ngữ pháp theo đúng chuẩn cuả tiếng Việt là sử dụng câu cấu tạo theo đúng quy tắc ngữ pháp tiếng Việt, diễn đạt đúng các quan hệ ý nghĩa và sử dụng dấu câu thích hợp. Hơn nữa, các câu trong đoạn văn và văn bản cần được liên kết chặt chẽ, taọ nên một văn bản mạch lạc thống nhất. PowerPoint Presentation: Vd 1: Phân tích và chữa lỗi những từ dùng không hợp phong cách: - Trong một biên bản về một vụ tai nạn giao thông: Hoàng hôn ngày 25-10, lúc 17h30, tại km 19 quốc lộ 1A đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. - Trong một bài văn nghị luận: “Truyện Kiều” của Nguyễn Du đã nêu cao một tư tưởng nhân đạo hết sức là cao đẹp. 4. Về phong cách ngôn ngữ. a. Ví dụ: PowerPoint Presentation: Nhận xét: - Từ “hoàng hôn” chỉ thường dùng trong văn bản nghệ thuật, không thể dùng trong văn bản hành chính. Cần thay bằng từ “buổi chiều”. Cụm từ “hết sức” chỉ dùng trong ngôn ngữ nói thuộc phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, không nên dùng trong văn bản nghị luận. Cần thay bằng từ “vô cùng”. PowerPoint Presentation: Vd 2:Nhận xét về các từ ngữ thuộc ngôn ngữ nói trong phong cách ngôn ngữ sinh hoạt ở đoạn văn: Bẩm cụ, từ ngày cụ bắt đi ở tù, con lại sinh ra thích đi ở tù; bẩm có thế, con có dám nói gian thì trời tru đất diệt, bẩm quả đi ở tù sướng quá. Đi ở tù còn có cơm cho mà ăn, bây giờ về làng về nước một thước cắm dùi không có, chả làm gì nên ăn. Bẩm cụ, con lại đến kêu cụ, cụ lại cho con đi ở tù. ( Nam Cao, Chí Phèo ) PowerPoint Presentation: Nhận xét: Trong từ ngữ của Chí Phèo có những từ ngữ thuộc ngôn ngữ nói trong phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Cụ thể: - Các từ xưng hô: bẩm , cụ, con. - Thành ngữ : trời tru đất diệt, một thước cắm dùi không có - Các từ khẩu ngữ : sinh ra, có dám nói gian, quả… PowerPoint Presentation: b. Yêu cầu Sử dụng phong cách ngôn ngữ đúng theo các chuẩn mực của tiếng Việt là nói và viết phù hợp với các đặc trưng và chuẩn mực trong từng phong cách chức năng ngôn ngữ. PowerPoint Presentation: *Tóm lại: Khi sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp cần đảm bảo những yêu cầu cơ bản: -Về ngữ âm và chữ viết. -Về từ ngữ. -Về ngữ pháp. -Về phong cách ngôn ngữ. PowerPoint Presentation: II.Luyện tập. Bài 1: Lựa chọn những từ ngữ viết đúng trong các trường hợp sau: bàn hoàng/ bàng hoàng; chất phác / chất phác; bàn quan / bàng quang; lãng mạn / lãng mạng; hiu trí / hưu trí; uống riệu uống rượu; trau chuốt/ chau chuốt; lồng làn / nồng nàn; đẹp đẽ/ đẹp đẻ; chặc chẻ / chặt chẽ. PowerPoint Presentation: *Nhận xét: Các