Yhteistyon tiivistaminen uusissa_maakunnissa_asko_peltola_kumppanuuspaiva_18102017

Information about Yhteistyon tiivistaminen...

Published on March 29, 2020

Author: Maaseutupolitiikka

Source: slideshare.net

Content

1. Kumppanuuspäivä 18.10.2017 Yhteistyön tiivistäminen uusissa maakunnissa Asko Peltola Maakuntajohtaja Etelä-Pohjanmaan liitto

2. Mitä tapahtuu? • Sote-tehtävät siirtyvät kunnilta maakunnille – yli puolet kuntien budjetista poistuu => perustehtäviksi kehitys, koulutus, kaavoitus – kunta edistää elinvoimaa, hyvinvointia ja terveyttä (HYTE) sekä paikallista identiteettiä ja demokratiaa • Maakuntien vastuulle siirtyy samalla paljon muitakin tehtäviä yli 400 organisaatiolta – Suomen historian suurin hallintoremontti – ei vain ”korjata asentoa”, vaan tehdään kokonaan uusi • Sote-palveluiden uudelleenjärjestäminen suurin lohko muutoksessa (yli 90%)

3. Työnjako kunta - maakunta - valtio Kunnat Paikallisen osallistumisen, demokratian ja elinvoiman yhteisöjä, jotka hoitavat asukkaiden päättämiä itsehallintotehtäviä ja laissa säädettyjä paikallisia tehtäviä. • Osaaminen ja sivistys • Terveys ja hyvinvointi • Liikunta ja kulttuuri • Nuorisotoimi • Paikallinen elinkeinopolitiikka • Maankäyttö ja rakentaminen Maakunnat • Sosiaali- ja terveydenhuolto • Hyvinvoinnin ja terveyden sekä turvallisuuden edistämisen asiantuntija • Pelastustoimi • Ympäristöterveydenhuolto • Aluekehittäminen • Alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus • Työ- ja elinkeinopalvelut • Liikennejärjestelmäsuunnittelu ja joukkoliikenteen alueellinen suunnittelu • Maaseudun kehittäminen ja lomituspalvelut Valtio • Oikeusvaltion ylläpito ja kehitys • Perusoikeuksien turvaaminen ja arviointi • Turvallisuustehtävät • Valtakunnalliset ja kv-tehtävät • Yleinen edunvalvonta (§15) … maakunnilla tulee olemaan yhdessä kuntien kanssa jaettu ja yhteinen vastuu esimerkiksi alueen asukkaiden hyvinvoinnista palvelujen järjestäjänä sekä alueen ympäristöstä, sen kehityksestä ja taloudellisesta kestävyydestä. neuvottelu yhteistyöstä vähintään valtuustokausittain

4. Uusi aika, uudet kumppanit Uudistuksen tavoitteet:  sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto  luoda tarkoituksenmukainen työnjako valtion, maakuntien ja kuntien välille HYTEn edistämiseen tarvitaan kumppanuutta, koska hyvinvointi kytkeytyy ihmisten osallisuuteen ja haluun tehdä hyvää (lähi)yhteisössään  HYTE on paljon muutakin kuin sote- ja sivistyspalveluita = kulttuuria, kaavoitusta, vapaa-aikaa, turvallisuutta jne. Uudistuva kumppanuus on monipuolista ja -muotoista; tilaa myös tuoreille toimijoille

5. Uuden kunnan tehtävät Kunnat muuttuvat maakuntauudistuksen myötä tulevina vuosina enemmän kuin koskaan aiemmin Sote-vastuusta luopuminen enemmän helpotus kuin heikennys => tulevaisuutta saa katsoa uusin silmin! Kunta hoitaa edelleen opetus- ja kulttuuripalvelut, tekniset palvelut ja monia muita kunnan yleiseen toimialaan sisältyviä toimia Uudessa kunnassa korostuvat osallistaminen, verkostojen hyödyntäminen ja uudenlaiset kumppanuudet

6. Keinoja kumppanuuteen (1/2)  Osallistetaan asukkaat ja kansalaisjärjestöt niin valmistelussa kuin uudessa maakunnassa  Mahdollistetaan järjestöjen yleishyödyllisen vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen vahvistaminen maakunnan lakisääteisissä strategioissa ja palvelulupauksissa  ”Uitetaan” uudet toimijat mukaan sote-palveluiden tuottamiseen  Rakennetaan toimivat yhdyspinnat uuden maakunnan ja sen kuntien välille  Hyödynnetään fiksusti ne voimavarat, joita eri kumppanuuksiin sisältyy

7. Keinoja kumppanuuteen (2/2)  Kysytään kansalaisilta ja kumppaneilta, mitä he pitävät tärkeänä ja miten he haluavat osallistua  Nostetaan kansalaisjärjestöjen toiminta luontevaksi osaksi uuden maakunnan kumppanuutta => huomioitava maakunnan osallisuussuunnitelmassa, strategioissa ja palvelulupauksissa  Avitetaan ”kumppanuus-järjestöjä” kehittymään ”tuotanto- järjestöiksi” (perinteisen toiminnan ohella)  Kannustetaan järjestöjä yhteistyöhön  Kirkastetaan HYTE-työn merkitystä kaikille  kalliita palveluita korvataan ”pre-sotella”  hyötyä jokaiselle (niin rahassa kuin elämänilona)

8. Kiitos!

Related presentations


Other presentations created by Maaseutupolitiikka