VVNEN HDGD BAN 1

Information about VVNEN HDGD BAN 1

Published on August 1, 2014

Author: tangminhchau

Source: authorstream.com

Content

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT THEO MÔ HÌNH VNEN: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT THEO MÔ HÌNH VNEN KẾ HOẠCH TẬP HUẦN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT THEO VNEN: KẾ HOẠCH TẬP HUẦN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT THEO VNEN 8h – 8h15 : Khởi động (Nên chọn phần khởi động phù hợp với hoạt động GDTC) 8h15 - 8h25 : Cá nhân nghiên cứu kế hoạch bài học số 18; 8h 25 - 8h50 : Nhóm sử dụng bộ công cụ, thảo luận để thống nhất kế hoạch bài học phù hợp; 8h50 - 9h30 : Nhóm trải nghiệm kế hoạch bài học đã điều chỉnh; Bốc thăm dạy thử. 9h30 - 9 h45 : Giải lao; 9h45 - 10h30: Dạy mẫu của 1 nhóm; các thành viên khác quan sát, ghi chép, nhận xét; 10h30 - 11h00: Thảo luận về giờ dạy mẫu và các nội dung có liên quan; (hội đồng tự quản điều hành) 11h – 11h30: Giải đáp thắc mắc, kết luận. Nghiên cứu kế hoạch bài học “Trò chơi ai nhanh và khéo hơn”: Nghiên cứu kế hoạch bài học “ Trò chơi ai nhanh và khéo hơn ” Cá nhân Tên bài học và MT có phù hợp không ? Những chỉ dẫn về hoạt động hình thành kiến thức có phù hợp , gắn kết với MT bài học không ? Những chỉ dẫn để thực hành có phù hợp cho hoạt động hình thành kĩ năng không ? Có những chỉ dẫn để khuyến khích người học cách giải quyết vấn đề và chia sẻ KT, KN đã học ở lớp với người thân không ? Sử dụng bộ công cụ, thảo luận để thống nhất kế hoạch bài học phù hợp: Sử dụng bộ công cụ , thảo luận để thống nhất kế hoạch bài học phù hợp Nhóm : Dựa theo bộ công cụ để phân tích KH bài học : Tên bài học và MT có phù hợp không ? Những chỉ dẫn về hoạt động hình thành kiến thức có phù hợp , gắn kết với MT bài học không ? Những chỉ dẫn để thực hành có phù hợp cho hoạt động hình thành kĩ năng không ? Có những chỉ dẫn để khuyến khích người học cách giải quyết vấn đề và chia sẻ KT, KN đã học ở lớp với người thân không ? Sản phẩm : Biên bản nhóm ( những chi tiết điều chỉnh , lí do) Trải nghiệm kế hoạch bài học đã điều chỉnh : Trải nghiệm kế hoạch bài học đã điều chỉnh Nhóm Cử GV và hội đồng tự quản ( tiêu chí do nhóm qui đinh ); Nhóm thực hành tổ chức HĐGDTC theo kế hoạch bài học đã được điều chỉnh ; Tự rút kinh nghiệm cho phần dạy thử của nhóm mình . Thực hành mẫu : Thực hành mẫu 1 nhóm thực hành trước lớp kế hoạch bài học đã tập và rút kinh nghiệm ; Các cá nhân quan sát , ghi chép tiến trình và đưa ra nhận xét ; Thảo luận: Thảo luận Cả lớp : Nêu ý kiến của nhóm về kết quả điều chỉnh bài soạn ( kế hoạch bài học và thực hành thử ) Phản hồi của các nhóm Ý kiến về nhóm thực hành dạy mẫu Nhóm dạy mẫu nêu ý kiến Ý kiến của các nhóm GV kết luận Kết luận: Kết luận Nhận lớp : cán sự tập trung lớp , kiểm tra sĩ số , báo cáo và cùng lớp chào GV Khởi động Khởi động các khớp ( theo nhịp hô hoặc nhịp nhạc ) Trò chơi vui 3. Tiến trình : Nội dung 1 . Ôn tập bài TDPTC GV nêu nhiệm vụ , yêu cầu Hoạt động nhóm , GV đến các nhóm giúp đỡ ( các thành viên nhóm thay nhau chỉ huy ) Củng cố bài TD: thi đua giữa các nhóm , nhận xét Kết luận (tiếp theo): Kết luận ( tiếp theo ) Nội dung 2. Trò chơi vận động Tập hợp lớp theo đội hình sao cho HS dễ quan sát , nghe được lời chỉ dẫn của GV, vị trí tập bằng phẳng , không bị ảnh hưởng bởi các vật xung quanh ( vật cản , ánh năng hoặc gió ciếu thẳng vào mặt …), vệ sinh sạch sẽ …GV phổ biến cách chơi , luật chơi ; Hướng dẫn cho HS chơi thử HĐ nhóm : Các nhóm tự tổ chức chơi , GV đến các nhóm giúp đỡ . HĐ cả lớp : Chơi thi đua giữa các nhóm , có tuyên bố thắng thua . Kết luận (tiếp theo): Kết luận ( tiếp theo ) HĐ ứng dụng: Về nhà mời cha mẹ, anh/em chơi cùng chơi và tổ chức chơi ở tổ dân phố; Hát hoặc nghe bài nhạc thiếu nhi mà em yêu thích để tập các động tác thể dục; Đánh dấu hoặc ghi chép tình hình học tập hoặc tình trạng SK vào bảng theo dõi sức khỏe của cá nhân.

Related presentations