từ viết đúng sẽ là: bàng hoàng, chất phác, bàng quan, lãng mạn, hưu trí, uống rượu, trau chuốt, nồng nàn, đẹp đẽ, chặt chẽ. II. Sử dụng hay, đạt hiệu quả giao tiếp cao 1. Ví dụ 1: II. Sử dụng hay, đạt hiệu quả giao tiếp cao 1. Ví dụ 1 Trong câu tục ngữ “Chết đứng còn hơn sống quỳ”, các từ đứng và quỳ được sử dụng theo nghĩa như thế nào? Việc sử dụng như thế làm cho câu tục ngữ có tính hình tượng và giá trị biểu cảm ra sao? Hai từ đứng và quỳ được dùng với nghĩa chuyển.Nó không được dùng để biểu hiện các tư thế thân thể con người mà dùng theo phép ẩn dụ biểu hiện nhân cách, phẩm giá: chết đứng là chết hiên ngang, có khí phách cao đẹp, còn sống quỳ là sống quỵ luỵ, hèn nhát. II. Sử dụng hay, đạt hiệu quả giao tiếp cao 2. Ví dụ 2: II. Sử dụng hay, đạt hiệu quả giao tiếp cao 2. Ví dụ 2 Hãy phân tích hiệu quả biểu đạt của việc dùng ẩn dụ và so sánh trong câu sau: Chúng ta luôn nằm trong lòng chiếc nôi xanh của cây cối, đó là cái máy điều hoà khí hậu của chúng ta. Các cụm từ chiếc nôi xanh, cái máy điều hoà khí hậu đều là những cách gọi tên khác biểu thị cây cối nhưng mang tính hình tượng, biểu cảm hơn, thể hiện sự gần gũi, mang lại lợi ích cho con người. II. Sử dụng hay, đạt hiệu quả giao tiếp cao. Tóm lại: II. Sử dụng hay, đạt hiệu quả giao tiếp cao. Tóm lại - Sử dụng ngôn ngữ không chỉ yêu cầu chính xác mà còn yêu cầu đạt tính thẩm mĩ- có tính nghệ thuật, đạt hiệu quả giao tiếp cao. - Cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo ngôn ngữ và các phương thức chuyển hóa, các phép tu từ. Luyện tập Bài tập 2: Luyện tập Bài tập 2 Thảo luận nhóm Phân tích tính chính xác và tính biểu cảm của từ lớp (thay cho từ hạng) và của từ sẽ (thay cho từ phải) trong bản thảo Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh. (lúc đầu Bác dùng từ hạng, phải, sau đó gạch bỏ) - Năm nay tôi vừa 79 tuổi, đã là (hạng) lớp người xưa nay hiếm”… - Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi (phải) sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê Nin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi khỏi cảm thấy đột ngột. (Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh) Bài tập 2: Bài tập 2 Tính chính xác và biểu cảm của các từ: Từ lớp phân biệt người theo tuổi tác, thế hệ, không có nét nghĩa xấu nên phù hợp với câu văn. - Từ hạng phân biệt người theo phẩm chất, có nét nghĩa xấu nên không phù hợp với câu văn. - Từ phải mang nét nghĩa bắt buộc, cướng bức nên không phù hợp với câu văn. - Từ sẽ thể hiện tư thế chủ động, giảm nhẹ mức độ bắt buộc hơn nên phù hợp với câu văn.

