World of Warcraft Wolfheart audio books download World of Warcraft Wolfheart audiobook

Information about World of Warcraft Wolfheart audio books download World of Warcraft...

Published on August 14, 2019

Author: Russols316

Source: slideshare.net

Content

1. :RUOGRI:DUFUDIW:ROIKHDUWDXGLRERRNVGRZQORDG_:RUOGRI:DUFUDIW:ROIKHDUWDXGL >[email protected]:RUOGRI:DUFUDIW:ROIKHDUWDXGLRERRNVIRUIUHH_>[email protected]:RUOGRI:DUFUDIW:ROIKHDUWDXGLRERRNVIUHHGRZQORD /,1.,13$*(72/,67(125’2:1/2$’%22.

2. :RUOGRI:DUFUDIW:ROIKHDUW 1RZLQSDSHUEDFN†1HZ<RUN7LPHVEHVWVHOOLQJDXWKRU5LFKDUG$.QDDNFRQWLQXHVWKHWKULOOLQJVWRUEH UHFRUGEUHDNLQJ002JDPHH[SDQVLRQ:RUOGRI:DUFUDIW&DWDFOVP ,QWKHZDNHRIWKH&DWDFOVPFRQIOLFWKDVHQJXOIHGHYHUFRUQHURI$]HURWK+XQJHULQJIRUPRUHUHVRXUFHV WXUPRLOWKH+RUGHKDVSUHVVHGLQWR$VKHQYDOHWRIHHGLWVEXUJHRQLQJZDUPDFKLQH7KHUHDFWLQJZDUFK +HOOVFUHDPKDVHPSORHGDEUXWDOQHZWDFWLFWRFRQTXHUWKHUHJLRQDQGFUXVKLWVQLJKWHOIGHIHQGHU FULSSOHWKH$OOLDQFH¶VSRZHUWKURXJKRXW$]HURWK 8QDZDUHRIWKHGLVDVWHUEUHZLQJLQ$VKHQYDOHWKHQLJKWHOYHV¶OHJHQGDUOHDGHUV+LJK3ULHVWHVV7U :KLVSHUZLQGDQG$UFKGUXLG0DOIXULRQ6WRUPUDJHFRQGXFWDVXPPLWQHDU’DUQDVVXVLQRUGHUWRYRWHWK ZRUJHQRI*LOQHDVLQWRWKH$OOLDQFH+RZHYHUUHVHQWPHQWRI*LOQHDVDQGLWVUXOHU*HQQ*UHPDQHUXQV 6WRUPZLQG¶V.LQJ9DULDQ:UQQ+LVUHIXVDOWRIRUJLYH*HQQIRUFORVLQJKLVQDWLRQRIIIURPWKHUHVWRIWKHZ DJRHQGDQJHUVPRUHWKDQMXVWWKHVXPPLWLWWKUHDWHQVWRXQUDYHOWKH$OOLDQFHLWVHOI 9DULDQ¶VDQLPRVLWLVRQORQHRIPDQXQVHWWOLQJGHYHORSPHQWVLQ’DUQDVVXV$QXQHDVLQHVVFUHHSVRY RQFHLPPRUWDOQLJKWHOYHVDVWKHILUVWRIWKHPIDOOYLFWLPWRWKHLQILUPLWLHVRIDJH:KLOHWKHFRSHZLW WHQVLRQVIODUHRYHUWKHUHLQWURGXFWLRQRIWKH+LJKERUQHIRUPHUOWKHKLJKHVWFDVWHRIQLJKWHOIQR VRFLHW0DQQLJKWHOYHVDUHXQDEOHWRSDUGRQWKH+LJKERUQHIRUWKHGHVWUXFWLRQXQOHDVKHGPLOOHQ UHFNOHVVXVHRIPDJLF :KHQDPXUGHUHG+LJKERUQHLVGLVFRYHUHGRQWKHRXWVNLUWVRI’DUQDVVXV0DOIXULRQDQG7UDQGHPRYHWR IXUWKHUEORRGVKHGDQGXQUHVWEDSSRLQWLQJRQHRIWKHQLJKWHOYHV¶PRVWFXQQLQJDQGVNLOOHGDJHQWV WKHUHQRZQHGZDUGHQ0DLHY6KDGRZVRQJ<HWZLWKDOOWKDWLVWUDQVSLULQJLQ’DUQDVVXVWKH$OOLDQFH SRZHUOHVVWRVWRSWKHUHOHQWOHVVQHZZDUFKLHI*DUURVKIURPVHL]LQJWKHZKROHRI$VKHQYDOH

3. :RUOGRI:DUFUDIW:ROIKHDUW

4. :RUOGRI:DUFUDIW:ROIKHDUW

Related presentations


Other presentations created by Russols316