Related presentations


Other presentations created by dangbach2000

bai 11 tep va quan ly tep
04. 11. 2013
0 views

bai 11 tep va quan ly tep

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh
04. 11. 2013
0 views

Bai 10 khai niem ve he dieu hanh

bai 3 Cau truc chuong trinh
01. 05. 2014
0 views

bai 3 Cau truc chuong trinh

Bai 3 Bai tap chuong I
01. 05. 2014
0 views

Bai 3 Bai tap chuong I

On tap hoc ki 2 tin 11
01. 05. 2014
0 views

On tap hoc ki 2 tin 11

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai 12 Kieu xau - tin 11- HKII

Bai tap  thuc hanh 4 tin 11 HKII
01. 05. 2014
0 views

Bai tap thuc hanh 4 tin 11 HKII

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh
01. 05. 2014
0 views

Tin 11: Bài 9 Cau truc re nhanh

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau
06. 05. 2014
0 views

Tin học 12: Bai 6, Bieu mau

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2
31. 03. 2015
0 views

Bai 42 Nong do dung dich tiet 2

Ngữ văn 6, bài 4
15. 05. 2015
0 views

Ngữ văn 6, bài 4

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ
20. 05. 2015
0 views

TIẾT 10 – NGHĨA CỦA TỪ

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc
21. 05. 2015
0 views

HH8_Bai 1 Mo dau mon Hoa hoc

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1
04. 06. 2015
0 views

HH8 bai 3 tiet 4 bai thuc hanh 1

lop 1 tap hat tim ban than
17. 08. 2015
0 views

lop 1 tap hat tim ban than

Moi ban vui mua ca
17. 08. 2015
0 views

Moi ban vui mua ca

tap bai hat hoa binh cho be
17. 08. 2015
0 views

tap bai hat hoa binh cho be

Âm nhạc 1 bài 9: Quả
17. 08. 2015
0 views

Âm nhạc 1 bài 9: Quả

Bài 8: Tập tầm vông
17. 08. 2015
0 views

Bài 8: Tập tầm vông

Bai 12 Duong va chan
17. 08. 2015
0 views

Bai 12 Duong va chan

on tap bai hat nang som
17. 08. 2015
0 views

on tap bai hat nang som

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay
17. 08. 2015
0 views

Lớp 2 tiet 2 bai That la hay

Bài 2 lop 2   hoc hat Xoe hoa
17. 08. 2015
0 views

Bài 2 lop 2 hoc hat Xoe hoa

Bai 6 Chien si ti hon
23. 08. 2015
0 views

Bai 6 Chien si ti hon

BAU TROI XANH
17. 08. 2015
0 views

BAU TROI XANH

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang
20. 10. 2015
0 views

Bai 30 Hoc bai hat Bac kim thang

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em
20. 10. 2015
0 views

Tiet 19 Hoc hat Em yeu truong em

Hoc hat Bai Con chim non
20. 10. 2015
0 views

Hoc hat Bai Con chim non

Âm  nhạc lớp 3: Gà  gáy
20. 10. 2015
0 views

Âm nhạc lớp 3: Gà gáy

Bai 1 Quoc ca Viet Nam
20. 10. 2015
0 views

Bai 1 Quoc ca Viet Nam

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som
20. 10. 2015
0 views

Tiet 33 Bai tu chon Ai day som

Cay da Bac Ho
28. 10. 2015
0 views

Cay da Bac Ho

Tiet 17 Meo di cau ca
28. 10. 2015
0 views

Tiet 17 Meo di cau ca

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7
29. 10. 2015
0 views

Tiet 27 On chu voi conTDN so 7

Hoc hat Chim sao
29. 10. 2015
0 views

Hoc hat Chim sao

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4
29. 10. 2015
0 views

Tiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4

bai 12 hoc hat bai Co la
29. 10. 2015
0 views

bai 12 hoc hat bai Co la

Cuoi HKII am nhac lop 4
29. 10. 2015
0 views

Cuoi HKII am nhac lop 4

am nhac 4 tuuan 31
29. 10. 2015
0 views

am nhac 4 tuuan 31

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON
30. 10. 2015
0 views

L6TIET 4AM NHAC 6 THAY SON

lop 6 Tiet 3
30. 10. 2015
0 views

lop 6 Tiet 3

Tiet 12 Khuc hat chim son ca
01. 11. 2015
0 views

Tiet 12 Khuc hat chim son ca

Mẹ đi vắng
01. 11. 2015
0 views

Mẹ đi vắng

Chim chich bonglop2
01. 11. 2015
0 views

Chim chich bonglop2

nhac 8 on tap
01. 11. 2015
0 views

nhac 8 on tap

Tiet 5 On tap Li dia banh bo
01. 11. 2015
0 views

Tiet 5 On tap Li dia banh bo

Lý dĩa bánh bò
01. 11. 2015
0 views

Lý dĩa bánh bò

0 Am Nhac 5 TIET 1
01. 11. 2015
0 views

0 Am Nhac 5 TIET 1

Tiet 9 HBH Tuoi Hong
06. 11. 2015
0 views

Tiet 9 HBH Tuoi Hong

Tiet19 Khat vong mua xuan
06. 11. 2015
0 views

Tiet19 Khat vong mua xuan

TIET 15
06. 11. 2015
0 views

TIET 15

thutinhcuoimuathu
07. 11. 2015
0 views

thutinhcuoimuathu

Tiet 16 am nhac 9ppt
07. 11. 2015
0 views

Tiet 16 am nhac 9ppt

NHac 9
07. 11. 2015
0 views

NHac 9

Con chim hay hot
30. 10. 2015
0 views

Con chim hay hot

tren ngua ta phi nhanh
29. 10. 2015
0 views

tren ngua ta phi nhanh

GIAO AN HOC HAT  NOI VONG TAY LON
06. 11. 2015
0 views

GIAO AN HOC HAT NOI VONG TAY LON